803.596

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pedagógia I.

A nevelés elmélete

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 243 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 4173.

Tartalom

A nevelés fogalma (I. rész)3
A nevelés eredete és alapvető társadalmi funkciója3
A nevelés történeti és osztályjellege5
A nevelési intézményeknek és a nevelésnek mint önálló munkakörnek kialakulása6
A különböző feltételek hatása a nevelésre azonos jellegű társadalmakban6
A nevelésről való elmélkedés kezdetei8
A középkori rendi nevelés9
A Casa Giocosa a XV. században12
A feltörekvő burzsoázia pedagógiai igényei12
Comenius13
Locke14
A francia materialisták15
Rousseau16
Pestalozzi17
A polgári pedagógiai fejlődés úttörője hazánkban: Apáczai Csere János18
Egy nagy magyar iskolaalapító "tizenkét paragrafusa a magyar iskolaügyről, megszívlelésül", a XVIII. század végén19
A tőkésországok iskolarendszerének jellemző vonásai20
A Horthy-Magyarország iskolarendszere23
A proletárdiktatúra nevelésének osztálytartalma, a szocialista kultúrforradalom25
A kulturális forradalom célja26
A szocialista közoktatásügyi politika alapelvei27
Hazánk közoktatásügyének fejlődése a felszabadulás után 1958 végéig28
A nevelés és a politika (A nevelés politikamentességének jelszaváról)32
A nemzeti szempont a nevelésben36
A haladó polgári nemzeti nevelés eszméje36
A nacionalista nevelés reakciós tartalma40
A "nemzetnevelés" elmélete42
Szocializmus és nemzeti nevelés45
A nevelés mint a felépítmény része47
Polgári pedagógusok a társadalmi fejlődés és a nevelés viszonyáról48
A szocialista pedagógia a nevelés társadalomformáló szerepéről49
Az alkalmazkodás-elmélet bírálata50
A sematizmus veszélye a nevelésnek mint felépítménynek értelmezésében51
A nevelésnek mint felépítménynek sajátosságai52
Az emberi egyéniség alakulásának történeti folyamata mint a nevelés objektív alapja53
A nevelés fogalma (II. rész)56
A nevelés mint a gyermek személyiségét kialakító céltudatos, tervszerű és szervezett tevékenység56
A közvetlen és közvetett nevelő hatások58
A "spontán kollektív erőkre" alapozott nevelés bírálata59
A célirányos, tervszerű nevelő hatások és a spontán hatások viszonya60
A nevelő és a gyermek viszonya a nevelés folyamatában (A nevelő vezető szerepe és a gyermek aktivitása)61
A pedagógus szerepe Montessori pedagógiájában61
A pedagógiai anarchia magyar elmélete62
Felfogásunk a gyermek természetes szükségleteiről és érdeklődéséről64
A gyermek öntevékenységének jelentősége, helye a szocialista pedagógiában65
A nevelés és a művészi tevékenység67
A nevelés és az idomítás70
Kikre terjed ki a nevelés?71
A nevelés főbb jegyeinek összefoglalása72
A nevelés, az oktatás és a képzés viszonya74
A gyermek fejlődése és a nevelés lehetősége78
A kérdésfeltevés78
Az öröklés és a környezet viszonya a fejlődésben79
A lelki átöröklés és az idegrendszer velünk született struktúrája79
A környezeti feltételek és a nevelés szerepe a képességek, tulajdonságok, jellemvonások kialakulásában82
A pszichikumra, a fejlődésre vonatkozó marxista tanok és a nervizmus84
Struktúra és dinamika kölcsönhatása. Az idegrendszer plaszticitása84
Összegzés85
A fejlődés szakaszai, életkori sajátosságok86
A gyermek tudati fejlődésének vázlata86
A fejlődés irányíthatósága90
Gyermeki "pszichológiai szubsztancia", vagy a felnőttek sugalmazása92
Egypetéjű ikreken végzett kísérletek94
A fejlődés szakaszossága és a nevelés "mindenhatóságá"-ról szóló elmélet bírálása96
A különböző struktúrák koegzisztenciája97
Az életkori sajátosságok értelmezése98
Fejlődési nehézségek vagy válságok?100
A környezet és a nevelés viszonya a fejlődésben100
A közvetlen környezet fogalma100
Társadalmi gyökerű átmenet nehézségek nevelésünkben102
A lét és a tudat viszonya a nevelésben104
A materialista szemléletmód lényege a nevelésben105
A közvetlen környezet különbségeinek figyelembevétele a nevelésben106
Az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevétele a gyermek környezetének alakításában107
A tőkés társadalom és a gyermekek fejlődése108
A pedagógia és a nevelésre nézve kedvezőtlen és káros elméletek111
Schopenhauer és Kant112
Lombroso113
Nietzche114
Ellen Key115
A pszichoanalízis116
A biogenetikai elmélet118
Kretschmer120
Biologizmus és idealizmus122
A biológiai fejlődéselméletének reakciós politikai tartalma123
A szociogenetikai elmélet125
A kommunista nevelés célja és feladatai (I. rész)128
A nevelési cél értelmezése, társadalmi meghatározottsága128
A burzsoá nevelési célok osztályhatalmának leplezése a polgári pedagógiában129
Az értékelméleti idealizmus a nevelés céljáról129
Az "új nevelés" és a nevelési cél132
Az emberek egyoldalú fejlődése a tőkés társadalomban135
A sokoldalúan fejlett marxista embereszmény139
A nevelés és a termelőmunka összekapcsolása Makarenko gyakorlatában143
A nevelés és a termelőmunka összekapcsolása korunk sürgető igénye145
A kommunista nevelés célja és feladatai (II. rész)150
A kommunista nevelés területei (Cél, feladat, terület)150
Az értelmi nevelés feladatai150
A kommunista általános műveltség jellege151
A világnézeti nevelés feladatai155
Az értelmi képességek fejlesztése178
A politechnikai képzés feladatai188
A politechnikai képzés fogalma188
A politechnikai képzés tartalma190
A politechnikai képzés megvalósításának módja és feltételei192
A politechnikai képzés és a termelőmunka195
A politechnikai képzés helyzete hazánkban 1958 végéig196
A kommunista nevelés célja és feladatai (III. rész)200
Az erkölcsi nevelés feladatai200
Az erkölcs és az erkölcsi nevelés lehetősége200
Az erkölcsi meggyőződés kialakításának feltételei202
Az erkölcsi nevelés tartalma205
Burzsoá erkölcs - kommunista erkölcs206
A közösségi nevelés mint a kommunista erkölcsi nevelés központi problémája211
Nevelés a közösségben, a közösség által211
A polgári pedagógia individualista jellege212
A közösségi nevelés során a növendékekbe oltandó erkölcsi tulajdonságok214
Az esztétikai nevelés feladatai214
Az esztétikai nevelés mibenléte214
Az esztétikai nevelés fő feladatai és területei215
A testi nevelés feladatai219
A testi nevelés feladatai, kapcsolata a nevelés többi területeivel219
A testi nevelés eszközei220
A pedagógia mint tudomány222
A pedagógia helye a többi tudományok között222
A pedagógia világnézeti és módszertani alaptudománya, segédtudományai224
A pedagógia pártossága227
A pedagógiának mint tudománynak jellege, a pedagógiai tapasztalat értelmezése228
A pedagógiai kutatás módszerei232
A pedagógiai kísérlet232
A megfigyelés233
Feladatmegoldás, teljesítménypróba (teszt)234
A gyermekek munkáinak tanulmányozása234
Az iskolai dokumentáció tanulmányozása235
A beszélgetés235
Statisztikai módszerek236
Az elméleti elemzés módszerei236
A szakirodalmi tájékozódás módszertani kérdései237
A kutatási módszerek kombinációja237
A pedagógia felépítése238
Sajátos (alkalmazott) pedagógia tudományok239

Ágoston György

Ágoston György műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Ágoston György könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Pedagógia I. Pedagógia I. Pedagógia I.

A borító enyhén foltos, a könyv kötése kissé megtört.

Állapot:
980 Ft
490 ,-Ft 50
4 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Pedagógia I. Pedagógia I. Pedagógia I. Pedagógia I. Pedagógia I.

A borító enyhén kopott, a gerinc elszíneződött, a lapélek foltosak. Az egyik lap javított.

Állapot:
980 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba