Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.520

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez II.

Apáczai és kortársai

Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Szegedi József Attila Tudományegyetem
Kiadás helye: Budapest-Szeged
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 676 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az 1640-es és az 1650-es évekre, tehát pontosan a XVII. század derekára esik az a rövid időszak, amely meghatározta Apáczai Csere János és kortársai szellemi arculatát, s amelyre ugyanakkor... Tovább

Előszó

Az 1640-es és az 1650-es évekre, tehát pontosan a XVII. század derekára esik az a rövid időszak, amely meghatározta Apáczai Csere János és kortársai szellemi arculatát, s amelyre ugyanakkor félreismerhetetlenül rányomták bélyegüket az ő törekvéseik. Ennek a nemzedéknek a sorsán és szerepén túl is sok jelenség szól amellett, hogy a század közepét kitöltő két-három évtizedben kultúránk történetének egy külön szakaszát lássuk,amely a lehetőségek és eredmények színvonala, de méginkább a fejlődés tendenciája tekintetében észrevehetően különbözik a megelőző és a következő időszaktól. A periódushatárok viszonylag elég élesek. 1638 körül egyidejűleg következik be fordulat protestáns értelmiségünk akkoriban fontosabb csoportjainak fejlődésében. A református ortodoxok ekkor érik el dinamikus egyházi, iskolai - és politikai - működésük legnagyobb győzelmét: a radikális antitrinitárius mozgalomra végzetes csapást mérnek, legfőbb vetélytársuk, az erdélyi unitárius egyház működését úgyszólván megbénítják. Így most már igazán nyeregbe kerülnek, a kulturális életnek majd minden kulcspozícióját a kezükben tartják - s úgy hiszik: véglegesen. Rendkívül jellemző azonban, hogy szinte ugyanezekben a hónapokban következik be a "belső ellenzék", a magyar puritanizmus mozgalommá szerveződése és támadásba lendülése /"londoni liga", Bényei, majd Tolnai Dali és társai hazai iskolai, agitációs és szervező tevékenységének kezdete stb./. Ennek az ellenzéknek a bátor és korszerű, gyakorlatias programja sokkal erősebben gyökerezik az igazán időszerű nyugat-európai haladó szellemi áramlatokban és a hazai társadalmi-kulturális valóságban,mint a liberális-humanista unitáriusok elméleti radikalizmusa. Sokkal veszélyesebb is tehát a most színre lépő ellenfél, mint az éppen legyőzött. Vissza

Tartalom

BEVEZETÉS V
I. A VÁRADI KOLLÉGIUM ÉS A RÁKÓCZIAK
I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna gondoskodása az iskolákról 5
A fehérvári kollégiumi alapítvány sorsa Bethlen halála után 7
Adatok a Rákócziak váradi kollégiumának történetéhez 19
a) Kollaborátorok 24
b) Rektorok, mesterek 28
Debreceni Simonides Gáspár (1631-33) 30
Diószegi Pap Dávid (1633 táján) 34
Gidófalvi Szabó Balázs (1636-37) 36
Pejérvári /Albensis/ Mihály (1636 táján) 39
Kecskeméti Miklós (1638-39) 41
Pankotai Perenc (1640-41) 44
Szilágyi Benjámin István (1643-45) 48
Harsányi Nagy Jakab (1646-48) 52
Técsi Joó István (1646-49) 64
Herczeg-Szöllősi János (1646-1650) 66
Tölcseki S. János (1647-1649) 70
Komáromi Szvertán István (1648-51) 73
Tofaeus Mihály (1650-51) 75
Tarpai Sz. András (1652-57) 83
Szathmári Baka Péter (1653-54) 88
Enyedi Sámuel (1653-59) 94
Serédi Sámuel (1655 előtt) 100
ifj. Geleji Katona István (1653-55) 105
id. Köleséri Sámuel (1657-59) 106
Püspöki /Szilágyi/ János (1659-60) 110
Mártonfalvi Tóth György (1660) 114
c) Professzor 118
d) A várbeli schola 129
II. A pubitánus küzdelmek második hullámának résztvevői
Nagyari Benedek 137
Kovásznai Cs. Péter 149
Szenczi Kertész Ábrahám 159
Az erdélyi legyeződíszes könyvkötés korának és eredetének nyomozása 168
Hornius György Szent genealógiájának magyar kiadása 178
Néhány adat Nógrádi K. Mátyás életéhez 183
Sellyei Balog István 187
Pápai Páriz Imre 194
Az 1647. évi akadémiai alumnusok. Lippai Sámuel 201
Idősebb Graffius Gáspár 206
Jenei G. István 214
Veresmarti Gáspár 223
Mogyorósi Elek 247
Enyedi P. Bálint 255
Idősebb Dadai János 258
Legidősebb Csepregi Turkovics Mihály 266
Váradi Miklós 276
III. APÁCZAI ISKOLÁI, TANÁRAI, ELŐDEI
Almási Porkoláb András 293
Porcsalmi P. András 297
Adat Veresegyházi Szentyel János életéből 316
Árkosi Mihály Benedek 318
Gidófalvi Csulak János 324
Néhány adat Csaholczi Pap János életéhez 333
Fogarasi K. Ferenc 339
Kolozsvári Igaz Kálmán 344
B. Sikó János 358
Ki volt Sikó János és Fogarasi K. Ferenc külsőországokbeli útitársa 368
Scholabeli állapotok Apáczai Csere János Kolozsvárra jövetele előtt 370
IV. ADATOK APÁCZAI ÉLETÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSÉHEZ
Apáca vallásváltoztatásának időtája 409
Hozzászólás Apáczai származásának kérdéséhez 412
Apáczai Csere, nagyajtai Cserei 419
A Csere családnév eredete 431
Miért Csere és miért nem Cseri? 435
A kolozsvári "kis oskola", ahol Apáczai tanult 444
Apáczai akadémiákra való indulásának időpontja 454
Apáczai Kolozsvárra jövetele 459
A scholamesterház Apáczai kolozsvári szállása 462
Apáczai szamosújvári út ja 471
Apáczai betegsége és halála 476
Apáczai Csere János kézírása és ismeretlen munkája 480
Apáczai Csere János nyelvtanulásának nyomai 489
Apáczai Csere János könyvtárának töredéke 496
Apáczai Csere János könyvtárának további nyomai 508
A praeceptorok fizetése 512
Lorántffy Zsuzsanna alapítványának sorsa 518
V. ESZMETÁRSAK - ELLENFELEK - TANÍTVÁNYOK
Crispinus János és Apáczai fehérvári mestertársa 531
Illyefalvi Szász Miklós 540
Gidófalvi Cs. István 542
Ifjabb Geleji Katona István könyvtárának néhány kötete 545
Ki volt Apáczainak könyvet ajándékozó Enyedi M. János 547
Kézdivásárhelyi Péternek tanárként való kirendelése 550
I. Rákóczi Perenc Duconius nevű preceptora 554
Készlet az 1658. évi tatár betöréskori helyzetképből. Basirius Izsák 558
Bátai B. György 565
Apáczai közvetlen tanítványai Kolozsvárt 574
Abafái P. András 580
Alvinczi Péter ítélőmester 583
Hány Apáczai Tamást ismerünk? 588
Néhány adat Bethlen Miklós tanulóéveiből 593
Fogarasi Mátyás 604
Kézdi Vásárhelyi István 609
Köpeczi János 613
Szentgyörgyi Beke György 616
Uzoni Sz. Balázs 619
Váradi Mátyás 622
Hozzászólás egy Apáczai-tanítvány tankönyvjegyzéke c. cikkhez 628
Az akadémia szükségességének gondolata Erdélyben 1672-ben 633
PÓTLÁSOK ÉS HIBÁK JEGYZÉKE AZ 1. KÖTETHEZ 641
Rövidítésjegyzék 645
NÉVMUTATÓ 647
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez II. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez II.

A borító enyhén töredezett, kopott, elszíneződött, javított. A borítón tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
3.940 ,-Ft
20 pont kapható
Kosárba