802.712

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pedagógia

Egyetemi tankönyv

Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 591 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 4105.

Tartalom

Előszó az I-V. magyar kiadáshoz3
Előszó a VI. magyar kiadáshoz6
Az orosz nyelvű kiadás előszava11
A pedagógia általános alapjai
A pedagógia tárgya és módszere13
A nevelés történelmi és osztályjellege az osztálytársadalomban13
A nevelés jellege a szovjet államban23
A pedagógiai alapfogalmak: nevelés, képzés, oktatás26
A nevelés vezetőszerepe az ember kialakításában28
A pedagógia mint tudomány38
A kommunista nevelés célja és feladatai50
Marx és Engels tanítása a személyiség mindenoldalú fejlesztéséről50
A lenini-sztálini tanítás a szovjet szocialista állam új emberéről53
A kommunista nevelés területei és főfeladatai57
Az oktatás elmélete (Didaktika)
Az oktatás folyamata67
Az oktatási folyamat fogalma67
A tanulás mint az ismeretek tudatos és aktív elsajátításának folyamata74
Az oktatás alapelvei91
A tanulók serkentése a tanulásra105
A képzés és az oktatás tartalma108
A szovjet iskola tanterve108
A programm135
A tankönyvek140
A tanóra az oktatási munka alapvető szervezeti formája a szovjet iskolában143
Az osztály-tanórarendszer fogalma143
Az osztály-tanórarendszer keletkezése és fejlődése144
Az óra felépítésének alapjai a szovjet iskolában147
Az oktatási folyamat minden mozzanatát magában foglaló tanóra szerkezete és vezetése149
A tanulók önálló munkájára fordított óra felépítése és módszertana155
Az ellenőrző, ismétlő és rendszerező óra felépítése és módszertana159
Alapvető követelmények a tanórával szemben: előkészülés az órára162
A tanulók irányítása a házi feladat elvégzésére irányuló munkájukban168
Az oktatás módszerei173
Az oktatás módszereinek megválasztása173
Az elbeszélés és az iskolai előadás mint a tanító ismeretközlő módszerei178
A beszélgetés mint oktatási módszer182
A bemutatás188
A kirándulások195
A tanulók munkája a tankönyvvel és más könyvekkel199
Laboratóriumi munkák és megfigyelések206
Gyakorlatok211
Az ismétlés fajai219
A tanulók ismereteinek ellenőrzésére és értékelésére szolgáló módszerek221
Az ismeretek ellenőrzésének jelentősége és az ezzel kapcsolatos követelmények az iskolában221
Az ismeretek ellenőrzésének módszerei a folyamatos számonkérés során222
Az osztályzás és okmányolása228
Harc az eredménytelenség ellen234
Záró osztályzás az év végén238
A nevelés elmélete
A kommunista erkölcsi nevelés alapjai243
A kommunista erkölcs fogalma243
Az erkölcsi nevelés kapcsolata a kommunista nevelés más területeivel246
A kommunista erkölcsi nevelés tartalma248
A kommunista erkölcsi nevelés módszerei254
A kommunista erkölcsi nevelés alapelvei254
A kommunista erkölcsi nevelés módszerei264
A dialektikus materialista világnézet alapjainak kialakítása283
A szovjet hazafiasságra és a szovjet nemzeti büszkeségre nevelés295
A szovjet hazafiasság lényege295
A hazaszeretet a különböző korú gyermekeknél299
A szovjet hazafiasságra nevelés útjai és eszközei302
Munkára nevelés327
A munka jelentősége a kommunista nevelésben327
A munkára nevelés útjai és eszközei az iskolában328
A tudatos fegyelemre nevelés339
Lenin és Sztálin a dolgozók tudatos fegyelméről339
A tanulók tudatos fegyelmének fogalma341
A tanulók tudatos fegyelemre nevelésének módszerei344
A tanulók egyéni sajátságainak tekintetbevétele a tudatos fegyelemre nevelésben358
Az akarat és a jellem nevelése362
Az akarat és a jellem lényege, jelentősége362
A bolsevik célratörése, állhatatosságra és a nehézségek legyőzésére nevelés369
A bátorságra nevelés375
Az esztétikai nevelés388
Az esztétikai nevelés lényege és jelentősége383
Az esztétikai nevelés eszközei388
A gyermek művészi alkotóképességének fejlesztése395
A testnevelés400
Feladataink a tanulók iskolai testnevelésének megszervezése terén400
A gyermekek és serdülők testi fejlődésének sajátosságai401
A testnevelés módjai és eszközei406
A tanulóközösség megszervezése és nevelése413
A gyermeki közösség szerepe és sajátosságai a szovjet iskolában 413
A gyermekek közötti barátság és bajtársiasság418
A Komszomol- és úttörő-szervezet az iskolában429
A tanulószervezetek az iskolában440
Osztályon és iskolán kívüli munka455
Az osztályon és iskolán kívüli munka lényege, jelentősége és sajátosságai 455
A középiskolai tanulókkal folytatott osztályon és iskolán kívüli munka tartalma, formái és módszerei460
Az osztályon kívüli munka megszervezése és irányítása a középiskolában478
Iskolán kívüli intézmények a gyermekek számára481
A szovjet iskola tanítója484
A tanító szerepe a Szovjetunióban484
A szovjet tanító tulajdonságai486
A tanító mint osztályfőnök493
Az iskola és a család498
A köznevelés rendszere515
A köznevelés rendszerének fogalma. A köznevelési rendszer osztályjellege az osztálytársadalomban515
A köznevelés rendszere a burzsoá országokban517
A művelődéspolitika és a köznevelés rendszere a forradalomelőtti Oroszországban522
A Szovjetunió köznevelési rendszere529
Függelék536
Jegyzetek571
Tárgymdutató574
Névmutató585
Tartalomjegyzék589
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Pedagógia Pedagógia Pedagógia Pedagógia

A borító töredezett, a gerinc javított. A lapélek és néhány lap foltos, a címlapon tulajdonosi bejegyzés található. A könyv kötése megtört.

Állapot:
980 Ft
490 ,-Ft 50
4 pont kapható
Kosárba