A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ady Endre összes versei II. (töredék)

Szerző

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 693 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 14 cm x 11 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet.

Tartalom

A MAGUNK SZERELME (1913)
Bántott, döfölt folyton a Pénz is7
A veszélyek Istene9
A megunt csatazaj10
Új, virágos ifjúsággal11
A visszahozott zászló12
Város megvétele után13
Száz hűségű hűség14
Vidám temetés éneke15
A visszajáró Májusok16
Tiltakozni és akarni17
Szent Lehetetlenség zsoltárja17
Hajh, Élet, hajh18
Köszöntő az Életre19
Fölkelések és feledkezések21
A Magunk szerelme22
Röpülj, piros sárkányom23
Holnapra gyógyuló bánat24
Én erőszakos ifjúságom25
Még mindig háború26
Nő-kergető, fényes hazugság28
Elbocsátó, szép üzenet29
Valaki útravált belőlünk31
Kérdés kék szemekhöz33
Hűség aranyos kora34
A kiürített ágyasház36
Imádság a csalásért37
Találkozás egy senkivel37
A túlsó part38
Az ismeretlen Ada39
Vérmuzsikás, csodálatos harc40
Óh, nagyszerű Szerelem40
Beszélgetés a boszorkánnyal42
A menekülő lovas45
A megszépítő fátuma46
És sehogyse vagyok47
Hát imígyen sírok48
A csontvázak kathedrálisában49
Zuhanás a Semmibe50
Téli alkú szememmel51
Ne hagyjuk el magunkat51
A ló kérdez52
Öreg legény szerelme53
Mert senki jobban54
A szépítő öregség54
Holnap is így56
Ifjú karok kikötőjében57
Csupán magamtól búcsuzom58
Mert túlságosan akarlak59
Mikor Szulamit alszik60
A vállad, a vállad61
A Bozót leánya62
Az angyaloknál becsületesebben63
Holnap talán elküldöm64
Azután vége volna65
Fekete virágot láttál66
Igaz, uccai álmok67
Hogy ma vagyunk68
Ének aratás előtt69
Szent Lélek karavánja69
Rengj csak, Föld71
Mi kacagunk utoljára72
Barangolás az országban73
Rohanunk a forradalomba74
Új, tavaszi sereg-szemle76
A Tűz csiholója78
Enyhe, újévi átok79
Dal a Hazugság-házról79
A mezőhegyesi háború81
Régi énekek ekhója82
A gyáva hatalmasok83
Megállt a sors84
KI LÁTOTT ENGEM? (1914)
Volt nálamnál már haragosabb Élet?89
Megint nagy vizekre91
A perc-emberkék után92
Megint sokan néznek93
Föl, föl, Uram94
Vágyni hogy szeretnék95
Hunn, új legenda95
Erdőben, esős délutánon97
Az egyedüliség vigasza99
Az én ingoványom99
"A XXX-ik századból"100
A kényszerűség fája101
Nem szánatom magam102
Az áradások után103
Én fáradtam el104
Tavasz van, úrfi104
A bölcsesség áldozása106
Akik helyén éltem106
Most már megállhatok108
Utólszor még Párisba109
Az utolsó sereg110
Két kuruc beszélget (Tyukodi pajtásom...)111
Ülj törvényt, Werbőczi113
Beteg századokért lakolva115
Az halottas ünnep116
Nagy lopások bűne117
Sípja régi babonának117
Az undor óráiban118
Hát ezért bolondultunk?119
Utálatos, szerelmes nációm121
Nem nagy dolog122
Örökkön így volt123
Üzenet amerikai véreimhöz124
A régi csapszékben125
A Tél asztalánál125
A Hóseás átka126
Szerencsés esztendőt kivánok127
Az Idő rostájában128
Az árvaság kertjeiben130
A gyermekség elégiája131
Hal helyett kígyót132
Mondjam el szóban?133
Kis női csukák134
Az elveszett családok135
Könyörgő májusi levél136
A cigány vonójával137
Nő van mellettem138
Öregszünk, öregszünk, öregszünk139
Óh, furcsa Élet139
Játék, játék, játék140
Egy stájer dombon142
A hosszú hársfa-sor143
Élet helyett órák144
Minden rém riogat146
Az izgága Jézusok147
Vendégség Bottyán vezérnél148
Kétféle velszi bárdok149
Arat a magyar150
Véres panorámák tavaszán152
A hőkölés népe153
Válasz bajnoki hívásokra154
Csillagos vén csatalovak155
Kín és dac158
Lesz más lakodalom159
Ad az Isten160
Elveszett hit: elveszítlek161
A szemeink utódjai162
Üzenet egykori iskolámba163
Gyűlölet és harc164
Tüzes trónod körül166
Nem hagyom abban167
Ifjú sirályi kedvek168
Most követellek magamnak168
És mégis kikiáltom169
Feleselés egy asszony-verssel171
Ha vérharmat kell172
Akarlak, hát hazudjunk173
Új Tavasz ez174
Hajnallal a Hajnalnak174
Őszi, piros virágok175
Kis, kék dereglye176
Aki magának él177
Be szépre-nőttél bennem177
Eltemetem szemem látottjait178
Nagyon közelbe kerültünk179
Megköszönöm, hogy vagy179
Keserű imádságok Mylittához180
Őszülő erdők rettegése184
A legfőb várta184
Becéző, simogató kezed185
Életbérem sírva panaszlom186
A HALOTTAK ÉLÉN (1918)
Hát ahogyan a csodák jönnek191
Emlékezés egy nyár-éjszakára193
Az Akarat cselédjei194
A fekete Húsvét195
Csak rosszabb volnék196
Nótázó, vén bakák197
Ember az embertelenségben198
A föld ébresztése199
Véresre zúzott homlokkal200
A rémnek hangja201
Tegnapi tegnap siratása202
E nagy tivornyán204
Mai próféta átka205
A sirató siralma207
Intés az őrzőkhöz208
Várnak a táborozók209
A tábor-tűz mellett210
Levél a Végekről211
Elhanyagolt, véres szívünk212
Mag hó alatt213
Kurucok így beszélnek214
Az igazi szó215
A mosti március216
Az ütések alatt217
Egyszer volt csak218
Ház jegenyék között220
A fajtám sorsa221
Elmenni távolra, pusztulni222
Fáradtan biztatjuk egymást223
A mesebeli János224
Az eltévedt lovas225
A régi sereglések227
A harcok kényszerültje228
Élünk vagy nem?228
A nagy hinta-játék229
Több bizodalom vágya230
Elfáraszt a várás230
Kétkedő, magyar lelkem232
Két kuruc beszélget (Nagy tüzet csináltunk...)233
Krónikás ének 1918-ból235
Obsitot se kapok237
Új arató-ének238
Hulla a búza-földön238
Az Ősz muzsikája239
A halottak élén239
Torony az éjszakában241
Halottan és idegenen242
Szomorú hitvallás magamhoz243
Emlékezés nagy halottra244
Az utolsó hidfő245
Szegény Zuboly emlékére246
Kincs Gula emlékére246
Nóták piros Ősszel247
A "Dies irae"249
Ásit a tükör250
Bóbiskolván lehajtott kardomon250
Ifjú szívekben élek252
A hivalkodó ember253
Az öreg Árvaság253
Láttam rejtett törvényed255
Himnusz a Tavasznak256
A megnőtt Élet257
A szép Húsvét258
A rabbiság sorsa258
A Hold megbocsájt259
Dal a boldogtalanságról260
Az Ősz dicsérete261
A Kraszna völgyén263
Készülés tavaszi utazásra263
Ésaiás könyvének margójára265
Hozsánna bízó síróknak266
Menekülés az Úrhoz266
Adja az Isten268
"Te előtted volt"269
A nagy Hitető270
Kicsoda büntet bennünket?271
A Titok arat272
Virágos karácsonyi ének273
A csodák föntjén275
Volt egy Jézus276
Nem csinálsz házat277
A szétszóródás előtt279
És most már280
A nagy Hid282
Vörös tele-Hold emléke283
Ceruza-sorok Petrarca könyvén283
Még fájóbb könnyek284
Ki várni tud284
Uzsorás kölcsönök váltója285
A fogyó Hold285
Kár volna érted286
Én bús ibolya-vetésem287
A tavaszi szív288
Összebúvó félelem órái289
Talán Hellász küldött290
Vándor, téli Hold291
Mégsem, mégsem, mégsem292
Áldozás piros kedvvel293
Már előre rendeltettem293
Sajnálom szegény fiúkat295
A szenvedésnél többet295
A bűnök kertjében296
Nyögök s mind terhemmel297
Bátor jaj nélkül297
Ugrani már: soha298
Távolról a Mostba299
A szamaras ember300
A Mindegy átka300
Megmaradok virágos mezőkön301
A piros rózsa303
Tovább a hajóval303
A Kalota partján305
És mégis megvártalak306
Az elhagyott kalóz-hajók307
Vágtatás a Holdnak308
Óh, fajtám vére309
Vallomás a szerelemről310
Minden nagy megujhodottságom311
Cifra szűrömmel betakarva312
Az Idők kedveltjei312
Őrizem a szemed314
Beteg szívemet hallgatod314
De ha mégis?315
Nézz, Drágám, kincseimre316
Akkor sincsen vége317
AZ UTOLSÓ HAJÓK (1923)
Nincs itt ország321
Hogy délre jussunk322
Hűvösvölgyemből sebten, rohanón322
Alszik a magyar323
Ha meszebbről nézem324
Ünnep a Dombon325
Költők tavaszkor énekelnek328
Levél ifjú társakhoz329
Piros gyász ünnepén331
Csókok és szabadítások332
A nagy posványon át333
Papp Viktor valceréhöz334
Sírva gondolok rá335
A csaló vitorlás337
Vajjon milyennek láttál?338
A Május: szabad338
Még egyszer jönne339
A Tűz ünnepén340
Szent Lélek ünnepére341
Itthon az úrfi343
Éhes a föld344
Vihar és fa345
Harcos és harc346
A Mindent hurcolva348
Én jó Hiszekegyem349
A mi háborúnk350
Szerelem és ravatal351
A csillag-lovas szekérből352
Új s új lovat353
Élet, Élet, Élet354
A Jelen muzsikája355
Nagy furdalására lelkemnek356
Boldog új évet356
Vér: ős áldozat357
Uram, segíts bennünket359
Követelem a Holnapot360
A gyávaság istenessége361
Minden az Életért362
Régi negédességem meghalt362
Vigasztaló beszéd álmaimban363
Intés szegény legényeknek364
Beteg ember fohásza365
Emlékezés Március Idusára366
A leghasztalanabb áldozat367
Jön a szabadulás368
Dal a boldogságról369
Jönnek jobb napok369
Így van magyarul370
Tegnapi, vén riadó371
A véres zavarok372
Életesnek látom magamat372
A szent lob373
Fájlalom a fajtám373
A "nem tudom"374
Nincsen, semmi sincs375
Szent Antal tisztelete376
Hogy kevesen vagyunk377
A némulás bosszúja378
Az Ítélet előtt378
A szemeim sorsa379
A fajtám takarója379
A kísérő házak380
Szegény legény botja380
Utálni s nem törődni381
Új marquisk nyak-tilója382
Szép a Szép382
Legyetek emlékezéssel hozzám383
Áldozás Atilla sírján384
Szép az Élet384
Koldus hívésnek átka385
Kevés beszéletés magammal386
Két sír mellett386
Lakodalmi köszöntő távolból387
Az igazi messiásodás388
Az öreg ház388
Levél a Sorsomhoz389
Vagy megölni valakit389
Hadd szenvednék érte390
Tévedtem és tévedve390
A földi kunyhóban391
Bercsényi marsal huszárja392
Ifjúság babonás hitével393
A Jelen hajóján393
Balzsam tündér postája395
A legoktalanabb szerelem397
Óh, bújni barlangokba398
Nem feleltem magamnak399
Öreg öcsém mondja400
Vulkánok és szívek400
Babits Mihály könyve401
A régi Isten402
A Kezdet siratása403
Tegnapba élni belé404
Egy háborús virágének405
Kár a voltért407
Nagy szárazság idején407
A megcsúfolt ember408
Szent Liber atyám409
Beszélgetés a szívemmel410
Strófák Május elsejére411
Kiszakadt bús nóta412
Két kuruc beszélget (Merre, Balázs testvér...)413
Elégedetlen ifjú panasza414
Követelő írás sorsunkért415
Két kuruc beszélget (Most már nagyon jó...)416
Az utolsó hajók417
Üdvözlet a győzőnek418
VERSEK (DEBRECEN, 1899)
Sirasson meg421
E néhány dalban422
A Rákóczi vén harangja423
Divina comoedia424
Karácsony425
Nem élek én tovább427
Válaszúton429
Sorsunk431
Ősz felé432
Szinházban433
Van olyan perc433
Érted434
Én szép világom434
Egy csókodért435
Válasz435
Temetetlenül437
Eltagadom438
Láttalak438
Egy szép leányhoz439
Milyen az ősz?440
Dal a rózsáról441
Mutamur442
Epilógok445
Hajh, gyerekek!446
Hervadáskor447
Búcsú448
Egyedül449
Mi köt ide?450
Itthon452
Fuimus453
A multak álmán454
Jégpályán455
Ismeretlen átok456
Mesét mondok457
Örök vágy460
Az élet460
Válasz462
Hamvazó szerdán463
Kossuth halálának évfordulóján464
Üdvözlet466
Álmok után467
Kávéházban468
Vallomás470
Őszi éjszakán471
Októberben472
Ha szeretlek473
Nem473
Rád emlékeztem474
A nagy szerelemből475
Jázmin nyitott475
A multért477
Álmodom478
Azuba479
Félhomályban481
Sok siker érjen!484
Finita487
Haza488
Elválunk489
A műhelyben490
Egy koporsó felett492
Jobb nem vagyok494
MÉG EGYSZER (NAGYVÁRAD, 1903)
Még egyszer499
Éjimádó501
Mesék504
Óda a betűkről508
Vén faun dala509
Hideg május510
Az utolsó részlet511
A halottak513
Tovább513
Lázban514
Hazugság nélkül515
Áldomás515
Fuimus517
Misztérium517
Strófák519
Békesség ünnepén520
Zsóka búcsuzója522
Éles szemmel523
Kihűlve524
A kenyér525
Farsangi dal526
Jelentés528
Dankó529
Lótusz531
Témák532
A könnyek asszonya534
A KÖTETEKBEN MEG NEM JELENT VERSEK
Március 20539
"A bánat dalai"-ból540
Két dal540
Ha541
Könnycseppek542
Dalok543
Temetés545
Béke546
Puskin547
Finálé548
Tatjána írt549
Nászutazók551
A sárban551
Feledjetek!552
Október553
Halottak napján554
A vég után555
Karácsony556
Szakíts, feledj!557
Blaháné558
Uti nóta559
Boldog örvény560
A cári ágyú filozofál561
Noé bárkája562
A márciusi vénekhez564
A tarka blúz565
Henrik úr lovagol567
(Medve) Miklósnak - Bandi:568
Medve Miklósnénak568
A pénz: Új Heléna569
Lábán hívása569
Intermezzo570
Kleopátra hívása571
Farsang a Duna-tájon572
Köszvény-ország márciusa573
A papok istene574
A legjobb csókok575
Háborog a sír576
Zikcene, zakcene, satöbbi577
Utazás a Multban578
Az elűzött Könny579
Egy megtalált könyv580
Révész Bélának580
Az Élet vőlegényei581
Kacag a Föld581
Az új hitvallás582
Földrengés előtt583
Barna Ég alatt584
A kétségbeesés dala585
Boldizsárnak:585
Emléksorok a Holnap II.-be586
Lukács Hugónak586
Páris menekül előlem587
Engem félig szerettek588
Lányos anya izenete589
Révész Bélának589
Itt a nagy harc591
"Adának"591
Be gyönyörű tavasz-éjjel592
A kuruc halála593
Egy napló kezdete594
Legenda az úr-zsiványról595
Fénylik a tenger597
Zuboly (Bányai Elemér) emléktáblájára597
Játék a Sorssal598
Átkozott a Gondolat598
Minden csak volt599
Dedikáció599
Szegény jó fiaim600

Ady Endre

Ady Endre műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Ady Endre könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ady Endre összes versei II. (töredék) Ady Endre összes versei II. (töredék)
Állapot:
530 ,-Ft
3 pont kapható
Kosárba