A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ady Endre összes költeményei 2. (töredék)

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 730 oldal
Sorozatcím: Nagy Klasszikusok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 14 cm
ISBN: 963-151-337-8
Megjegyzés: Töredék kötet.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

KI LÁTOTT ENGEM?
Ki látott engem?7
A KÉNYSZERŰSÉG FÁJA
Megint nagy vizekre9
A perc-emberkék után10
Megint sokan néznek10
Föl, föl uram11
Vágyni hogy szeretnék12
Hunn, új legenda13
Erdőben, esős délutánon14
Az egyedüliség vigasza15
Az én ingoványom16
"A XXX-ik századból"16
A kényszerűség fája17
Nem szánatom magam18
Az áradások után19
Én fáradtam el19
Tavasz van, úrfi20
A bölcsesség áldozása21
Akik helyén éltem22
Most már megállhatok23
Utolszor még Párisba23
Az utolsó sereg24
SÍPJA RÉGI BABONÁNAK
Két kuruc beszélget (Tyukodi pajtásom...)26
Ülj törvényt, Werbőczi28
Beteg századokért lakolva29
Az halottas ünnep30
Nagy lopások bűne31
Sípja régi babonának31
Az undor óráiban32
Hát ezért bolondultunk?33
Utálatos, szerelmes nációm34
Nem nagy dolog35
Örökkön így volt36
Üzenet amerikai véreimhöz37
A régi csapszékben37
A Tél asztalánál38
A Hóseás átka39
Szerencsés esztendőt kívánok40
Az Idő rostájában40
AZ ELVESZETT CSALÁDOK
Az árvaság kertjeiben42
A gyermekség elégiája43
Hal helyett kígyót44
Mondjam el szóban?45
Kis női csukák45
Az elveszett családok46
Könyörgő, májusi levél47
A cigány vonójával48
Nő van mellettem49
Öregszünk, öregszünk, öregszünk49
Óh, furcsa Élet50
Játék, játék, játék50
Egy stájer dombon52
A hosszú hársfa-sor53
Élet helyett órák54
VÉRES PANORÁMÁK TAVASZÁN
Minden rém riogat55
Az izgága Jézusok56
Vendégség Bottyán vezérnél57
Kétféle velszi bárdok58
Arat a magyar58
Véres panorámák Tavaszán59
A hőkölés népe61
Válasz bajnoki hívásokra62
Csillagos, vén csatalovak63
Kín és dac64
Lesz más lakodalom66
Ad az Isten66
Elveszett Hit: elveszítlek67
A szemeink utódjai68
Üzenet egykori iskolámba69
Gyűlölet és Harc70
ŐSZI, PIROS VIRÁGOK
Tüzes trónod körül71
Nem hagyom abban71
Ifjú sirályi kedvek72
Most követellek magamnak73
És mégis kikiáltom73
Feleselés egy asszony-verssel75
Ha vérharmat kell75
Akarlak, hát hazudjunk76
Új Tavasz ez77
Hajnallal a Hajnalnak78
Őszi, piros virágok78
Kis, kék dereglye79
Aki magának él80
Be szépre-nőttél bennem80
Eltemetem szemem látottjait81
Nagyon közelbe kerültünk81
Megköszönöm, hogy vagy82
Keserű imádságok Mylittához82
Őszülő erdők rettegése85
A legfőbb várta86
Becéző, simogató kezed87
Életbérem sírva panaszlom88
A HALOTTAK ÉLÉN
Hát ahogyan a csodák jönnek...91
EMBER AZ EMBERTELENSÉGBEN
Emlékezés egy nyár-éjszakára93
Az Akarat cselédjei94
A fekete Húsvét95
Csak rosszabb volnék96
Nótázó, vén bakák96
Ember az embertelenségben97
A Föld ébresztése98
Véresre zúzott homlokkal99
A Rémnek hangja100
Tegnapi Tegnap siratása101
E nagy tivornyán102
Mai próféta átka103
MAG HÓ ALATT
A sirató siralma104
Intés az őrzőkhöz104
Várnak a táborozók105
A tábor-tűz mellett106
Levél a Végekről107
Elhanyagolt, véres szivünk108
Mag hó alatt109
Kurucok így beszélnek109
Az igazi szó110
A mosti március110
Az ütések alatt111
Egyszer volt csak112
AZ ELTÉVEDT LOVAS
Ház jegenyék között114
A fajtám sorsa115
Elmenni Távolra, pusztulni115
Fáradtan biztatjuk egymást116
A mesebeli János117
Az eltévedt lovas118
A régi sereglések119
A harcok kényszerültje120
Élünk vagy nem?120
A nagy hinta-játék121
Több bizodalom vágya122
Elfáraszt a várás122
Kétkedő, magyar lelkem123
Két kuruc beszélget (Nagy tüzet csináltunk...)124
Krónikás ének 1918-ból126
A HALOTTAK ÉLÉN
Obsitot se kapok128
Új arató ének129
Hulla a búza-földön129
Az Ősz muzsikája129
A halottak élén130
Torony az éjszakában131
Halottan és idegenen132
Szomorú hitvallás magamhoz133
Emlékezés nagy halottra133
Az utolsó hídfő134
Szegény Zuboly emlékére135
Kincs Gyula emlékének135
Nóták piros Ősszel136
A "Dies irae"137
Ásít a tükör138
Bóbiskolván lehajtott kardomon138
A MEGNŐTT ÉLET
Ifjú szivekben élek140
A hivalkodó ember140
Az öreg Árvaság141
Láttam rejtett törvényed142
Himnusz a Tavasznak143
A megnőtt élet144
A szép Husvét144
A rabbiság sorsa145
A Hold megbocsát146
Dal a boldogtalanságról146
Az Ősz dicsérete147
A Kraszna völgyén148
Készülés tavaszi utazásra149
ÉSAIÁS KÖNYVÉNEK MARGÓJÁRA
Ésaiás könyvének margójára151
Hozsánna bízó síróknak151
Menekülés az úrhoz152
Adja az Isten153
"Te előtted volt"154
A nagy Hitető155
Kicsoda büntet bennünket?156
A Titok arat157
Virágos karácsonyi ének157
A csodák föntjén159
Volt egy Jézus160
Nem csinálsz házat161
A szétszóródás előtt162
És most már163
CERUZA-SOROK PETRARCA KÖNYVÉN
A nagy Híd165
Vörös tele-Hold emléke166
Ceruza-sorok Petrarca könyvén166
Még fájóbb könnyek166
Ki várni tud167
Uzsorás kölcsönök váltója167
A fogyó Hold168
Kár volna érted168
Én bús ibolya-vetésem169
A tavaszi szív170
Összebúvó félelem órái170
Talán Hellász küldött171
Vándor, téli Hold172
TOVÁBB A HAJÓVAL
Mégsem, mégsem, mégsem173
Áldozás piros kedvvel173
Már előre rendeltettem174
Sajnálom szegény fiúkat175
A szenvedésnél többet175
A bűnök kertjében176
Nyögök s mind terhemmel177
Bátor jaj nélkül177
Ugrani már: soha177
Távolról a Mostba178
A szamaras ember179
A Mindegy átka179
Megmaradok virágos mezőkön180
A piros rózsa181
Tovább a hajóval182
VALLOMÁS A SZERELEMRŐL
A Kalota partján184
És mégis megvártalak185
Az elhagyott kalóz-hajók185
Vágtatás a Holdnak187
Óh, fajtám vére187
Vallomás a szerelemről188
Minden nagy megújhodottságom189
Cifra szűrömmel betakarva189
Az Idők kedveltjei190
Őrizem a szemed191
Beteg szívemet hallgatod191
De ha mégis?192
Nézz, Drágám, kincseimre193
Akkor sincsen vége194
AZ UTOLSÓ HAJÓK
Nincs itt ország197
Hogy Délre jussunk198
Hűvösvölgyemből sebten, rohanón198
Alszik a magyar199
Ha messzebbről nézem199
Ünnep a Dombon200
Költők Tavaszkor énekelnek203
Levél ifjú társakhoz204
Piros gyász ünnepén205
Csókok és szabadítások206
A nagy posványon át207
Papp Viktor valceréhöz208
Sírva gondolok rá208
A csaló vitorlás210
Vajon milyennek láttál?210
A Május: szabad211
Még egyszer jönne212
A tűz ünnepén213
Szent Lélek ünnepére213
Itthon az úrfi214
Éhes a föld215
Vihar és fa216
Harcos és Harc217
A Mindent hurcolva218
Én jó Hiszekeggyem219
A mi háborúnk219
Szerelem és ravatal220
A csillag-lovas szekérből221
Új s új lovat222
Élet, élet, élet223
A Jelen muzsikája224
Nagy furdalására lelkemnek224
Boldog új évet225
Vér: ős áldozat226
Uram, segíts bennünket227
Követelem a Holnapot227
A gyávaság istenessége228
Minden az Életért229
Régi negédességem meghalt230
Vigasztaló beszéd álmaimban230
Intés szegény legényeknek231
Beteg ember fohásza232
Emlékezés Március idusára233
A leghasztalanabb áldozat233
Jön a szabadulás234
Dal a boldogságról235
Jönnek jobb napok236
Így van magyarul236
Tegnapi, vén riadó237
A véres zavarok237
Életesnek látom magamat238
A szent lob238
Fájlalom a fajtám239
A "nem tudom"239
Nincsen, semmi sincs240
Szent Antal tisztelete241
Hogy kevesen vagyunk241
A némulás bosszúja242
Az Ítélet előtt242
A szemeim sorsa243
A fajtám takarója243
A kísérő házak244
Szegény legény botja244
Utálni s nem törődni245
Új marquis-k nyak-tilója245
Szép a Szép246
Legyetek emlékezéssel hozzám246
Áldozás Atilla sírján247
Szép az Élet247
Koldus hívésnek átka248
Kevés beszélgetés magammal249
Két sír mellett249
Lakodalmi köszöntő távolból250
Az igazi messiásodás250
Az öreg ház251
Levél a Sorsomhoz251
Vagy megölni valakit251
Hadd szenvednék (érte)251
Tévedtem és tévedve252
A földi kunyhóban252
Bercsényi marsalhuszárja253
Ifjúság babonás hitével254
A Jelen hajóján254
Balzsam tündér postája255
A legoktalanabb szerelem258
Óh, bújni barlangokba258
Nem feleltem magamnak259
Öreg öcsém mondja260
Vulkánok és szívek260
Babits Mihály könyve261
A régi Isten262
A Kezdet siratása262
Tegnapba élni belé263
Egy háborús virágének264
Kár a Voltért265
Nagy szárazság idején266
A megcsúfolt Ember267
Szent Liber atyám267
Beszélgetés a szívemmel268
Strófák Május elsejére270
Kiszakadt, bús nóta270
Két kuruc beszélget (Merre, Balázs testvér...)271
Elégedetlen ifjú panasza272
Követelő írás sorsunkért273
Két kuruc beszélget (Most már nagyon jó...)274
Az utolsó hajók274
Üdvözlet a győzőnek274
VERSEK
Sirasson meg279
E néhány dalban...280
A Rákóczi vén harangja280
Divina comoedia282
Karácsony (Harang csendül...)282
Nem élek én továb...284
Válaszúton286
Sorsunk287
Ősz felé288
Színházban288
Van olyan perc...289
Érted289
Én szép világom290
Egy csókodért290
Válasz (Azt írod a leveledben...)291
Temetetlenül292
Eltagadom292
Láttalak...293
Egy szép leányhoz293
Milyen az ősz?...294
Dal a rózsáról296
Mutamur296
Epilógok298
Hajh, gyerekek!...299
Hervadáskor300
Búcsú301
Egyedül302
Mi köt ide?...302
Itthon (Áldott kezeddel...)303
Fuimus (Nem voltam én mindig...)304
A múltak álmán305
Jégpályán306
Ismeretlen átok307
Mesét mondok308
Örök vágy310
Az élet311
Válasz (Azt, amit más őrülten hajszol...)312
Hamvazószerdán312
Kossuth halálának évfordulóján313
Üdvözlet315
Álmok után316
Kávéházban316
Vallomás318
Őszi éjszakán319
Októberben320
Ha szeretlek...321
Nem...322
Rád emlékeztem...322
A nagy szerelemből...323
Jázmin nyitott...324
A múltért325
Álmodom...325
Azuba327
Félhomályban330
Sok sikert érjen!...332
Finita...332
Haza...334
Elválunk334
A műhelyben336
Egy koporsó felett337
Jobb nem vagyok...338
MÉG EGYSZER
Még egyszer...341
Éjimádó342
Mesék345
Óda a betűkről347
Vén faun dala348
Hideg május349
Az utolsó részlet350
A halottak351
Tovább...352
Lázban352
Hazugság nélkül353
Áldomás353
Fuimus (De jó, ha elszállt minden álmunk...)355
Misztérium355
Strófák356
Békesség ünnepén357
Zsóka búcsúzója359
Éles szemmel359
Kihűlve360
A kenyér361
Farsangi dal362
Jelentés364
Dankó364
Lótusz366
Témák367
A könnyek asszonya (Én, a siratlan fájdalomnak...)368
KÖTETEKBE NEM SOROLT VERSEK
Endre napra373
(Majd hogyha a sivár élet...)373
(A barátság...)374
Megunt élet374
Tőtös Györgynek375
Márkó király376
(Bábbal játszik...)378
Lajoshoz (Versben)378
Március 20378
(Elhitetem a szívemmel...)379
"A bánat dalai"-ból380
Gizikének emlékül!380
(Mosolygásnak...)381
Ha...381
Könnycseppek382
Dalok383
A Pollacsek úr felesége384
(Vad zivatar...)385
Tragédia385
Dal a Vigadóról386
Temetés387
Megpihent...388
(Ha minden...)390
Október 6.390
Szüret390
(Ellenőrzési főszemle)391
Jégsaison392
Lajoshoz (Lajos komám!...)393
Szilveszteri exlex-nóta394
Dal a szélről395
Zion396
A baba397
Az alsószoknya alkonya398
Béke (A parlament jelszót adott ki...)399
Bolkas Lukács úrnak400
A Gyurkovics-leányok401
Száműzöttek402
Itt a tavasz!404
Nagybőjti dal405
Egy kínos kérdés406
Levél a szerkesztőhöz (Szerkesztő úr!...)407
(Egy hervadt ibolya-csokorból...)408
Lesz sorozás!409
Zsúr a jégen410
Márciusban410
Diákélet411
Az elveszett hercegnő413
Fel Kínába!414
A csók halála415
Virág a redakcióban416
Locsarekné nyugalomban417
Ő itt van!418
A lóversenyről419
Dal a Piac utcáról420
Levél421
Dal a Nagyerdőről422
A herceg úr szerencséje423
Május elseje424
Jön az orfeum426
Rigó Jancsi él!426
Dal az időről427
Béke (Hágában konferenciáznak...)428
Óh, Debrecen...429
Bélának430
Júliusban431
Dal a szalma-özvegyekről432
Puskin433
Pfefferfleisch434
Útközben434
Hulló csillag lacikonyha435
Haza a fürdőből436
Finálé437
Tatjána írt...438
A hétről439
A sárban440
Nászutazók441
Megjöttek a színészek441
Lajoska gróf442
Feledjetek!...443
Dal a házi békéről444
Lili asszonyról445
Október445
Sulamith446
Öreg nyár - nem vén nyár447
Szakíts, feledj!448
Halottak napján448
A bolond449
Dal a tenoristáról450
Dal a tánciskoláról450
Fogynak a lányok451
A vég után452
Sulamith megbukott453
Falun454
Olcsó a patika455
Karácsony (Ma tán a béke ünnepelne...)456
Levél a szerkesztőhöz (Hallom, hogy Zilah...)457
Miss Mary és Miss Klára458
Dal az inter-urbán telefonról460
Nősülhetnek a papok461
A legnagyobb462
Mai trubadúrok463
Cenzúra a vidéken464
A kamat465
(Szerkesztői üzenet)466
Lex Heinze467
Egán468
A hó (Mivel a sár már untató...)468
A kalikó469
Helyi szerzők469
Dalaim469
Az esküdtszék470
Tavasz (Elnézem a korzó...)470
Búrok471
Karnevál471
Itthon (A kis szubrett...)471
Új tél472
Új irány472
Nusikának473
A közgyűlés473
A zab473
Afférek474
A szerelmes hegedűs474
E könyv olvasása után475
Sima úr telepít475
(Egyért haragszom, Nusika, magára...)476
(Lehet, hogy hall majd még felőlem...)477
Május477
Térzene477
Tudósok hete478
Axelrádék478
Sztrájk479
A bábákról479
Fagyosszentek480
Gábriella480
Júniusi dalok481
Aratás482
Művészi körutak482
Érettségi483
Szezonversek (Nagyszerű! Hisz itt is...)483
Aktuális versek (Hogy vége a szezonnak...)484
Aktuális versek (Egy szép leányról szól az ének...)486
Aktuális versek (Az idő kissé zordra fordult...)488
Aktuális versek (A csarnok már vár Tháliára...)488
Aktuális versek (Miért annyi viszály volt...)488
Aktuális versek (Az események tömegéből...)489
A szezon491
Színház (Kinek még ép a lába...)491
Antikritika491
Primadonna492
Az év komédiája492
Herceg Karneválhoz495
Karnevál ellen496
Gringoire497
A hang497
A hó (Bizony, mikor még...)498
Tavasz (A nagykabát...)498
Színház (Oly ifjú és máris...)499
A kocsi499
Szezonversek (Az április mindig a régi...)500
Huszárosan501
A kis táncosnő502
Halton Nagyváradon503
(Színházi poézis)504
Nincs ballada506
Modern líra507
Fürdőlevelek509
Makai halála510
Nyárvégi strófák511
A törpék napja513
Az első dal513
A választás s a pótadó514
Szintén strófák a színházról515
Dalok a szüretről516
A brettli517
Idillum518
Terka518
Vénasszonyok nyara519
A korzó519
A színház519
Vigasztalás520
A "Csomópont"520
A szép kapitány521
Búcsúztató521
Farsang522
A primadonnák betegek523
Urak a színpadon524
Közügyek és színügyek524
(Tisztviselők kaszinója)525
Hamvazószerda526
(Tavasz és ősz)526
Tavaszi strófák527
Aktuális strófák528
Fedák Sári529
Májusi strófák529
Nyári strófák (A hit is a vérnek virága...)530
Júniusi ősz531
Nyári strófák (Éjszakázva sokan élnek...)531
Pusztul a lótusz533
Blaháné534
(Zűrzavaros, ifjú melódiák...)535
Boldog örvény535
Dal az anyósról, a piripócsi kalapról és a sorsról536
Fájdalmak538
Úti nóta538
A cári ágyú filozofál539
Noé bárkája539
A máciusi vénekhez540
A tarka blúz542
Henrik úr lovagol543
Új Heléna544
Lábán hívása545
Miklósnak Bandi545
(Medve Miklósnénak)545
Intermezzo546
Kleopátra hívása546
(Álmatlan, gyilkos lázban...)547
Farsang a Duna-tájon547
Köszvény-ország márciusa548
A papok istene549
A legjobb csókok550
Háborog a sír550
Zikcene, zakcene satöbbi551
Lányos anya izenete552
Utazás a Múltban552
Az elűzött Könny553
Ilonka554
Egy megtalált könyv554
(Révész Bélának)555
(Ez az Élet könyve...)556
Az Isten dicsérete556
Az Élet vőlegényei556
Kacag a Föld557
Az új hitvallás557
Földrengés előtt558
Rossz szonett Jolán-napra558
Barna Ég alatt559
A kétségbeesés dala560
Boldizsárnak:560
Magyar igazság Párizsban561
(Emléksorok A Holnap új versei-be)562
Lukács Hugónak:562
Páris menekül előlem562
Engem félig szerettek563
(Révésznek Ady)563
(Dedikáció)564
Itt a nagy harc564
Révész Bélának565
(Adának)565
Be gyönyörű tavasz-éjjel566
A kuruc halála567
Napló-töredék egy szanatóriumban567
Legenda (az úr-zsiványról)568
Fénylik a tenger569
(Zuboly emléktáblájára)570
Játék a Sorssal570
Átkozott a Gondolat571
Minden csak volt571
Szegény jó fiaim572
(Ciffra Géza verseskötetébe)572
Jegyzetek573
A versek időrendje663
Utószó683
Életrajzi adatok689
Mutatók
Betűrendes mutató695

Ady Endre

Ady Endre műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Ady Endre könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ady Endre összes költeményei 2. (töredék) Ady Endre összes költeményei 2. (töredék) Ady Endre összes költeményei 2. (töredék)

A védőborító és a lapélek enyhén elszíneződtek.

Állapot:
980 ,-Ft
9 pont kapható
Kosárba