1.017.654

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Adóigazgatási eljárási jog a hatályos jogszabály alapján

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A gazdasági rendszerváltást kísérő jogalkotás teljesen megújult. Ennek előzményeként jött létre a modern adórendszer.
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Módszertani Bizottsága észlelte, hogy... Tovább

Előszó

A gazdasági rendszerváltást kísérő jogalkotás teljesen megújult. Ennek előzményeként jött létre a modern adórendszer.
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Módszertani Bizottsága észlelte, hogy az adószakma oktatása viszonylag sok intézményben, de alapvetően partikuláris módon történik. Örömmel tapasztaltuk, hogy az utóbbi időben néhány egyetem adó szakirány oktatását is megkezdte. Ennek elősegítése, valamint általában az adóügyi-szakember-képzés támogatása céljából a módszertani bizottság három kötetből álló tankönyvet készített példatárral kiegészítve:
1. adóeljárás,
2. adótan,
3. adóellenőrzés.
Ön most a sorozat egyik - 2003. évi hatályos törvények alapján korszerűsített - kötetét tartja kezében. Reméljük, hogy felkészülését, az adószakma elsajátítását e tankönyv segíti. Köszönettel vesszük, ha a tankönyvvel kapcsolatos észrevételeit eljuttatja hozzánk. Vissza

Tartalom

I. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS BEVÉTELEI 13
I. A bevételekről általánosságban 13
1.1. Bevezető 13
1.2. Az államháztartási bevételek fajtái 13
1.3. Az adó fogalma, az adók rendszerezése 15
1.3.1. Közvetlen (egyenes) adók és közvetett (ügyleti, ár-) adók 16
1.3.2. Központi és helyi adók 16
1.3.3. Jövedelem-, fogyasztási és vagyonadók 17
1.3.4. Arányos, progresszív, degresszív és tételes adók 17
1.3.5. Személyi és tárgyi adók 17
1.3.6. Rendszeres és eseti egyszeres adók 17
1.4. A modern piacgazdaságokban alkalmazott adók és jelentőségük 17
1.5. Az adók gazdasági hatása 20
1.5.1. Jövedelmi hatás 20
1.5.2. Eltérítési hatás 21
1.5.3. Kiegészítő megjegyzések 22
1.6. A jó adózás elvei 23
1.7. Az adózás és a nemzetközi környezet 25
1.8. Adóreformok 27
1.9. Adójogi alapok 28
1.9.1. Anyagi és eljárási jog 28
1.9.2. Adótényállás és adókötelezettség 30
1.9.3. Adóalany 30
1.9.4. Adótárgy 30
1.9.5. Adóalap és adómérték 30
1.9.6. Adómentesség és adókedvezmény 31
Ellenőrző kérdések 31
II. AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN 33
1. Általános rendelkezések 33
2. Az adózó és az adóhatóság jogai és kötelezettségei általánosságban 34
3. A törvény hatálya 37
3.1. Személyi és területi hatály 37
3.2. Tárgyi hatály 38
4. EU-jogharmonizáció 38
4.1. Adatátadás adómegállapítási jogsegély keretein belül 39
4.2. Behajtási jogsegély 39
4.3. Külföldre irányuló megkeresések 40
Ellenőrző kérdések 40
III. AZ ADÓZÓ ÉS AZ ADÓHATOSÁG FOGALMA 43
1. Az adózó fogalma 43
2. Az adóhatóság fogalma 43
2.1. Az állami adóhatóság 44
2.2. A vámhatóság 44
2.3. Az önkormányzati adóhatóság 45
2.4. Az illetékhivatal 45
3. Iratbetekintés 45
4. Önellenőrzési jog 46
Ellenőrző kérdések 46
IV. EGYES ADÓKÖTELEZETTSÉGEK
1. A bejelentkezés (bejelentés) és a változásbejelentés 48
1.1. Vállalkozási tevékenységet folytatók, illetve az alapítvány, társadalmi szerv bejelentkezése 48
1.2. Vállalkozási tevékenységet nem folytatók bejelentkezése 50
1.3. Az általános forgalmi adóval kapcsolatos bejelentési kötelezettség 52
1.4. Bejelentés szerinti nyilvántartásba vétel 54
1.5. Közösségi adószám 55
1.6. Kapcsolt vállalkozás bejelentése 56
1.7. A változás bejelentése 57
1.8. Az adózó törlése az adóhatósági nyilvántartásból 59
2. Az adó megállapítása 59
2.1. Önadózás 60
2.2. A kifizető, a munkáltató és az adóbeszedésre kötelezett adó megállapítása 60
2.3. Hatósági adómegállapítás 62
3. Az adóbevallás általános és különös szabályai 64
3.1. Általános szabályok 64
3.2. Soron kívüli bevallás 67
3.2.1. A számvitelről szóló törvény VII. fejezete szerinti sajátos beszámolási
kötelezettség 67
3.2.1.1. Előtársasági időszak 68
3.2.1.2. Átalakulás 68
3.2.1.3. Devizanemek közötti áttérés 69
3.2.2. Könyvviteli zárlat és a beszámoló különbözetének megállapítása 69
3.2.3. A soron kívüli bevallás egyéb esetei 70
3.2.4. Felszámolással, végelszámolással történő megszűnés 70
3.3. Az adóbevallás aláírása, ellenjegyzése 71
3.4. Az adóbevallás kijavítása 73
3.5. Az önellenőrzés 75
3.6. Az adózói tévedés korrekciójának további lehetősége 77
4. Az adó, az adóelőleg megfizetése, a támogatás igénylése, a befizetések
elszámolása 78
4.1. Az adó, adóelőleg megfizetése 78
4.2. Mögöttes felelősség 80
4.3. A támogatás igénylése és kiutalása 83
4.4. A magánszemély és a munkáltató közötti elszámolás 86
4.5. A befizetések elszámolása 86
4.6. Az adófolyószámla-kivonat 88
5. Bizonylatok, igazolások, adatszolgáltatás 88
5.1. Bizonylatok, könyvvezetés 88
5.2. Igazolások 89
5.3. A bizonylat megőrzése 90
5.4. Adatszolgáltatás 91
5.5. Nyilatkozattétel 93
Ellenőrző kérdések 94
V. AZ ADÓHATÓSÁG TUDOMÁSÁRA JUTOTT ADATOK KEZELÉSE, HATÁSKÖRI ÉS ILLETÉKESSÉGI SZABÁLYOK 97
1. Az adóhatóság tudomására jutott adatok nyilvántartása 97
2. Adótitok 98
3. Az adóhatóság hatásköre 103
4. Illetékességi szabályok 104
Ellenőrző kérdések 106
VI. ELLENŐRZÉS 107
1. Általános szabályok 107
1.1. Az ellenőrzés célja 107
1.2. Az ellenőrzés fajtái 108
1.3. Hatáskör és illetékesség az ellenőrzési eljárásban 109
1.4. Az adózók ellenőrzésre történő kiválasztása 109
1.5. Felhívás a bevallás kiegészítésére 111
1.6. Határidők az ellenőrzési eljárásban 112
1.7. Az ellenőrzés megindítása 113
1.8. Az ellenőrzés lefolytatása 115
1.9. Az adóhatóság jogai és kötelezettségei 118
1.9.1. Az irat 121
1.9.2. A szakértő 122
1.9.3. A nyilatkozat 124
1.9.3.1. Az ügyfél nyilatkozata 124
1.9.3.2. Más személy nyilatkozata 125
1.9.3.3. Az adózó saját ügyével kapcsolatos nyilatkozata 125
1.9.4. A tanúvallomás 125
1.9.5. Helyszíni szemle 128
1.9.6. Próbavásárlás 128
1.9.7. Próbagyártás 129
1.9.8. Helyszíni leltározás 129
1.9.9. Más adózók adatai 130
1.10. Az adózó jogai és kötelezettségei 130
1.11. Az adóhatóság által alkalmazható különleges intézkedések 132
1.12. Az ellenőrzés befejezése 134
1.12.1. Jegyzőkönyv 134
1.12.2. Az ellenőrzés folytatása 138
1.12.3. Az adóigazgatási eljárás megindítása 138
2. Az ellenőrzés különös szabályai 138
2.1. A bevallás utólagos ellenőrzése 139
2.1.1. Becslési eljárás utólagos adómegállapítás során 140
2.2. Ismételt ellenőrzés 142
2.2.1. Utóellenőrzés 142
2.2.2. Adózó kérelmére lefolytatott, ismételt ellenőrzés 143
2.2.3. Társadalombiztosítási szerv, illetőleg a magánnyugdíjpénztár
megkeresésére végzett ismételt ellenőrzés 143
2.3. Felülellenőrzés 144
2.4. Állami garancia beváltásához kapcsolódó ellenőrzés 144
2.5. Az egyes adókötelezettségek ellenőrzése 145
2.6. Adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés 146
3. Jövedéki termékek ellenőrzése 147
3.1. Hatásköri, illetékességi szabályok 148
3.2. A vám- és pénzügyőrség hatásköre, illetékessége 148
3.3. Az állami adóhatóság és más hatóságok hatásköre 149
3.4. A jövedéki ellenőrzésről általában 150
3.5. Adóhatóság által végzett ellenőrzés 151
3.6. Jogkövetkezmények 156
4. Illeték-ellenőrzés 156
4.1. Az illetékek rendszere 156
4.2. Illetékügyi hatáskör, illeték-ellenőrzési feladatok 158
4.3. A forgalmi érték megállapítása 159
4.4. Az eljáró hatóságok általi ellenőrzés 163
4.5. Szemleellenőrzés 169
Ellenőrző kérdések 171
VII. AZ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS, A JOGORVOSLAT 173
1. Adóigazgatási eljárás 173
1.1. Általános rendelkezések 173
1.2. Utólagos adómegállapítás 179
1.3. Soron kívüli adómegállapítás 180
1.4. Feltételes adómegállapítás 181
1.5. Fizetési könnyítés 181
1.6. Adómérséklés 183
2. Jogorvoslat 184
2.1. A határozat saját hatáskörben történő módosítása 184
2.2. Fellebbezés 185
2.3. Felügyeleti intézkedés 186
2.4. Adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálata 187
Ellenőrző kérdések 189
VIII. JOGKÖVETKEZMÉNYEK AZ ADÓIGAZGATÁSBAN 191
1. Késedelmi pótlék 191
2. Önellenőrzési pótlék 194
3. Adóbírság 196
4. Mulasztási bírság 198
4.1. A bejelentés, adatszolgáltatás késedelmes vagy hibás teljesítése 200
4.2. A bevallás késedelmes és/vagy hibás teljesítése 200
4.3. Bejelentési, változásbejelentési, bevallási, adatszolgáltatási
kötelezettség elmulasztása 201
4.4. Adóköteles tevékenység folytatása a bejelentési kötelezettség
teljesítése hiányában 202
4.5. Számla-, nyugtaadási kötelezettség teljesítésének elmulasztása 202
4.6. Előlegkiegészítés elmulasztása, indokolatlan előlegmérséklés 203
4.7. Adólevonási kötelezettség elmulasztása, illetve a levont adó
befizetésének elmulasztása 203
4.8. Egyéb kötelezettségek teljesítésének elmulasztása 204
4.9. Az Art.-ban vagy az anyagi jogszabályban meghatározott egyéb
kötelezettség megszegése 205
5. Intézkedések 205
5.1. A tevékenység eszközének lefoglalása 205
5.2. Üzlet-lezárás 206
Ellenőrző kérdések 207
IX. VÉGREHAJTÁS ÉS ELÉVÜLÉS 209
1. Végrehajtás 209
1.1. Eljáró hatóságok 209
1.2. Biztosítási intézkedés 210
1.3. A végrehajtási eljárás megindítása 210
1.4. Visszatartási jog gyakorlása 211
1.5. Végrehajtási eljárás lefolytatása 213
1.5.1. Végrehajtás munkabérre, bankszámlára 213
1.5.2. Végrehajtás ingó és ingatlan vagyontárgyakra 214
1.6. Egyéb rendelkezések 215
2. Elévülés 217
2.1. Az adó megállapításához való jog elévülése 218
2.2. Az adó végrehajtásához való jog elévülése 219
Ellenőrző kérdések 220
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem