A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A szocialista kultúra és ideológia kérdései 1981-1982

Szerző
Lektor

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 231 oldal
Sorozatcím: A Magyar Szocialista Munkáspárt tanfolyama
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-09-1911-7
Megjegyzés: Néhány színes ábrával illusztrálva.

Előszó

A szocialista kultúra és ideológia kérdései című tankönyv és tanfolyam a párttagok és a tömegszervezetekben dolgozó pártonkívüli aktivisták alapfokú politikai képzését szolgája. Az a célja, hogy... Tovább

Tartalom

Bevezetés7
Az ideológiai nevelő munka feladatai9
A marxizmus-leninizmus a forradalmi cselekvés vezérfonala9
A marxizmus-leninizmus alkotó alkalmazása10
A szocializmus építése és a marxi-lenini elmélet13
Az MSZMP politikájának elvi alapjai15
A XII. kongresszus az elvi alapok erősítéséről16
A politika elsőbbségének lenini elve18
A politikai egység megteremtése és erősítése19
A szövetségi politika elvei és gyakorlata21
Politikai szövetség - ideológiai vita22
A szocialista tudatosság növekvő szerepe24
A tudatosság növelése állandó követelmény24
A tudatosság növelésének feltételei26
A tudatosság és a cselekvés hajtóereje27
Tudatosság és tervszerűség29
A tudatosság növelésének eszköze az eszmei nevelő munka30
Az ideológiai nevelő munka színvonalának emelése32
A XII. kongresszus az eszmei nevelő munka feladatairól33
Minőségi követelmények az eszmei nevelő munkában34
A dialektikus gondolkodásmód szükségessége35
Az elmélet és a gyakorlat dialektikus egysége37
A kommunista a marxizmus-leninizmus aktív képviselője38
A nemzetközi ideológiai harc40
Az ideológiai harc - osztályharc40
Békés egymás mellett élés és ideológiai harc42
A forradalmi erők érdekeltsége, helyzete az ideológiai harcban44
A burzsoázia érdekeltsége, helyzete az ideológiai harcban47
Eszmei harc és ideológiai diverzió50
A burzsoá ideológiai tevékenység főbb jellemzői53
Feladataink a nemzetközi ideológiai harcban56
A szocialista kultúra főbb területei és fejlesztésük feladatai60
A szocialista műveltség. A művelődéspolitika alapelvei és fő módszerei60
Társadalom és kultúra60
A kulturális forradalom62
Korszerű műveltség és szocializmus65
A művelődéspolitika mai társadalmi vetülete70
A művelődéspolitika: a párt általános politikájának szerves és sajátos része72
A művelődéspolitika fő területei, a pártirányítás eszközei75
A tudomány társadalmi szerepe81
A tudomány társadalmi funkciói81
A tudománypolitika a párt politikájában87
A tudomány, a kutatás-fejlesztés jelenlegi helyzetének kialakulása90
A tudomány, a kutatás-fejlesztés feladatai94
Az MSZMP oktatáspolitikája, az állami oktatás korszerűsítésének irányai100
Az iskola és a társadalom kapcsolata, kölcsönhatása100
A stabilitás és megújulás igénye102
Oktatási rendszerünk fejlődésének eredményei, a megújulás irányai104
Magasabb követelmények, a szocialista nevelés megújulása116
Szocialista közművelődés121
Társadalmunk műveltségi helyzetéről122
Népművelés - közművelődés127
A közművelődés-politika megvalósítása131
A közművelődés lehetőségei, feladatai135
Művészet és művészetpolitika140
A művészet társadalmi hivatása140
A közelmúlt és a jelen művészetéről142
A művészetpolitika kettős feladata149
A szocialista erkölcs fejlődésének időszerű kérdései157
A szocialista erkölcs alapelvei és az embereszmény158
Társadalmi eszmény és embereszmény a marxista-leninista világnézetben158
A szocialista humanizmus161
Humanizmus és kollektivizmus164
A szocialista munkaerkölcs173
A munkához való viszony mint erkölcsi probléma173
A szocializmus és a munkaerkölcs176
Az anyagi érdekeltségi rendszer és a munkaerkölcs179
A munka jellegével és körülmnyeivel kapcsolatos érdekeltség188
A munka eszmei-erkölcsi érdekeltségi rendszere189
A munkafegyelem aktuális problémái191
Az életmód és a szocialista erkölcs196
Mi az életmód?196
Az életértékek és a szocialista életmód199
A közélet és a magánélet erkölcse205
A szocialista életmód és erkölcs fejlesztésének irányai208
A szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus215
A nemzet fogalmának nacionalista felfogása217
A nemzet kialakulása és alapvető kritériumai218
A kapitalista nemzet és a munkásosztály219
A szocialista nemzet220
A társadalom életének internacionalizálódása221
A szocialista országok nemzeti és nemzetközi érdekeinek egysége223
A szocialista világrendszer helye korunk nemzetközi folyamataiban224
A szocialista hazafiság tartalma225
Az internacionalista nevelés jelentősége227
A nemzetiségi kérdés és a lenini nemzetiségi politika229
A nacionalizmus elleni harc fontossága230
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem