1.018.082

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az újgörög irodalom kistükre

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 930 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Bevezetés
AZ ÚJGÖRÖG IRODALOM A GÖRÖG NYELVŰ IRODALOM KERETEIBEN
Az újgörög nyelv9
Az újgörög verselés14
A nagy zárójel: atticizmus és kétnyelvűség17
AZ ÚJGÖRÖG IRODALOM: AZ ÚJGÖRÖG NEMZET IRODALMA
Bizánc és az újgörögség23
Korszakhatárok25
Az újgörög nemzet28
Első rész
BIZÁNC KORÁTÓL A GÖRÖG ÁLLAM KIALAKULÁSÁIG (XII. sz. - 1829)
AZ ÚJGÖRÖG IRODALOM KEZDETEI - ALAPOK ÉS GYÖKEREK
BIZÁNCI NÉPI HAGYOMÁNY
Az akritasz-dalok43
A lány meg a sárkány (Képes Géza)45
Digenisz és Háron (Képes Géza)45
Digenisz asszonyának elrablása (Képes Géza)47
Armurisz fia (Képes Géza)48
Porfirisz (Képes Géza)49
Andronikosz fia (Képes Géza)50
Az ifjú Vlahopulosz (Képes Géza)52
Leányvár (Képes Géza)53
A villám lánya meg a sárkány (Képes Géza)54
Camaidosz (Képes Géa)55
A MŰKÖLTÉSZET KEZDETEI
A prodromoszi költemények59
Az apáturak ellen (Gyóni Mátyás és Nemes Nagy Ágnes)63
Gyermeki elbeszélés a négylábú állatokról és a Madártudós67
A négylábúak elbeszélése - Befejezés (Gyóni Mátyás és Weöres Sándor)69
Madártudós
A bagoly és a fürj csatája (Gyóni Mátyás és Nemes Nagy Ágnes)70
AZ ELSŐ LÍRAI KÖLTEMÉNYEK
Leonardosz Dellaporta75
Linardosz a nevem (Vári Ibolya)77
Ismeretlen szerzők (XIV. sz.)79
A nagy borissza filozófiája (Papp Árpád)81
Az idegenbe szakadásról (Papp Árpád)82
"FRANKOKRÁCIA"
A Moreai Krónika85
Karitena uralkodójának szerelmi kalandjai (Vári Ibolya)87
Nyugati művek fordításai és utánzásai89
Kallimahosz és Hriszorroi
A szerelmesek a király ítélőszéke előtt (Gyóni Mátyás és Weöres Sándor)91
Livisztrosz és Rodamne
Forró vágyban... (Vári Ibolya)92
Egy bánatos ifjúról (Vári Ibolya)92
Veltrandosz és Hriszanca
A szerelem palotája (Vári Ibolya)93
Akhilleusz dala
A szerelmes lovag (Vári Ibolya)94
AZ ÚJGÖRÖG SZINTÉZIS ELSŐ KÍSÉRLETE
Az Akritasz-eposz99
Harc az amazonnal (Gyóni Mátyás és Nemes Nagy Ágnes)103
TÖRÖK HÓDOLTSÁG ÉS VELENCE - KÖZÉPKOR ÉS RENESZÁNSZ - A HARMADIK HAGYOMÁNY (1453-1669)
TURCOGRAECIA
A thrénoszok119
Nap, ne ragyogd már be Konstantinápolyt! (Papp Árpád)121
Thrénosz a várnai csatáról (Pecz Vilmos)123
A RENESZÁNSZ HATÁSA
Nikolaosz Szofianosz141
Fordításra és népnevelésre hívó harsonaszó (Szőllősy Klára)143
A Grammatika előszavából: A görög ifjakhoz (Szőllősy Klára)144
A VALLÁSI REFORMÁCIÓ ESZMÉINEK VISSZHANGJA
Meletiosz Pigaz149
Az ellenállás formái (Szőllősy Klára)151
Világ világossága (Szőllősy Klára)152
Örömhír (Szőllősy Klára)153
A pápaság ellen (Szőllősy Klára)155
Kirillosz Lukarisz157
Felhívás s Szentírás fordítására (Szőllősy Klára)159
Akik a pápista hitre térnek (Szőllősy Klára)160
A leigázott Kelet (Szőllősy Klára)162
Maximosz Kalliupolitisz162
Elöljáró beszéd a Szentírás fordításához (Szőllősy Klára)167
RENESZÁNSZ IRODALOM
Lírai költészet Cipruson és Rodoszon173
Amidőn két szív... (Papp Árpád)175
A szerelem száz verse (Papp Árpád)175
Jöszte, édes!... (Vértesy Dezső)178
Kapudban álltam... (Vértesy DezsőÖ178
Szatirikus és didaktikus költészet179
Emmanuil Jeorgilasz181
A rodoszi pestis (Papp Árpád)183
Markosz Defaranasz185
Az apa intő szavai a fiához (Papp Árpád)187
KRÉTAI KÖLTÉSZET ÉS SZÍNHÁZ - EROTOKRITOSZ
Ismeretlen szerző193
A világ bizonytalansága (Vári Ibolya)195
Joannisz Pikatorosz197
Gyászvers a szomorú és engesztelhetetlen alvilágról (Papp Árpád)199
Szefanosz Szahlikisz201
A szegény mind baráttalan... (Papp Árpád)203
Jeorijiosz Hortadzisz207
Panoria (Papp Árpád)209
Vindenzosz Kornarosz211
Ábrahám áldozata (Papp Árpád)213
Erotokritosz (Papp Árpád)215
AZ ÚJ GÖRÖGORSZÁG KIALAKULÁSA (1700-1829)
ÚJGÖRÖG NÉPI IRODALOM A NÉPKÖLTÉSZETBEN
Akritasz-dalok és balladák239
Andronikosz és fekete lova (Szabó Kálmán)239
Digenisz halála239
A lány győzelme (Lator László)240
A királylány győzelme (Lator László)241
Gránátalma (Lator László)242
Az idegen lány (Lator László)243
Az Arta hídja (Lator László)244
Areté (Lator László)244
Megy Andrucosz, délceg legény... (Lator László)247
Történelmi dalok és kleftisz-balladák249
Adrianupolisz eleste (Lator László)249
Az Aja-Szofiáról való ének (Lator László)249
A Város eleste (Képes Géza)250
Szaracénok rabjai (Lator László)250
A kleftisz halála (Képes Géza)250
Diszéász Andrucosz (Képes Géza)251
Jannisz Xilikiotisz (Képes Géza)251
Három testvér halála (Képes Géza)251
Bukoválász (Devecseri Gábor)252
Zidrosz (Devecseri Gábor)252
Mitrosz halála (Devecseri Gábor)253
A fegyverbe öltözött leány (Trencsényi-Waldapfel Imre)254
Kicosz anyja (Papp Árpád)254
Kontojannisz dala (Lator Lászl)255
Liákosz (Devecseri Gábor)255
Liákoszné dala (Lator László)256
Kolokotronisz társainak dala (Lator László)256
Deszpo dala (Lator László)257
"Tragudia Kleftika" (Kleftisz-dalok)259
Az Olimbosz és a Kiszavosz vitája (Lator László)259
Egy büszke sas, kőszáli sas... (Lator László)259
Egymás mellett három platán... (Lator László)260
Héj, legények, ha valaki... (Lator László)260
A gazdagnak van aranya... (Lator László)261
Betyároké az éjszaka... (Lator László)261
Ilyen sokáig, csillagom... (Lator Lászlü)261
Csak nyissatok, hervedjatok... (Lator László)262
Főt hajtottak a kleftiszek... (Lator LászlóI262
Szerelmi dalok263
A jó legény még mielőtt... (Samu János)263
Egy úri nő, nagyúri nő... (Samu János)263
Vörös ajkat csókoltam... (Samu János264
Hogy támad a szerelem... (Samu János)264
A szép legényt, derék legényt... (Lator László)265
Anyám, a hegyen havazik... (Lator László)265
A pap lánya az almával (Lator László)265
A völgyek vízre... (Lator László)266
Mikor a menyasszony elhagyja szüleit (Lator László)266
A csók (Képes Géza)267
Bölcsődalok (Papp Árpád)267
Dalok az idegenben269
Könyörgök hozzád... (Lator László)269
Alusznak, mind elnyugszanak... (Lator László)269
A kivándorolt hazatérése (Lator László)270
Hárosz dalai273
Halljátok csak... (Lator László)273
A lélekhajtó Halál (Vértesy Dezső)274
De boldogok a nagy hegyek... (Lator LászlóI274
Indulnak sudár termetű... (Lator László)275
Boldogok a magas hegyek... (Lator László)275
Ébredj, mondd el... (Lator László)276
NÉPI PRÓZA
Galaxidi város krónikája (Szőllősy Klára)279
NÉPMESÉK
Vízi tündér Nereida (Rhousopoulos Rh. elmondása után írta Kúnos Ignác)285
A lány, aki gyöngyöt sír, és rózsát nevetett (Moravcsik Gyuláné és Dimitrisz Hadzisz)290
A KARAGÖZ
A FELVILÁGOSODÁS IRODALMA
Joannisz Vilarasz297
A nép megvetése (Szőllősy Klára)299
Adamandiosz Koraisz301
Gondolatok, töredékek (Szőllősy Klára)303
PREROMANTIKA ÉS HAZAFIASSÁG
Atanasziosz Hrisztopulosz309
A tanulás (Erdődi Béla)311
Átok (Papp Árpád)312
Ipszilantisz Sándor herceg313
A madár panasza (Erdődi Béla)315
Rigasz Velesztinlisz317
Harci induló (Szabó Kálmán)319
Az újgörög Marseillaise (Trencsényi-Waldapfel Imre)320
A KIBONTAKOZÁS
DIONISZIOSZ SZOLOMOSZ
Dionisziosz Szolomosz325
Himnusz a szabadsághoz (Gáldi László)327
A kísértés (Szabó Kálmán)329
A pszarai katasztrófára (Szabó Kálmán)330
Nyugalom (Papp Árpád)330
A zakinthoszi asszony (Szőllősy Klára)330
Dialógus a nyelvről (Szőllősy Klára)334
Második rész
A MAI ÚJGÖRÖG IRODALOM 1830-TÓL NAPJAINKIG
AZ ELSŐ ÖTVEN ÉV (1830-1880)
A "HÉTSZIGETI" ISKOLA
Andreasz Kalvosz349
Az óceán (Szabó Kálmán)351
Arisztotelisz Valaoritisz353
Dimosz apó halála (Szabó Kálmán)355
Jeraszimosz Markorasz357
Ketten (Szabó Kálmán)359
Andreasz Laszkaratosz361
A képmutatáshoz (Szabó Kálmán)363
Jókívánság egy szamár születésére (Szabó Kálmán)363
Lorendzosz Mavilisz365
Olajva (Szabó Kálmán)367
Miniatűr strófák (Szabó Kálmán)368
EMLÉKIRATOK
JANNISZ MAKRIJANNISZ
Jannisz Makrijannisz371
Emlékiratok (Szőllősy Klára)373
AZ ÁLROMANTIKA ELLEN
EMMANUIL ROIDISZ
Emmanuil Roidisz383
Johanna nőpápa (Caruha Vangelio)385
A "DIMOTIKIZMOSZ" ÉS IRODALMA (1880-1922)
Kosztisz Palamasz397
Rózsaillat (Rónay György)399
A fülemüle halála (Rónay György)399
Szomorúság (Rónay György)400
Reggel (Rónay György)401
Száz hang (Rónay György)401
Egy dalt daloltam (Szabó Kálmán)404
Mi vagy? (Szabó Kálmán)405
Mozdulatlan élet (Szabó Kálmán)405
Hazák (Szabó Kálmán)406
Az athéni Kerameikosz temető sírjai (Rónay György)407
A kisfiú halála (Szabó Kálmán)409
Prófécia Bizánc bukásáról (Szabó Kálmán)410
PALAMASZ KORTÁRSAI ÉS KÖVETŐI
Alexandrosz Pallisz413
Négy testvér (Szabó Kálmán)415
Jeorijiosz Szurisz417
A görög (Szabó Kálmán)419
Jeorjiosz Droszinisz421
A mandulafa (Szabó Kálmán)423
Joannisz Poemisz425
Gyónás (Szabó Kálmán)427
Kosztasz Krisztallisz429
Naplemente (Szabó Kálmán)431
Kosztasz Hadzopulosz433
A köd verse (Szabó Kálmán)435
Ősz (Szabó Kálmán)436
Miltiádisz Malakaszisz437
Eső után (Szabó Kálmán)445
Szokd meg (Szabó Kálmán)446
Zahariasz Papandoniu447
Alázatos imádság (Szabó Kálmán)449
Lambrosz Porfirasz451
Az elhagyatott kápolnák (Szabó Kálmán)453
Lacrimae rerum (Szabó Kálmán)454
Kortyold borod (Papp Árpád)454
Vaszilisz Rotasz455
Szeretlek (Papp Árpád)457
Lili Jakovidi459
Négysoros (Szabó Kálmán)461
Joannisz Panajotopulosz463
Az első ember (Képes Géza)465
A vándor (Képes Géza)466
Joszef Elija469
Purim (Szabó Kálmán)471
Kosztasz Kariotakisz473
Vasárnap (Szabó Kálmán)475
Preveza (Szabó Kálmán)476
Napoleon Lapatiotisz477
Szánd őt (Szabó Kálmán)479
Maria Polidure481
Mert szerettél (Szabó Kálmán)483
KOSZTASZ VARNALISZ
Kosztasz Varnalisz487
Szeráfok kardala (Szabó Kálmán)489
Tünemény (Szabó Kálmán)490
Oresztész (Szabó Kálmán)491
A vezér (Szabó Kálmán)491
ANGELOSZ SUIKELIANOSZ
Angelosz Szikelianosz497
A spártai Szűzanya (Somlyó György)499
A habokból született (Somlyó György)499
Szent út (Somlyó György)500
Digenisz halála (Szabó Kálmán)503
A KIMOTIKIZMOSZ PRÓZÁJA
FOLKLORISTÁK
Alecandrosz Papadiamantisz507
Honvágy (Szőllősy Klára)509
Alexandrosz Moraitidisz533
Éjszakai könyörgés (Szőllősy Klára)535
Andreasz Karkavicasz545
A fekete korall (Moravcsik Gyuláne)547
Kosztasz Theotókisz557
Még most sem? (Moravcsik Gyuláné)559
A KÉT HÁBORÚ KÖZÖTTI IRODALOM (1922-1940)
PRÓZA (A "HARMINCASOK NEMZEDÉKE")
Sztatisz Mirivilisz577
Olimberisz már nem fél... (Papp Árpád)579
Ilisaz Venezisz585
Az első utas története (Szőllősy Klára)587
Angelosz Terzakisz595
A kőoroszlán (Papp Árpád)597
Micosz Karagaicisz603
A főnök (Caruha Vangelio)605
Kosztasz Varnalisz617
Szókratész igazi védőbeszéde (Szabó Kálmán)619
SAJÁT ÚTON...
Nikosz Kazantzakisz625
Aszkézis (Szőllősy Klára)629
Odüsszeia (Papp Árpád)633
Jelentés Grecónak (Szőllősy Klára)634
KÖLTÉSZET
Konsztantinosz P. Kavafisz643
A város (Képes Géza)645
A város (Somlyó György)645
A satrapia (Vas István)646
Visszavonhatatlan dolgok (Somlyó György)647
Elhagyja az isten Antoniust (Képes Géza)647
Az isten elhagyja Antoniust (Vas István)648
Theodotosz (Vas István)649
Egyhangúság (Somlyó György)649
Ithaka (Képes Géza)650
Amennyire tudod (Vas istván)652
Démétriosz király (Vas István)653
Manuel Komnénosz (Vas István)653
Fölöttébb ritkán (Vas István)654
Festett dolgokról (Somlyó György)654
Tengerparti reggel (Képes Géza)655
Messze (Képes Géza)655
Hangok (Somlyó György)656
Vágyak (Vas istván)656
Gyertyák (Vas István)656
Thermopülai (Képes Géza)657
Thermopylé (Vas István)658
Che fece... il gran rifiuto (Képes Géza)658
Az ablakok (Képes Géza)659
Falak (Somlyó György)659
A barbárok (Képes Géza)659
A barbárokra várva (Somlyó György)661
Akhilleusz lovai (Somlyó György)662
A hajón (Vas István)663
Dareiosz (Somlyó György)663
Alexandrosz Balasz kegyence (Somlyó György)665
Iaszónnak, Kleandrosz fiának siráma (Somlyó György)665
Julianus Nikomédiában (Somlyó György)666
Egy nagy görög gyarmaton Kr. e. 200-ban (Képes Géza)666
Egy nagy görög gyarmaton Kr. e. 200-ban (Vas Istvan)668
Egy kisázsiai községben (Vas István)670
"NEA PIISZI" - AZ ÚJ KÖLTÉSZET
Jörgosz Szeferisz677
Az argoauták (Képes Géza)679
Nem ismertük őket (Képes Géza)680
Sivár kikötő ez (Képes Géza)681
El van zárva hazánk (Képes Géza)682
Sajnálom a széles folyót (Képes Géza)682
Sztratisz a tengerész leír egy embert (Képes Géza)683
A mi napunk (Lator László)688
Asiné királya (Képes Géza)689
Euripidész, Athén fia (Devecseri Gábor)692
Enkomi (Devecseri Gábor)692
Ceruzával írt sorok (Képes Géza)694
Utaztam (Képes Géza)695
Palack a tengerben (Képes Géza)695
Déli szél (Képes Géza)696
Neve pedig Oresztész (Képes Géza)697
Szent Miklós macskái (Képes Géza)698
Jannisz Ritszosz701
Görögség (Képes Géza)697
Holdfényszonáta (Vas István)705
Néma kor (Képes Géza)706
Az ablak (Rónay György)708
A halott ház (Devecseri Gábor)710
A hegy árnyéka alatt (Képes Géza)711
A börtön fája és az asszonyok (Hubay Miklós)713
Philoktétész (Somlyó György)715
Kötelesség (Somlyó György)717
Pók (Somlyó György)718
Várunk (Somlyó György)718
Nikiforosz Vrettekosz719
Levél hazám emberéhez (Devecseri Gábor)721
Levél egy idegenbe szakadthoz (Devecseri Gábor)723
Védőbeszéd (Devecseri Gábor)723
Szemtől szemben (Devecseri Gábor)724
A változatlan kor (Devecseri Gábor)724
A Tajgetosz emlékével (Devecseri Gábor)725
A favágó és a tűz (Devecseri Gábor)725
Egy nap és egy éjjel (Devecseri Gábor)726
A hattyú levele (Devecseri Gábor)726
Odysszeasz Elitisz731
A bolond gránátalmafa (Képes Géza)734
A nappal születése (Képes Géza)734
A sziklák Marinája (Képes Géza)736
Jorgosz Themelisz739
Hazatérés (Papp Árpád)741
Andreasz Embirikosz743
A ragyogó (Képes Géza)745
Zoi Karelli747
Asszonyember (Papp Árpád)741
Jorgosz Vafopulosz751
A testvérek elégiája (Papp Árpád)753
Rita Bumi-Papa755
Hajnali dal (Szabó Kálmán)757
Andreasz Karandonisz759
Csillag (Képes Géza)761
Arisz Dikteosz763
Az eső, az és ez, és a többiek (Képes Géza)765
A ház (Képes Géza)770
AZ "ELLENÁLLÁS" NEMZEDÉKE ÉS A HÁBORÚ UTÁNI IRODALOM
AZ ELLENÁLLÁS KÖLTÉSZETE
Angelosz Szikelianosz
Az ellenállás (Szabó Kálmán)783
Vaszilisz Rotasz
Az EAM indulója (Szabó Kálmán)784
Jorgosz Szeferisz
Itt, a csontok között (Lator László)785
Nikiforosz Vrettakosz
Elégia egy kis ellenállási harcos sírjánál (Devecseri Gábor)786
Jannisz Ritszosz
Helyzetjelentés (Képes Géza)788
A HÁBORÚ UTÁNI KÖLTÉSZET
Kriton Afhanaszulisz791
Végrendeletemből (Papp Árpád)793
Manolisz Anagnosztakisz795
Korok (Papp Árpád)797
Taszosz Denegrisz799
Három vers (Képes Géza)801
Angelosz Fokasz805
Beszéd (Papp Árpád)807
Kiriakosz Frangulisz809
Vers (Képes Géza)811
Hrisztosz Kulurisz813
Földközi-tenger (Papp Árpád)815
Panajotisz Kutrubuszisz817
Fertőzött képek a nagy bombázás után (Képes Géza)819
Tászosz Livaditisz821
Az utolsók (Papp Árpád)823
Titosz Patrikiosz825
Adó (Szabó Kálmán)827
Panosz N. Panajotunisz829
Megvirrad (Papp Árpád)831
Dimitrisz Papadicasz833
Holdfény (Papp Árpád)835
Szarandosz Th. Pavleasz837
Iránytű (Papp Árpád)839
Takisz Szinopulosz841
Táj (Papp Árpád)843
Takisz Varviciotisz845
Gyönyörű csillag (Papp Árpád)847
A HÁBORÚ UTÁNI PRÓZA
Sztratisz Cirkasz851
A klub (Caruha Vangelio)853
Andreasz Frangiasz865
A vasrácsos kapu (Caruha Vangelio)867
Jeraszimosz Grigorisz877
Jánnisz gyökere (Szabó Kálmán)879
Dimitrosz Hadzisz889
Védtelenek891
Vaszilisz Vaszilikosz909
A növény (Szabó Kálmán)911
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az újgörög irodalom kistükre Az újgörög irodalom kistükre Az újgörög irodalom kistükre

Könyvtári könyv volt. A védőborító kissé szakadt.

Állapot: Közepes
3.510 Ft
2.800 ,-Ft 20
14 pont kapható
Kosárba