A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A melioráció kézikönyve

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

BEVEZETÉS (Géczy Károly)5
A MELIORÁLÁSRA SZORULÓ TERÜLETEK TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI (Kamarás Miklós)13
Geológiai adottságok13
A talajképző anyakőzet minősége13
Eruptív kőzetek14
Üledékes kőzetek17
Metamorf kőzetek21
A felszíni formáció21
A hegy- és dombvidék endogén és exogén kialakulása21
A sík, kis lefolyású területek kialakulása22
A lefolyástalan területek kialakulása23
A geológiai rétegsorok elhelyezkedésének és dőlésének hatásai23
Víznyelés, vízvezetés és vízzárás a különböző elhelyezkedésű és dőlésszögű rétegek hatásaként23
Talajadottságok25
A talaj kialakulásában részt vevő tényezők kölcsönhatása a melioráció nézőpontjából25
Az anyakőzet26
A domborzat26
A meteorológiai tényezők26
A talajvíz27
A növénytakaró27
A kultúrbeavatkozások28
A meliorációra szoruló talajok fizikai tulajdonságai29
A talajok mechanikai összetétele29
A talajok vízháztartása29
A talajok hőháztartása31
A talaj három fázisának aránya31
A meliorációra szoruló talajok kémiai tulajdonságai32
A meliorálásra szoruló talajok biológiai tulajdonságai33
A talaj biológiai folyamatainak korlátai a meliorására szoruló területen33
Humusz és talajszerkezet34
A talajszerkezet és a talajélet változása a víz hatására35
A talajszerkezet és a talajélet változása az emberi beavatkozás hatására35
Talajtípusok és jellemző tulajdonságaik a melioráció nézőpontjából36
Váztalajok36
Sötét színű litomorf erdőtalajok36
Közép- és délkelet-európai barna erdőtalajok36
Csernozjom talajok37
Szikes talajok37
Réti talajok38
Láptalajok38
Öntés- és hordaléktalajok38
Éghajlati adottságok39
A csapadék39
Megjelenési formája és mennyisége39
Esőintenzitás, cseppnagyság40
Csapadékeloszlás40
A hőmérséklet40
A hőmérséklet változása a földrajzi fekvés és a kitettség szerint41
A hő hatása a talajra41
A hő hatása a párolgásra és a talaj vízkészletére41
A levegő42
A levegő párateltsége és ennek hatása a talaj vízkészletére42
A levegő mozgásának hatása a talajra42
A levegő mozgásának hatása a talajnedvesség párolgására42
A szél talajrészecske-mozgató hatása43
A mikroklimatikus viszonyok hatása a talaj szerkezetére43
Az éves éghajlati vízmérleg és a meliorációs feladatok összefüggése43
A MELIORÁLÁSRA SZORULÓ TERÜLETEK KÁRJELENSÉGEI (Kamarás Miklós)45
A víz károkozása45
A vízeróziós károk megjelenési formái45
A csepperózió45
Az elfolyó víz kártételei46
Az erózió mértékének tényezői, összefüggései és számítása47
Az eróziós küszöbérték47
Az elfolyó víz eróziós potenciálja47
Az erózióval szembeni ellenállás49
A talaj anyagi tulajdonságainak hatása49
A talajfedettség és a művelési mód hatása50
A talajpusztulás számítási módszerei52
A mély fekvésű és síkvidéki területek vízkárai55
Árvízkárok55
Talajvízkárok55
A lefolyástalan területek belvízkárai56
Szélkárok57
Talajhibából eredő károk59
A gazdálkodó ember környezetkárosítása60
MELIORÁCIÓS ELJÁRÁSOK (dr. Sipos Sándor)62
Agrotechnikai eljárások62
Szántó62
A meliorációra szoruló területek vetésszerkezete, vetésforgói (dr. Gábriel András)62
A vetésforgók szerkesztése és a talajvédelmi vetésforgók (dr. Sipos Sándor)70
A meliorációra szoruló területek talajművelése74
Gyepes területek sík vidéken (dr. Szabó János)105
Tápanyagigény106
A talaj kémhatása és a gyepnövények107
A talaj sótartalmának hatása a gyepnövényekre108
A gyepek felülvetése és újratelepítése109
A felülvetett természetes és telepített gyepek tápanyag-gazdálkodási rendszere113
A gyep állományjavítása agrotechnikai módszerekkel113
Gyepterületek lejtőkön (dr. Sipos András)116
Melioráció fásítással (dr. Tóth Béla)126
A fásítás mint a komplex üzemi, tájgondozási és környezetfejlesztési meliorációs rendszerek szerves része126
A talajok termőképességének javítása fásítással127
A növénytermesztés feltételeinek javítása mezővédő fásítással144
Az erőtelepítés mint a racionális földhasznosítás meliorációs eszköze147
Talajjavítási eljárások (dr. Stefanovits Pál)151
Kémiai talajjavítás151
Savanyú talajok javítása151
Szikes talajok javítása159
Kis szervesanyag-tartalmú talajok fizikai és biológiai javítása173
A kis szervesanyag-tartalmú talajok jellemzése és elterjedése173
A földes kopárok javítása175
A homoktalajok javítása176
Mechanikai talajjavítás180
A mésztrágyázás181
A láptalajok telkesítése182
A köves-kavicsos talajok telkesítése183
A lejtős területek fakadóvizes tábláinak rendezése183
Műszaki eljárások (dr. Marjai Gyula)185
A műszaki eljárások szükségessége, szerepe és mértéke a mezőgazdasági területek meliorálásában185
A műszaki létesítmények tervezéséhez szükséges alapadatok186
A dombidéki területek meliorációjának műszaki létesítményei187
Táblásítás, úthálózat188
Talajvédelmi létesítmények a felületi erózió ellen190
Felszíni vízrendezés196
Talajvédelmi létesítmények a mélységi erózió ellen198
A sík vidéki területek meliorációjának műszaki létesítményei208
A sík vidéki vízrendezés feladatai, módszerei210
A sík vidéki vízgyűjtó területek vízrendezése211
Láptalajok talajvízszint-szabályozása230
A homoktalajok terepalakítása230
Okszerű vízgazdálkodás a meliorációra szoruló területeken231
Öntözetlen körülmények231
Öntözött körülmények232
A műszaki létesítmények biológiai védelme232
A meliorációs munkák gépesítése (dr. Magyar József)234
A terepelőkészítés gépei és üzemük234
Tereptisztítók234
A tereprendezés és felszínalakítás gépei és üzemük236
Földnyesők236
Földtolók240
Földgyaluk242
Talajsimítók és -egyengetők246
Talajtömörítő gépek250
Csatornaépítő és csatornatisztító gépek és üzemük254
Csatornaépítők (Ágoston Béla)254
Csatornatisztítók258
A meliorációs munkák speciális gépei és üzemük262
A talajvédelem262
A talajjavítás265
A talajcsövezés270
A szállítógépek és üzemük270
A mezőgazdasági útépítés és útkarbantartás gépesítése273
A MELIORÁCIÓS MUNKÁK TERVEZÉSE (dr. Nádosy István)276
A meliorációs fejlesztés feltételei276
Külső feltételek276
Belső feltételek277
A meliorációs fejlesztés gazdaságossága278
A gazdaságosság vizsgálatának szükségessége279
A meliorációs fejlesztés tervei281
A vízgyűjtő, a táj meliorációs terve281
Az üzemi meliorációs terv282
A jelenlegi helyzet ismertetése282
Kiviteli tervek282
A tervek jóváhagyása285
Meliorációs tervezés operációkutatási módszerekkel (Szelényi László)286
Az operációkutatás fogalma286
Operációkutatási módszerek287
Lineáris programozás287
Hálótervezés290
Dinamikus programozás293
Meliorációs tevékenységek tervezése és irányítása operációkutatási módszerekkel295
A meliorációs beruházások előkészítésének és kivitelezésének programozása295
Hálótervezés296
A meliorált területek optimális hasznosítása299
Az állami támogatási keret optimális elosztása303
Meliorációs modellek (Géczy Károly)306
A modellek felépítésének módszere306
Erdőtalajok meliorációs modelljei306
A réti öntéstalajok meliorációs modelljei307
A homokterületek meliorációs modelljei309
A termelési célhoz kötött komplex melioráció modelljei szőlő-, gyümölcstelepítésekhez310
Gyepterületek meliorációs modelljei311
A koncentrált öntözésfejlesztés meliorációs modellje313
A MELIORÁCIÓ SZERVEZÉSE (dr. Matos Károly)314
Az agronómiai és műszaki beavatkozások kedvező aránya314
Az eredményes és gazdaságos termelés feltételei315
A lejtős területű gazdaságok talajvédelmének szervezése316
A természeti és a közgazdasági tényezők szerepe317
A lejtős területek területrendezése318
A lejtő- és a kitettségi viszonyokhoz alkalmazkodó művelési ág elrendezése320
A szántóföldi növénytermelés szervezése321
A lejtőkategóriákra alapozott vetésszerkezet kialakítása321
A növények talajvédő elhelyezése a lejtőn322
A lejtős területek gépesítésének szervezése324
A domborzat és a termelési költségek összefüggései327
A lejtős területek tápanyag-gazdálkodásának szervezése327
A szervestrágyázás szervezése328
A műtrágyázás szervezése330
A növényvédelem333
Állattenyésztés a lejtős területen gazdálkodó üzemekben (dr. Sipos András)335
A talajvédő gyepgazdálkodás szervezése a lejtős területeken gazdálkodó üzemekben338
A gyepterületek gyakorlati csoportosítása hasznosítási irány szerint338
A gyakorlati csoportosítás342
A gyepek kaszálása342
Gazdaságossági kérdések343
A belvízjárta területű üzemek gazdálkodásának szervezése (dr. Matos Károly)344
A gazdaságosan megépíthető belvízlevezető hálozat figyelembevételével kialakított művelési ágak kijelölése345
Táblásítás és az úthálózat kialakítása347
A gazdaságosan megépíthető belvízlevezető rendszer esetében számításba vehető elöntések kiterjedésére és gyakoriságára lapozott vetésszerkezet kidolgozása349
Az időszakosan belvizes területek gépesítésének szervezése350
Talajjavítás, szerves- és műtrágyázás szervezése351
Az időszakosan elöntésre került területek hasznosítása fásítással351
A deflációnak kitett üzemek gazdálkodásának szervezése352
A homoktalajok termelési jellemzői352
A homokvidékek racionális területhasznosítása353
A művelési ágak megválasztása homokminőség szerint354
Meliorációval egybekötött területhasznosítás354
A talajfedettség követelményeinek megfelelő szántóföldi vetésszerkezet355
Talajvédő talajművelési rendszer356
A vegyszerek használata357
A tápanyag-visszapótlás szervezése és géprendszere358
A talajjavítási munkák szervezése, előkészítése359
A javítóanyag és mennyiségének meghatározása359
A kémiai talajjavítás kivitelezése360
Kitermelése és felrakodás362
A digózás364
A homoktalajok javítása366
Homokrónázás, tereprendezés367
A MELIORÁCIÓ GAZDASÁGOSSÁGA368
A melioráicó gazdasági hatékonyságának vizsgálata369
A talajjavítás gazdasági értékelése371
A kémiai talajjavítás beruházási igénye és hozamnövelő hatása372
Homokrónázás, tereprendezés, digózás375
Réteges talajjavítás376
A vízkárosító hatás elleni védekezés vállalatgazdasági értékelése377
Belvízrendezés377
Mélylazítás378
Racionális földhasználat379
IRODALOM380
TÁRGYMUTATÓ384
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem