860.102

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ady Endre összes versei I. (töredék)

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 838 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 17 cm x 11 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet.

Tartalom

ÚJ VERSEK (1906)
Góg és Magóg fia vagyok én7
A mi gyermekünk9
A vár fehér asszonya10
Mert engem szeretsz11
A könnyek asszonya11
Félig csókolt csók12
Hunyhat a máglya13
Hiába kísértsz hófehéren13
Vad szirttetőn állunk14
Tüzes seb vagyok14
A fehér csönd15
A másik kettő16
Egy ócska konflisban16
Léda a hajón17
Ima a Baáli Istenhez18
A tó nevetett19
Meg akarlak tartani21
Csak jönne más22
A Léda szíve22
Léda Párisba készül23
Az utolsó mosoly24
Vén faun üzenete25
Várnak reánk Délen26
Héja-nász az avaron26
A Hortobágy poétája28
El a faluból29
Búcsú Siker-asszonytól30
Ének a porban30
A Tisza-parton31
Költözés Átok-városból32
Lelkek a pányván32
Korán jöttem ide33
A Krisztusok mártírja34
A lelkek temetője34
Ihar a tölgyek közt35
Elűzött a földem36
Találkozás Gina költőjével38
A magyar Ugaron40
Egy párisi hajnalon41
Három Baudelaire-szonett44
Jehan Rictus strófáiból46
Este a Bois-ban49
A Gare de l'Esten49
Paul Verlaine álma51
A Szajna partján52
Sóhajtás a hajnalban54
Szívek messze egymástól55
A csókok átka55
Vízió a lápon56
Az én menyasszonyom58
Ha fejem lehajtom60
Rettegek az élettől60
Midász király sarja61
Búgnak a tárnák63
A sárga láng63
A Mese meghalt64
Harc a Nagyúrral65
Ne lássatok meg67
A kezek bábja67
Vörös szekér a tengeren68
Az alvó királyleány69
Jártam már délen69
Megöltem egy pillangót71
A kék tenger partján72
A hajnalok madara72
Temetés a tengeren73
Új vizeken járok73
VÉR ÉS ARANY (1907)
Az anyám és én77
Nóta a halott szűzről78
Párisban járt az Ősz79
Egy ismerős kis fiú79
A hotel-szobák lakója80
A percek aratója80
Elillant évek szőlőhegyén81
Közel a temetőhöz82
A Halál rokona82
A ködbe-fúlt hajók84
Halál a síneken84
A nagy Álom85
A rég-halottak pusztáján86
A fiaim sorsa87
A platán-fa álma87
Sírni, sírni, sírni88
Az őszi lárma89
Megcsókolom Csók-kisasszonyt90
A Halál automobilján90
Három őszi könnycsepp91
Az én koporsó-paripám91
A fekete zongora92
Beszélgetés egy szekfűvel94
Hazavágyás Napfény-országból95
Menekülj, menekülj innen96
Hepehupás, vén Szilágyban97
Gémek az Olimpusz alatt97
Gyáva Barla diák98
Fölszállott a páva99
Mátyás bolond diákja100
Megáradt a Tisza101
A magyar Messiások101
Egy csúf rontás102
Szent Margit legendája102
A befalazott diák103
Páris, az én Bakonyom104
Egy jövő költő105
Délibáb-ősöm Köd-városban106
Én nem vagyok magyar?106
A Duna vallomása107
Az Avar-domb kincse109
Özvegy legények tánca111
Jó Csönd-herceg előtt112
A Halál-árok titka112
Sötét vizek partján113
Mostohám a betűben114
Akik mindig elkésnek115
A nyári délutánok115
Sárban veszett hó116
Rózsaliget a pusztán117
Az ős Kaján117
Álom álom helyett121
Az áhított csömör122
Cseng az élet122
Várás a Tavasz-kunyhóban123
Bolyongás Azúr-országban124
A karácsony férfi-ünnep124
Az alvó csók-palota125
Asszonyok a parton126
Sírás az Élet-fa alatt127
Ülök az asztal-trónon128
A nagy Pénztárnok128
Öröm-város volt a hazám129
Lázár a palota előtt130
A gazdagság álma133
Júdás és Jézus134
Csak egy perc135
Havasok és Riviéra135
Uzsorás Khiron kertje136
Pénz a remeteségben137
Vér és arany138
Mi urunk: a Pénz139
Futás a Gond elől139
A Zozó levele141
Pénz és Karnevál141
Dús lovag násza142
A néma madarak143
Thaiszok tavaszi ünnepe143
Mammon-szerzetes zsoltára145
Csolnak a Holt-tengeren146
Absolon boldog szégyene147
Kereszttel hagylak itt148
Örök harc és nász148
Valamikor lyányom voltál148
Két hajdani szeretők149
Add nekem a szemeidet150
Lédával a bálban151
Jöjj, Léda, megölellek151
Nem mehetek hozzád152
Léda a kertben153
Szent Június hívása153
Bihar vezér földjén154
Egyedül a tengerrel155
Fekete Hold éjszakáján156
Mária és Veronika158
A Léda arany-szobra159
A szememet csókold160
Bölcs Marun meséje160
Hazamegyek a falumba162
Így szólna a szóm163
Dalok tüzes szekerén164
Ki ad töbet érte?165
Maradhatsz és szerethetsz166
Az elbocsájtott légió166
Ahol Árgyilus alszik167
Akiknek dajkája vagyok168
Ének a Visztulán168
Az én két asszonyom169
Víg úrfiak bora170
A bélyeges sereg171
Pap vagyok én172
Agg Néró halála173
Álom egy méhesről174
A nagy Kéz törvénye175
Egy jövendő Karácsony176
Az én sírásom177
A Holnap elébe177
Ha a szemem lefogták178
Az Értől az Óceánig178
AZ ILLÉS SZEKERÉN (1908)
Az Úr Illésként elviszi mind183
"Ádám, hol vagy?"185
Az Isten balján186
Krisztus-kereszt az erdőn187
Az Úr érkezése188
Imádság háború után188
Egy régi Kálvin-templomban189
A Sion-hegy alatt190
Szeress engem, Istenem191
A nagy Cethalhoz192
A vidám Isten193
Álmom: az Isten193
Uram, ostorozz meg194
Az éjszakai Isten195
Az isten harsonája195
Isten, a vigasztalan196
Magyar jakobinus dala198
Egy harci Jézus-Mária199
Magyar fa sorsa200
Vén diák üdvözlete201
Mért is tettem?203
Hárman a mezőn204
Az én magyarságom205
Néhai Vajda János205
A téli Magyarország207
A magyar vigasság207
Csokonai Vitéz Mihály208
A kürtösök szava209
Nekünk Mohács kell210
Ilosvai Selymes Péter210
Kis, falusi ház211
A Halál-tó fölöt212
A te melegséged213
A mi Násznagyunk214
Lédával a Tavaszban215
Léda ajkai között215
Ha holtan találkozunk216
Csók az ájulásig216
A szerelmesek Holdja217
Várom a másikat218
Csukott szemű csókok218
Ruth és Delila219
Az asszony jussa220
Halálba vivő vonatok221
Nem jön senki221
A lelkeddel hálni222
Én régi mátkám222
Dózsa György lakomáján224
A vörös Nap225
Emlékezés Táncsics Mihályra226
A legszentebb csók227
A Hadak útja228
Az utca éneke230
Csák Máté földjén231
A grófi szérűn232
Pannonia grófnő szekere233
Az őszi rózsák234
A csillagok csillaga235
Új várak épületek235
A Délibáb üzenete236
Dózsa Gyögy unokája237
Híven sohase szerettem238
Egy régi színész-leány239
Gonosz csókok tudománya240
Halálvirág: a csók241
Úri szűz dicsérete242
Akit én csókolok243
A szív komédiája243
Az első asszony244
Ha csókokat hallok245
A csatatér hőse246
A fontainebleau-i erdőben246
Szüret az Athosz-hegyen247
Májusi zápor után249
Az Élet bosszúja250
Kacagás és sírás251
A paraszt nyár251
Tavasz a faluban253
Az utolsó reggelen253
Mi lesz holnap?254
A Halál lovai255
A fehér kendő255
A tavaszi viharban256
Hideg király országában257
A Nincsen himnusza258
Csépel az idő259
A harmincadik András-nap259
A jégcsap-szívű ember260
Egy vidám tor260
A fehér lótuszok261
Harcos ember szíve263
Ha távolról nézek264
Új könyvem fedelére264
A Maradandóság városában265
Akik majd elkísérnek266
Az én bűnöm267
A muszáj-Herkules268
Idő előtt elmúlni269
Én fiatal maradok270
Gonoszak a halottak271
Lenni kell, lenni272
A legjobb ember272
Seregély és galamb273
A Rothschildék palotája274
Morognak a vének276
A verselő asszonyok276
Az én testamentumom277
Álcás, vén valómmal278
Én kifelé megyek279
SZERETNÉM, HA SZERETNÉNEK (1909)
Sem utódja, sem boldog őse283
Ond vezér unokája285
Bujdosó kuruc rigmusa286
A Dál-kisasszonyok násza287
Hajó a ködben289
Négy-öt magyar összehajol290
Esze Tamás komája291
Zilahi ember nótája292
Kuruc Ádám testvérem292
Harcos Gyulai Pál293
A föl-földobott kő294
Csókokban élő csóktalanok296
Milánó dómja előtt297
Biztató a szerelemhez297
Elfogyni az ölelésben298
Megölelném a lyányod299
Őszben a sziget300
Két szent vitorlás300
Hiába hideg a Hold301
Séta bölcső-helyem körül303
Így szaladsz karjaimba304
Északi ember vagyok306
Ezvorász király sírirata307
Betemetik a tavat308
Ujjak a Szajnában309
Zúg-zeng a Jégcimbalom309
Megint Páris felé311
A vén komornyik313
Bolond, halálos éj313
Budapest éjszakája szól314
Catullus költő halála316
Nem először sírok316
Kisvárosok őszi vasárnapjai317
Valami még készül319
Egy megíratlan naplóból319
Akarom: tisztán lássatok321
A Tenger ákombákoma321
Szétverek majd köztetek322
A harcunkat megharcoltuk323
Égő tűzben dideregve324
Az elátkozott vitorla324
Ázott széna-rendek fölött325
A mentő glória326
Aki helyemre áll326
Hosszú az erdő328
A szivárvány halála329
Az elsőség jósága330
Magyar vétkek bíborban332
Az örök halál-menet333
Mai asszonyok udvarában334
Dudorászó, régi nóta334
Heléna, első csókom335
Fehér lyány virág-kezei336
A tízéves Éva337
A Hágár oltára337
A csók-csatatér lovagjai340
A Lóri csókja341
Elindult egy leány343
Kató a misén344
A Hóvár-bércek alatt345
Nézni fogunk, hajhajh346
Sappho szerelmes éneke347
Küldöm a frigy-ládát348
A Ma kiebrudaltjai349
A könnyek haszna350
Varjak, szent madarak350
Bús Ahasvérok májusa351
A Jövendő fehérei352
Másokért halunk meg352
Álmodik a nyomor354
Proletár fiú verse355
Menekülés úri viharból357
Áldassál, emberi Verejték358
Apámtól, anyámtól jövén359
Egy régi-régi fűz359
Az öreg Kúnné360
Rettegésben a falu361
Áldott, falusi köd361
Őszi, forró virág-halmon362
Az elsüllyedt utak363
A hatalmas Tél364
Fedjük be a rózsát365
A halál pitvarában367
Alázatosság langy esője368
Imádság úrvacsora előtt369
Az Anti-Krisztus útja369
Rendben van, Úristen370
Virág-fohász virágok Urához371
A Jézuska tiszteletére372
Adjon Isten mindenkinek373
Vezeklő vigadozás zsoltára374
Szelíd, esti imádság375
Könyörgés víg halásért376
Ne sújts bénasággal377
Egy avas kérdés378
Az Uraknak Ura379
Valaki utánam kiált381
Boldogok az öregedők381
Első szeretőm ölében382
Duruzslás a jégveremből383
Kocsi-út az éjszakában384
Nem játszom tovább385
Sirató ember dala386
Az ifjú Rajnánál387
Tararrarom, hajh, tararrarom388
A Halál: pirkadat389
Egyre hosszabb napok391
Fájdalmas, bús kitérő391
Lelkem szerelmes fattyai393
Az ágyam hívogat394
Kezdenek nyakukba venni395
Most pedig elnémulunk396
A MINDEN-TITKOK VERSEI (1910)
Bajvívás volt itt401
Hiszek hitetlenül Istenben403
"Örvendezz, ifjú, ifjúságodban"404
A Gyülekezet sátorában406
A kimérák Istenéhez406
Isten drága pénze408
Könyörgés egy kacagásért410
Egy kevésnyi jóságért411
A szerelmetlenség Istenéhez412
Kain megölte Ábelt413
A türelem bilincse414
Nem adom vissza415
A föltámadás szomorúsága415
Öreg suhanc vágyakozása415
Csak látni akarlak420
Halk, bánatos szökés421
A holnaputáni asszonykák422
Találkozás egy gépkocsival423
A harmadik emeletre423
Valaki, valaki emleget424
Most ölelne valaki425
A Szerelem eposzából426
A Nap ravaszkodása431
Senki élőnek ellensége432
Akármilyen csúnya életet433
Az örömtelenség öröme434
Az elsötétült utcán435
A rém-mesék uhuja436
A megátkozott ember437
Az én virág-halmom438
Az elmaradt szomorúság439
Az Éj zsoltára439
Nagy sírkertet mérünk440
Jóság síró vágya442
Gőzösről az Alföld443
Hajh, őszi magyarság444
A civódó magyar445
A márciusi Naphoz445
Gálás, vasárnapi nép447
A fajok cirkuszában450
Itt a bozótban451
Pimasz, szép arccal452
Az utolsó kuruc453
Obsitos vitéz nótája454
Hajlongni emerre, amarra456
A mindenszenti temetőben457
Élni, míg élünk457
Egy templom-alapító álma458
Az öreg szakálas460
Utálnak, de csodálnak461
A pócsi Mária462
Ha tanultunk zsoltárokat465
Életem apadó ere466
Fehér asztal búcsúztatója466
Bujkálás a szánalomtúl467
Bukdosik a lelkem468
Eladó a hajó469
Az én hadseregem470
Mert másokért csatáztam471
Ki elveszti harcát472
Szegény, árva rigóim474
A sorsom ellopója475
Az elrejtett arcok476
A csodák esztendeje477
Testem, vitéz pajtásom478
A meghívott Halál479
Mindent másképpen szeretnék480
Az árulás nyara482
Az idegen arcok483
Az életem kertje484
Akit egyszer megláttunk485
Az egyenes csillag486
Elhagyott félelem488
A tűnődés csolnakján488
A MENEKÜLŐ ÉLET (1912)
Köszönet az Életért493
Dalok a labdatérről494
Felelet az Életnek495
A szűz Pilátus497
A megabroncsozot lélek498
A vár-úr szeméremöve499
A megőszült tenger500
Télbe-hulló ember vágya501
A távoli szekerek502
Nyárdélutáni hold Rómában503
A Sátán kevélye505
Az elzárt király-lyány506
A békés eltávozás507
Az Óperenciás tengeren508
Szívedet Isten segítse510
A fiam bölcsőjénél511
Az Ősz szerelmei512
Eldönti a sors514
Asszony és temető515
A vén csavargó516
A város leánya517
A legszebb Este519
Áldásadás a vonaton520
Tűnnek a lyányok521
Dühödt, halálos harcban522
Bosszús, halk virágének523
A Patyolat üzenete525
Kis, karácsonyi ének527
A menekülő Élet528
A nagyranőtt Krisztusok531
A rémület imája533
Az Eddig ámene534
Köszönöm, köszönöm, köszönöm535
Istenhez hanyatló árnyék536
A tavasznak alkonyata537
Ezüst patkós paripáinkon539
Az örökké elváltak540
Az Istennek viselőse541
Válogatás a temetőben541
Harc és Halál543
Egy utolsó égiháború544
Elszállnak a lepkék545
Fogoly a vártoronyban546
Drága, halott nézésekkel547
Az eljátszott öregség547
Üzenet Költőcske Mihálynak548
Türelmetlen, jó barátaimhoz549
Seregesen senkik jönnek550
A lelkem Kánaán-magvai551
Zendülés váram alján552
A tavalyi cselédekhez554
Új magyar bukolika555
A Tűz márciusa556
Vitéz Mihály ébresztése558
Kidalolatlan magyar nyarak560
Az új Kísértet561
Anya és leánya563
Történelmi lecke fiúknak564
Csaba új népe565
Szép magyar Sors568
A magyar tanítókhoz569
Levél-féle Móricz Zsigmondhoz570
Magyar-bánó magyar aggyal572
Lovatlan Szent György573
Én, szegény Magam575
Az örök gyermekség576
Félrevert harangos napok577
Mese szép Csiny-országból577
Fajtáddal együtt átkozlak578
Teveled az Isten579
Szép voltál volna580
Vén, bolond úr581
Rázd meg szívedet581
Óh, életek élete582
MARGITA ÉLNI AKAR (1912)
Margita élni akar587
Margita Párisba jött591
Mikor Párisból hazajöttünk596
Margita és Ottokár600
Szerelmek az Őszben604
Ha visszajönne Margita608
Mikor Margita visszajött612
A Margita fia616
Margita és Sorsunk621
Forró szomjakban emlék625
Rövid, kis búcsúzó629
A MAGUNK SZERELME (1913)
Bántott, döfölt folyton a Pénz is635
A veszélyek istene637
A megunt csatazaj638
Új, virágos ifjúsággal639
A visszahozott zászló640
Város megvétele után642
Száz hűségű hűség643
Vidám temetés éneke644
A visszajáró májusok645
Tiltakozni és akarni645
Szent Lehetetlenség zsoltárja646
Hajh, Élet, hajh647
Köszöntő az Életre648
Fölkelések és feledkezések649
A Magunk szerelme651
Röpülj, piros sárkányom652
Holnapra gyógyuló bánat652
Én erőszakos ifjúságom654
Még mindig háború655
Nő-kergető, fényes hazugság656
Elbocsátó, szép üzenet657
Valaki útravált belőlünk659
Kérdés kék szemekhöz661
Hűség aranyos kora662
A kiürített ágyasház664
Imádság a csalásért665
Találkozás egy senkivel665
A túlsó part666
Az ismeretlen Ada667
Vérmuzsikás, csodálatos harc668
Óh, nagyszerű Szerelem668
Beszélgetés a boszorkánnyal670
A menekülő lovas673
A megszépítő fátuma674
És sehogyse vagyok675
Hát imigyen sírok676
A csontvázak kathedrálisában677
Zuhanás a Semmibe678
Téli alku szememmel679
Ne hagyjuk el magunkat679
A ló kérdez680
Öreg legény szerelme681
Mert senki jobban682
A szépítő öregség682
Holnap is így684
Ifjú karok kikötőjében658
Csupán magamtól búcsúzom686
Mert túlságosan akarlak687
Mikor Szulamit alszik688
A vállad, a vállad689
A Bozót leánya690
Az angyaloknál becsületesebben691
Holnap talán elküldöm692
Azután vége volna693
Fekete virágot láttál694
Igaz, utcai álmok695
Hogy ma vagyunk696
Ének aratás előtt697
Szent Lélek karavánja697
Rengj csak, föld699
Mi kacagunk utoljára700
Barangolás az országban700
Rohanunk a forradalomba702
Új, tavaszi sereg-szemle704
A Tűz csiholója706
Enyhe, újévi átok707
Dal a Hazugság-házról707
A mezőhegyesi háború709
Régi énekek echója710
A gyáva hatalmasok711
Megállt a Sors711
KI LÁTOTT ENGEM? (1914)
Volt nálamnál már haragosabb Élet?717
Megint nagy vizekre719
A perc-emberkék után720
Megint sokan néznek721
Föl, föl Uram722
Vágyni hogy szeretnék723
Hunn, új legenda724
Erdőben, esős délutánon726
Az egyedüliség vigasza727
Az én ingoványom727
"A XXX-ik századból"728
A Kényszerűség fája729
Nem szánatom magam730
Az áradások után731
Én fáradtam el732
Tavasz van, úrfi732
A bölcsesség áldozása734
Akik helyén éltem734
Most már megállhatok736
Utolszor még Párisba736
Az utolsó sereg738
Két kuruc beszélget (Tyukodi pajtásom)739
Ülj törvényt, Werbőczi741
Beteg századokért lakolva742
Az halottas ünnep743
Nagy lopások bűne744
Sípja régi babonának745
Az undor óráiban746
Hát ezért bolondultunk?747
Utálatos, szerelmes nációm748
Nem nagy dolog749
Örökkön így volt751
Üzenet amerikai véreimhöz752
A régi csapszékben752
A tél asztalánál753
A Hóseás átka754
Szerencsés esztendőt kívánok755
Az Idő rostájában756
Az árvaság kertjeiben758
A gyermekség elégiája759
Hal helyett kígyót760
Mondjam el szóban?761
Kis női csukák762
Az elveszet családok763
Könyörgő májusi levél764
A cigány a vonójával766
Nő van mellettem767
Öregszünk, öregszünk, öregszünk767
Óh, furcsa Élet768
Játék, játék, játék768
Egy stájer dombon770
A hosszú hársfa-sor771
Élet helyett órák772
Minden rém riogat774
Az izgága Jézusok775
Vendégség Bottyán vezérnél776
Kétféle velszi bárdok777
Arat a magyar778
Véres panozámák tavaszán780
A hőkölés népe781
Válasz bajnoki hívásokra782
Csillagos vén csatalovak783
Kín és dac786
Lesz más lakodalom787
Ad az Isten788
Elveszett hit: elveszítlek789
A szemeink utódjai790
Üzenet egykori iskolámba791
Gyűlölet és harc792
Tüzes trónod körül794
Nem hagyom abban795
Ifjú sirályi kedvek796
Most követellek magamnak796
És mégis kikiáltom797
Feleselés egy asszony-verssel799
Ha vérharmat kell800
Akarlak, hát hazudjunk801
Új Tavasz ez802
Hajnallal a Hajnalnak802
Őszi, piros virágok803
Kis, kék dereglye804
Aki magának él805
Be szépre-nőttél bennem805
Eltemetem szemem látottjait806
Nagyon közelbe kerültünk807
Megköszönöm, hogy vagy807
Keserű imádságok Mylittához808
Őszülő erdők rettegése812
A legfőbb várta812
Becéző, simogató kezed813
Életbérem sírva panaszlom814

Ady Endre

Ady Endre műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Ady Endre könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ady Endre összes versei I. (töredék) Ady Endre összes versei I. (töredék) Ady Endre összes versei I. (töredék) Ady Endre összes versei I. (töredék)

A borító kissé kopottas, elszíneződött. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
500 ,-Ft
3 pont kapható
Kosárba