A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar közigazgatás korszerűsítésének elvi és gyakorlati kérdései

Oktatási anyag

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Unió Lap- és Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 410 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:

Tartalom

A kötet szerzői3
Előszó5
A közigazgatás helye az alkotmányos rendszerben7
Alkotmány és közigazgatás9
Államigazgatás az alkotmányban26
A közigazgatás alkotmányosságáról35
A közigazgatás mint "államhatalmi ág"40
A közigazgatás központi szerveinek alkotmányos szabályozása45
A közigazgatás viszonya a törvényhozáshoz52
A centralizáció és decentralizáció egyes alkotmányos problémái58
Közigazgatás és/vagy önkormányzat63
A közigazgatás szerepe a jogalkotásban71
Jogrendünk örökölt problémái73
Észrevételek a végrehajtó hatalmi jogalkotás lehetőségeihez79
A közigazgatási jogforrások problémái83
A jogalkotási és a jogforrási rendszer néhány időszerű kérdése87
Gondolatok a jogalkotási törvény korszerűsítéséhez93
Számítógépes jogszabály-nyilvántartás99
Az önkormányzati rendelet a jogforrási rendszerben 106
Az önkormányzati jogalkotás a feladatok és hatáskörök tükrében110
A szervezeti és működési szabályzatok (SZMSZ) megalkotásával összefüggő problémák és lehetséges feloldásuk117
A törvényességi ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai a helyi jogalkotás tükrében130
A közigazgatás szervezeti rendszerének korszerűsítése137
Az informatika hatása a társadalomirányítás szervezeti rendszerére139
Adalékok az országos hatáskörű szervek rendszerében 1990-94 között bekövetkezett változások elemzéséhez146
A kormánytagok munkaszervezeteinek belső struktúrája154
A területi államigazgatás reformjáról179
A dekoncentrált szervek helye a területi igazgatásban186
A megye és a közigazgatás192
Társulások - kényszertársulások - szervezeti konzekvenciák199
A közigazgatás személyi állománya203
A közigazgatás létszámáról205
Rugalmasság a közigazgatásban209
A helyi közigazgatás személyi állományának helyzete munkavállalói érdekképviseleti nézőpontból212
Az alkotmány és a közigazgatás személyi állományának néhány összefüggése218
A köztisztviselői rendszer és működtetése234
A személyzeti tevékenység fejlesztésének új irányai a közszolgálatban243
A köztisztviselővé válás egyes humánpolitikai kérdései247
A köztisztviselővel szemben támasztott követelmények a demokratikus jogállamban252
Alkalmatlanság esetén teendő lépések a közszolgálatban258
A közigazgatási szakemberképzés történeti tanulságai261
Gondolatok a közigazgatási bíróvá válás feltételeiről264
A közigazgatás ellenőrzése269
A közigazgatást érintő ellenőrzési fajták rendszere271
A közigazgatás alkotmányos ellenőrzése279
A közigazgatás alkotmányos ellenőrzése287
Az Állami Számvevőszék alkotmányos helye és szerepe az ellenőrzési rendszerben297
Az ügyészi törvényességi felügyelet a közigazgatásban309
Az ombudsman szerepe a közigazgatás ellenőrzésében314
A külső ellenőrzés fórumrendszerének néhány problémája közigazgatási hatósági ügyekben318
A közigazgatási ellenőrzési rendszer és a közigazgatási információs rendszer összefüggései326
A törvényességi kontroll néhány kérdése a közigazgatásban331
A hatósági munka ellenőrzésének időszerű kérdései334
Az önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének lehetőségei és korlátai341
Megelőzés a kontroll a hatósági jogalkalmazásban - a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal gyakorlata346
A jegyző szerepe az önkormányzati törvényesség biztosításában350
A szakszervezet szerepe a közigazgatás társadalmi ellenőrzésében355
A közigazgatás ellenőrzése a civil társadalom által359
A közigazgatás kontrolljának néhány gyakorlati kérdése362
Az Európai Emberi Jogi Bíróság szervezete és működése; A jogvédelem közigazgatási vonatkozásai369
Az irányítás és a felügyelet közigazgatási dilemmái375
Az irányítás és felügyelet helyzete, korszerűsítésének lehetséges irányai377
Az irányítás és felügyelet jogtudományi problémái388
Az irányítás, felügyelet problémái különös tekintettel a dekoncentrált szervekre396
Az irányítás és a felügyelet időszerű kérdései a közigazgatásban400
Gondolatok az irányítás és felügyelet közigazgatási aspektusairól405
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem