Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Agrobotanika (dedikált példány)

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 495 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-230-800-x
Megjegyzés: Dr. Hortobágyi Tibor szerkesztő által dedikált példány. Fekete-fehér ábrákkal és fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A Földön, környezetünkben élettelen testek - talaj, kőzet, ásványok, víz, levegő - és élőlényak vagy azok maradványai vesznek körül bennünket. Mind az élettelen testek, mind az élőlények a... Tovább

Előszó

A Földön, környezetünkben élettelen testek - talaj, kőzet, ásványok, víz, levegő - és élőlényak vagy azok maradványai vesznek körül bennünket. Mind az élettelen testek, mind az élőlények a természet részei; a velük kapcsolatos ismeretekkel a természettudományok foglalkoznak.
A természetben található élő és élettelen testekben ugyanazon elemet találjuk. Csupán elemeik alapján nehéz különbséget tenni közöttük. Az eltérés az élettelen szerkezetében, illetve az élő szervezetek belső felépítésében rejlik. Az élettelen anyagok pl. fémek, kőzetek, víz stb. nem sejtesek, és csupán környezetüktől elszigetelve maradnak meg változatlanul. Az élőlényekre viszont jellemző a sejtes felépítés. Egy vagy néhány, sokszor megszámlálhatatlanul sok sejt meghatározott helyen - élőhelyen (biotópban), soksejtűekben - meghatározott működést fejt ki; az atomok, a molekulák, a sejtalkotók és a sejtek egymással térben és időben sajátosan rendezetten, szervezett kapcsolatban (organizációban) állnak. Ezért az élőlényeket szervezeteknek vagy organizmusoknak is nevezzük. Vissza

Tartalom

Bevezető (Dr. Hortobágyi Tibor) .......................................................13
Sejttan (Dr. Hortobágyi Tibor)
A sejtstruktúra kialakulása .......................................................................17
A citoplazma..................................................................20
A citoplazma organellumai .............................................................................23
A sejtmag.........................................................................................................27
A nukleinsavak ...............................................................................................28
Fehérjeszintézis................................................................................................29
A tulajdonságok átadása....................................................................................30
A kromoszómák ...............................................................................................30
A sejtmag osztódása..........................................................................................32
A színtestek ..........................................................................................36
Kloroplasztiszok ................................................................................................39
Kromoplasztiszok .............................................................................................48
Leukoplasztiszok..........................................................................................50
Az anyagcsere termékei ...........................................................................................51
A sejtnedv ............................................................................................51
Tartalmi részek vagy zárványok .......................................................................56
Tartalék- vagy raktározott anyagok ...................................................................59
Anyagforgalmi mellék- és végtermékek.................................................................56
A sejtfal...........................................................................65
A sejtfal alakulásai....................................................................76
A sejt tápelemei....................................................................................................80
A sejt életjelenségei .........................................................................................81
Szövettan (Dr. Simonné dr. Wolcsánszky Erzsébet)
Általános szövettan
A szövetek kialakulása......................................................................85
A szövetek osztályozása........................................................................86
Osztódószövet-rendszer ....................................................................................86
Csúcsmerisztémák.................................................................................87
Oldalmerisztémák..............................................................................................89
Interkaláris merisztéma ......................................................................................90
Bórszövetrendszer..............................................................................................91
Az epidermisz felépítése......................................................................................91
Gázcserenyílások...............................................................................................93
Víznyílások .......................................................................................................95
Szőrök, emergenciák, nektáriumok ........................................................................96
Epibléma .......................................................................................................98
Másodlagos és harmadlagos bőrszövet..................................................................99
Alapszövetrendszer ..........................................................................................100
A parenehima ...............................................................................................100
Kiválasztó és váladék tartó alapszövetek ..................................................................103
Szilárdító alapszövetek.....................................................................................103
Szállítószövetrendszer ......................................................................................106
Háncsrész.......................................................................................................107
Farész .....................................................................................................107
Edénynyalábok ...............................................................................................108
A növényi szervek szövettana
A szár szöveti felépítése.....................................................................................111
A lágyszárú növények szárának szöveti felépítése ...............................................115
A földfeletti hajtás szára ....................................................................................115
Földbéli hajtások szára......................................................................................119
A fásszárú növények szárának szöveti felépítése .................................................121
A fatest...........................................................................................................121
A háncstest ...................................................................................................126
A bélszövet ........................................................................................................127
A bőrszövet ...................................................................................................127
A gyökér szöveti felépítése ...............................................................................127
A fiatal gyökér szövetei....................................................................................127
A vastagodott gyökér szövetei ..........................................................................131
A raktározó főgyökerek ....................................................................................134
Hajtás eredetű gyökerek ....................................................................................134
A gyökérgümők.................................................................................................134
A lomblevél szöveti felépítése.............................................................................134
Homogén levél..........................................................136
Dorziventrális levél............................................................................................137
Izolaterális levél ................................................................................................137
Viráglevelek.........................................................................................................138
A termés és a mag ......................................................141
Növényalaktan (Dr. Koltay Albert)
A vegetatív szervek alaktana .......................143
Az egysejtű és telepes növények alaktana ....................................144
A hajtásos növények alaktana ..............................................145
A gyökér..........................................................................................................145
A hajtás ........................................................................................................150
A hajtásrendszer kialakulása ...........................................150
A szár .............................................................................................................151
A levél ................................................................................................156
A reproduktív szervek alaktana ..............................................166
Ivartalan szaporodás ...........................................................166
Szaporodás szaporítósejtekkel.............................................166
Szaporodás vegetatív testrészekkel .................................................................167
Ivaros szaporodás ................................................................................................169
Nemzedékváltakozás ......................................................170
A virág és részei ....................................................171
A virág takaró ..........................................................172
Az ivarlevelek tája ...................................................... 173
Virágdiagram, virágképlet................................................176
Virágzatok .....................................................................................177
Egyszerű virágzatok.............................................................................177
Összetett virágzatok.......................................................................................179
A virágok nyílása ..........................................................................................181
A megporzás ...................................................................................................182
A megtermékenyülés ......................................................................................183
A termés..........................................................................................................184
Magános temések ............................................................................................185
Száraz termések.............................................................................................175
Húsos termések.......................................................................................188
Terméscsoportok.............................................................................................189
Terméságazatok ..............................................................................................189
A magvak és termések elterjesztése...................................................................189
A növények fejlődéstörténeti rendszere (Dr. Hortobágyi Tibor)
Taxonok .............................................................................................192
A fejlődéstörténeti rendszerezés alapjai .............................................................196
A növények elnevezése (nomenclatura).............................................................197
I. törzs: Vírusok - Virophyta ....................................................................199
1. rend: Vírusok - Virales ...........................................................................202
1. alrend: Bakteriofágok - Phagineae ................................................................202
2. alrend: Növényi vírusok - Phytophagineae....................................................203
3. alrend: Állati és emberi vírusok - Zoophagineae ..........................................204
2. rend: Rickettsiafélék - Bickettsiales...........................................................204
II. törzs: Baktériumok - Schizomycopliyta ....................................................204
1. rend: Pseudomonasok - Pseudomonadales ................................................209
2. rend: Fonalas vasbaktériumok - Cldamydobacteriales...................................209
3. rend: Valódi baktériumok - Eubacteriales ................................................209
4. rend: Sugárgombák - Actinomycetales ......................................................210
18 rend: Csavarbaktériumok - Spirochaetales ....................................................210
H rend: Mikoplazmák - Mycoplasmatales ..............................................................210
A baktériumok jelentősége ..............................................................................210
Moszatok - Álgae
III. törzs: Kékmoszatok - Cyanophyta...........................................................216
IV. törzs: Ostorosmoszatok - Euglenophyta ...................................................216
V. törzs: Sárgásmoszatok - Chrysophyta ..................................................................217
VI. törzs : Barázdásmoszatok - Pyrrophyta ....................................................217
VII. törzs: Zöldmoszatok - Chlorophyta ............................................................218
1. osztály: Zöldmoszatok - Chlorophyceae ................................................218
2. osztály: Ostornélküli zöldalgák - Conjugatophyceae...................................218
3. osztály: Csillárkamoszatok - Charophyceae.................................................218
VIII. törzs: Barnamoszatok - Phaeophyta ................................................219
IX. törzs: Vörösmoszatok - Ilhodophyta ........................................................220
Az algák jelentősége...................................................................................220
Algatermesztés ..............................................................................................226
Gombák - Fungi
X. törzs : Nyálkagombák - Myxophyta ....................................................233
XI. törzs: Valódi gombák - Mycophyta ....................................................................234
1. osztály: Moszatgombák - Phycomycetes.....................................................235
2. osztály: Tömlósgombák - Ascomycetes ....................................................236
1. alosztály: Őstömlősgombák - Protoascomycetidae.................... 236
2. alosztály: Valódi tömlősgombák - Euascomycetidae.................. 237
3. osztály: Bazidiumos gombák - Basidiomycetes ..........................241
1. alosztály: Tagolatlan bazidiumú gombák - FTomohaaiHiomyceticlae,..........242
1. rend: Hártyagombák - Hymenomycetales ....................................................242
2. rend: Pöfeteggombák - Gasteromycetales ......................................................243
2. alosztály: Tagolt bazidiumú gombák - Heterobasidiomycetidae . . . . • • • 245
1. rend: Rozsdagombák - Uredinales ..........................................................245
2. rend: Üszöggombák - Ustilaginales ..............................................................246
4. osztály: Konidiumos gombák - Deuteroroycetes . ...........................248
A gombák jelentősége .................................................................................248
Gombatermesztés .....................................................249
XII. törzs: Zuzmók - Lichenophyta ..................................................................254
A zuzmók jelentősége.....................................................................................255
XIII. törzs: Mohák - Bryophyta ........................................................................257
1. altörzs: Májmohák - Hepaticae.......................................................258
2. altörzs: Lombosmohák - Musci ...............................................................259
A mohák jelentősége ....................................................................260
XIV. törzs: Harasztok - Pteridophyta......................................................263
1. osztály: Korpafüvek - Lycopsida..............................................................265
2. osztály: Zsurlók - Sphenopsida . ......................265
3. osztály: Páfrányok - Pteropsida .... 5................................... 26
Magvas (virágos) növények - Spermatophyta (Anthophyta)
XV. törzs: Nyitvatermők - Gymnospermatophyta............................. 270
1. altörzs: Pteridospermophytina............................................ 270
1. osztály: Magvaspáfrányok - Pteridospermopsida .......................... 271
2. osztály: Cikászok - Cycadopsida ........................................271
2. altörzs: Chlamydospermophytina ......................................... 271
3. altörzs: Tobozosok - Coniferophytina.....................................272
1. osztály: Páfrány fenyők - Ginkgopsida ................................•272
2. osztály: ősfenyók - Cordaitopsida ...................................... 272
3. osztály: Fenyők - Goniferopsida ........................................ 272
1. rend: Fenyők - Pinales (Coniferales)..................................272
1. család: Araukáriafélék - Araucariaceae.............................. _272
2. család: Fenyőfélék - Abietaceae vagy Pinaceae ....................... 274
3. család: Mocsár ciprus félék - Taxodiaceae ............................ 275
4. család: Giprusfélék - Cupressaceae ..................................275
2. rend: Tiszafák - Taxales ...........................................276
XVI. törzs: Zárvatermők - Angiospermatophyta..............................276
1. osztály: Kétszikűek - Dicotyledonopsida (Dicotyledones) .................... 278
1. ágazat: Liliomfák - Pipacsvirágúak, Magnoliales - Papaverales ............ 278'
7. rend: Liliomfák - Magnoliales........................................278
1. család: Liliomfafélék - Magnoliaceae................................ 279
2. család: Babér félék - Lanraceae ..................................... 279
3. család: Szerecsendió félék - Myristicaceae.........................279....
4. család: Sóskaborbolyafélék - Berberidaceae^.........................279
2. Lrend: Boglárkák - .................................................. 281
1. család: Hunyorfélék - Helleboraceae ............................... 281
2. család: Boglárkajelek: Ranunculaceae = Anemonaceae............... 281
3. rend: Tündérrózsák - Nymphaeales ...................................282
1. család: Tündérrózsafélék - Nymphaeaceae............................ 282
4. rend: Farkasalmák - Aristolochiales .................................. 282
2. család: Farkasalma félék - Ariséelochictceaie ......................... 284
4. rend: Borsok - Piperales ............................................ 284
1. család: Bors félék - Piperaceae...................................... 284
6. rend: Pipacsvirágúak - Papaverales .................................. 284
1. család: Mákfélék - Papayerqceae .................................. 284
2. ágazat: Rózsavirágúak - Burgonyavirágúak, Rosales - Solanales .......... 286
5. rend: Rózsavirágúak - Rosales ............................................................................286
1. család: Rózsafélék - Rosaceae....................................................286
1. alcsalád: Almafélék - Pomoideae ................................................................286
2. alcsalád: Rózsafélék - Rosoideae....................................................................290
3. alcsalád: Szilvafélék - Prunoideae................................................................291
2. rend: Ribiszkék - Grossvlariáles . .. . .................................. 296
1. család: Ribiszke félék - Grossidariaceae................................... 296
3. rend: Hüvelyesek - Fábales (Leguminosae)............................ 296
1. család: Pillangósvirágúak - Fabaceae (Papilionaceae) ................. 297
4. rend: Mirtuszvirágúak - Myrtales ...,................................ 306
1. család: Ezüstfafélék - Elaeagnaceae ................................. 306
2. család: Mirtuszfélék - Myrtaceae ................................... 306
5. rend: Fűszerszagúak - Terebintliales ................................. 306
1. család: Rutafélék - Rutaceae .........................................................308
2. család: Szömörcefélék - Anacardiaceae.........................................309
3. család: Juharfajélék - Aceraceae................................................310
4. csatád: Bokrélafafélék ~ Hippöcastdnaceae ......................................................310
6. rend: Bengevirágúak - Rhamnales ................................... 310
1. család: Szőlőfélék - Vitaceae ....................................... 310
7. rend: Ernyővirágzatúak - Umbellales = Gomales ...................... 313
1. család: Ernyősök - Umbelliferae (Apiaceae).......................... 313
8. rend: Mácsonyák - Dipsacales ...................................... 318
1. család: Bodzafélék - Caprifoliaceae . ..:Je.............................. 318
2. család: Mácsonyafélék - Dipsacaceae . . ............................. 319
9. rend: Sodortszirmúak - Gentianales (Contortae) ....................... 319
1. család: Buzérfélék - Rubiaceae ..................................... 319
10. rend: Olajfák - Oleales ............................................ 320
1. család: Olajfafélék - Oleaceae ...................................... 320
11. rend: Csövesvirágúak - Boraginales .................................. 321
1. család: SzidákfélékQomiQh)vlaceae^^............................... 321
2. család: Erdeslevelűek - ,Boraginaceae . ............................... 322
3. család: Aiakosak - Labiatae (Lamiaceae) ........................... 322
12. rend: Burgonyavirágúak - Solanales ................................. 323
1. család: Burgorvyafélék. - Solanaceae ....................................................324
2. család: Tátogatok - Scrophulariaceae ...............................................331
3. család: Szezámfélék - Pedaliaceae ....................................................332
4. család: Vajvirágfélék - Orobanchaceae .......................................332
3. ágazat: Mályvavirágúak - Fészkesek, Malvales - Asterales ............... 332
1. rend: Mályvavirágúak - Malvales..................................... 333
1. család: Hársfélék - Tiliaceae......................................."334
2. család: Mályvafélék - Malvaceae ................................... 334
3. család: Kakaófélék - Sterculiaceae .................................. 335
2. rend: Káprivirágúak - Capparales ................................... 336
1. család: Keresztesvirágúak - Cruciferae (Brassicaceae)................. . 336
3. rend: Ibolyavirágúak - Violales ...................................... 340
1. család: Ibolyafélék - Violaceae ..................................... 340
2. család: Dinnyefafélék - Caricaceae ................................. 34 1
4. rend: Gólyaorr termésnek - Geraniales.................................. 341
1. család: Lenfélék - Linaceae ....................................... 341
5. rend: Kutyatejek vagy Háromrekeszesek - Euphorbiales (Tricoccae) ........ 342
1. család: Kutyatejfélék - Euphorbiaceae ............................... 342
6. rend: Teavirágúak - Theales (Guttiferales) ............................ 343
1. család: Teafélék - Theaceae ....................................... 343
7. rend: Tökvirágúak - Cucurbitales .................................... 344
1. család: Tökfélék - Cucurbitaceae ................................... 344
8. rend: Harangvirágunk - Gampanulales ................................ 346
1. család: Harangvirág félék - Campanulaceae .......................... 346
9. rend: Fészekvirágzatúak - Asterales .................................. 347
1. család: Fészkesek - Gompositae (Asteraceae) ......................... 347
1. alcsalád: Csövesvirágúak - Asteroideae (Tubuliflorae) .............. 349
2. alcsalád: Nyelvesvirágúak - Cichorioideae (Liguliflorae)............. 355
4. ágazat: Központi magvúak - Keserűfüvek, Caryophyllales - Polygonales .. 358
1. rend: Központi magvúak - Caryophyllales (Gentrospermae) ............... 358
1. család: Szegfűfélék - Garyophyllaceae................................ 358
1. alcsalád: Habszegfűfélék - Silenoideae ......................................................358
2. alcsalád: Ludhúrfélék - Alsinoideae ............................................................360
2. család: Libatop félék - Ghenopodiaceae ..............................................360
3. család: Disznóparéjfélék - Amaranthaceae ..............................364
8 rend: Kaktuszok - Opuntiales (Gactales) ............................................................365
1. család: Kaktuszfélék - Gactaceae ......................................................................365
1. alcsalád: Peireskioideae.........................................................365
2. alcsalád: Opuntioideae ..................................................................365
3. alcsalád: Cereoideae....................................................................365
3. rend: Keserűfüvek - Polygonales...................................... 366
1. család: Keserűfűfélék - Polygonaceae ............................... 366
ágazat: Varázsdiók - Füzek, Hamamelidales - Salicales; Sziromtalanok,
Monochlamydeae ...............368
1. rend: Varázsdiók - Hamamelidales.................................... 368
1. család: Eukommiafélék - Eucommiaceae ...............................................368
2. család: Platánfélék - Platanaceae .............................................................368
2. rend: Gsalánok - Urticales........................................... 369
1. család: Eperfafélék - Moraceae .................................... 369
2. család: Kender félék - Gannabinaceae ......................................................370
3. család: Gsalánfélék - Urticaceae ..............................................................372
4. család: Szilfafélék - Ulmaceae...................................................................375
3. rend: Kupacsosok - Fagales ......................................... 375
1. család: Nyirfafélék - Betulaceae ................................... 375
2. család: Bükkfafélék - Fagaceae .................................... 377
4. rend: Diófák - Juglandales .......................................... 378
1. család: Diófélék - Juglandaceae .................................... 380
5. rend: Fűzek - Salicales .............................................380
1. család: Fűzfélék - Salicaceae....................................... 380
2. osztály: Egyszikűek - Monocotyledonopsida (Monocotyledones) .............. 381
1. ágazat: Vízililiomok - Pelyvások, Alismatales - Poales .................. 382
1. rend: Vízililiomok - Alismatales (Helobiae) ........................... 382
1. család: Hídőrfélék - Alismataceae................................... 383
2. család: Békaszólófélék - Potamogetonaceae............................ 384
2. rend: Liliomvirágúak - Liliales....................................... 385
1. család: Liliomfélék - Liliaceae ..................................................385
2. család: Agávéfélék - Agavaceae...............................................389
3. család: Amarilliszfélék - Arnaryllidaceae..........................................................390
4. család: Nőszirom félék - Iridaceae ............................................390
5. család: Piritógyökérfélék - Dioscoreaceae ......................... 392
6. család: Szittyó félék - Juncaceae ................................. 392
3. rend: Polkák - Cyperales ......................................... 392
1. család: Sásfélék vagy Palkafélék - Gyperaceae....................... 393
1. alcsalád: Kákafélék - Scirpoideae .............................. 394
2. alcsalád: Sásfélék - Caricoideae.................................. 394
4. rend: Orchideák - Orchidales ........................................ 394
1. család: Kosbor félék - Orchidaceae ..................................395
5. rend: Banánvirágúak - Zingiberales...................................395
1. család: Banánfélék - Musaceae.....................................396
2. család: Gyömbérfélék - Zingiberaceae ...............................396
3. család: Marantafélék - Marantaceae ................................396
6. rend: I/isztesmagvúak - Bromeliales ..............................396
1. család: Ananászfélék - Bromeliaceae ................................396
7. rend: Pelyvások - Poales ............................................ 397
1. család: Pázsitfüvek - Gramineae (Poaceae) .......................... 397
2. ágazat: Pálmák - Pandanuszok, Arecales (Spadiciflorae) - Pandanales ----418
1. rend: Pálmák - Arecales ............................................418
1. család: Pálmafélék - Palmae (Arecaceae) ............................418
2. rend: Kontyvirágúak - Arales........................................ 419
1. család: Kontyvirágfélék - Araceae .................................. 419
2. család: Békalencse félék - Lemnaceae ............ .................... 419
3. rend: Pandanuszok - Pandanales ..................................... 419
2. család: Pandanuszfélék - Pandanaceae............................... 419
2. család: Gyékény félék - Typhaceae...................................420
A mai növényzet kialakulása ...............................................420
Növényföldrajz (Dr. Jeanplong József)
Általános növény földrajzi ismeretek .........................................427
Ökológiai növény földrajz (Phytooecologia) .....................................428
Abiotikus vagy élettelen tényezők és szerepük a szervesanyag-produkcióban .....428
A levegő ..............................................................428
A fény.................................................................429
A hő...................................................................430
Életformák .............................................................. 433
A víz .................................................................435
Talaj tényezők ..........................................................437
Földfelszíni tényezők ....................................................439
Biotikus tényezők..............................................................................................439
A növények egymásra hatása ............................................................................439
Az állatok hatása a növényekre .......................................440
Florisztikai növény földrajz (Phytochorológia) .....................................................441
A növények földrajzi elterjedése ............................................441
Areatípusok vágy flóraelemek ........................................................................441
Földünk flórabirodalmai ...................................................443
Magyarország növényföldrajzi tagolódása ..........................................................444
Fejlődéstörténeti vagy genetikai növény földrajz...................................................447
A növénytakaró kialakulása ...............................................................................447
Ókor ..........................................................................................................447
Középkor ..............................................................447
Újkor ..........................................................................................448
Cönológiai vagy társulástani növényföldrajz (Phytocoenológia) ...........................450
Növénytársulások és gazdasági jelentőségük ..................................450
A vegetációkutatás irányai .............................................................450
Vegetációegységek .....................................................450
A növénytársulások analitikus vizsgálata .......................................453
A növénytársulások szintetikus vizsgálata ..................................454
Vegetációövek ..........................................................457
Mezőgazdasági szempontból jelentős növénytársulások .......................458
Mikrovegetáció ........................................................458
Makrovegetáció .......................................................458
Vízi és mocsári társulások ............................................458
Rétek és legelők társulásai ............................................458
Gyomtársulások .....................................................462
Szegetális vagy vetési gyomtársulások ............................462
Romtalaj vagy ruderális gyomtársulások...............................463
Az ember és a szervesanyag-termelés .......................................464
A növénytakaró produktivitása..............................................466
Ökorendszerek vagy ökoszisztémák.........................................466
Ökológiai faj csoportok ...................................................467
A mezőgazdasági környezet használata (Dr. Hortobágyi Tibor) ..................469
Név- és tárgymutató.......................................................471
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Agrobotanika (dedikált példány) Agrobotanika (dedikált példány) Agrobotanika (dedikált példány) Agrobotanika (dedikált példány) Agrobotanika (dedikált példány) Agrobotanika (dedikált példány) Agrobotanika (dedikált példány) Agrobotanika (dedikált példány) Agrobotanika (dedikált példány)

A borító sarkai sérültek, a lapélek kissé foltosak. A címlapon a dedikáción kívül tulajdonosi bejegyzés található. Több oldalon aláhúzások láthatók, a könyv kötése megtört.

A címlapon a szerkesztő, dr. Hortobágyi Tibor dedikációja látható.

Állapot:
6.140 ,-Ft
31 pont kapható
Kosárba
10-20% kedvezmény a Táplálkozás témakörök antikvár köteteire!