Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Agrártörténeti Szemle 1994/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártörténeti Bizottságának folyóirata - XXXVI. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

Rendszerváltás és következményei falun - Agrártörténeti és Faluszociológiai Konferencia - Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem - 1994. november 28-29.
Plenáris ülés
Andorka Rudolf: A falusi társadalom változásai3
Cseh-Szombathy László: A falusi családok működésének változása27
Csáki Csaba: Magyar agrárpolitika a rendszerváltás éveiben31
Szakács Sándor: Az agrárpolitika ára43
Enyedi György: A magyar faluhálózat átalakulása52
I. Szekció: Átalakuló mezőgazdaság
Harcsa István: Polgárosodás a mezőgazdasági vállalkozók körében57
Kovách Imre: A mezőgazdasági átalakulás társadalmi hatásai65
Kovács Teréz: Térségi sajátosságok a földkárpótlásnál77
Kuczi Tibor: Hatalmi, gazdasági mező és az erőforrások a szövetkezetekben88
Módos Gyula: Rendszerváltás és következményei falun101
Romány Pál: Az agrárátalakulás következményei falun104
Szakál Ferenc: A mezőgazdasági politika problémái és feladatai a vidéki térségek fejlesztésében109
II. Szekció: Társadalmi problémák falun
Bánlaky Pál: A falu társadalmának átalakulása115
Timár Judit: Szuburbanizálódó falusi települések az Alföldön121
Szpirulisz Ildikó: Falusi munkanélküliek137
Szoboszlai Zsolt: A közép-tiszavidéki települések és a térségi szociális helyzet néhány jellemzője141
Mezei István: A közművelődés ürügyén Borsod-Abaúj-Zemplén megyéről148
Éger György: A határ két oldalán. Az életkörülmények és életmód azonosságról és különbségéről az osztrák-magyar határtérségben160
Csanády András: A paraszti önellátás összgazdasági szerepéről167
Serafin József: Szociális földprogramok elmaradott térségekben181
Pethő László: Falusi szervezetek és a helyi közvélemény191
III. Szekció: Vidék fejlesztése
Faluvégi Albert: Az elmaradott térségek szociológiai jellemzői204
Kovács Dezső: Falusi turizmus - a családi gazdálkodás és az átalakuló mezőgazdaság lehetséges diverzifikációs módja?244
Guitprechtné Molnár Erzsébet - Herpainé Márkus Ágnes: A Zala-KAR fejlesztési tapasztalatai255
Fekete György: Illeszkedésünk az Európai Unióhoz264
Lakner Zoltán: A falusi turizmus fejlesztésének lehetőségei és korlátai268
Tanulmányok
Tanka Endre: A középkori magyar falusi földközösség mint a termelői elsajátítás társadalmi-gazdasági életkerete273
Förhénci Horváth Gyula: Zala megye szőlő- és bortermelésének mennyiségi mutatói (1873-1965)300
Surányi Béla: Földterület - művelési ág - földhasznosítás Magyarországon a XX. században363
Szuhay Péter: Besenyőtelek társadalomszerkezete a két világháború között, különös tekintettel az elitekre417
Közlemények
Hamar Anna: Az agrárértelmiség kialakulása443
Nagy Domokos Imre: A vadászati felügyelet Magyarországon, 1945-1949468
Sipos Levente: A hazai földtulajdoni és használati viszonyokról (1945-1989)493
Adattár
Mikó Sándor: A kapuvári uradalom gabonadézsma-jegyzéke 1587-ből510
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem