A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ady Endre költeményei

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Helikon Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.063 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 13 cm
ISBN: 963-207-738-5
Értesítőt kérek a kiadóról

Tartalom

ÚJ VERSEK (1906)
Góg és Magóg fia vagyok én...7
LÉDA ASSZONY ZSOLTÁRAI
A mi gyermekünk9
A vár fehér asszonya9
Mert engem szeretsz10
A könnyek asszonya10
Félig csókolt csók11
Hunyhat a máglya11
Hiába kisértsz hófehéren12
Vad szirttetőn állunk12
Tüzes seb vagyok13
A fehér csönd13
A másik kettő14
Egy ócska konflisban14
Léda a hajón15
Ima Baál istenhez15
A tó nevetett16
Meg akarlak tartani17
Csak jönne más18
A Léda szíve18
Léda Párisba készül19
Az utolsó mosoly20
Vén faun üzenete20
Várnak reánk Délen21
Héja-nász az avaron 21
A MAGYAR UGARON
A Hortobágy poétája22
El a faluból22
Búcsú Siker-asszonytól23
Ének a porban23
A Tisza-parton24
Költözés Árok-városból24
Lelkek a pányván25
Korán jöttem ide25
A krisztusok mártírja26
A lelkek temetője26
Ihar a tölgyek közt27
Elűzött a földem27
Találkozás Gina költőjével29
A magyar Ugaron30
A DALOLÓ PÁRIS
Egy párisi hajnalon31
Három Baudelaire-szonett33
Jehan Rictus strófáiból34
Este a Bois-ban36
A Gare de l'Esten37
Paul Verlaine álma38
A Szajna partján39
SZŰZ ORMOK VÁNDORA
Sóhajtás a hajnalban40
Szívek messze egymástól40
A csókok átka41
Vízió a lápon42
Az én menyasszonyom43
Ha fejem lehajtom44
Rettegek az élettől44
Midász király sarja45
Búgnak a tárnák46
A sárga láng47
A Mese meghalt47
Harc a Nagyúrral48
Ne lássatok meg49
A kezek bábja49
Vörös szekér a tengeren50
Az alvó királyleány51
Jártam már Délen51
Megöltem egy pillangót52
A kék tenger partján53
A hajnalok madara53
Temetés a tengeren53
Új Vizeken járok54
VÉR ÉS ARANY (1907)
A HALÁL ROKONA
Az anyám és én57
Nóta a halott szűzről58
Párisban járt az Ősz58
Egy ismerős kisfiú59
A hotel-szobák lakója59
A percek aratója59
Elillant évek szőlőhegyén60
Közel a temetőhöz60
A Halál rokona61
A ködbe-fúlt hajók62
Halál a síneken62
A nagy álom63
A rég-halottak pusztáján63
A fiaim sorsa64
A platán-fa álma64
Sírni, sírni, sírni65
Az őszi lárma65
Megcsókolom Csók-kisasszonyt66
A Halál automobilján66
Három őszi könnycsepp67
Az én koporsó-paripám67
A fekete zongora68
A MAGYAR MESSIÁSOK
Beszélgetés egy szekfűvel69
Hazavágyás Napfény-országból70
Menekülj, menekülj innen70
Hepehupás, vén Szilágyban71
Gémek az Olimpusz alatt71
Gyáva Barla diák72
Fölszállott a páva73
Mátyás bolond diákja73
Megáradt a Tisza74
A magyar Messiások74
Egy csúf rontás74
Szent Margit legendája75
A befalazott diák76
Páris, az én Bakonyom76
Egy jövő költő77
Délibáb-ősöm Köd-városban77
Én nem vagyok magyar?78
A Duna vallomása78
Az Avar-domb kincse80
AZ ŐS KAJÁN
Özvegy legények tánca81
Jó Csönd-herceg előtt82
A Halál-árok titka82
Sötét vizek partján82
Mostoháim a Betűben83
Akik mindig elkésnek84
A nyári délutánok84
Sárban veszett hó85
Rózsaliget a Pusztán85
Az ős Kaján86
Álom álom helyett88
Az áhított csömör89
Cseng az élet89
Várás a Tavasz-kunyhóban89
Bolyongás Azúr-országban90
A karácsony férfi-ünnep91
Az alvó csók-palota91
Asszonyok a parton92
MI URUNK: A PÉNZ
Sírás az Élet-fa alatt93
Ülök az asztal-trónon93
A nagy Pénztárnok94
Öröm-város volt a hazám95
Lázár a palota előtt95
A gazdagság álma97
Júdás és Jézus98
Csak egy perc98
Havasok és Riviéra99
Uzsorás Khiron kertje100
Pénz a remeteségben100
Vér és arany101
Mi urunk: a Pénz101
Futás a Gond elől102
A Zozó levele103
Pénz és Karnevál103
Dús lovag násza104
A néma madarak104
Thaiszok tavaszi ünnepe105
Mammon-szerzetes zsoltára106
A LÉDA ARANY-SZOBRA
Csolnak a Holt-tengeren107
Absolon boldog szégyene107
Kereszttel hagylak itt108
Örök harc és nász108
Valamikor lányom voltál109
Két hajdani szeretők109
Add nekem a szemeidet110
Lédával a bálban110
Jöjj, Léda, megölellek111
Nem mehetek hozzád111
Léda a kertben112
Szent Június hívása112
Bihar vezér földjén112
Egyedül a tengerrel113
Fekete Hold éjszakáján114
Mária és Veronika115
A Léda arany-szobra116
A szememet csókold116
Bölcs Marun meséje117
A HOLNAP ELÉBE
Hazamegyek a falumba118
Így szólna a szóm118
Dalok tüzes szekerén119
Ki ad többet érte?120
Maradhatsz és szerethetsz120
Az én két asszonyom121
Az elbocsájtott légió121
Ahol Árgyilus alszik122
Akiknek dajkája vagyok122
Ének a Visztulán122
Víg úrfiak bora123
A bélyeges sereg124
Pap vagyok én124
Agg Néró halála125
Álom egy Méhesről126
A nagy Kéz törvénye127
Egy jövendő karácsony127
Az én sírásom128
A Holnap elébe128
Ha a szemem lefogták129
Az Értől az Oceánig129
AZ ILLÉS SZEKERÉN (1908)
Az Úr Illésként elviszi mind...133
A SION-HEGY ALATT
"Ádám, hol vagy?"135
Az Isten balján135
Krisztus-kereszt az erdőn136
Az Úr érkezése137
Imádság háború után137
Egy régi Kálvin-templomban138
A Sion-hegy alatt138
Szeress engem, Istenem139
A nagy Cethalhoz140
A vidám Isten141
Álmom: az Isten141
Uram, ostorozz meg141
Az éjszakai Isten142
Az Isten harsonája142
Isten, a vigasztalan143
A TÉLI MAGYARORSZÁG
Magyar jakobinus dala145
Egy harci Jézus-Mária146
Magyar fa sorsa146
Vén diák üdvözlete147
Mért is tettem?148
Hárman a Mezőn149
Az én magyarságom149
Néhai Vajda János150
A téli Magyarország151
A magyar vigasság151
Csokonai Vitéz Mihály151
A kürtösök szava152
Nekünk Mohács kell153
Ilosvai Selymes Péter153
Kis, falusi ház154
A halál-tó fölött154
LÉDA AJKAI KÖZÖTT
A te melegséged156
A mi Násznagyunk156
Lédával a Tavaszban157
Léda ajkai között157
Ha holtan találkozunk158
Csók az ájulásig158
A szerelmesek Holdja159
Várom a másikat159
Csukott szemű csókok159
Ruth és Delila160
Az asszony jussa161
Halálba vivő vonatok161
Nem jön senki161
A lelkeddel hálni162
Én régi mátkám162
AZ UTCA ÉNEKE
Dózsa György lakomáján163
A vörös Nap163
Emlékezés Táncsics Mihályra164
A legszentebb csók165
A Hadak Útja166
Az utca éneke167
Csák Máté földjén 168
A grófi szérűn169
Pannónia grófnő szekere170
Az őszi rózsák170
A csillagok csillaga171
Új várak épültek171
A Délibáb üzenete172
Dózsa György unokája172
HALÁLVIRÁG: A CSÓK
Híven sohase szerettem173
Egy régi színész-leány173
Gonosz csókok tudománya174
Halálvirág: a Csók175
Úri szűz dicsérete176
Akit én csókolok176
A szív komédiája176
Az első asszony177
Ha csókokat hallok178
A csatatér hőse178
A fontainebleau-i erdőben179
Szüret az Athoszhegyen179
Májusi zápor után180
HIDEG KIRÁLY ORSZÁGÁBAN
Az Élet bosszúja182
Kacagás és sírás182
A paraszt Nyár183
Tavasz a faluban184
Az utolsó reggelen184
Mi lesz holnap?185
A Halál lovai185
A fehér kendő186
A tavaszi viharban186
Hideg király országában187
A Nincsen himnusza187
Csépel az idő188
A harmincadik András-nap188
A jégcsap-szívű ember189
Egy vidám tor189
A fehér lótuszok190
A MUSZÁJ HERKULES
Harcos ember szíve191
Ha távolról nézek191
Új könyvem fedelére192
A Maradandóság városában192
Akik majd elkísérnek193
Az én bűnöm194
A muszáj Herkules194
Idő előtt elmúlni195
Én fiatal maradok196
Gonoszak a halottak196
Lenni kell, lenni197
A legjobb ember197
Seregély és galamb198
A Rothschildék palotája199
Morognak a vének199
A verselő asszonyok200
Az én testamentumom200
Álcás, vén valómmal201
Én kifelé megyek202
SZERETNÉM, HA SZERETNÉNEK (1909)
Sem utódja, sem boldog őse...205
ESZE TAMÁS KOMÁJA
Ond vezér unokája207
Bujdosó kuruc rigmusa207
A Dál-kisasszonyok násza208
Hajó a ködben209
Négy-öt magyar összehajol210
Esze Tamás komája211
Zilahi ember nótája211
Kuruc Ádám testvérem212
Harcos Gyulai Pál212
A föl-földobott kő213
KÉT SZENT VITORLÁS
Csókokban élő csóktalanok214
Milánó dómja előtt214
Bíztató a szerelemhez215
Elfogyni az ölelésben215
Megölelném a lyányod216
Őszben a sziget217
Két szent vitorlás217
Hiába hideg a Hold218
Séta a bölcső-helyem körül219
Így szaladsz karjaimba220
A VÉN KOMORNYIK
Északi ember vagyok221
Ezvorász király sírirata222
Betemetik a tavat222
Ujjak a Szajnában223
Zúg-zeng a Jégcimbalom223
Megint Páris felé224
A vén komornyik226
Bolond, halálos éj226
Budapest éjszakája szól227
Catullus költő halála228
Nem először sírok228
Kisvárosok őszi vasárnapjai229
A HARCUNKAT MEGHARCOLTUK
Valami még készül231
Egy megíratlan naplóból231
Akarom: tisztán lássatok232
A Tenger ákombákoma233
Szétverek majd köztetek233
A harcunkat megharcoltuk234
Égő tűzben dideregve235
Az elátkozott vitorla235
Ázott széna-rendek fölött235
A mentő glória236
Aki helyemre áll236
Hosszú az erdő237
A szivárvány halála238
Az elsőség jósága239
Magyar vétkek bíborban240
A HÁGÁR OLTÁRA
Az örök halál-menet241
Mai asszonyok udvarában241
Dudorászó, régi nóta242
Heléna, első csókom242
Fehér lyány virág-kezei243
A tízéves Éva243
A Hágár oltára244
A Csók-csatatér lovagjai246
A Lóri csókja247
Elindult egy lány248
Kató a misén248
A Hóvár-bércek alatt249
Nézni fogunk, hejhajh250
Sappho szerelmes éneke251
A JÖVENDŐ FEHÉREI
Küldöm a frigy-ládát252
A Ma kiebrudaltjai253
A könnyek haszna253
Varjak, szent madarak254
Bús Ahasvérok Májusa254
A Jövendő fehérei255
Másokért halunk meg256
Álmodik a Nyomor256
Proletár fiú verse257
Menekülés úri viharból258
Áldassál, emberi Verejték259
ÁLDOTT, FALUSI KÖD
Apámtól, anyámtól jővén260
Egy régi-régi fűz260
Az öreg Kúnné260
Rettegésben a falu261
Áldott, falusi köd262
Őszi, forró virág-halmon262
Az elsüllyedt utak263
A hatalmas Tél264
Fedjük be a rózsát264
RENDBEN VAN, ÚRISTEN
A Halál pitvarában266
Alázatosság langy esője266
Imádság úrvacsora előtt267
Az Anti-Krisztus útja268
Rendben van, Úristen268
Virág-fohász virágok Urához269
A Jézuska tiszteletére270
Adjon Isten mindenkinek270
Vezeklő vigadozás zsoltára271
Szelíd, esti imádság272
Könyörgés víg halásért273
Ne sújts bénasággal273
Egy avas kérdés274
Az Uraknak Ura275
EGYRE HOSSZABB NAPOK
Valaki utánam kiált276
Boldogok az öregidők276
Első szeretőm ölében277
Duruzslás a jégveremből278
Kocsi-út az éjszakában278
Nem játszom tovább279
Sirató ember dala279
Az ifjú Rajnánál280
Tararrarom, hajh, tararrarom281
A Halál: pirkadat282
Egyre hosszabb napok283
Fájdalmas, bús kitérő283
Lelkem szerelmes fattyai284
Az ágyam hivogat285
Kezdenek nyakukba venni286
Most pedig elnémulunk287
A MINDEN-TITKOK VERSEI (1910)
Bajvívás volt itt...291
AZ ISTEN TITKAI
Hiszek hitetlenül Istenben293
"Örvendezz, ifjú, ifjúságodban"294
A Gyülekezet sátorában295
A kimérák Istenéhez295
Isten drága pénze297
Könyörgés egy kacagásért298
Az Isten-kereső lárma298
Egy kevésnyi jóságért299
A szerelmetlenség Istenéhez299
Kain megölte Ábelt300
A SZERELEM TITKAI
A türelem bilincse301
Nem adom vissza301
A föltámadás szomorúsága302
Öreg suhanc vágyakozása303
Csak látni akarlak306
Halk, bánatos szökés306
A holnaputáni asszonykák307
Találkozás egy gépkocsival307
A harmadik emeletre308
Valaki, valaki emleget308
Most ölelne valaki309
A Szerelem eposzából310
A SZOMORÚSÁG TITKAI
A Nap ravaszkodása314
Senki élőnek ellensége314
Akármilyen csúnya életet315
Az Örömtelenség Öröme316
Az elsötétült utcán317
A rém-mesék uhuja318
A megátkozott ember318
Az én virág-halmom319
Az elmaradt szomorúság319
Az Éj zsoltára320
Nagy sírkertet mérünk320
Jóság síró vágya321
A MAGYARSÁG TITKAI
Gőzösről az Alföld323
Hajh, őszi magyarság324
A civódó magyar324
A márciusi Naphoz325
Gálás, vasárnapi nép326
A fajok cirkuszában328
Itt, a bozótban329
Pimasz, szép arccal329
Az utolsó kuruc330
Obsitos vitéz nótája331
Hajlongni emerre, amarra332
A mindszenti temetőben333
Élni, míg élünk333
Egy templom-alapító álma334
A DICSŐSÉG TITKAI
Az öreg szakálas336
Utálnak, de csodálnak337
A pócsi Mária337
Ha tanultunk zsoltárokat338
Életem apadó ere340
Fehér asztal búcsúztatója340
Bujkálás a Szánalomtúl341
Bukdosik a lelkem342
Eladó a hajó342
Az én hadseregem343
Mert másokért csatáztam344
Ki elveszti harcát345
Szegény, árva rigóim346
AZ ÉLET-HALÁL TITKAI
A sorsom ellopója347
Az elrejtett arcok348
A csodák esztendeje348
Testem, vitéz pajtásom349
A meghívott Halál350
Mindent másképpen szeretnék351
Az árulás nyara352
Az idegen arcok353
Az Életem kertje353
Akit egyszer megláttunk354
Az egyenes csillag355
Elhagyott a félelem356
A tűnődés csolnakján356
A MENEKÜLŐ ÉLET (1912)
A SZŰZ PILÁTUS
Köszönet az életért361
Dalok a labdatérről361
Felelet az Életnek363
A szűz pilátus363
A megabroncsozott lélek364
A vár-úr szeméremöve365
A megőszült tenger366
Télbe-hulló ember vágya367
A távoli szekerek367
Nyárdélutáni Hold Rómában368
A Sátán kevélye369
Az elzárt király-lyány370
A békés eltávozás371
Az Óperenciás tengeren372
ASSZONY ÉS TEMETŐ
Szívedet Isten segítse373
A fiam bölcsőjénél373
Az Ősz szerelmei374
Eldönti a Sors376
Asszony és temető376
A vén csavargó377
A Város leánya378
A legszeb Este379
Áldásadás a vonaton380
Tűnnek a lányok381
ISTENHEZ HANYATLÓ ÁRNYÉK
Dühödt, halálos harcban382
Bosszús, halk virágének383
A Patyolat üzenete384
Kis, karácsonyi ének385
A menekülő Élet386
A nagyranőtt Krisztusok388
A rémület imája390
Az Eddig ámene391
Köszönöm, köszönöm, köszönöm391
Istenhez hanyatló árnyék392
A Tavasznak alkonyata393
HARC ÉS HALÁL
Ezüst patkós paripáinkon395
Az örökké elváltak395
Az Istennek viselőse396
Válogatás a temetőben396
Harc és Halál397
Egy utolsó égiháború398
Elszállnak a lepkék399
Fogoly a vártoronyban400
Drága, halott nézésekkel400
Az eljátszott öregség401
Üzenet Költőcske Mihálynak402
Türelmetlen, jó barátaimhoz402
Seregesen senkik jönnek403
A lelkem Kánaán-magvai404
Zendülés váram alján404
SZÉP, MAGYAR SORS
A tavalyi cselédekhez406
Új magyar bukolika407
A Tűz márciusa407
Vitéz Mihály ébresztése409
Kidalolatlan magyar nyarak410
Az új Kísértet411
Anya és leánya413
Történelmi lecke fiúknak413
Csaba új népe414
Szép, magyar Sors416
A magyar tanítókhoz416
Levél-féle Móricz Zsigmondhoz417
Magyar-bánó magyar aggyal419
Lovatlan Szent György420
SZOMORÚ ÓDÁK VALAKIHEZ
Én, szegény Magam421
Az örök gyermekség421
Félrevert harangos napok422
Mese szép Csíny-országból422
Fajtáddal együtt átkozlak423
Teveled az Isten424
Szép voltál volna424
Vén, bolond úr425
Rázd meg szívedet426
Óh, életek élete426
MARGITA ÉLNI AKAR (1912)
Margita élni akar431
Margita Párisba jött434
Mikor Párisból hazajöttünk437
Margita és Ottokár440
Szerelmek az Őszben443
Ha visszajönne Margita446
Mikor Margita visszajött449
A Margita fia451
Margita és sorsunk454
Forró szomjakban emlék457
Rövid, kis búcsúzó461
A MAGUNK SZERELME (1913)
Bántott, döfölt folyton a Pénz is...465
A VISSZAHOZOTT ZÁSZLÓ
A veszélyek Istene467
A megunt csatazaj468
Új, virágos ifjúsággal468
A visszahozot zászló469
Város megvétele után469
Száz hűségű hűség470
Vidám temetés éneke471
A visszajáró Májusok472
Tiltakozni és akarni473
Szent Lehetetlenség zsoltárja473
Hajh, Élet, hajh474
Köszöntő az Életre475
Fölkelések és feledkezések476
A magunk szerelme477
Röpülj, piros sárkányom477
Holnapra gyógyuló bánat478
Én erőszakos ifjúságom479
Még mindig háború480
IMÁDSÁG A CSALÁSÉRT
Nő-kergető, fényes Hazugság481
Elbocsátó szép üzenet482
Valaki útravált belőlünk483
Kérdés kék szemekhöz485
Hűség aranyos kora485
A kiürített ágyasház486
Imádság a csalásért487
Találkozás egy Senkivel488
A túlsó part488
Az ismeretlen Ada489
Vérmuzsikás, csodálatos harc489
Óh, nagyszerű Szerelem490
Beszélgetés a boszorkánnyal491
HÁT IMÍGYEN SÍROK
A menekülő lovas493
A megszépítő fátuma494
És sehogyse vagyok494
Hát imígyen sírok495
A csontvázak katedrálisában496
Zuhanás a Semmibe496
Téli alku szememmel497
Ne hagyjuk el magunkat498
A ló kérdez498
IFJÚ KAROK KIKÖTŐJÉBEN
Öreg legény szerelme499
Mert senki jobban 500
A szépítő öregség500
Holnap is így501
Ifjú karok kikötőjében502
Csupán magamtól búcsúzom503
Mert túlságosan akarlak504
Mikor Szulamit alszik504
A vállad, a vállad505
A Bozót leánya506
Az angyaloknál becsületesebben506
Holnap talán elküldöm507
Azután vége volna508
Fekete virágot láttál508
SZENT LÉLEK KARAVÁNJA
Igaz, uccai álmok509
Hogy ma vagyunk509
Ének aratás előtt510
Szent Lélek karavánja510
Rengj csak, Föld512
Mi kacagunk utoljára512
Barangolás az országban513
Rohanunk a forradalomba514
Új, tavaszi sereg-számla515
A Tűz csiholója517
Enyhe, újévi átok517
Dal a Hazugság-házról518
A mezőhegyesi háború519
Régi énekek ekhója520
A gyáva hatalmasok520
Megállt a Sors521
KI LÁTOTT ENGEM? (1914)
Ki látott engem?525
A KÉNYSZERŰSÉG FÁJA
Megint nagy vizekre527
A perc-emberkék után527
Megint sokan néznek528
Föl, föl, uram529
Vágyni, hogy szeretnék530
Hunn, új legenda530
Erdőben, esős délutánon532
Az egyedüliség vigasza533
Az én ingoványom533
"A XXX-ik századból"533
A kényszerűség fája534
Nem szánatom magam535
Az áradások után536
Én fáradtam el536
Tavasz van, úrfi537
A bölcsesség áldozása538
Akik helyén éltem538
Most már megállhatok539
Utolszor még Párisba540
Az utolsó sereg541
SÍPJA RÉGI BABONÁNAK
Két kuruc beszélget (Tyukodi pajtásom...)542
Ülj törvényt, Werbőczi543
Beteg századokért lakolva545
Az halottas ünnep546
Nagy lopások bűne546
Sípja régi babonának547
Az undor óráiban548
Hát ezért bolondultunk?549
Utálatos, szerelmes nációm550
Nem nagy dolog551
Örökkön így volt551
Üzenet amerikai véreimhöz551
A régi csapszékben552
A Tél asztalánál552
A Hóseás átka553
Szerencsés esztendőt kívánok554
Az Idő rostájában554
AZ ELVESZETT CSALÁDOK
Az árvaság kertjeiben556
A gyermekség elégiája557
Hal helyett kígyót558
Mondjam el szóban?559
Kis női csukák559
Az elveszett családok560
Könyörgő, májusi levél560
A cigány vonójával562
Nő van mellettem562
Öregszünk, öregszünk, öregszünk563
Óh, furcsa Élet563
Játék, játék, játék564
Egy stájer dombon565
A hosszú hársfa-sor566
Élet helyett órák567
VÉRES PANORÁMÁK TAVASZÁN
Minden rém riogat568
Az izgága Jézusok569
Vendégség Bottyán vezérnél570
Kétféle velszi bárdok571
Arat a magyar571
Véres panorámák Tavaszán572
A hőkölés népe574
Válasz bajnoki hívásokra575
Csillagos, vén csatalovak575
Kín és dac577
Lesz más lakodalom578
Ad az Isten579
Elveszett Hit: elveszítlek579
A szemeink utódjai580
Üzenet egykori iskolámba581
Gyűlölet és Harc582
ŐSZI, PIROS VIRÁGOK
Tüzes trónod körül583
Nem hagyom abban583
Ifjú sirályi kedvek584
Most követellek magamnak585
És mégis kikiáltom585
Feleselés egy asszony-verssel586
Ha vérharmat kell587
Akarlak, hát hazudjunk587
Új Tavasz ez588
Hajnallal a Hajnalnak589
Őszi, piros virágok589
Kis, kék dereglye590
Aki magának él591
Be szépre-nőttél bennem591
Eltemetem szemem látottjait591
Nagyon közelbe kerültünk592
Megköszönöm, hogy vagy592
Keserű imádságok Mylittához593
Őszülő erdők rettegése596
A legfőbb várta596
Becéző, simogató kezed597
Életbérem sírva panaszlom598
A HALOTTAK ÉLÉN (1918)
Hát ahogyan a csodák jönnek...601
EMBER AZ EMBERTELENSÉGBEN
Emlékezés egy nyár-éjszakára603
Az Akarat cselédjei604
A fekete Húsvét604
Csak rosszabb volnék605
Nótázó, vén bakák606
Ember az embertelenségben606
A Föld ébresztése608
Véresre zúzott homlokkal608
A rémnek hangja609
Tegnapi Tegnap siratása610
E nagy tivornyán611
Mai próféta átka612
MAG HÓ ALATT
A sirató siralma613
Intés az őrzőkhöz613
Várnak a táborozók614
A tábor-tűz mellett615
Levél a végekről615
Elhanyagolt, véres szívünk616
Mag hó alatt617
Kurucok így beszélnek618
Az igazi szó618
A mosti március619
Az ütések alatt619
Egyszer volt csak620
AZ ELTÉVEDT LOVAS
Ház jegenyék között622
A fajtám sorsa623
Elmenni távolra, pusztulni623
Fáradtan biztatjuk egymást624
A mesebeli János624
Az eltévedt lovas625
A régi sereglések626
A harcok kényszerültje627
Élünk vagy nem?627
A nagy hinta-játék628
Több bizodalom vágya629
Elfáraszt a várás629
Kétkedő, magyar lelkem630
Két kuruc beszélget (Nagy tüzet csináltunk...)631
Krónikás ének 1918-ból631
A HALOTTAK ÉLÉN
Obsitot se kapok634
Új arató ének634
Hulla a bűza-földön635
Az Ősz muzsikája635
A halottak élén636
Torony az éjszakában637
Halottan és idegenen638
Szomorú hitvallás magamhoz638
Emlékezés nagy halottra639
Az utolsó hídfő640
Szegény Zuboly emlékére640
Kincs Gyula emlékének641
Nóták piros Ősszel641
A "Dies irae"642
Ásít a tükör643
Bóbiskálván lehajtott kardomon643
A MEGNŐTT ÉLET
Ifjú szívekben élek645
A hivalkodó ember645
Az öreg árvaság646
Láttam rejtett törvényed647
Himnusza a Tavasznak648
A megnőtt élet648
A szép Húsvét649
A rabbiság sorsa649
A Hold megbocsát650
Dal a boldogtalanságról651
Az Ősz dicsérete651
A Kraszna völgyén652
Készülés tavaszi utazásra653
ÉSAIÁS KÖNYVÉNEK MARGÓJÁRA
Ésaiás könyvének margójára655
Hozsánna bízó síróknak655
Menekülés az Úrhoz656
Adja az Isten657
"Te előtted volt"657
A nagy Hitető658
Kicsoda büntet bennünket?659
A Titok arat660
Virágos karácsonyi ének660
A csodák föntjén662
Volt egy Jézus663
Nem csinálsz házat663
A szétszóródás előtt664
És most már665
CERUZA-SOROK PETRARCA KÖNYVÉN
A nagy Híd667
Vörös tele-Hold emléke667
Ceruza-sorok Petrarca könyvén668
Még fájóbb könnyek668
Ki várni tud669
Uzsorás kölcsönök váltója669
A fogyó Hold669
Kár volna érted670
Én bús ibolya-vetésem671
A tavaszi szív671
Összebúvó félelem órái672
Talán Hellász küldött672
Vándor, téli Hold673
TOVÁBB A HAJÓVAL
Mégsem, mégsem, mégsem674
Áldozás piros kedvvel674
Már előre rendeltettem675
Sajnálom szegény fiúkat676
A szenvedésnél többet676
A bűnök kertjében677
Nyögök s mind terhemmel677
Bátor jaj nélkül678
Ugrani már: soha678
Távolról a Mostba679
A szamaras ember679
A Mindegy átka680
Megmaradok virágos mezőkön680
A piros rózsa681
Tovább a hajóval682
VALLOMÁS A SZERELEMRŐL
A Kalota partján683
És mégis megvártalak684
Az elhagyott kalóz-hajók684
Vágtatás a Holdnak685
Óh, fajtám vére686
Vallomás a szerelemről687
Minden nagy megújhodottságom687
Cifra szűrömmel betakarva688
Az Idők kedveltjei688
Őrizem a szemed689
Beteg szívemet hallgatod690
De ha mégis?691
Nézz, Drágám, kincseimre691
Akkor sincsen vége692
AZ UTOLSÓ HAJÓK (1923)
Nincs itt ország695
Hogy Délre jussunk695
Hűvösvölgyemből sebten, rohanón696
Alszik a magyar697
Ha messzebbről nézem697
Ünnep a Dombon698
Költők Tavaszkor énekelnek700
Levél ifjú társakhoz701
Piros gyász ünnepén702
Csókok és szabadítások703
A nagy posványon át704
Papp Viktor valceréhöz704
Sírva gondolok rá705
A csaló vitorlás706
Vajon milyennek láttál?707
A Május: szabad707
Még egyszer jönne708
A tűz ünnepén709
Szent Lélek ünnepére710
Itthon az úrfi711
Éhes a föld711
Vihar és fa712
Harcos és Harc713
A Mindent hurcolva714
Én jó Hiszekeggyem715
A mi háborúnk715
Szerelem és ravatal716
A csillag-lovas szekérből717
Új s új lovat717
Élet, élet, élet719
A Jelen muzsikája719
Nagy furdalására lelkemnek720
Boldog új évet720
Vér: ős áldozat721
Uram, segíts bennünket722
Követelem a Holnapot722
A gyávaság istenessége723
Minden az Életért724
Régi negédességem meghalt724
Vigasztaló beszéd álmaimban725
Intés szegény legényeknek726
Beteg ember fohásza726
Emlékezés Március Idusára727
A leghasztalanabb áldozat728
Jön a szabadulás728
Dal a boldogságról729
Jönnek jobb napok729
Így van magyarul730
Tegnapi, vén riadó730
A véres zavarok731
Életesnek látom magamat731
A szent lob732
Fájlalom a fajtám732
A "nem tudom"733
Nincsen, semmi sincs733
Szent Antal tisztelete734
Hogy kevesen vagyunk735
A némulás bosszúja735
Az Ítélet előtt735
A szemeim sorsa736
A fajtám takarója736
A kísérő házak736
Szegény legény botja737
Utálni s nem törődni737
Új marquis-k nyak-tilója738
Szép a Szép739
Legyetek emlékezéssel hozzám739
Áldozás Attila sírján740
Szép az Élet740
Koldus hívésnek átka741
Kevés beszélgetés magammal741
Két sír mellett742
Lakodalmi köszöntő távolból742
Az igazi messiásodás743
Az öreg ház743
Levél a sorsomhoz743
Vagy megölni valakit744
Hadd szenvednék (érte)744
Tévedtem és tévedve745
A földi kunyhóban745
Bercsényi marsall huszárja746
Ifjúság babonás hitével746
A Jelen hajóján747
Balzsam tündér postája748
A legoktalanabb szerelem750
Óh, bújni barlangokba750
Nem feleltem magamnak751
Öreg öcsém mondja752
Vulkánok és szívek752
Babits Mihály könyve753
A régi Isten753
A Kezdet siratása754
Tegnapba élni belé755
Egy háborús virágének755
Kár a Voltért757
Nagy szárazság idején757
A megcsúfolt Ember758
Szent Liber atyám758
Beszélgetés a szívemmel759
Strófák Május elsejére759
Kiszakadt, bús nóta760
Két kuruc beszélget (Merre, Balázs testvér...)761
Elégedetlen ifjú panasza762
Követelő írás sorsunkért763
Két kuruc beszélget (Most már nagyon jó...)764
Az utolsó hajók764
Üdvözlet a győzőnek765
VERSEK (1899)
Sirasson meg769
E néhány dalban...770
A Rákóczi vén harangja770
Divina comoedia771
Karácsony (Harang csendül...)772
Nem élek én tovább...773
Válaszúton775
Sorsunk776
Ősz felé777
Színházban777
Van olyan perc...777
Érted778
Én szép világom...778
Egy csókodért779
Válasz (Azt írod a leveledben...)779
Temetetlenül780
Eltagadom781
Láttalak...781
Egy szép leányhoz782
Milyen az ősz?...783
Dal a rózsáról784
Mutamur784
Epilógok786
Hajh, gyerekek!...787
Hervadáskor788
Búcsú788
Egyedül789
Mi köt ide?...790
Itthon (Áldott kezeddel...)791
Fuimus (Nem voltam én mindig...)791
A múltak álmán792
Jégpályán793
Ismeretlen átok794
Mesét mondok794
Örök vágy796
Az élet797
Válasz (Azt, amit más őrülten hajszol...)798
Hamvazószerdán799
Kossuth halálának évfordulóján799
Üdvözlet801
Álmok után801
Kávéházban802
Vallomás803
Őszi éjszakán805
Októberben805
Ha szeretlek...806
Nem...807
Rád emlékeztem...807
A nagy szerelemből...808
Jázmin nyitott...809
A múltért809
Álmodom...810
Azuba811
Félhomályban814
Sok sikert érjen!...816
Finita...816
Haza...817
Elválunk818
A műhelyben819
Egy koporsó felett820
Jobb nem vagyok...921
MÉG EGYSZER (1903)
Még egyszer...825
Éjimádó826
Mesék828
Óda a betűkről830
Vén faun dala832
Hideg május832
Az utolsó részlet833
A halottak834
Tovább...834
Lázban835
Hazugság nélkül835
Áldomás837
Fuimus (De jó, ha elszállt minden álmunk...)837
Misztérium838
Strófák839
Békesség ünnepén839
Zsóka búcsúzója841
Éles szemmel841
Kihűlve842
A kenyér843
Farsangi dal843
Jelentés845
Dankó846
Lótusz847
Témák848
A könnyek asszonya (Én, a siratlan fájdalomnak...)849
KÖTETEKBE NEM SOROLT VERSEK
1891
Endre napra853
1893
(Majd hogyha a sivár élet...)853
(A barátság...)854
Megunt élet854
1894
Márkó király855
Tőtös Györgynek855
1895
(Bábbal játszik...)857
1896
Lajoshoz (Versben)857
Március 20.858
(Elhitettem a szívemmel...)858
"A bánat dalai"-ból859
Gizikének emlékül!859
1897
(Mosolygásnak)860
Ha...860
Könnycseppek861
Dalok862
1898
A Pollacsek úr felesége863
(Vad zivatar...)863
Tragédia864
Dal a Vigadóról864
Temetés865
Megpihent...866
(Ha minden...)868
Október 6.868
Szüret868
(Ellenőrzési főszemle)869
Jégsaison870
Lajoshoz (Lajos komám!...)871
Szileszteri exlex-nóta872
1899
Dal a szélről873
Zion874
A baba874
Az alsószoknya alkonya875
Béke (A parlament jelszót adott ki...)876
Bolkas Lukács úrnak877
A Gyurkovics-leányok878
Száműzöttek879
Itt a tavasz!881
Nagyböjti dal882
Egy kínos kérdés882
Levél a szerkesztőhöz (Szerkesztő Úr...)883
(Egy hervadt ibolya-csokorból...)884
Lesz sorozás!884
Zsúr a jégen885
Márciusban886
Diákélet887
Az elveszett hercegnő888
Fel Kínába!889
A csók halála890
Virág a redakcióban891
Locsarekné nyugalomban892
Ő itt van!893
A lóversenyről894
Dal a Piac utcáról895
Levél895
Dal a Nagyerdőről896
A herceg úr szerencséje897
Május elseje898
Jön az orfeum899
Rigó Jancsi él!900
Dal az időről901
Béke (Hágában konferenciáznak...)901
Óh Debrecen...902
Bélának903
Júliusban904
Dal a szalmaözvegyekről905
Puskin906
Pfefferfleisch907
Útközben907
Hulló csillag - lacikonyha908
Haza a fürdőből908
Finálé909
Tatjána írt...910
A hétről911
A sárban912
Nászutazók913
Megjöttek a színészek913
Lajoska gróf914
Feledjetek!...915
Dal a házi békéről915
Lili asszonyról916
Október917
Sulamith917
Öreg nyár - nem vén nyár918
Szakíts, feledj!919
Halottak napján920
A bolond920
Dal a tenoristáról921
Dal a tánciskoláról921
Fogynak a lányok922
A vég után923
Sulamith megbukott923
Falun924
Olcsó a patika926
Karácsony (Ma tán a béke ünnepelne...)926
Levél a szerkesztőhöz (Hallom, hogy Zilag...)927
1900
Miss Mary és Miss Klára929
Dal az interurbán telefonról930
Nősülhetnek a papok931
A legnagyobb932
Mai trubadúrok932
Cenzúra a vidéken933
A kamat935
(Szerkesztői üzenet)936
Lex Heinze936
Egán937
A hó (Mivel a sár már untató...)937
A kalikó938
Helyi szerzők938
Dalaim939
Az esküdtszék939
Tavasz (Elnézem a korzó...)939
Búrok940
Karnevál940
Itthon (A kis szubrett...)940
Új tél941
Új irány941
Nusikának941
A közgyűlés942
A zab942
Afférek942
A szerelmes hegedős943
E könyv olvasása után943
Syma úr telepít944
Egyért haragszom, Nusika, magára...)944
(Lehet, hogy hall majd még felőlem...)945
Május945
Térzene946
Tudósok hete946
Axelrádék946
Sztrájk947
A bábákról947
Fagyosszentek948
Júniusi dalok948
Aratás949
Művészi körútak949
Érettségi950
Gábriella950
Szezonversek (Nagyszerű! Hisz itt is...)951
Aktuális versek (Hogy vége a szezonnak...)951
Aktuális versek (Egy szép leányról szól az ének...)952
Aktuális versek (Az idő kissé zordra fordult...)953
Aktuális versek (A csarnok már vár Tháliára...)954
Aktuális versek (Miért annyi viszály volt...)955
Aktuális versek (Az események tömegéből...)956
A szezon957
Színház (Kinek még ép a lába...)957
Antikritika958
Primadonna957
1901958
Az év komédiája958
Herceg Karneválhoz960
Karnevál ellen9361
Gringoire962
A hang962
A hó (Bizony, mikor még...)963
Tavasz (A nagykabát...)963
Színház (Oly ifjú és máris...)964
A kocsi964
Szezonversek (Az április mindig a régi...)964
Huszárosan965
A kis táncosnő966
Halton Nagyváradon967
(Színházi poézis)968
Nincs ballada970
Modern líra971
Fürdőlevelek972
Makai halála974
Nyárvégi strófák974
A törpék napja976
Az első dal976
Senki977
A választás s a pótadó977
Szintén strófák a színházról977
Dalok a szüretről978
A brettli980
Idillum980
Terka980
Vénasszonyok nyara981
A korzó981
A színház981
Vigasztalás982
A "csomópont"982
A szép kapitány982
1902
Búcsúztató983
Farsang984
A primadonnák betegek985
Urak a színpadon985
Közügyek és színügyek986
(Tisztviselők kaszinója)987
Hamvazószerda987
(Tavasz és ősz)987
Tavaszi strófák988
Aktuális strófák989
Fedák Sári990
Májusi strófák990
Nyári strófák (A hit is a vérnek virága...)991
Júniusi ősz991
Nyári strófák (Éjszakázva sokan élnek...)992
Pusztul a lótusz993
1903
Blaháné994
(Zűrzavaros, ifjú melódiák...)995
Boldog örvény995
1904
Dal az anyósról, a piripócsi kalapról és a sorsról996
Fájdalmak997
Úti nóta998
1905
A cári ágyú filozofál998
Noé bárkája999
A márciusi vénekhez999
A tarka blúz1001
1906
Henrik úr lovagol1001
Új Heléna1003
Lábán hívása1003
Miklósnak - Bandi1004
(Medve Miklósnénak)1004
Intermezzo1004
Kleopátra hívása1005
(Álmatlan, gyilkos lázban...)1005
Farsang a Duna-tájon1006
1907
Köszvény-ország márciusa1006
A papok istene1007
A legjobb csókok1008
Háborog a sír1008
Zikcene, zakcene satöbbi1009
Lányos anya izenete1010
Utazás a Múltban1010
Az elűzött Könny1011
Ilonka1012
Egy megtalált könyv1012
(Révész Bélának)1013
1908
Az Isten dicsérete1013
Az Élet vőlegényei1013
Kacag a Föld1014
Az új hitvallás1014
Földrengés előtt1014
Rossz szonett Jolán-napra1015
1909
Barna Ég alatt1016
A kétségbeesés dala1017
Boldizsárnak1017
Magyar igazság Párisban1017
(Emléksorok "A Holnap új versei"-be)1018
Lukács Hugónak1018
1910
Páris menekül előlem1019
Engem félig szerettek1019
1911
(Révésznek - Ady)1020
Itt a nagy harc1020
19121020
Révész Bélának1022
(Adának)1022
1913
Be gyönyörű tavasz-éjjel1022
A kuruc halála1023
1914
Napló-töredék egy szanatóriumban1024
Legenda (az úr-sziványról)1024
Fénylik a tenger1025
1915
(Zuboly emléktáblájára)1026
1916
Játék a Sorssal1026
Átkozott a Gondolat1026
Minden csak volt1027
1917
Szegény, jó fiaim1027
1918
(Cziffra Géza verseskötetébe)1028
Betűrendes mutató1031
Tartalom1047

Ady Endre

Ady Endre műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Ady Endre könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ady Endre költeményei Ady Endre költeményei Ady Endre költeményei

A védőborító kissé szakadt, a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.980 Ft
990 ,-Ft 50
15 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Ady Endre költeményei Ady Endre költeményei

A védőborító enyhén szakadozott.

Állapot:
1.980 Ft
1.380 ,-Ft 30
21 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Ady Endre költeményei Ady Endre költeményei Ady Endre költeményei

A védőborító kissé foltos, kopottas, széle enyhén szakadozott.

Állapot:
1.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba