Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szívzuhogás

Magyar költők szerelmes versei

Értesítőt kérek a kiadóról

Fülszöveg

Hosszú és gyönyörűségesen is gyötrelmes út a szerelemé. Antológiánk ezt az utat követi a magyar költészet vallomásaira figyelve. Nincs könnyű dolga annak, aki egy ilyen gyűjtemény összeállítására vállakozik, hiszen a szerelem logikája (ha van egyáltalán logika benne) annyiféle, ahányan megéljük. Vannak persze stációk. de elkülöníthetők-e? A döntést a versekre bíztuk, és hagytuk, hgoy egymás mellé húzódjanak két-háromszáz év távolából is. Szinte a maguk akaratából álltak össze a ciklusok, a szelíd kívánkozástól a rajongó vallomásokig s végül ama bizonyosságig, hogy Anna örök. Nincs itt szó valami határozott szándékú tanításról - nem is lehetne, még érzelmi kultúránk romlása idején sem. Csupán bemutatjuk: mások így élték meg a szerelmet, emberségük próbáját. Ez sem kevés, és segítségnek sem utolsó. A kötetcím: Szívzuhogás, Nagy László kifejező szava, a Bánatot váltunk című verséből való.

Tartalom

"Már néha gondolok a szerelemre"
Kosztolányi Dezső: Már néha gondolok a szerelemre7
Dsida Jenő: Ha valaki jönne...7
Rákos Sándor: Talán8
Tóth Éva: Esik a hó9
József Attila: Tavasz van! Gyönyörű!9
Radnóti Miklós: Szusszanó10
Sárközi György: Valaki hí10
Weöres Sándor: Valaki hí11
Ady Endre: A tavaszi szív12
Petőfi Sándor: Szerelmes vagyok én...13
Juhász Gyula: Szerelem?14
Illyés Gyula: Április14
Hajnal Anna: Ének15
Illyés Gyula: Szerelem17
Kisfaludy Sándor: Édes, kínos emlékezet17
Juhász Gyula: Első szerelem18
"Hívogató"
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem21
Balassi Bálint: Két szemem világa...21
Radvánszky János: Levél23
Kisfaludy Károly: Alkonyi dal23
Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert..24
Áprily Lajos: Virág-ének25
Dsida Jenő: Megbocsátod-é?26
Gyurkovics Tibor: Hajnal27
Nagy László: Te sem vagy fehérebb28
Sárközi György: Virágének29
Szabó Lőrinc: Titkos párbeszéd30
József Attila: Rejtelmek31
Nagy László: Én fekszem itt31
Ady Endre: Most követellek magamnak32
Tóth Árpád: Hívogató32
Lator László: Add nékem gyöngeségedet34
Rab Zsuzsa: Add meg35
'Dicséret"
Balassi Bálint: Hogy Júliára talála, így köszöne neki39
Vörösmarty Mihály: Haj, száj, szem39
Radnóti Miklós: Himnusz40
József Attila: Mikor az uccán átment a kedves42
Radnóti Miklós: Hasonlatok43
Radnóti Miklós: Dicséret44
Kassák Lajos: Négy sorok44
Babits Mihály: Szerenád45
Babits Mihály: Szerelmes vers46
József Attila: Áldalak búval, vigalommal47
Nagy László: Aranypénz-térdű szerető48
Utassy József: Tüzem, lobogóm! 48
Tóth Bálint: Találkozás a kútnál49
Csoóri Sándor: Rossz églakó lennél50
Nagy László. Himnusz minden időben51
"Szeretlek, kedvesem"
Balassi Bálint: Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról55
Petőfi Sándor: Szeretlek, kedvesem56
Vörösmarty Mihály: Ábránd58
Ady Endre: És mégis megvártalak59
Kosztolányi Dezső: Énekek éneke60
Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú62
József Attila: Óda63
Weöres Sándor: Canzone67
Radnóti Miklós: Tétova óda69
Szabó Lőrinc: Szeretlek70
Hajnal Anna: Akarlak, szeretlek70
Sárközi György: Nem válhatunk el71
Zelk Zoltán: Úgy tudlak téged72
Váci Mihály: Zsoltár73
Kiss Dénes: Részem lettél75
Rab Zsuzsa: Lehet75
Nemes Nagy Ágnes: A szomj76
Nagy László: Ajándék77
Nagy László: Jártam én koromban, hóban78
"Pillanatok"
Nadányi Zoltán. Így látlak81
Sinka István: Arany volt a mennybolt81
Jékely Zoltán: Szemfedőm82
Illyés Gyula: A tihanyi Templom-hegyen82
Kalász László: Alszol83
Serfőző Simon: A tiéddel élek 84
Illyés Gyula: Könnyű84
Kalász László: Anyámnak kontya van85
Tóth Árpád: Rímes, furcsa játék85
Illyés Gyula: Ajándék87
Babits Mihály: Miként szélcsendben a hajó89
József Attila: Tedd a kezed90
Szécsi Margit: Körülötted bonyongok91
Farkas Árpád: Szempillaerdő91
Kormos István: Három napja92
Juhász Ferenc: Rogyásig vagyok92
Szabó Lőrinc: Ujjaink93
Kányádi Sándor: Kétszer kelt föl...94
Utassy József: Ezüsthíd95
Szabó Lőrinc: Pillanatok96
"Szerelem végtelen folyó"
Petőfi Sándor: Sohasem volt az szerelmes...99
Kormos István: Vallomás régholt költő hangján100
József Attila: Ringató101
József Attila: Gyermekké tettél101
Radnóti Miklós: Rejtettelek 102
Szabó Lőrinc: Káprázat103
Illyés Gyula: Hírszerzőim104
Sárközi György: Virágok beszélgetése105
Szécsi Margit: Szerelem105
Pilinszky János: Tilos csillagon106
Csoóri Sándor: Ekkora szerelem előtt107
Csoóri Sándor: Elengednélek, visszahívnálak108
Bella István. Mire meglelnek109
Szabó Lőrinc: Megszületés110
Bella István: Szebbnek szültél110
Tamás Menyhért: Már mindennap112
Gál Sándor: A hajnal megszentelése113
Marsall László: Ódóndad kérelem115
Gál Sándor: Szerelem végtelen folyó116
Szabó Lőrinc: Semmiért Egészen116
"Egy ágyon, egy kenyéren"
Petőfi Sándor: Minek nevezzelek?121
Kaffka Margit: Litánia122
Ady Endre: Nézz, Drágám, kincseimre 124
Kosztolányi Dezső: Régi szerelmes levele125
Radnóti Miklós: Szerelmes vers az Istenhegyen126
Babits Mihály: A szökevény szerelem127
Illyés Gyula. Kapcsok128
Illyés Gyula: Feleség129
Csorba Győző: Várhatok jót129
Csorba Győző: Neked130
Ratkó József: Egy ágyon, egy kenyéren131
Kányádi Sándor: Két nyárfa131
Nagy László: Ne hagyja a csontokon állnom132
Szilágyi Domokos: Tedd, hogy szeressem133
Csoóri Sándor: Arcod tavaszán134
Buda Ferenc: Arcunk135
Tóth Bálint: Ketten, egyedül137
Utassy József: A szerelem szélén138
Nemes Nagy Ágnes: Diófa139
Markó Béla: Győzelmes együttlétünk139
Kormos István: Kannibál szerenád140
Szécsi Margit: Arany sarkantyúk141
Illyés Gyula: Nélküled142
Csukás István: Nyárutó143
Vas István: Május hava144
Szilágyi Domokos: Észrevétlenül147
Illyés Gyula: Minden mi elválaszt148
"Bánatot váltunk"
Csokonai Vitéz Mihály: Keserédes151
Székely János: Dal151
Ady Endre: Meg akarlak tartani152
Ady Endre: Vad szirttetőn állunk153
Ady Endre: Tüzes seb vagyok153
József Attila: Szerelmes vers154
József Attila: Mért hagytál el, hogyha kívánsz154
Illyés Gyula: Akár a föld155
Tóth Árpád: Álarcosan156
Székely János: Madaras157
Babits Mihály: (Lelkem kiszikkadt mezején)158
Buda Ferenc: Kés, virág159
Kányádi Sándor: Szemed159
Illyés Gyula: E zord időben160
Váci Mihály: Felcserélt szenvedélyek160
Váci Mihály: Semmi az egész161
Ágh István: Védjük magunkat161
Bella István Hívogató162
Rózsa Endre: Irgalmatlanul164
Ágh István: Elrontott Rómeóságom165
Nagy László: Bánatot váltunk165
Bede Anna: Álom166
Kormos István: Harang167
Nagy László: Szerelem emléke168
"Nagyon fáj"
Petőfi Sándor: De mért is gondolok rá?...171
Kölcsey Ferenc: Hervadsz...172
Berzsenyi Dániel: Búcsúzás 173
Bajza József: Emma174
Vörösmarty Mihály: Éj és csillag174
Nadányi Zoltán: A két szemed szeretett legtovább 176
Weöres Sándor: Arabesque177
Kassák Lajos: Rábeszélő sorok178
Vajda János: Utolsó dal, Ginához179
Tóth Árpád: A vén ligetben180
Juhász Gyula: Mindig...181
József Attila: (Ha nem szorítsz...)181
József Attila: Mióta elmentél:182
József Attila: Sok gondom közt183
József Attila: Magány184
József Attila: Nagyon fáj185
Vas István: Csak azért188
Szabó Lőrinc: Enyém volt s mégse enyém ma189
Kovács István: Egy szerelemhez191
Illyés Gyula: Enymásra lelt...191
Szabó Lőrinc: A neved191
Rákos Sándor: Virágének192
Ágh István: Tiltott házban193
Sumonyi Zoltán: Hol is, hol is?!194
"Elbocsátó, szép üzenet"
Ady Endre: Elbocsátó, szép üzenet197
Szabó Lőrinc: Szakítás199
Juhász Gyula: Megölt szerelem sírkövére 199
Nagy László: A szerelem halála200
Lászlóffy Aladár: Egyetlen írás201
Jékely Zoltán: Kiűzetés a Paradicsomból202
Utassy József: A szerelemtől végleg eloldva203
Ágh István: Szereleműző203
Csoóri Sándor: Nincs már háza205
Kiss Dénes: Szerelmem utolsó verse hozzád206
Sumonyi Zoltán: A hét napjai206
Takács Zsuzsa: Szív fölött medália207
Nagy László: Hóharmat mardos208
"Anna örök"
Farkas Árpád: Tánc211
Jékely Zoltán: Fent és lent211
Juhász Gyula: Anna örök212
Kazinczy Ferenc: Az ő képe212
Vajda János: Húsz év múlva213
Tóth Árpád: Kincs214
Ady Endre: Őrizem a szemed215
Kányádi Sándor: Egyszer majd szép lesz minden215
Kassák Lajos: Mozdulatlanul az időben216
Zalán Tibor: Átfújhat szél217
Vas István: Születésnapi óda218
Dsida Jenő: Leselkedő magány219
Hajnal Anna: Szólj220
Szabó Lőrinc: Mindenütt ott vagy221
Csoóri Sándor: Talán egy fa nő bennem221
Csoóri Sándor: Végül is222
Bertók László: Bezártam ajtót, ablakot222
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szívzuhogás Szívzuhogás Szívzuhogás

A borító enyhén kopott, elszíneződött, foltos.

Állapot:
990 Ft
490 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Szívzuhogás
Állapot:
990 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba