A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A szocialista kultúra és ideológia kérdései 1983-1984

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 330 oldal
Sorozatcím: A Magyar Szocialista Munkáspárt tanfolyama
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-09-2313-0
Megjegyzés: Néhány színes ábrával illusztrálva.

Előszó

A szocialista kultúra és ideológia kérdései című tankönyv és tanfolyam a párttagok és a tömegszervezetekben dolgozó pártonkívüli aktivisták alapfokú politikai képzését szolgája. Az a célja, hogy... Tovább

Tartalom

BEVEZETÉS
A SZOCIALISTA KULTÚRA FŐBB TERÜLETEI ÉS FEJLESZTÉSÜK FELADATAI
I. Társadalom és kultúra. A művelődéspolitika feladatai (írta Agárdi Péter)
A kultúra fogalma 9
A kulturális forradalom 11
Korszerű műveltség és szocializmus 14
A művelődéspolitika terepe és feladatai 16
Folytonosság és megújulás a művelődéspolitikában 21
II. Az MSZMP oktatáspolitikája, a közoktatás korszerűsítésének irányai (írta Kővári Tibor)
Az iskola és a társadalom kapcsolata, kölcsönhatása 27
A stabilitás és megújulás igénye 29
A fejlesztés útja: a folyamatos korszerűsítés 31
Oktatási rendszerünk fejlődésének eredményei, a megújulás irányai
Magasabb követelmények, a szocialista nevelés megújulása 49
III. Szocialista közművelődés (írta Fodor Péter)
Társadalmunk műveltségi helyzetéről 56
Népművelés - közművelődés 66
A közművelődés-politika megvalósítása 71
A közművelődés lehetőségei, feladatai 82
IV. Művészet és művészetpolitika (írta Agárdi Péter)
A művészet társadalmi hivatása 90
A közelmúlt és a jelen művészetéről 92
A művészetpolitika illetékessége és feladatai 96
A SZOCIALISTA ERKÖLCS FEJLŐDÉSÉNEK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI
I. A szocialista erkölcs alapelvei és az embereszmény (írta Lick József)
Társadalmi eszmény és embereszmény a marxista-leninista világnézetben
A szocialista humanizmus 114
Humanizmus és kollektivizmus 117
II. A szocialista munkaerkölcs (írta Lick József)
A munkához való viszony mint erkölcsi probléma 127
A szocializmus és a munkaerkölcs 130
Az anyagi érdekeltségi rendszer és a munkaerkölcs 135
A munkajellegével és körülményeivel kapcsolatos érdekeltség 147
A munka eszmei-erkölcsi érdekeltségi rendszere 148
A munkafegyelem aktuális problémái 150
III. Az életmód és a szocialista erkölcs (írta Lick József)
Mi az életmód? 156
Az életértékek és a szocialista életmód 160
A közélet és a magánélet erkölcse 165
A szocialista életmód és erkölcs fejlesztésének irányai 177
IV. A szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus (írta Wirth Ádám)
A nemzet nacionalista felfogása 187
A nemzet kialakulása és alapvető kritériumai 189
A kapitalista nemzet és a munkásosztály 190
A szocialista nemzet 191
A társadalom életének internacionalizálódása 194
A szocialista országok nemzeti és nemzetközi érdekeinek egysége 196
A szocialista világrendszer helye korunk nemzetközi folyamataiban 197
A szocialista hazafiság tartalma 199
Az internacionalista nevelés jelentősége 202
A nemzetiségi kérdés és a lenini nemzetiségi politika 204
A nacionalizmus elleni harc fontossága 206
AZ IDEOLÓGIAI NEVELŐ MUNKA FELADATAI
I. A marxizmus-leninizmus a forradalmi cselekvés vezérfonala (írta Pálos Tamás)
A marxizmus-leninizmus alkotó alkalmazása 211
Az MSZMP politikájának elvi alapjai 215
A politika elsőbbségének lenini elve 218
A szövetségi politika elvei és gyakorlata 220
II. Az ideológiai nevelő munka színvonalának emelése (írta Pálos Tamás)
A szocialista tudatosság növekvő szerepe 224
A XII. kongresszus az eszmei nevelő munka feladatairól 227
A kongresszusi határozatok megvalósulása 229
A dialektikus gondolkodásmód szükségessége 231
Az elmélet és a gyakorlat dialektikus egysége 235
A kommunista a marxizmus-leninizmus aktív képviselője 237
VÁLASZTHATÓ TÉMAKÖRÖK
I. A nemzetközi ideológiai harc időszerű kérdései (írta Pálos Tamás)
Az ideológiai harc osztályharc 241
Békés egymás mellett élés és ideológiai harc 244
A forradalmi erők érdekeltsége, helyzete az ideológiai harcban 246
A burzsoázia érdekeltsége, helyzete az ideológiai harcban 250
Eszmei harc és ideológiai diverzió 253
A burzsoá ideológiai tevékenység főbb jellemzői 256
Feladataink a nemzetközi ideológiai harcban 261
II. A tudomány társadalmi szerepe (írta Kabai Vilmos)
A tudomány társadalmi funkciói 270
A tudománypolitika a párt politikájában 276
A tudomány, a kutatás-fejlesztés jelenlegi helyzetének kialakulása 280
A tudomány, a kutatás-fejlesztés feladatai 285
III. Az értelmiség helye és szerepe a mai magyar társadalomban (írta Köpeczi Béla)
Értelmiségünk rétegződése és sajátosságai 291
Az értelmiség funkciói 295
Az értelmiségi tudat fejlődése az utóbbi évtizedekben 297
A jelen problémái és a jövő perspektívái 301
IV. Szövetségi politikánk és egyházpolitikánk mai kérdései (írta Lukács József)
A párt történelmi célja, vallás- és egyházpolitikája 307
A marxisták és a hívők kapcsolata: szövetségi politikánk lényeges eleme 309
A szocialista állam és az egyházak viszonyának elveiről 314
A szekularizáció és a marxista világnézet terjedése 320
A szekularizáció egyenlőtlensége és a mai vallásosság 322
Problémák és válaszok 325
Néhány következtetés 329
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem