A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A szocialista kultúra és ideológia kérdései 1982-1983

Szerző
Lektor

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 279 oldal
Sorozatcím: A Magyar Szocialista Munkáspárt tanfolyama
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-09-2090-5
Megjegyzés: Néhány színes ábrával illusztrálva.

Előszó

A szocialista kultúra és ideológia kérdései című tankönyv és tanfolyam a párttagok és a tömegszervezetekben dolgozó pártonkívüli aktivisták alapfokú politikai képzését szolgája. Az a célja, hogy... Tovább

Tartalom

Bevezetés7
Az ideológiai nevelő munka feladatai - Pálos Tamás9
A marxizmus-leninizmus a forradalmi cselekvés vezérfonala9
A marxizmus-leninizmus alkotó alkalmazása10
A szocializmus építése a marxi-lenini elmélet13
Az MSZMP politikájának elvi alapjai17
A XII. kongresszus az elvi alapok erősítéséről18
A politika elsőbbségének lenini elve20
A politikai egység megteremtése és erősítése21
A szövetségi politika elvei és gyakorlata23
Politikai szövetség - ideológiai vita24
A szocialista tudatosság növekvő szerepe27
A tudatosság növelése állandó követelmény27
A tudatosság növelésének feltételei29
A tudatosság a cselekvés hajtóereje31
Tudatosság és tervszerűség32
A tudatosság növelésének eszköze az eszmei nevelő munka33
Az ideológiai nevelő munka színvonalának emelése36
A XII. kongresszus az eszmei nevelő munka feladatairól37
Minőségi követelmények az eszmei nevelő munkában38
A dialektikus gondolkodásmód szükségessége39
Az elmélet és a gyakorlat dialektikus egysége42
A kommunista a marxizmus-leninizmus aktív képviselője43
A nemzetközi ideológiai harc46
Az ideológiai harc - osztályharc46
Békés egymás mellett élés és ideológiai harc49
A forradalmi erők érdekeltsége, helyzete az ideológiai harcban51
A burzsoázia érdekeltsége, helyzete az ideológiai harcban54
Eszmei harc és ideológiai diverzió58
A burzsoá ideológiai tevékenység főbb jellemzői60
Feladataink a nemzetközi ideológiai harcban64
A szocialista kultúra főbb területei és fejlesztésük feladatai72
A szocialista műveltség. A művelődéspolitika alapelvei és fő módszerei - Agárdi Péter72
Társadalom és kultúra72
A kulturális forradalom74
Korszerű műveltség és szocializmus77
A művelődéspolitika mai társadalmi vetülete83
A művelődéspolitika: a párt általános politikájának szerves és sajátos része85
A művelődéspolitika fő területei, a pártirányítás eszközei89
A tudomány társadalmi szerepe - Kabai Vilmos95
A tudomány társadalmi funkciói95
A tudománypolitika a párt politikájában101
A tudomány, a kutatás-fejlesztés jelenlegi helyzetének kialakulása105
A tudomány, a kutatás-fejlesztés feladatai109
Az MSZMP oktatáspolitikája, a közoktatás korszerűsítésének irányai - Kővári Tibor115
Az iskola és a társadalom kapcsolata, kölcsönhatása115
A stabilitás és megújulás igénye117
A fejlesztés útja: a folyamatos korszerűsítés118
Oktatási rendszerünk fejlődésének eredményei, a megújulás irányai121
Magasabb követelmények, a szocialista nevelés megújulása135
Szocialista közművelődés - Fodor Péter141
Társadalmunk műveltségi helyzetéről142
Népművelés - közművelődés150
A közművelődés-politika megvalósítása155
A közművelődés lehetőségei, feladatai162
Művészet és művészetpolitika - Agárdi Péter167
A művészet társadalmi hivatása167
A közelmúlt és a jelen művészetéről170
A művészetpolitika kettős feladata177
A szocialista erkölcs fejlődésének időszerű kérdései - Lick József187
A szocialista erkölcs alapelvei és az embereszmény188
Társadalmi eszmény és embereszmény a marxista-leninista világnézetben188
A szocialista humanizmus192
Humanizmus és kollektivizmus195
A szocialista munkaerkölcs205
A munkához való viszony mint erkölcsi probléma205
A szocializmus és a munkaerkölcs208
Az anyagi érdekeltségi rendszer és a munkaerkölcs212
A munka jellegével és körülményeivel kapcsolatos érdekeltség223
A munka eszmei-erkölcsi érdekeltségi rendszere224
A munkafegyelem aktuális problémái227
Az életmód és a szocialista erkölcs232
Mi az életmód?232
Az életértékek és a szocialista életmód236
A közélet és a magánélet erkölcse241
A szocialista életmód és erkölcs fejlesztésének irányai253
A szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus - Wirth Ádám260
A nemzet nacionalista felfogása262
A nemzet kialakulása és alapvető kritériumai263
A kapitalista nemzet és a munkásosztály264
A szocialista nemzet266
A társadalom életének internacionalizálódása267
A szocialista országok nemzeti és nemzetközi érdekeinek egysége269
A szocialista világrendszer helye korunk nemzetközi folyamataiban270
A szocialista hazafiság tartalma271
Az internacionalista nevelés jelentősége274
A nemzetiségi kérdés és a lenini nemzetiségi politika276
A nacionalizmus elleni harc fontossága277
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem