865.692

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyarország 2025/2.

Tanulmánykötet a Magyarország 2025 című akadémiai kutatás alapján

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Gazdasági és Szociális Tanács
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 291 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 978-963-88419-4-0
Megjegyzés: Színes és fekete-fehér ábrákkal. A tanulmánykötet a Magyarország 2025 című akadémiai kutatás keretében 2007-ben írt tanulmányok alapján készült.

Tartalom

2. fejezet
Technikai és technológiai fejlődés (269)
Új kommunikációs közösségek az interneten (Tanner Gábor) 269
1. Bevezetés - vélemények 269
2. A technika és az ember - alkalmazkodás 270
3. „Beszélgető közösségek" 271
4. Végül 276
Felhasznált irodalom 277
A technikai fejlődés valószínűsíthető hatása (Tóth Attiláné) 278
1. Módszertani felvezetés 278
2. Az első alternatíva: Arzén 279
3. A második alternatíva: Hóvirág 283
4. A harmadik alternatíva: Mikulásvirág 288
5. A negyedik alternatíva: Ibolyák 295
6. Összegező gondolatok 303
Felhasznált irodalom 304
A biotechnológia és a nanotechnológia szerepe a technikai-technológiai fejlődésben 2025-ben (Tóthné Szita Klára) 305
1. A biotechnológiai kutatások szerepe 305
2. A nanotechnológia 315
3. Összefoglaló értékelés 319
Felhasznált irodalom 320
3. fejezet
A gazdaság, a települések és a természeti környezet jövője (322)
Lehetséges forgatókönyvek Magyarország számára 2025-ig (Gazdag László) 322
1. Bevezető gondolatok 322
2. A jelenlegi (2007) helyzet 324
3. Az optimista forgatókönyv megvalósulásának feltételei 328
4. A pesszimista szcenárió 335
5. A legvalószínűbb szcenárió 336
Felhasznált irodalom 340
A globalizáció kiváltotta félelmek és remények (Kiss Endre) 341
1. A globalizáció általános jellemzése 342
2. A globalizáció mai arculata érvényben marad 2025-ben is 344
3. A modern mindennapi tudat történetének összes korszaka tovább él 2025-ig 344
4. A félelmek és remények terepe: a globalizáció mezoszintje 347
5. A legfontosabb diskurzusok saját perspektíváinak prognózisai 351
6. Modell és modellnélküliség 354
7. Félelmek és remények 356
Felhasznált irodalom 358
Új tendenciák településeink megújulásában (Korompai Attila) 360
1. Bevezetés 360
2. A területi kiegyenlítődés perspektívái 362
3. Válságtérségek kialakulásának forgatókönyvei 367
4. A harmonikus területi fejlődés forgatókönyvei 370
5. Víziók a településhálózatról 372
Felhasznált irodalom 374
2025: Virtuális fikciók (Köszeghy Attila) 375
1. Kapcsolatbetegség és „szigetkultúrák" 375
2. A személyiségi jogok és kötelezettségek új szerkezete formálódik 376
3. Cserbenhagyás és kötelező összeomlás 378
4. A szigetkultúrák felé 379
5. Európa és az új hierarchiák 383
Felhasznált irodalom 384
Jövőkép és az emberi cselekedetek térhajlító ereje (Nagyné Czanka Valéria) 385
1. Bevezető gondolatok 385
2. A Zselic stratégiai konyhájában lássuk az alapanyagokat! 385
3. Tekintsünk vissza, hogy előre meneküljünk 386
4. A zselici jövőképekről 388
5. A zselici jövőkép megvalósulását elősegítő fantáziaszcenáriók 389
6. Változtatás és jövőalapozás 396
Felhasznált irodalom 397
Turizmus - Magyarország 2025 (Puczkó László) 398
Környezeti fenntarthatóság, fenntartható háztartások: új fogyasztói szokások (Tóthné Szita Klára) 400
1. Helyzetfelmérés, állapotértékelés 400
2. Fogyasztási elmozdulások Magyarországon és Európában 405
3. A jövő háztartásainak jellemzői, új fogyasztói szokások 410
4. Hogyan csökkenthető le az ökológiai lábnyom? 418
5. Összefoglaló értékelés 419
Felhasznált irodalom 421
4. fejezet
Mit üzennek a szakértői és nem szakértői megkérdezések? (423)
Hazai középiskolások vélekedése 2025-ről (Dörnyei Krisztina-Nagy Gábor) 423
1. A kutatás célja 423
2. A kutatás módszertana és a kérdőív 424
3. Gyakoriságok, leíró statisztikák 425
4. Mit várnak a jövőtől? Mire vágynak a jövőben? 430
5. A középiskolások viszonya a jövőhöz, a változáshoz és gondolkodásuk a jövőről 433
6. A „nagy csoportosítás" 437
7. Tanulságok, következtetések 442
Felhasznált irodalom 445
Hazai felsőoktatásban részt vevők vélekedése 2025-ről (Dörnyei Krisztina—Nagy Gábor) 446
1. A kutatás célja és módszertana 446
2. Gyakoriságok, leíró statisztikák 448
3. Mit várnak a jövőtől? Mire vágynak a jövőben? 451
4. Az egyetemisták csoportjai a jövőhöz és a változáshoz való viszony alapján 461
5. Összefoglalás 466
Négy egyetem, illetve főiskola hallgatóinak véleménye a jövőről (Gál Jolán- Tóthné Szita Klára— Tóth Attiláné) 471
1. A kérdőív és a válaszolók 471
2. A válaszok 472
3. Összegező gondolatok 475
PhD-hallgatók életpályájukról és tudományterületük jövőjéről (Nováky Erzsébet) 476
1. Kutatási cél és a kérdőív 476
2. A minta 477
3. A PhD-hallgatók saját életpályájának jövője 478
4. A PhD-hallgatók tudományterületének jövője 2025-ben 485
5. Összefoglaló megállapítás 493
Az MTA Jövőkutatási Bizottsága tagjainak vélekedése Magyarország 2025-beli jövőjéről (Nováky Erzsébet-Hideg Éva) 494
1. Kutatási cél és a kérdőív 494
2. Globális problémák 495
3. Hazai komplex problémák 499
4. Félelmek és remények a következő két évtizedben 507
5. A jövőkutatás szerepvállalása a társadalmi fejlődés elősegítésében 2025-ig 509
6. Összegezés 510
Rémálom vagy valóság. A társadalmi megújulás lehetőségei Magyarországon 2025-ig (Vass Zoltán) 512
1. A minta és a vizsgálati módszer 512
2. Társadalmi megújulás skálák: „valószínű" és „szeretné" 513
3. Személyes jólétérzés (well being) skála 516
4. Eredmények 517
5. Összefoglalás 520
Felhasznált irodalom 522
Leendő jövőkutató fiatalok ötletei brainstorming keretében 2025-ről (Veigl Helga-Zámbó Balázs) 523
1. Módszertan 523
2. A workshop eredményeinek bemutatása 524
3. Következtetés 534
5. fejezet
Szakirodalmi példák (535)
Korábbi előrejelzések gyűjteménye (Keller Adrienn-Zámbó Balázs) 535
1. Cél és a választott módszertan 535
2. Az előrejelzések gyűjteménye 538
3. Összegezés
Felhasznált irodalom 549
Gyenge jelek, szabadkártyák, bifurkációk (Veigl Helga) 550
1. Bevezetés 550
2. Gyenge jelek 550
3. Példa gyenge jelekre 551
4. Szabadkártyák 555
5. Bifurkációk 557
6. Következtetések 558
Források 560
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyarország 2025/2. Magyarország 2025/2. Magyarország 2025/2.
Állapot:
1.780 ,-Ft
9 pont kapható
Kosárba