Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Acta Historica Tomus L.

Válogatott dokumentumok a szegedi ipari munkások szocialista szakmai szervezkedésének törétnetéből 1901-1904

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szegedi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karának Dékánja
Kiadás helye: Szeged
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 103 oldal
Sorozatcím: Acta Universitatis Szegediensis
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Megjelent 475 példányban. Kihajtható mellékletekkel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó3
Rövidítések7
A szegedi szabómunkások 1901. évi sztrájkja
A Népszava tudósítása a bérmozgalmat előkészítő szabómunkás gyűlésről (1901. február 19.)9
A Szegedi Napló cikke a szabómunkások sztrájkharcáról (1901. március 20.)11
Szegedi lap állásfoglalása a szocialista szakszervezeti mozgalom ellen 1902-ben
A Szegedi Híradó cikke az angol szakszervezeti szövetséget és a nemzetközi munkásmozgalom megalkuvó irányzatait állítja példaként a szervezkedő munkások elé (1902. január 4.)13
A szegedi építőmunkások 1902. június 2-6. közötti sztrájkmozgalma
A Szegedi Híradó cikke az építőmunkássztrájk megindulásáról (1902. június 3.)15
A Kőműves című szaklap tudósítása az ács- és kőművessztrájkról (1902. július 1.)19
A Kőműves című szaklap cikke a szegedi építőmunkásmozgalom helyzetéről (1903. április 1.)20
Szociáldemokrata szakmai szervező gyűlések Szegeden 1903-1904-ben. Helyi szakegyletek csatlakozása az országos szakszervezetekhez
A Szabók Szaklapja tudósít a Szabómunkások és Munkásnők Országos Szakegylete szegedi csoportjának megalakulásáról (1903. január 10.)22
Az Alföldi Munkáslap híradása a Magyarországi Vas- és Fémmunkások Központi Szövetsége szegedi csoportjának megalakulásáról (1903. július 24.)22
A Cipész című szaklap közli a Szegedi Cipész- és Csizmadiamunkások Szakegylete agitációs gyűléséről szóló tudósítást (1903. december 1.)23
A Népszava híradása a hajóácssegédek szakegyletének megalakítását előkészítő értekezletről (1904. február 27.)24
A Festők Szaklapja közli a tudósítást a szegedi festőmunkások szakegyletének az országos szövetséghez való csatlakozásáról (1904. július 16.)25
Főispáni jelentés a földművelésügyi miniszterhez az 1904. júliusi szegedi szociáldemokrata szakmai szervező gyűlésekről (1904. augusztus 19.)26
Jegyzőkönyv a Magyarországi Építőmunkások Országos Szövetsége szegedi csoportjának megalakulásáról (1904. augusztus 31.)27
A Szabók Szaklapja hírt ad a szabómunkások Szegeden tartott kerületi értekezletéről (1904. szeptember 10.)30
A Szabók Szaklapja közli a szegedi szabómunkásgyűlésről szóló tudósítást (1904. október 8.)30
A Szegedi Napló tudósítása a vasúti munkások szervező gyűléséről (1904. november 22.)31
A szegedi munkáltatók egységes szervezetének létrehozását célzó mozgalom megindulása
A Szegedi Napló cikke a helyi munkáltató szervezet megalakítására irányuló törekvésről (1904. április 28.)33
A nyomdai munkások segélyzőegyesülete szegedi kerületének és szakegyletük szegedi csoportjának működése 1900-1904. Az 1903-1904. évi árszabálymozgalom
A Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Segélyzőegyletének kiadásait szemléltető táblázat néhány jelentősebb kerület és segélyezési ágak szerint csoportosítva - Szerkesztői összeállítás - (1901-0904)34
A Typographia című szaklap közli a könyvnyomdász szakegylet szegedi csoportjának 1903. évi közgyűléséről szóló beszámolót (1903. március 27.)35
A nyomdászszakegylet 1903. augusztus 15-16-án tartott I. országos kongresszusának jegyzőkönyve közli Gyürey Rudolfnak a szsegedi indítványokat előterjesztő felszólalását (1903)36
A Typographia beszámolója az országos árszabály érvényesítéséért indított mozgalom szegedi eseményeiről (1903. október 9.)38
A Vidéki Nyomdatulajdonosok Országos Szövetségének lapja közli Engel Lajos szegedi nyomdatulajdonos, szövetségi elnök felhívását a vidéki nyomdai munkáltatókhoz javaslataik beküldésére az 1903. évi árszabály megváltoztatásának előkészítése céljából (1904. február 1.)39
A Typographia közli a könyvnyomdászszakegylet szegedi csoportjának 1904. évi közgyűléséről szóló tudósítást (1904. február 19.)41
A szegedi kerületi iparfelügyelő jelentése a kereskedelemügyi miniszterhez a Traub-nyomda munkásainak kizárásával kapcsolatos eseményekről (1904. március 10.)42
A Gutenberg című szaklap cikke az árszabály fenntartásáért vívott 1904. márciusi szegedi harcokról (1904. március 25.)44
A Nyomdaipar Magyarországon című lap közli a Vidéki Nyomdatulajdonosok Országos Szövetsége igazgató-választmányi ülésének jegyzőkönyvét az 1903. évi árszabály módosításának szükségességéről (1904. április 15.)45
A Typographia közli a sztrájkoló mukásokat törvénysértően rendszabályozó Engel Lajos megbírságolásáról szóló miniszteri döntést (1904. november 25.)47
A nyomdászszakegyleti központ kiküldöttének visszatekintése a szaklapban az 1903-1904. évi szegedi harcokra és a helyi nyomdatulajdonosok munkaellenes megegyezésére. - Részlet a Typographia szerkesztőjéhez írt levélből - (1907. március 22.)49
A Typographia közli a szegedi nyomdászszakegyleti csoport 1905. évi közgyűléséről szóló tudósítást (1905. március 3.)52
A szabószakszervezet szegedi és néhány más helyi csoportjának 1903-1904. évi pénztárforgalmát bemutató dokumentumok
A Szabók Szaklapja közli a szakszervezet helyi csoportjainak 1903. január 1-1903. május 31. közötti bevételeit és kiadásait feltüntető táblázatot (1903. június 27.)54
A Szabók Szaklapja közli a szakszervezet helyi csoportjainak 1903. június 1-1903. december 31. közötti bevételeit és kiadásait feltüntető táblázatot (1904. július 9.)54
A Szabók Szaklapja közli a szakszervezet helyi csoportjainak 1904. január 1-1904. június 30. közötti bevételeit és kiadásait feltüntető táblázatot (1904. október 8.)54
A Szabók Szaklapja közli a szakszervezet helyi csoportjainak 1904. július 1-1904. december 31. közötti bevételeit és kiadásait feltüntető táblázatot (1905. február 11.)54
Dokumentumok a vas- és fémmunkás szakszervezet szegedi csoportjának 1904. évi működéséről
A Vas- és Fémmunkások Szaklapjának híradása a szegedi csoport rendkívüli közgyűléséről (1904. május 5.)55
A szaklap tudósítása a szerelő- és bádogosmunkások gazdasági mozgalmának megindulásáról (1904. október 6.)55
A szaklap híradása a kovácssegédek belépéséről a szegedi vas- és fémmunkás csoportba (1904. november 3.)56
A Vas- és Fémmunkások Szaklapja közli a szövetség szakosztályainak és helyi csoportjainak 1904. január 1-1904. december 31. közötti pénzforgalmáról szóló kimutatást (1905. április 6.)56
Az 1904. évi szegedi építőmunkássztrájk
A Szegedi Napló tudósítása az építőmunkások sztrájkba lépéséről (1904. augusztus 31.)57
Újsághír a sztrájkoló építőmunkások elbocsátásáról (1904. szeptember 7.)59
A Szegedi Napló híradása a szervezett építőmunkásoknál a sztrájkharcban tanúsított kitartásáról (1904. szeptember 11.)60
Újságcikk a sztrájkoló építőmunkások anyagi helyzetének romlásáról és harckészségük csökkenéséről (1904. szeptember 24.)60
A Szegedi Napló szakszervezet- és sztrájkellenes cikke az építőmunkássztrájk befejezése után (1904. október 8.)61
Újságtudósítás az építőmunkások sztrájkbizottsága elleni rendőrségi vizsgálat eredményéről - A Szegedi Napló cikke - (1904. november 11.)63
A szegedi szociáldemokrata pártszervezet segítsége a szakszervezeti fejlődéséhez: a helyi szakszervezeti bizottság megalakítása
A rendőrség 1904. évi szocialista mozgalmakról szóló jelentése közli a szegedi szociáldemokraták 11-es bizottságának vidéki szakszervezeti bizottságok létesítéséről szóló indítványát a párt 1904. évi kongresszusán (1905.)65
A Szakszervezeti Értesítő híradása a szegedi szakszervezeti bizottság megalakulásáról (1904. november)65
A rendőrség 1904. évi szocialista mozgalmakról szóló jelentése közli Révész Sándor szegedi küldött felszólalását a III. országos szakszervezeti kongresszus sztrájkszabályzattal kapcsolatos vitájában (1905.)66
A rendőrség 1904. évi szocialista mozgalmakról szóló jelentése közli a szociáldemokrata párt Csongrád megyei értekezletének határozatait a megyei pártszervezet felállításáról, a pártadó fizetéséről, a párt és szakszervezet viszonyáról, a földmunkások közötti agitációról (1905.)67
Dokumentumok a szakmai szervezetek kulturális életéből 1901-1904
A szegedi szobafestősegédek önképző egyletének könyvtári szabályzata és könyvjegyzéke (1901. január 6.)69
A Szegedi Napló tudósítása a könyvnyomdászszakegylet szegedi csoportjának március 15-i ünnepélyéről (1901. március 19.)77
A szabószakegylet megbízottainak kérelme a polgármesterhez hídvámmentességért és városi fogatok átengedéséért az újszegedi zászlószentelési ünnepségükre törétnő átvonuláshoz (1902. május 14.)78
A Vas- és Fémmunkások Központi Szövetsége 1903. augusztus 11-i vezetőségi ülésének határozata a szegedi és miskolci csoport könyvtár létesítésére irányuló kérelméről - Részlet a szaklapban közölt jegyzőkönyvből - (1903. augusztus 20.)79
A könyvnyomdászszakegylet szegedi csoportjának könyvtári szabályzata és könyvjegyzéke (1904.)90

Gaál Endre

Gaál Endre műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Gaál Endre könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Acta Historica Tomus L.
Állapot:
1.340 Ft
670 ,-Ft 50
5 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!