1.017.143

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Adalékok a magyar nyelv életrajzához

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

PAPP LÁSZLÓ: Bárczi Géza 8. születésnapjára 3
E. ABAFFY ERZSÉBET: A képzők osztályozásának problémáiról 7
BALASSA LASZLÓ: Néhány francia eredetű fattyúnyelvi szavunkról 19
D. B ART HA KATALIN: Néhány szó és néhány adat az explozív gy-zés történetéhez 27
BENKŐ LORÁND: Kronológiai problémák a magyar szó történetben 33
BERRÁR JOLÁN: A főnévi és igei szófaj kialakulása 39
H. BOTTY ÁNFY ÉVA: Néhány rokon értelmű ige az Apor Kódexben 45
FÁBIÁN PÁL: Magyar szakos hallgatóink és az idegen szavak 55
HAJDÚ MIHÁLY: Az alföldi tanyák névtípusai 59
HORVÁTH MÁRIA: Német jövevényszó-kutatásunk és a Bajor-Osztrák Tájszótár 69
K. KESZLER BORBÁLA: Morfológiai szempontból kevésbé vizsgált szófajok tőtani problémái 77
KISS GABRIELLA: Előtanulmányok a magyarországi argó vizsgálatához 85
KOROMPAY KLÁRA: "Phelippe le hongre" 93
B. LŐRINCZY ÉVA: A hangkörnyezet elemzésének tanulságai a magyar mássalhangzó-torlódások vizsgálatában 99
D. MÁTAJ MÁRIA: A szófajok közötti átmenetiség kérdéséhez l09
S. MEGGYES KLÁRA: Az ösztönös és a naiv szófejtések kérdéséhez 117
MOLNÁR JÓZSEF: Beszédművelésünk aktuális kérdései 127
PUSZTAI FERENC: A latin "apanyelv" helye a XVII-XVIIL. századi magyar nyelv szókészletében 133
SALLAI JÁNOS-SZENDE TAMÁS: A szünet köznyelvi sztenderdjei - skizofrének beszédszünetei 145
J. SOLTÉSZ KATALIN: Az igeragozás állapota Petőfi nyelvében 151
SZATHMÁRI ISTVÁN: Fogalmazás és stilisztika 157
SZEMERE GYULA.: Idegen szavaink helye sírás-történetéből 171
ZELLIGER ERZSÉBET: Egy különös igerag Kupuszina nyelvjárásában 179
ZSILINSZKY ÉVA: A labiális ö-zés helyzete a pápai úriszék XVH. századi anyagában 185
KISS JENŐ: Bárczi Géza köszöntése az Eötvös-Kollégium tanulóifjúsága nevében 195
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem