A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nephrologia

Elmélet és klinikum, dialysis, transplantatio

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Medintel Egészségügyi Szakkönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 1.349 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 30 cm x 21 cm
ISBN: 963-8433-27-2
Megjegyzés: További szerzők a könyvben. Fekete-fehér ábrákkal.
Kiadóra való feliratkozás

Előszó

A könyv, melyet a Tisztelt Olvasó most a kezében tart, igazi magyar nyelvű nephrologiai kézikönyv. Azzal a céllal készült, hogy elősegítse a hazai nephrologiai betegellátás és oktatás színvonalának... Tovább

Tartalom

Előszó LI
I. A veseműködés élettana
Szerkesztette: Rosivall László 1
1.1. A vese morfológiája
Casellas Dániel, Gomba Szabolcs, Rosivall László 3
A vese anatómiája (Rosivall László) 3
A vese vérellátása (Rosivall László és Casellas Dániel) 5
Artériák 5
Interstitium és nyirokkeringés 9
Idegek 11
A glomerulusok morfológiája (Rosivall László) 12
Juxtaglomerularis apparatus 15
A tubulusok morfológiája (Gomba Szabolcs) 18
A proximalis tubulus 18
Pars convoluta 19
Pars recta 20
A proximalis tubulus három segmentje 21
A Henle-kacs vékony része 21
A distalis tubulus 21
Pars recta 21
Pars convoluta 22
A gyűjtőcsövek 22
Az interstitium 23
A vese nyirokkeringése 23
Vérellátás 24
Innervatio 24
1.2. A glomerulusfiltratio, valamint mérésének és becslésének módszerei és hibái
Bartha Jenő, Rosivall László 27
A glomerulusfiltratio (BarthaJenő) 27
A glomerulusfiltratum összetétele 28
A Gibbs-Donnan-egyensúly 28
A plasmafehérjék hatása a GFR összetételére 29
A plasmafehérjéhez való kötődés mértéke 29
A glomerulusfíltratum mennyiségét meghatározó tényezők (a glomerulusfiltratio dinamikája) 29
A filtratiós egyensúly 31
A glomerulusfiltratiót befolyásoló tényezők 31
A glomerulusfiltratio autoregulatiója 32
A GFR autoregulatiójának mechanizmusa 32
Vasoactív anyagok és különböző hatásai a GFR-re 33
A mesangialis sejtek jelentősége a GFR szabályozásában 34
A glomerularis filtratio mérésének és becslésének módszerei, hibái (Rosivall László és Molnár Gyula) 35
A clearance-elv 35
A clearance gyakorlatban való alkalmazásának általános gondjai, nehézségei 36
Kreatininclearance vizsgálata 36
A kreatinin sorsa a vesében 37
A plasmakreatinin-koncentráció, mint GFR-ot jellemző érték 37
A GFR-érték becslése a plasma- kreatinin alapján 38
A plasmakreatinin-koncentráció reciproka és logaritmusa 39
A GFR meghatározása a plasma (32-mikroglobulin- koncentrációjának mérésével 40
GFR-meghatározás radioaktív anyagokkal 40
A vesevéráramlás 40
1.3. Vesekeringés és glomerularis hemodinamika
Rosivall László 43
A vese véráramlásának és az áramlás intrarenalis megoszlásának mérési módszerei 43
A teljes vese véráramlás (RBF) és plasmaáramlás (RPF) mérése 43
A regionalis áramlás mérésének módszerei 44
Áramlásmérés a microcirculatio kitüntetett helyein 46
A vese teljes véráramlásának nagysága 48
Az RBF és az oxigénfelhasználás összefüggése 48
A vascularis contractilitás jellemzői 49
Strukturális-funkcionális összefüggések 49
Receptorok és aktivációjuk 49
A microvascularis contractilitás regulatiója 51
Az endothel és az érfali simaizomsejt kölcsönhatásai 52
A peritubularis capillarisok hemodinamikai szerepe 54
A peritubularis capillarisok és a vízvisszaszívás 54
Resorptio a vasa recta rendszerben 55
A renalis hemodinamika regulatiója 56
A vese autoregulatiója - a hemodinamika intrinsic szabályzó mechanizmusai 56
A short-loop tubuloglomerularis feedback mechanizmus 61
A vese hemodinamikai adaptatiója élettani változások során 61
A sóbevitel változásai 61
A testfolyadékok térfogatának változásai 62
A fehérjebevitel változásai 62
1.4. Az extracellularis folyadék térfogatának szabályozása
Tulassay Tivadar 67
A folyadékháztartás szabályozásának érzékelői. A változást érzékelő receptorok és sensorok 70
Cardiopulmonalis térfogat-érzékelők 70
Az artériás rendszer érzékelői 72
Központi idegrendszeri érzékelők 73
Hepaticus érzékelők 73
Az extracellularis térfogat fenntartásában szerepet játszó efferens szár és a végrehajtó szervek 74
Glomerularis filtratio 74
1.5. Tubularis transzportfolyamatok
Vásárhelyi Barna 81
Az egyes anyagok tubularis transzportja 85
Nátrium 85
Klorid 85
Kálium 86
Glükóz 86
Foszfát 86
Kalcium 87
Magnézium 87
Bikarbonát és hidrogén 87
Szerves anionok és kationok 88
Húgysav 88
Aminosavak 88
Szulfát 89
Ammónia 89
1.6. A káliumháztartás élettani szabályozása. A szabályozás jellemző vonásai
Tulassay Tivadar 91
Transcellularis káliummegoszlást szabályozó tényezők 91
Renalis káliumszabályozás 92
A renalis káliumtranszport segmentalis jellemzői 92
A vesében zajló transepithelialis káliumtranszport jellemzése 93
A káliumháztartást szabályozó tényezők 95
A káliumháztartás zavarai 96
Hypokalaemia 96
Hyperkalaemia 97
1.7. A vese tubularis működésének vizsgálata
Rosivall László, Haris Ágnes 99
A Na+-kiválasztás 99
Vizelet-Na+-ürítés meghatározása a napi klinikai gyakorlatban 99
Proximalis Na+-reabsorptio - distalis Na+-terhelés meghatározása. Lítiumclearance 100
A proximalis Na+-visszaszívás számítása az AVP (arginin-vazopresszin) hiányában 100
A káliumkiválasztás meghatározása a napi klinikai gyakorlatban 100
A főleg distalis nephron funkciót jellemző tesztek 101
A koncentrálóképesség 101
Osmoticus és szabadvíz-clearance 102
Koncentrálási próba polyuriával, polydipsiával járó kórképekben 102
Higítási próba 103
A hidrogénion-kiválasztási, savanyitási próba 103
Vizelet-PCO2 -mérés 104
Ammóniumürítés metabolicus acidosisban és chronicus veseelégtelenségben 104
1.8. A sav-bázis egyensúly és a vese
Losonczy György, Rosivall László 107
Általános megfontolások 107
Savtermelés 107
Savpufferolás 108
Serum anion gap (AG) 112
Vizelet anion gap 113
A veseműködés szerepe a sav-bázis egyensúly szabályozásában 113
A HCO3 glomerularis filtratiója és a HCO3-konzerválás 114
Vizeletpufferek 115
Foszfátpuffer vagy titrálható aciditás 115
Az ammóniapuffer. Ammóniaszintézis és -excretio 115
Renalis H+- és HC03-transzport(7) 117
A csontok szerepe a sav-bázis egyensúly szabályozásában 119
Osteoclastok 121
A parathormon (PTH) és a D3-vitamin szerepe 121
Acidosissal összefüggő csontbetegség 121
1.9. A vese és az endocrin rendszer
Bencsáíh Pál, de Chat el Rudolf, Gláz Edit, Huszár Tamás, Körner Anna, Losonczy György,
Rácz Károly, Rohács Tibor, Rosivall László, Sulyok Endre, Szabó András, Szénási Gábor,
Tóth Miklós, Tóth-Heyn Péter 123
Hormonmetabolismus a vesében (Rácz Károly és Gláz Edit) 123
Egyes hormonok metabolismusa a vesében 123
Peptid hormonok 123
Glikoprotein hormonok 124
Pajzsmirigyhormonok 124
Szteroid hormonok 124
Hormonális dysfiinctio chronicus veseelégtelenségben 125
A hormonok hatásának általános mechanizmusa (Rohács Tibor) 127
Plasmamambran-receptoron ható hormonok 127
G-fehéijéhez kapcsolt receptorok 127
A ciklikus adenozin-monofoszfát közvetítésével ható hormonok 129
Az inozitol-triszfoszfát-Ca2+ rendszeren keresztül ható hormonok 129
Tirozin-kináz-aktivitással rendelkező receptorok 130
A növekedési hormon és a proakt in 131
A ciklikus guanozin-monofoszfát 131
Intracellularis receptorral rendelkező hormonok 131
A hormonális szabályozás különböző szintjei 131
Nem vese eredetű hormonok 132
Vazopresszin (Tóth-Heyn Péter) 132
A vazopresszinsecretio szabályozása 133
Vazopresszinreceptorok 133
A vazopresszin hydroosmoticus hatását módosító tényezők 136
Parathormon (Szabó András) 137
A renalis hyperparathyreoidismus 138
Calcitonin (Szabó András) 139
Natriureticus hormonok (de Chátel Rudolf, Tóth Miklós) 141
Pitvari natriureticus peptid 141
B-típusú natriureticus faktor 141
C-típusú natriureticus faktor 142
Urodilatin 142
Natriureticus peptidek és a veseműködés 142
Inzulin (Körner Anna) 145
A glükóztranszporterek szerepe a glükózhomeostasis fenntartásában 145
Az inzulin mint vascularis és sympathico-excitatoricus hormon 146
Az inzulinrezisztencia és hyperinsulinaemia szerepe a hypertonia kialakulásában 146
Az inzulinreceptorok lokalizációja a vesében 146
Az inzulinhatás vizsgálata a diabeteses nephropathia tükrében 146
Inzulinmetabolismus nem diabeteses eredetű veseelégtelenségben 147
Inzulinszerű növekedési faktor-1 (IGF-1) és a vese 148
Glukagon (Körner Anna) 150
A vese mint a glukagon másik célszerve 150
A glukagon szerepe a glomerularis filtratio növekedésében 1-es típusú diabatesben 150
Glukagonmetabolismus uraemiában 150
A glukagon szerepe az elektrolittranszport folyamatokban 150
Kortikoszteroidok (Gláz Edit és Rácz Károly) 151
Glukokortikoidok renalis hatásai 153
Mineralokortikoidok renalis hatása 154
Renalis hormonok és autocoidok 157
Renin-angiotenzin rendszer (Rosivall László) 157
A RAS alkotóelemeinek jellemzése 158
Az angiotenzin molekulárbiológiai hatásai (Huszár Tamás és Rosivall László) 173
Systemás és lokális renin-angiotenzin rendszerek 173
Az angiotenzin-II növekedési faktorszerű hatásai 174
Sejtnövekedés, sejtosztódás 174
Extracellularis mátrix képződés 175
Cellularis szintű kölcsönhatások más cytokinekkel 176
Az angiotenzin-II jelátviteli mechanizmusai 176
A MAP-kináz kaszkádok szerepe az angiotenzin-II intracellularis jelátvitelében 178
Az angiotenzin-II intracellularis jelátvitelében szerepet játszó egyéb
kinázrendszerek 184
Az angiotenzin-II hatása a géntranscriptio szabályozására 185
Prosztaglandinok (Losonczy György) 190
A renalis prosztaglandinszintézis 191
A renalis prosztaglandinszintézis szabályozása 193
A prosztaglandinszintézis intrarenalis és intranephronalis megoszlása 193
Glomerularis prosztaglandinszintézis 193
Tubularis prosztaglandinszintézis 193
Renalis prosztaglandin-catabolismus 194
Renalis prosztaglandinreceptorok. Intracellularis hírvivő mechanizmusok 195
A renalis prosztaglandinszintézist szabályozó hormonok hatásmechanizmusa 195
A renalis prosztaglandinok biológiai hatásai 195
A prosztaglandinok vascularis simaizomsejtekre és mesangialis sejtekre
gyakorolt hatásai 195
A prosztaglandinok hatása a reninfelszabadulásra 196
A renalis prosztaglandinok elektrolit- és víztranszportra kifejtett hatásai 196
A prosztaglandinok hatása a káliumhomeostasisra 197
A prosztaglandinok egyéb vesehatásai 197
A prosztaglandinok jelentősége egyes vesebetegségek pathogenesisében 197
Glomerularis gyulladások 197
A prosztaglandinok és a glomerularis permeabilitásfokozódása 198
Acut veseelégtelenség 198
Allograftrejectio 199
CycIosporin-A-nephrotoxicitas 199
Hepatorenalis syndroma 199
Chronicus veseelégtelenség 200
Diabetes mellitus 200
Hypertensio 200
Prosztaglandinok és a veseműködés változása terhességben 201
Bartter-syndroma 201
A kallikrein-kinin rendszer (Losonczy György, Rosivall László) 203
A kallikrein-kinin rendszer alkotórészei 203
A renalis kallikrein-kinin rendszer élettani szerepe 206
A renalis kallikrein-kinin rendszer humán és experimentális hypertoniában 206
Vesebetegségek 208
Erythropoietin (Rosivall László, Kiss István, Walter Judit) 208
Az EPO fizikokémiai sajátosságai 208
EPO képzése, hatása és metabolismusa 209
EPO termelődése a vesében 209
Extrarenalis EPO-termelés 209
Erythropoietin hatás helye a vörösvérsejtképzésre 210
Uraemiás anaemia 210
Erythropoietin és a polycytaemia 211
Erythropoietint befolyásoló anyagok 211
Erythropoietin metabolismusa 211
Calcitriol (Szabó András) 211
Endothelium-derived relaxing factor (EDRF) (Sulyok Endre) 214
Az EDRF bioszintézise és hatásmechanizmusa 214
Az EDRF renalis hatásai 215
Endotelin (Sulyok Endre) 216
Az endotelinek szerkezete és bioszintézise 216
Az endotelinek hatásmechanizmusa 217
Az endotelinek renalis hatásai 217
Az endotelinek renalis hatásai 217
1.10. A vesebeidegzés és a katecholaminok szerepe a veseműködés szabályozásában
Szénási Gábor, Bencsáth Pál 221
A vese beidegzése 221
A vese afferens beidegzése és az intrarenalis receptorok physiologiája 221
A vese efferens beidegzése, adrenerg és dopaminerg receptorai 222
Nitroxiderg beidegzés 223
A reninfelszabadulás, a tubularis transzportfolyamatok és a vese- vérátáramlás idegi
szabályozása 224
A reninsecretio idegi szabályozása 224
A tubularis transzport idegi szabályozása 224
A veseidegek hatását módosító tényezők 225
A vesekeringés idegi szabályozása 226
A vese beidegzésének szerepe physiologiás és pathologiás állapotokban 226
Élettani helyzetek 226
Pathologiás állapotok 228
1.11. A veseműködés életkortól függő sajátosságai
Rosivall László, Vásárhelyi Barna 235
A vese strukturális és funkcionális fejlődése (Vásárhelyi Barna és Rosivall László) 235
Strukturális fejlődés 235
A vese vérellátásának fejlődése
A vese funkcionális fejlődése 237
A glomerulusok működésének változása 237
A vesetubulusok működésének fejlődése 238
Koncentrálóképesség és vízkiválasztás 238
Nátriumreabsorptio 238
Káliumürítés 239
Kalcium és foszfor 239
Glükóz 239
Szerves savak és bázisok 239
Aminosavak 239
Sav-bázis homeostasis 240
Az időskori veseműködés (Rosivall László) 240
A vese korral járó szöveti és működési változásai 240
Strukturális változások 240
Funkcionális eltérések 241
Acut veseelégtelenség 242
Praerenalis veseelégtelenség 242
Parenchymalis veseelégtelenség 242
Postrenalis veseelégtelenség 242
II. A veseműködés kórélettana
Szerkesztette: Rosivall László 249
H.1. A vesebetegségek cellularis és molekuláris megközelítése 247
Filep János 247
A vesebetegségek molekuláris megközelítése 247
A nephronsegmentek speciális funkciójának molekuláris meghatározói 247
Öröklődő vesebetegségek molekuláris genetikája 249
HLA antigének és vesebetegségek 250
Gyulladás és a vese 250
Gyulladásos vascularis sérülés 251
Gyulladásos érsérülést kiváltó tényezők 251
A gyulladás kémiai mediátorai 251
Leukocyták adhaesiója az endotheliumhoz és a transendothelialis migratio 254
Leukocyta eredetű sejtkárosodást okozó anyagok 256
Az endothelium szerepe a vascularis funkciók szabályozásában 257
A sérülés helyreállítása 258
Glomerularis károsodás 259
Mesangialis sejtek specifikus funkciói 259
Mesangialis sejtek aktiválása 259
Mesangialis sejtek proliferatiója 261
A glomeruluskárosodás és humoralis immunitás 262
A glomerularis károsodás és cellularis immunitás 263
Tubulointerstitialis károsodás 263
A proximalis tubulussejtek immunfunkciói 263
Immun eredetű cytotoxicitás interstitialis nephritisben 264
Apoptosis és a vese 264
11.2. A veseműködés acut károsodása
Rosivall László, Huszár Tamás 269
A renalis (parenchymalis) acut veseelégtelenség 269
A praerenalis acut veseelégtelenség 274
A postrenalis acut veseelégtelenség 275
Az acut veseelégtelenség következményei 276
11.3. A podocyták szerepe a chronicus vesebetegség kialakulásában
Antus Balázs, Rosivall László 279
A podocyták élettana 279
A podocyták anatómiai elhelyezkedése és sejtfelépítése 279
A podocyták szerepe a glomerulusok statikai felépítésében 281
Podocyták a glomerularis filtratio szabályozásában 281
A podocyták kórélettana 281
Podocyták és proteinuria 281
Glomerulosclerosis: podocytabetegség? 283
A podocyták károsodásának mechanizmusai 283
Glomerularis adhaesiók és segmentalis sclerosis kialakulása 283
Podocyták a diabeteses nephropathia pathogenezisében 286
Terápiás lehetőségek a jövőben 286
11.4. Lipidek szerepe a chronicus vesebetegségekben
Lengyel Zoltán, Vörös Péter, Rosivall László 289
Kísérletes vesebetegség-modellek 289
A lipidek szerepére utaló kórszövettani eltérések 289
A lipidanyagcsere zavarai következtében kialakuló humán vesebetegségek 289
A lipidanyagcserével összefüggést mutató vesebetegségek 290
Nephrosclerosis, hypertensiv nephropathia 290
Atherosclerosis okozta nephropathia, ischaemiás nephropathia 290
Nephropathia diabetica 291
Glomerulonephritisek 291
A lipid mediálta renalis károsodás mehanizmusa 292
Endotheldysfunctio 292
Macrophagok glomerularis infiltratiója 292
Mesangiumsejtek proliferatiója 293
Habos plasmájú lipidekben dús sejtek (foam cells) kialakulása 293
Mátrix anyagcserezavar 293
Glomerulosclerosis 293
Interstitialis károsodások 294
Apolipoproteinek szerepe 294
A lipidcsökkentő szerek hatása a vesebetegségek progressiójára 294
Vesekárosodáshoz csatlakozó szekunder dyslipidaemia 295
Nephrosis-syndroma 295
Chronicus veseelégtelenség 295
Vesetransplantatio 296
11.5. A vesefibrosis
Mózes Miklós, Mucsi István, Rosivall László 301
A glomerulosclerosis pathogenesise 301
A glomerulosclerosis pathogenesisének tényezői 302
Az interstitialis fibrosis pathogenesise 305
A vesefibrosis progressióját befolyásoló egyéb tényezők 305
11.6. A veseműködés chronicus károsodása
Rosivall László, Peti Peterdi János 309
A vese alkalmazkodása a chronicus veseelégtelenség során 310
Működési változások 310
A nephron felépitésbeli változásai 310
A veseműködés-változás chronicus veseelégtelenségben 311
Normuria-polyuria-anuria 311
Nátriumürítés 312
Káliumkiválasztás 313
A kalcium-és foszfátanyagcsere változásai 314
A sav-bázis egyensúly változásának jellegzetességei 315
Karbamidkiválasztás változása 315
A chronicus veseelégtelenség szövődményei, kísérőjelenségei 316
Anaemia 316
Hypertonia előfordulása, illetve jelentősége 316
Hyperlipidaemia 317
Cukortűrő képesség változása 317
Uraemia 317
Az uraemia jellemzése 318
Vesekárosodás progressiója - hyperfiltratio 319
11.7. A transplantált vese kilökődésének kórélettana
Hamar Péter, Rosivall László 323
A kilökődési reakciók típusai 324
Hyperacut kilökődés 324
Akcelerált kilökődés 326
Acut kilökődés 327
Acut cellularis kilökődés 336
Acut humoralis kilökődés 336
Késői acut kilökődés 336
Chronicus kilökődés 336
A kilökődési reakciók kórélettanának összefoglalása 343
Rövidítések 346
11.8. A testnedvek homeostasisának diagnosztikája és kórélettana
Rosivall László 347
A folyadék- és ionháztartás diagnosztikája és zavarai 348
Értékelésre és nyomonkövetésére használt rutin laboratóriumi módszerek 348
A vízforgalom elsődleges és másodlagos zavarai 350
Vízhiány 351
Vízretentio 352
Na-háztartás 352
Nátrium vesztés 352
A szervezet nátriumtartalmának növekedése 353
A nátriumforgalom zavarainak tünetei 355
A káliumforgalom zavarai 356
II.9. A sav-bázis egyensúly zavarai
Losonczy György, Rosivall László 361
Metabolicus acidosis 361
A sav-bázis egyensúly zavarai acut veseelégtelenségben 362
Chronicus veseelégtelenség 363
Csökkent renalis pufferexcretio (NH3, HPO) 363
A vizelet protonkoncentrációj a (tubularis protonsecretio) 364
Fokozott HC03-excretio 364
Renalis tubularis acidosis 365
Sav-bázis egyensúly dialyzált betegekben 365
Haemodialysis 365
Acetát-és bikarbonát-haemodialysis 365
Peritonealis dialysis 366
A metabolicus acidosis hatása a sejt- és szervfunkcióra 366
Metabolicus alkalosis 367
A metabolicus alkalosis hatása a sejtek és egyes szervek működésére 367
Respiratoricus acidosis 368
Respiratoricus alkalosis 368
A sav-bázis egyensúlyzavarok kompenzációja 369
11.10. Renalis tubularis acidosis
Radó János 373
11.11. Kalcium, magnézium és foszfát anyagcserezavarai
Szabó András 377
Kalcium 377
A kalcium physiologiai szerepe 377
A kalciumhomeostasis fenntartásának mechanizmusa 378
Hypercalcaemia 378
Hypocalcaemia 380
Magnézium 383
A magnézium physiologiai szerepe 383
A magnéziumhomeostasis mechanizmusa 383
Hypermagnesaemia 383
Magnéziumhiány 384
Foszfát 385
A foszfát physiologiai szerepe 385
A foszfáthomeostasis szabályozása 385
Hyperphosphataemia 386
Hypophosphataemia 386
11.12. A húgysav-metabolismus zavarai Mituszova Mila 391
Húgysav és urát 391
A húgysav 391
A húgysav keletkezése a szervezetben 392
A húgysavkiválasztás mechanizmusa 394
A húgysavanyagcsere zavarai 396
Hyperurikaemia 396
Hypourikaemia 402
II.13. A vese és az essentialis hypertonia
Rosivall László 407
A veseműködés változása 407
A só szerepe a vérnyomásban 409
Iontranszport-folyamatok 409
III. Klinikai nephrologia
Szerkesztette: Nagy Judit, Kulcsár Imre, Kiss István 413
III. 1. A normális és kóros vesefunkciók laboratóriumi diagnosztikája
Miltényi Miklós, Nagy Gábor, Debreczeni Lóránd 415
Kémiai laboratóriumokban végzett vesefunkciós vizsgálatok 415
Vizeletvizsgálatok 415
A vizelet térfogata, színe, szaga 416
Vizeletglükóz-kimutatás 416
Vizeletfehérjék 416
Vizeletüledék-vizsgálat 417
A vizelet fajsúlya, osmolaritása és pH-ja 418
A glomerulusfiltratio 418
A tubularis funkciók vizsgálata 419
Koncentrálási próba 419
A vese savanyítóképességének meghatározása 420
A vizelet pC02-meghatározása 420
A Na, K és P kiválasztás vizsgálata. FeNa, FeK, TPR 420
A Ca-és P-ürítés 421
A PAH-clearence 421
A vese és a szervezet 421
A vese „endocrin funkciója 421
Vesefunkciós panelek 421
Az oliguria differenciálása 421
A vizelet bakterológiai vizsgálata 421
A minta vizsgálatának kérése 422
Mintavétel 423
A minta beküldése 423
Vizsgálat 424
Leletkiadás 424
III.2. Képalkotó eljárások a vesebetegségek diagnosztikájában
Varga Piroska, Fornet Béla, Péter Mózes 425
Ultrahangvizsgálat (Varga Piroska) 425
Ultrahangvizsgálatot igénylő betegségek 426
Ultrahangvezérelt intervenció 433
Az ultrahang a vesebetegek egyéb szerveinek vizsgálatában 433
Urographia 434
Technika 434
Kontrasztanyagok 434
Tolerálhatóság, mellékhatások 434
Urographiát igénylő elváltozások 436
CT szerepe a vesebetegségek vizsgálatában (Fornet Béla) 437
A CT-vizsgálat technikája 438
A sugárterhelés 438
Kontrasztanyag alkalmazása 439
CT-vizsgálatot igénylő betegségek 439
Fejlődési rendellenességek és variációk 439
Alaki variációk 439
Cystás vesemegbetegedések 439
Egyszerű cysta 439
Komplikált cysták 439
Polycystás vese 439
Parapyelaris cysta 441
Multilocularis cysticus nephroma 441
Vesedaganatok 441
Angiomyolipoma 442
Onkocytoma 442
Fibrosuspolyp 442
Hypernephroma 442
Lymphoma 443
Vesemetastasisok 443
Vesemedence-daganatok 443
Wilms-tumor(nephroblastoma) 443
Renalis trauma 444
Könnyű sérülés 444
Veseruptura 444
Haematoma 445
Renalis nagyerek sérülése 445
Veseérelváltozások 445
Nephrosclerosis 445
Artéria renalis stenosis 446
Veseischaemia 446
Veseinfarctus 446
Veseaneurysma 446
AV-fistulák 446
Vénás folyamatok 446
Gyulladásos folyamatok 447
Vérzések 447
CT szerepe a nephrologiai megbetegedésekben 447
Acut tubularis necrosis 447
Chronicus interstitialis nephritis 448
Acutglomerulonephritis 448
A vese elváltozásai systemás megbetegedésekben 448
A vese gyulladásos megbetegedései 448
A perirenalis eltérések 448
Acut pyelonephritis 449
Xantogranulomatosis pyelonephritis (XGR) 449
Chronicus pyelonephritis 449
Abscessusképződés 450
Vese-tbc 450
Malacoplakia 450
Az AIDS-es vese 451
Echinococcus 451
Az MRI szerepe a vesediagnosztikában 456
MR kontrasztanyagok 456
Vizsgálati technika 456
MRI-t igénylő betegségek 457
Vesedaganatok 457
Csapdák a CT- és MR-diagnosztikában 457
Pseudotumor (vese) 457
Cysták 458
Angiographia (Péter Mózes) 463
A veseangiographia technikája, módszerei 463
Angiographiás vizsgálatot igénylő betegségek 464
A vese ereinek fejlődési rendellenességei 464
A vese egyéb fejlődési rendellenességei 464
Angiographia szerepe hypertoniában 465
111.3. Vesebiopsia
Iványi Béla, Degrell Péter, Nagy Judit, Sámik József 469
A vesebiopsia és technikája (Nagy Judit, Sámik József) 469
A vesebiopsia technikája 469
Feltárásos vesebiopsia 470
A transplantált vese biopsiája 470
Transjugularis vesebiopsia 470
A vesebiopsia indikációi és kontraindikációi (Nagy Judit, Sámik Józsefi 471
Nephrosis-syndroma 471
Proteinuria 471
Haematuria proteinuriával vagy anélkül 471
Acut veseelégtelenség 471
Systemás betegségek 472
Transplantált vese 472
Kontraindikációk 473
Morfológiai alapismeretek a vesebiopsiás leletek értékeléséhez (Iványi Béla, Degrell Péter,
Nagy Judit) 474
Fénymikroszkópos eltérések 475
Legfontosabb alapelváltozások 475
Glomerulusok 475
Tubulusok 476
Interstitium 477
Artériák 478
A vesetransplantatum biopsiás mintájában észlelhető fénymikroszkópos eltérések 478
Immunhisztológiai vizsgálat 479
Elektronmikroszkópos vizsgálat 479
Vesebiopsia értéke az aktivitás vagy inaktivitás (chronicitas) megítélésében 480
111.4. Vesebetegségek immunszeroiógiai diagnosztikája
Nagy Judit, Mascart Francoise, Goldman Michel 483
Serumcomplement 483
Antinuclearis antitestek (ANA) 484
Kettősláncú (ds = double-stranded) DNA elleni antitestek 485
Egyesláncú (ss = single-stranded) DNA elleni antitestek 486
Egyéb antinuclearis antitestek 486
Foszfolipid elleni antitestek 486
Neutrophil cytoplasma elleni antitestek (ANCA) 487
GBM elleni antitestek 488
Krioglobulinok 488
Egyéb szerológiai vizsgálatok 489
III.5. Vesebetegségek klinikai tünetei
Nagy Judit, Polner Kálmán, Turi Sándor 491
Haematuria (Nagy Judit) 491
A mikroszkopikus mennyiségű haematuria vizsgálata 491
A vizsgálatok hibalehetőségei 492
A haematuria forrása 492
A haematuria okai 493
Ágyéki fájdalom (loin pain) haematuria syndroma 495
Maratoni futók haematuriája 495
A haematuriás beteg kivizsgálása 495
Pigmenturia (Nagy Judit) 497
Proteinuria (Turi Sándor) 497
A proteinuria pathophysiologiája 497
A glomerularis fehérjeszelektivitás mechanizmusa 498
A proteinuria klinikuma 501
A proteinuria laboratóriumi vizsgálata 502
Oedema (Polner Kálmán) 503
Az oedemaképződés patomechanizmusa 503
Oedemaképződés vesebetegségekben 504
Nephritises oedema 504
Nephrosisos oedema 504
Oedemaképződés acut és chronicus veseelégtelenségben 505
Az oedema kezelésének terápiás elvei 505
Vesetáji terime (Polner Kálmán) 506
Vesecolica (Polner Kálmán) 507
Oliguria, anuria (Polner Kálmán) 508
Oligo-anuria acut veseelégtelenségben 509
Oligo-anuria praerenalis acut veseelégtelenségben 509
Oligo-anuria postrenalis (obstructiós) acut veseelégtelenségben 509
Oligo-anuria renalis (intrinsic) eredetű acut veseelégtelenségben 510
Oligo-anuria chronicus veseelégtelenségben 511
Polyuria (Polner Kálmán) 511
Extrarenalis eredetű polyuriák 511
Primer polydipsia 511
ADH-hiány okozta diabetes insipidus 511
Egyéb, extrarenalis okból fennálló polyuriák 512
Renalis eredetű polyuriák 512
Nephrogen diabetes insipidus 512
Osmoticus diuresis okozta polyuria 512
III.6. Primer glomerularis betegségek
Nagy Judit, Csiky Botond, Késői István, Kovács Tibor, Pál Klára, Schmelczer Matild,
Szelestei Tamás, Vas Tibor, Wagner László, Wittmann István 513
Glomerularis megbetegedések okozta klinikai syndromák (Nagy Judit) 513
Acut glomerulonephritis syndroma 514
Poststreptococcalis glomerulonephritis 514
Etiológia 514
Pathologia 514
Klinikai kép és laboratóriumi eredmények 514
Kórlefolyás 514
Kezelés 515
Gyors progressziójú glomerulonephritis 515
Tünetszegény vizeleteltérések 515
Klinikai tünetek és laboratóriumi eredmények 515
Nephrosis-syndroma 515
Pathogenesis 516
Pathologia 516
Klinikai kép és laboratóriumi eredmények 516
Terápia 518
„Minimál change" nephrosis-syndroma és focalis segmentalis glomerulosclerosis (Nagy Judit, Vas Tibor, Wagner László) 519
Minimai change nephrosis-syndroma 519
Pathogenesis 519
Pathologia 520
Klinikai kép és laboratóriumi leletek 520
Prognózis 521
Terápia 521
Focalis segmentalis glomerulosclerosis 522
Pathogenesis 522
Pathologia 523
Klinikai kép és laboratóriumi leletek 524
Prognózis 525
Terápia 525
Membranosus glomerulonephritis (Nagy Judit, Csiky Botond) 528
Pathogenesis 528
Pathologia 530
Klinikai tünetek és laboratóriumi eredmények 531
Prognózis 533
Terápia 533
Mesangiocapillaris glomerulonephritis (Pál Klára, Nagy Judit) 537
Pathogenesis 537
Pathologia 538
Klinikai kép és laboratóriumi eredmények 540
Prognózis 540
Terápia 541
IgA-nephropathia (Nagy Judit, Kovács Tibor) 542
Pathogenesis 543
Pathologia 544
Klinikai kép és laboratóriumi eredmények 546
Kórlefolyás, prognózis 546
Terápia 547
Gyors progressziójú (félholdas) glomerulonephritis (Nagy Judit, Wittmann István) 549
Patomechanizmus 516
Pathologia 551
Klinikai kép és laboratóriumi leletek 552
Prognózis 552
Terápia 518
Antiglomerulus basalis membrán betegségek (Nagy Judit, Szelestei Tamás) 555
Pathogenesis 556
Pathologia 556
Klinikai kép és laboratóriumi eredmények 557
Prognózis 558
Terápia 558
Malignus betegségekhez társuló glomerularis elváltozások (Nagy Judit, Schmelczer Matild) 560
Carcinomák és glomerularis megbetegedések 560
Lymphomák és glomerularis megbetegedések 561
Leukaemiák és glomerularis megbetegedések 561
Vírusinfectiók és glomerularis megbetegedések (Nagy Judit, Késői István) 562
Hepatitis-B-vírus-infectiók 562
Membranosus glomerulonephritis 562
Epidemiológia 562
Pathogenesis, pathologiai kép 562
Hepatitis-C-vírus-infectiók 562
Pathogenesis és pathologia 562
HIV-infectiók 563
Pathologia 563
A vesebetegségek progresszióját befolyásoló tényezők (Nagy Judit) 564
III.7. Tubulointerstitialis betegségek
Radó János, Kulcsár Imre, Ferenczi Sándor 569
Tubulopathiák (Radó János) 569
Renalis tubularis acidosis 569
2. típusú, proximalis renalis tubularis acidosis (pRTA) 569
1. típusú distalis renalis tubularis acidosis (dRTA) 571
4. típusú (hyperkalaemiás) renalis tubularis acidosis (4. típusú RT A) 571
Fanconi-syndroma (FS) 573
Diagnózis 574
Terápia 574
Nephrogen diabetes insipidus (NDI) 574
Klinikai tünetek és laboratóriumi eltérések 576
Kezelés 577
Bartter-syndroma 579
Egyéb klinikai és laboratóriumi eltérések 580
A specifikus vesefunkciók sajátosságai 580
A BS kezelése és annak elméleti alapjai 581
Izolált tubularis károsodások 582
Aminoaciduriák 582
Renalis glycosuria 583
Phosphaturiák 583
Acut tubularis necrosis (Kulcsár Imre) 585
Az ATN fogalma 585
Az ATN etiológiája 585
Ischaemiás (hypoperfusiós) ATN 585
Nephrotoxicus ATN 586
Exogen nephrotoxinok 587
Endogén nephrotoxinok 588
Az ATN patomechanizmusa 590
Ischaemiás ATN 590
Nephrotoxicus ATN 590
Nonoliguriás acut veseelégtelenség 591
Az ATN klinikai tünetei, diagnosztikája 591
A vizelet vizsgálata 591
Biokémiai eltérések 592
Képalkotó eljárások 592
Vesebiopsia 592
Az ATN kórlefolyása 592
Az ATN megelőzése 592
Terápia 592
Acut tubulointerstitialis nephritis (Kulcsár Imre) 594
Az acut TIN etiológiája 594
Az acut TIN pathogenesise 595
Az acut TIN immunpathogenesise 595
Antitubularis basalmembran (anti-TBM) betegségek 596
Immunkomplex-mediált TIN 596
Sejtközvetített immuválasz okozta TIN 596
I. típusú túlérzékenységi reakció 596
Az acut TIN tünetei, diagnosztikája 597
Terápia, prognózis 598
Infectio okozta acut TIN 598
Systemás infectiók okozta TIN 598
Bakteriális fertőzések 598
Vírusfertőzések 599
Egyéb infectiók 599
Gyógyszer okozta acut tubulointerstitialis nephritis 599
Systemás betegségek, malignomák által okozott TIN 600
SLE 600
Sjögren-syndroma 600
Sarcoidosis 600
Myelomásvese 600
Lymphoproliferativ betegségek 601
Idiopathiás acut TIN 601
Acut allograft rejectio 601
Chronicus tubulointerstitialis betegségek (tubulointerstitialis nephropathia - TIN)
(Kulcsár Imre) 603
A chronicus TIN definíciója 603
A chronicus TIN etiológiája, pathogenesise 603
Tünetek, diagnosztika 603
Infectiók okozta chronicus TIN 604
Gyógyszerek okozta TIN 604
Analgeticum-nephropathia (AN) 604
Az AN fogalma 604
Az AN epidemiológiája 605
Az AN etiológiája, pathogenesise 605
Az AN tünetei, diagnosztikáj a, pathologiáj a 606
Az AN megelőzése és kezelése 606
Nemszteroid antiinflammatiós drogok (NSAID) okozta TIN 607
A NSAID okozta TIN pathogenesise 607
A NSAID okozta TIN tünetei, diagnosztikája 608
Prognózis, kezelés 608
NSAID-ok alkalmazása a klinikai nephrologiában 608
Lithium-nephropathia 608
A lithium vesefimkciót károsító hatásai 609
Immunsuppressiv szerek vesekárosító hatása 609
Cyclosporin A (CyA) 609
Egyéb immunsuppressiv szerek nephrotoxicitása 610
Kemoterápiás szerek nephrotoxicitása 610
Nitrosoureák 610
Cisplatin 610
Toxicus tubulointerstitialis nephropathiák 610
Ólom-nephropathia 610
Kadmium-nephropathia 611
Balkán-nephropathia (BN) 611
Kínai gyógynövény nephropathia 612
Anyagcserezavarok okozta tubulointerstitialis nephropathiák 612
Urát-nephropathia 612
Acut húgysav-nephropathia 613
Chronicus urát-nephropathia (köszvényes vese) 613
Hyperurikaemia idült veseelégtelenségben 614
Hypercalcaemia, nephrocalcinosis 614
Ahypercalcaemiapatomechanizmusa 614
A hypercalcaemia tünetei 614
Kezelés 614
Hypokalaemiás nephropathia 615
Oxalát-nephropathia 615
A primer hyperoxaluria tünetei 615
A primer hyperoxaluria kezelése 616
Cystinosis 616
Immunológiai és hematológiai betegségek okozta TIN 616
Myelomás vese („myeloma cast nephropathy") 616
Könnyülánc-lerakódási betegség (könnyűlánc-nephropathia) 617
Amyloidosis 617
AL amyloidosis 618
AA amyloidosis 619
Az amyloidosis tünetei, diagnosztikája 619
Kezelés, prognózis 619
Sarcoidosis 619
Sarcoidosis okozta TIN 619
Kalciumanyagcsere-zavar sarcoidosisban 619
Glomerulonephritis sarcoidosisban 620
SLE 620
Sjögren-syndroma (SS) 620
A vese haemosiderosisa 620
Sarlósejtes nephropathia 621
Chronicus allograft rejectio 621
Idiopathiás chronicus tubulointerstitialis nephropathia 622
Radiatiós nephritis 622
Familiaris interstitialis nephropathia 623
111.8. Húgyúti infectiók
Ferenczi Sándor 625
Etiológia 625
Pathogenesis 625
Ascendáló fertőzés 525
Haematogen teijedés 626
Direkt terjedés 626
A baktériumok virulenciáját befolyásoló tényezők 626
A szervezet védekező mechanizmusai 627
Húgyúti fertőzésre hajlamosító tényezők 627
A húgyúti infectiók felosztása 627
Tünetek, diagnózis 627
Terápia, prognózis 629
Alsó húgyúti infectiók 629
Cystitis 629
Urethritis 630
Prostatitis 630
Prostatadynia 630
A vese infectiv megbetegedései 631
Acut pyelonephritis 631
Etiológia, pathogenesis 631
Tünetek, diagnózis 631
Terápia, prognózis 632
Intraperirenalis abscessusok 632
Chronicus pyelonephritis 633
Etiológia, pathogenesis 633
Tünetek, diagnózis 633
Terápia prognózis 633
Xantogranulomatosus pyelonephritis 634
Malakoplakia 634
A vese és a húgyutak tuberculosisa 634
Etiológia, pathogenesis 635
Tünetek, diagnózis 635
Terápia 636
A vese és a húgyutak gombás infectiói 636
Etiológia, pathogenesis 636
Tünetek, diagnosztika 637
Pathogen gombák okozta infectiók 637
Blastomycosis 637
Coccidiomycosis 637
Opportunista húgyúti mycosisok 637
Candidiasis 637
Cryptococcosis 638
Aspergillosis 638
Mucormycosis 638
111.9. Obstructiv uropathiák
Ferenczi Sándor 639
A húgyutak obstructiói 639
Vesicoureteralis reflux 639
A primer (veleszületett) vesicoureteralis reflux és a reflux-nephropathia felnőttkon
vonatkozásai 639
Pathogenesis 639
Tünetek, diagnózis 639
Reflux-nephropathia és a terhesség 640
A másodlagos (szerzett) vesicoureteralis reflux 640
Obstructiv uropathia 640
Etiológia, gyakoriság 640
Az obstructio hatása a veseműködésre 641
Nyomásváltozás a húgyutakban 641
A GFR és az RBF változása obstructio során 641
Tubulusfunkció-változások obstructio alatt 642
Postobstructiós polyuria 642
Az obstructio okozta morfológiai elváltozások 642
Felső húgyúti obstructiók 642
Tünetek, diagnózis 642
A felső húgyutak obstructiójának kezelése 645
Alsó húgyúti obstructiók 645
Etiológia, pathogenesis 645
Tünetek, diagnózis 646
Terápia 646
111.10. Egyéb vesebetegségek
Fekete György, Gergely Péter, Kisbenedek László, Kosztolányi György,
Polner Kálmán, Wágner Gyula 647
Cystás vesebetegségek (Polner Kálmán) 647
A cystaképződés patomechanizmusa 647
Örökletes cystás vesebetegségek 650
Autosomalis domináns polycystás vese (ADPCV) 650
Patogenetikai sajátosságok 650
Morfológiai elváltozások a polycystás vesében 650
Az ADPCV klinikai tünetei 651
Az ADPCV betegség extrarenalis manifesztációja 654
Autosomalis recessiv polycystás vese (ARPCV) vagy gyermekkori polycystás
vesebetegség 656
Nem öröklődő cystás vesebetegségek 657
Multicystás vesedysplasia 657
Egyszerű vesecysta 657
Szerzett cystás vesebetegség (SzCVB) 658
A SzCVB klinikai jelentősége 658
A SzCVB morfológiai sajátosságai 659
A cystaképződés pathogenesise SzCVB-ben 659
A SzCVB klinikai tünetei 659
A vese és a vizeletelvezető rendszer daganatai (Kisbenedek László) 663
Vesesejtes rák (adenocarcinoma renis, Grawitz-tumor) 663
Pathologia 663
Tünettan 663
Diagnosztika, stádiumbeosztás 663
Differenciáldiagnosztika 664
Prognózist, túlélést befolyásoló tényezők 664
Vesedaganatok kezelése 665
Műtét utáni ellenőrzés, szűrés 665
Hólyagdaganatok 666
Epidemiológia 666
Pathologia, stádiumbeosztás 666
Tünetek 666
Diagnózis 666
Stádiumbeosztás 667
Kezelés 668
Műtét utáni ellenőrzés, szűrés 668
A veseerek betegségei (Wágner Gyula) 669
A vese gyulladásos érbetegségei 669
A vasculitisek felosztása 669
Diagnózis 670
Schönlein-Henoch-purpura 670
Hisztológia 671
Terápia 671
Wegener-granulomatosis 671
Klinikai kép, diagnózis 672
Kezelés 672
Mikroszkópos polyarteritis 672
Klinikai tünetek, diagnózis 672
Polyarteritis nodosa 672
Churg-Strauss-syndroma 673
Essentialis kevert cryoglobulinaemia 673
Terápia 673
Egyéb vasculitisek 674
A vese nem gyulladásos eredetű vascularis betegségei 674
Essentialis hypertonia 674
Acceleralt és malignus hypertonia 674
Renovascularis hypertonia 674
Scleroderma - progresszív systemás sclerosis 674
Kezelés 675
Haemolythicus uraemiás syndroma (HUS) 675
Thromboticus thrombocytopeniás purpura (TTP) 675
A vese érrendszerének thrombemboliás megbetegedései 675
Az embolisatio vagy thrombusképződés 675
Atheromatosus embolia 676
Vesevena-thrombosis 676
Öröklődő vesebetegségek (Kosztolányi György, Fekete György) 677
Cystás vesebetegségek 678
Nephronophthisis 678
Klinikai kép 678
Pathologia 679
Diagnózis 679
Kezelés 679
Öröklődés 679
Öröklődő glomerularis betegségek 679
Alport-syndroma 679
Klinikai tünetek 680
Pathologia 680
Aetiopathogenesis 680
Kezelés 680
Genetikai tanácsadás 680
Differenciáldiagnózis 680
Köröm-patel la-syndroma 681
Klinikai kép 681
Pathologia 681
Aetiopathogenesis 681
Congenitalis nephrosis-syndroma 681
Finn típusú congenitalis nephrosis 681
Diffúz mesangialis sclerosis 682
Focalis-segmentalis glomerulosclerosis 682
Vesekárosodással járó anyagcsere-betegségek 682
Fabry-betegség 682
Klinikai kép 682
Pathologia 682
Aetiopathogenesis 682
Kezelés 683
Genetikai tanácsadás 683
von Gierke betegség (l-es típusú glycogenosis) 683
Klinikai kép 683
Aetiopathogenesis 683
Kezelés 683
Lecitin:koleszterol-aciltranszferáz-hiány 683
Klinikai kép 684
Aetiopathogenesis 684
Kezelés 684
Cystinosis 684
Klinikai kép 684
Pathologia 685
Aetiopathogenesis 685
Genetikai tanácsadás 685
Kezelés 685
Primer hyperoxaluria 685
Klinikai kép 685
Aetiopathogenesis 686
Diagnózis 686
Kezelés 686
Veseártalommal is járó ritka öröklődő syndromák 686
Systemás betegségek okozta vesebetegséged (Gergely Péter) 689
Vesebetegségek autoimmun kórképekben 689
Systemás lupus erythematosus 689
Terápia 690
Rheumatoid arthritis 691
Sjögren-syndroma 691
Progresszív systemás sclerosis 691
Kevert kötőszöveti betegség („mixed connective tissue disease", MCTD) 692
Systemás (necrotizáló) vasculitisek 692
Periarteritisnodosa(PAN)vagypolyarteritis 692
Allergiás granulomatosis (Churg-Strauss-syndroma) 692
Wegener-granulomatosis 692
Lymphomatoid granulomatosis 693
Hiperszenzitív vasculitisek 693
Goodpasture-syndroma 693
Sarcoidosis 694
Monoclonalis gammopathiák által okozott vesebetegségek 694
Myeloma multiplex 694
Waldenström-macroglobulinaemia 694
Amyloidosis 694
Glomerulonephritis mint paraneoplasticus syndroma 695
Solid tumorok 695
Lymphomák 695
Glomerulonephritis idült fertőzésekben 695
Vesebetegség diabetes mellitusban 696
III.11. Akut veseelégtelenség
Szegedi János, Wórum Imre 697
Az acut veseelégtelenség etiológiája és pathogenesise (Wórum Imre) 697
Praerenalis acut renalis insufficientia 697
Vizeleteltérések praerenalis és renalis acut veseelégtelenségben 698
Postrenalis acut veseelégtelenség 699
Renalis eredetű (intrinsic) acut veseelégtelenség 699
Hemodinamikai eredetű ATN 700
Septicus shock 700
A sejtkárosodás megoszlása 701
Vesekéreg-necrosis 701
Nem hemodinamikai eredetű acut veseelégtelenség 701
Szerves oldószerek 702
Nehézfémsók 702
Antibiotikumok 702
Crystalluria 702
Egyéb okok 703
Könnyűlánc-paraproteinek 704
Radiológiai kontrasztanyagok 704
A sejtkárosodás biokémiai vonatkozásai 704
A filtratum visszaszivárgása 705
Tubularis obstructio 705
Hemodinamikai változások 706
Tubuloglomerularis feedback ATN-ban 706
Újabb, vesekárosodás iránti érzékenység 706
A vizelet térfogata acut uraemia lefolyása során 707
Hosszú távú prognózis ATN után 707
Acut veseelégtelenség lefolyása (Szegedi János) 710
Klinikai lefolyás 710
Szövődmények 711
Prognózis 712
Acut veseelégtelenség diagnosztikája (Szegedi János) 713
Acut veseelégtelenség diagnosztikája 716
Praerenalis veseelégtelenség diagnosztikája 716
Postrenalis veseelégtelenség diagnosztikája 717
Renalis veseelégtelenség diagnosztikája 717
Vizeleteltérések 718
Biokémiai vizsgálatok 718
Haematológiai eltérések 719
Immunológiai eltérések 719
Képalkotó eljárások 719
Vesebiopsia alkalmazása heveny veseelégtelenségben 720
Acut veseelégtelenségre hajlamosító tényezők 720
Az acut veseelégtelenség kezelése (Szegedi János, Wórum Imre) 723
723
Sóterhelés, volumenexpansio 724
Gyógyszeres kezelés 724
Diureticumok 724
Dopamin 724
Kalciumcsatorna-blokkolók 724
Egyéb gyógyszerek 724
Tüneti kezelés 725
Só-víz háztartás és sav-bázis egyensúly 725
Diétás kezelés 725
Szövődmények kezelése 726
Dialysiskezelés 726
Prognózis 726
111.12. Chronicus veseelégtelenség
Szegedi János, Wórumlmre 729
A chronicus veseelégtelenség etiológiája és pathogenesise (Wórum Imre) 729
A nephronok morfológiai és funkcionális alkalmazkodása vesekárosodás során 729
A glomerulusok szerkezeti és működésbeli változásai nephronok számának csökkentését
követően 729
Az egyes nephron glomerularis filtratio (SNGFR) és vérátáramlás (SNBF) fokozódása 729
A glomerulusok szerkezeti változásai 731
A proximalis nephron 731
Henle-kacs és a distalis nephron 732
A kompenzatorikus hypertrophia mechanizmusa 733
Biokémiai változások 733
Növekedési faktorok: "renotrop hormon" 734
„Munka hypertrophia" hipotézis a nephrectomiát követő szerkezeti és működésbeli
változások magyarázatára 735
A vesetömeg és GFR viszonya 735
Tubularis biokémiai változások és GFR kapcsolata 735
Vizeletelterelés és nephrectomia összehasonlítása 736
Renalis „hypotrophia" 736
A kompenzatorikus hypertrophiát befolyásoló tényezők 737
A maradék nephronok működése diffúz vesebetegségben 738
Víz és oldott anyagok transzportja a betegséghez adaptálódott nephronokban 739
Nátriumexcretio és az extracellularis folyadéktér regulatiója 739
A nátriumürítés korlátai chronicus veseelégtelenségben 740
Vízexcretio és osmoregulatio 740
A hígítás folyamata 740
A koncentrálás folyamata 741
Káliumexcretio 742
Az aldoszteron szerepe chronicus veseelégtelenségben 742
A sav-bázis egyensúly szabályozása 743
Ásványi anyagcsere 744
Foszfátanyagcsere 744
Kalciumanyagcsere 745
Szerves anyagok 746
A parenchymacsökkenéshez adaptálódott maradék nephronok működésének végső
összeomlása 747
A glomerularis hypertensio káros hatásai 747
Immunológiai folyamatok 748
Glomerularis hypertrophia 748
Hyperlipidaemia és glomerularis lipidlerakódások 749
Glomeruluscapillaris thrombosis 750
Glomerulussérülést okozó cellularis mechanizmusok 750
A nephronok számának csökkentését követő tubulointerstitialis károsodások 751
A kalcium-és foszfátanyagcsere változása 751
A tubulusok anyagcseréje 751
Az emberi veseelégtelenség progressziója 751
Solitaer vese betegségei emberben 752
Erőfeszítések a veseelégtelenség progressiójának megállítására 752
A chronicus veseelégtelenség klinikuma (Szegedi János) 764
Az uraemiás syndroma (Szegedi János) 767
Az uraemiás tünetegyüttesek klinikai jellemzői 767
Neurológiai és pszichiátriai tünetek 768
Cardiovascularis eltérések chronicus veseelégtelenségben 769
Pulmonológiai szövődmények 771
Vérzéses szövődmények 771
Chronicus vesebetegség bőrtünetei 771
A chronicus veseelégtelenség gastrointestinalis tünetei, szövődményei 772
Metabolicus, hormonális és immunológiai változások uraemiában 773
Csont -és ízületi elváltozások chronicus veseelégtelenségben 775
A chronicus veseelégtelenség konzervatív kezelése (Wórum Imre) 780
A chronicus veseelégtelenség kezdeti kezelése 780
A vesefunkció felmérése 780
A progresszió követése 781
A vesefunkció romlásának késleltetése 781
Hypertonia 781
Az antihypertensiv kezelés gyakorlati vonatkozásai 782
Fehérjebevitel 784
Egyéb étrendi tényezők a veseelégtelenség progressziójában 786
A kifejlődött chronicus veseelégtelenség kezelése 786
Só- és vízháztartás zavarai 786
A vízháztartás zavarai 787
A nátriumháztartás zavarai 787
A káliumháztartás zavarai 787
A sav-bázis egyensúly zavarai 788
Acut vesefunkció-károsító hatások chronicus veseelégtelenségben (Szegedi János) 789
Az extracellularis térfogat csökkenése 789
Kezeletlen hypertonia 790
Húgyúti infectio és obstructio 790
Toxicus gyógyszerhatások 790
Anyagcserezavarok 791
Hyperlipidaemia 791
Cardiovascularis rizikófaktorok és azok szövődményei 791
Pangásos szívelégtelenség 791
Pericarditis 792
Kálium-, foszforanyagcsere, renalis osteodystrophia 792
Anaemia 792
A chronicus vesebeteg gondozása 793
IV. Vesebetegségek speciális állapotokban
Szerkesztette: Farsang Csaba, Kiss István 797
IV. 1. Vesebetegség és hypertonia
Farsang Csaba, Dzsinich Csaba 799
Hypertonia (Farsang Csaba) 799
A hypertoniák osztályozása 799
A hypertonia jelentősége 800
A vérnyomás-szabályozás legfontosabb tényezői 800
Az idegrendszer 800
Endocrin rendszer 800
Renin-angiotenzin rendszer 800
Helyi szöveti anyagok 801
Vérnyomásmérés 801
Ambuláns vérnyomásmonitorozás (ABPM) 802
A hypertonia pathogenesise 803
Essentialis (primer, idiopathiás) hypertonia 803
Egyéb rizikótényezők 805
Szekunder hypertonia 806
Renalis hypertoniák 806
Egyéb, renalis vonatkozású szekunder hypertoniák 807
A hypertonia tünetei 808
Szubjektív tünetek 808
Objektív tünetek 808
Antihypertensiv terápia 808
A hypertonia nem farmakológiai kezelése 809
Gyógyszeres terápia 810
Diureticumok 810
Béta-adrenoceptor blokkolók 811
Angiotenzinkonvertáló enzim (ACE) gátlók 812
Kalciumantagonisták 813
Alfa-1 - adren ocept or-an tagon i sták 815
, jDirekt" vasodilatatorok 816
Alfa-2-adrenoceptor-stimulánsok 816
Imidazolinreceptor-agonisták 816
Angiotenzin ATI-receptor-antagonisták 817
Egyéb antihypertensiv szerek 818
Uj antihypertensiv gyógyszerek 818
Hypertoniás sürgősségi állapotok kezelése 819
Renovascularis hypertonia (Farsang Csaba, Dzsinich Csaba) 820
Etiológia 820
Pathogenesis 820
Diagnosztika 821
Teripia 822
Gyógyszeres kezelés 822
Sebészi terápia 823
Percutan transluminalis angioplasica 824
Műtéti utókezelés, gondozás 824
IV.2. Vesebetegség és terhesség
Paulin Ferenc 825
Vizelettermelő és -elvezető rendszer változásai terhesség alatt 825
Anatómiai változások 825
Hemodinamikai változások a vesében terhesség alatt 825
A GFR terhesség alatti növekedéséből adódó következmények 826
Változások a volumenháztartásban 827
Váltosások a sóháztartásban 828
A vizeletelvezető rendszer fertőzéses megbetegedései 829
Asymptomás bacteriuria 829
Cystitis 831
Pyelectasia, hydroureter 831
Acut pyelonephritis 832
Nephrolythiasis 832
Ectopiás vese 832
Acut veseelégtelenség és terhesség 833
Septicus abortus 833
Tubularis és corticalis necrosis 833
Acut húgysav-nephropathia 833
Acut zsírmájhoz kapcsolódó veselégtelenség 833
Idiopathiás postpartalis veseelégtelenség 834
Parenchymás vesebetegségek szövődése terhességgel 834
Acut glomerulonephritis 834
Chronicus glomerulonephritis 834
Nephrosis-syndroma 835
Membranoproliferatív glomerulonephritis 835
IgA-nephropathia 835
Focalis segmentális glomerulosclerosis (FSGS) 835
Lupus nephropathia, SLE és terhesség 835
Periarteritis nodosa és scleroderma 836
Diabeteses nephropathia 836
Reflux nephropathia 836
Congenitalis hydronephrosis 837
Polycystás vese 837
Vesebiopsia terhesség alatt 837
Tanácsadás és prognózis chronicus parenchymás vesebetegségek és terhesség esetén 837
Vesetransplantatio és terhesség 838
IV.3. Időskor és a vesebetegségek
Kiss István 843
A vesebetegségek időskori vonatkozásai 843
Asymptomaticus proteinuria és/vagy haematuria 843
Izolált haematuria 843
Izolált proteinuria 843
Proteinuria és hematuria 843
Glomerularis betegségek 843
A nephrosis-syndroma és a nephrosis-syndroma klinikai képével megjelenő
glomerularis betegségek 843
Minimal-change betegség 844
Membranosus glomerulonephritis 844
Mesangiocapillaris glomerulonephritis 844
Focalis segmentalis glomerulosclerosis 844
Amyloidosis 844
Egyéb betegségek 845
Glomerulonephritisek 845
Rapid progresszív glomerulonephritis 845
Diabeteses glomerulopathia 845
Tubulointerstitialis vesebetegségek 846
Acut tubulointerstitialis nephropathia 846
Chronicus tubulointerstitialis nephropathia 846
A vizeletelvezető rendszer és a vese fertőzéses betegségei 846
Reflux-nephropathia 847
Nephrotoxicus anyagok okozta vesekárosodások 847
Cystás vesebetegségek 847
Speciális vesebetegségek időskori vonatkozásai 847
Daganatos betegségek 847
A veseerek betegségei 847
A fájdalomcsillapítók és nemszteroid gyulladáscsökkentők okozta vesekárosodások 848
A vizeletelvezető rendszer szűkülete által okozott vesekárosodások 343
Veseelégtelenség időskorban 849
Acut veseelégtelenség 849
Chronicus veseelégtelenség
Dialysiskezelés időskorban 849
Vesetransplantatio időskorban 850
IV.4. Vesebetegségek és fertőző betegségek
Reé József, Kulcsár Imre 851
Hl V/AIDS és vesebetegség 851
Acut veseelégtelenség 851
Malignus tumorok 852
HIV-hez kötött nepropathia 852
HIV/AIDS és dialysiskezelés 853
Sepsis és a vese 854
Renalis tuberculosis (a pyelonephritis speciális formája) 856
Mycobacteriosisok 857
Heamorrhagiás láz vese syndromával 858
Leptospirosis 858
IV.5. Bőrbetegségek és vesebetegségek
AblonczyÉva 861
Chronicus veseelégtelenség és kezelésének bőrtünetei 861
Bőrszín 861
Pruritus 861
Xerosiscutis 862
Szerzett perforáló dermatosisok 862
Bullosus dermatosis 863
Pseudoporphyria 863
Metastaticus calcifícatio 863
Benignus nodularis calcifícatio 864
Calciphylaxis 864
Körömtünetek 865
Egyéb bőrtünetek 865
Arteriovenosus fistula bőrjelenségei 865
A vesetransplantatio bőrgyógyászati vonatkozásai 865
Az immunsuppressiv szerekhez kapcsolható bőrjelenségek 866
A transplantáltakban előforduló fertőzéses bőrelváltozások 866
A bőr malignus és praemalignus elváltozásai vesetransplantáltakban 867
IV.6. Szívbetegségek
Borbás Sarolta 871
A szívbetegségek veseszövődményei 871
Szívelégtelenség - vesepangás 871
Cardiogen shock - shockvese 873
Endocarditis infectiosa 873
Veseembolia, veseinfarctus 874
Cardiologiai beavatkozásokat követő veseelégtelenség 874
Cardiologiában használatos gyógyszerek vesehatásai 874
Vesebetegségek cardialis szövődményei 875
Hypertonia - balkamra-hypertrophia 875
Chronicus veseelégtelenség szövődményei 876
Ion- és pH-eltérések 876
Anaemia - ischaemia - ritmuszavarok 876
Uraemiás pericarditis és pericardialis folyadék 876
Szekunder hyperparathyreosis 877
Dialysiskezelés cardialis szövődményei 878
Vesetransplantatio cardialis feltételei és szövődményei 879
Szívbetegek gyógyszeres kezelése veseelégtelenség esetén 879
Közös etiológiájú megbetegedések 879
Hypertonia 879
Arteriosclerosis 879
Aortadissectio 880
Immun nephritisek és carditisek 880
Amyloidosis 880
Endocrin betegségek 880
Fertőzőbetegségek 880
Mérgezés 880
IV.7. Gastroenterologiai betegségek és vesebetegség
Rumi György 883
Gyomorsecretio 883
Gastointestinalis hormonok 883
Gastritis, duodenitis 884
Fekélybetegség 886
IV.8. Vesebetegségek szemészeti vonatkozásai
Farkas Ágnes 889
Szemfenéki tünetek a vesét is érintő systemás betegségekben 889
Hypertonia 889
Hypertensiv chorioidopathia 890
Toxaemiás terhességgel kapcsolatos szemészeti elváltozások 890
Hypertensiv retinopathia 891
Hypertensiv opticus neuropathia 892
Diabetes/Diabeteses retinopathia 892
A chronicus veseelégtelenség, müvesekezelés, veseátültetés szemészeti vonatkozásai 894
Primer vesebetegségek szemészeti tünetei 897
Alport-syndroma (hereditaer oto-oculo-renalis syndroma) 897
Aniridia - Wilms-tumor 897
Potter-syndroma 898
Cryptophthalmus syndroma 898
Nephropathiás cystinosis 898
Senior-Loken-syndroma 898
Polycystás vese 899
A szem és a vese érintettségével járó syndromák szemészeti tünetei 899
Anyagcserezavarok 899
Toizfejlődéshez társuló kórképek 900
Kromoszóma-rendellenességek 900
Systemás vasculitisek 900
Autoimmun betegségek 901
Hematológiai betegségek 902
Az idegrendszer rendellenességei 902
Fertőzőbetegségek 903
Egyéb kórképek 904
IV.9. A veseelégtelenség és kezelésének idegrendszeri szövődményei
Harcos Péter 909
Környéki idegrendszeri zavarok 909
Polyneuropathia 909
Autonóm neuropathia 911
Mononeuropathia 911
Központi idegrendszeri zavarok 911
Encephalopathia acut veseelégtelenségben 912
Encephalopathia chronicus veseelégtelenségben 912
Dialysis okozta központi idegrendszeri zavarok 914
Dialysis disequilibrium syndroma 914
Dialysis-encephalopathia (dialysis-dementia) 914
Egyéb, dialysissel kapcsolatba hozható neurológiai szövődmények 915
A veseátültetés idegrendszeri szövődményei 916
Vesebetegek gyógyszeres kezelésének neurológiai szövődményei 917
Az elektrolitzavarok idegrendszeri következményei 917
IV.10. Haemodialysis okozta haemostasiszavarok
Blaskó György 925
A normális haemostasis rövid vázlata 925
Az alvadási-fibrinolitikus rendszer és az endothel 925
A thrombocytarendszer 927
Az "uraemiás thrombocyta" 927
A thrombocytamüködéseket befolyásoló gyógyszerek uraemiában 929
A haemodialysishez társuló haemostasisdefectusok 929
Heparinkezelés haemodialysis alatt 932
A heparin, heparinoidok, alacsony molekulatömegű heparin 932
A frakcionálatlan heparin és a haemodialysis 933
Dialysis heparin nélkül 934
Dialysis alacsony molekulatömegű (LMWH) heparinnal 934
IV.ll. Vesebetegség diabetes mellitusban
Kerényi Zsuzsa, Bibok György, Tamás Gyula 937
A diabeteses nephropathia fogalma 937
A diabeteses nephropathia gyakorisága:
prevalencia, incidencia, rizikótényezők 938
A vese diabetesben: funkcionális
és morfológiai változások a betegség folyamán 941
A diabeteses nephropathia klinikuma 944
Vesebiopsia diabetesben 945
A diabeteses vesebetegség egyéb manifesztációi, nem diabetesspecifikus vesebetegségek
cukorbetegségben 945
A korai diabeteses nephropathia szűrése, megelőzése 946
A diabeteses nephropathia kezelése 947
Az anyagcsere-beállítás és jelentősége 947
A diéta diabeteses nephropathiában 948
A folyadékegyensúly és jelentősége 948
A hypertonia és kezelése 949
A nephropathiás cukorbeteg gondozása 950
A terminális veseelégtelenség és kezelése 950
Haemodialysis 951
CAPD 951
Transplantatio a terminális veseelégtelenség kezelésében 951
A jövő kilátásai diabetesben és diabeteses nephropathiában 952
V. Dialysiskezelés
Szerkesztette: Szegedi János, Kulcsár Imre, Kiss István 957
V.l. A dialysiskezelés története
Szegedi János 959
V.2. A haemodialysiskezelés technikai feltételei
Dzsinich Csaba, Kiss István, Kulcsár Imre, Salaczné Moreili Klára, Szegedi János 963
A haemodialysiskezelés physiologiája (Kulcsár Imre) 963
Diffúzió 963
Ultrafiltratio 963
Haemodialysiskezelés: a diffúzió és az ultrafiltratio klinikai alkalmazása 963
A diffiizív és konvektív anyagtranszportot befolyásoló tényezők a haemodialysis során 964
Koncentrációgrádiens a vér és a dializálóoldat között 964
A dializátor clearance-e (K) 964
Vérnyerési eljárások (Dzsinich Csaba) 965
Időleges dialysis 965
Hosszú távú, tartós dialysis 966
A permanens arteriovenosus fistulák kialakítása 966
Sebészi módszerek 966
Indirekt dialysisfistula készítésének módjai 967
Haemodialysiskészülékek (Szegedi János) 969
A dialysiskészülék felépítése 969
A vér áramoltatását biztosító egység 970
A vérpumpák működési elve 970
A vízáramoltató rendszer működése 972
A diahzálókészülékek típusai 973
Dializálóoldatok (Szegedi János) 974
Dializálófolyadék összetétele 975
Acetát- és bikarbonát-dialysis (Szegedi János) 979
Acetátos dialysis 979
Bikarbonátos dialysis 981
Vízellátó rendszerek, vízkezelés (Salaczné Moreili Klára) 983
Vízminőségi követelmények 983
Nagytisztaságú víz követelményei 983
A dializálófolyadék minősége 985
A nagytisztaságú ionmentes víz előállítása 985
Előkezelés 985
Főkezelés 986
Utókezelés 987
A dialysisállomás nagytisztaságú vízellátó rendszere 987
A vízkezelőrendszer karbantartása és vízhigiénés intézkedések 988
Karbantartás 988
Fertőtlenítés 989
Biofilmképződés és roncsolás 989
A vízkezelő rendszer minőségének ellenőrzése 990
Dialysismembránok (Kiss Is tván) 991
V.3. A dialysiskezelés indikációja
Kulcsár Imre 997
A dialysis indikációja acut veseelégtelenségben (AVE) 998
Ajánlások az AVE-ben szenvedő betegek ellátására 998
Az ajánlott/választható kezelési formák 998
Dialysiskezelés indikációja végállapotú veseelégtelenségben 999
A chronicus dialysisprogramra való alkalmasság kérdése 999
A chronicus dialysisprogramba kerülés 999
Mikor kell elkezdeni a dialysist - tervezett program esetén? 999
Milyen kezelési lehetőségek jönnek szóba 1000
Melléklet 1001
A beszűkült vesefunkció meghatározása 1001
V.4. Haemodialysiskezelés
Kulcsár Imre, Szegedi János, Wórum Imre 1003
Acut haemodialysis (Wórum Imre, Szegedi János) 1003
A kezelés időtartama és várátfolyás 1003
A dializátor 1004
Dializálóoldat 1004
Utrafíltratio 1005
Az acut haemodialysis technikája, szövődmények 1005
Chronicus haemodialysiskezelés (Szegedi János) 1007
A dialysisközpont 1007
Nephrologiai szakambulancia 1007
Nephrologiai részleg 1008
Dializálórészleg 1009
A dialysisközpont felépítése 1009
Kezelőhelyiségek 1009
Kiszolgálóhelyiségek 1010
Személyzeti helyiségek 1010
Haemofiltratio (Szegedi János) 1011
Haemoííltratio technikai szempontjai 1012
Haemofiltratio klinikai alkalmazása 1012
Haemodiaíiltratio (Szegedi János) 1015
A haemodiaíiltratio technikai problémái 1016
A haemodiaíiltratio előnyei 1017
A haemodiaíiltratio hátrányai 1017
V.5. A haemodialysiskezelés szövődményei
Kulcsár Imre 1019
A haemodialysis azonnali szövődményei 1019
Dialysis-hypotonia 1019
A vérvolumen excessiv csökkenése okozta dialysis-hypotonia 1020
Relatív vagy abszolút vasodilatatio okozta dialysis-hypotonia 1020
Cardialis okok a dialysis-hypotonia hátterében 1020
A dialysis-hypotonia kezelése 1021
A DH megelőzése 1021
Vérnyomás-emelkedés a heamodialysis során 1021
Szívritmuszavarok 1021
Angina pectoris, myocardialis infarctus 1021
Pericardialis tamponad 1022
Izomgörcsök 1022
A görcsök kezelése, megelőzése 1022
Hányinger, hányás 1022
Fejfájás 1022
Mellkasi, deréktáji, háti fájdalom 1022
Viszketés 1023
Láz és hidegrázás 1023
Disaequilibrium syndroma 1023
A DS kezelése 1023
A DS megelőzése 1024
Allergiás és egyéb immunreakciók 1024
Dializátor reakciók 1024
Anaphylactoid(A)típus 1024
Nem specifikus (B) típus 1024
Dialysis okozta hypoxia 1024
Epileptiform görcsök 1025
Eszméletvesztés 1025
Vérzések a dialysis alatt 1025
Haemolysis 1025
Légembolia 1025
Egyéb technikai szövődmények 1026
A haemodialysis chronicus szövődményei 1026
Anyagcsere-változások 1026
Uraemiás toxicus anyagok 1026
Lipidanyagcsere 1026
Szénhidrát-anyagcsere 1027
Fehérje-anyagcsere 1027
Vitaminhiány 1027
Kalcium-, foszfor- és PTH-anyagcserezavarok 1027
Hyperparathyreoid csontelváltozások 1027
Adynamiás csontbetegség 1027
Sav-bázis eltérések 1027
Acidosis 1028
Alkalosis 1028
Hyponatraemia, hypernatraemia 1028
Hypokalaemía, hyperkalaemia 1028
Hypocalcaemia, hypercalcaemia 1029
Hypophosphataemia, hyperphosphataemia 1029
S erum enzimszint-változások 1029
Hypertonia 1029
Accelaralt atherosclerosis 1029
Szívbetegségek 1029
A pericardium betegségei 1029
Dialysisasszociált pericarditis 1030
Constríctiv pericarditis 1030
Balkamra-hypertrophia és -dysfunctio 1030
Endocarditis 1030
Ischaemiás szívbetegség 1030
Arrhytmiák 1030
Pleuralís folyadékgyülem 1031
Az emésztőrendszer eltérései 1031
A gyomor és nyombél betegségei (gastritis, duodemtis, pepticus fekély) 1031
A bélrendszer betegségei 1031
Haemodialysisasszociált ascites 1031
Májbetegségek 1032
Pancreatitis 1032
Reumatológiai betegségek 1032
Dialysis-amyloidosis 1032
Egyéb arthritisek 1032
Izomgyengeség 1033
Hematológiai eltérések 1033
Anaemia 1033
Haemolysis 1033
Erythrocytosis és thrombocytosis 1033
Haemosiderosis 1033
A haemostasis zavarai 1033
Az urogenitalis tractus elváltozásai 1033
Aquirált cystás vesebetegség 1033
Pyocystitis 1034
Az urogenitalis tractus tumorai 1034
Szexuális zavarok 1034
Vérzészavarok 1034
Nemző- és fogamzóképesség 1034
Infectiók 1034
Az idegrendszer elváltozásai 1034
A központi idegrendszer (CNS) abnormalitásai 1034
Neuropathia 1035
V.6. Peritonealis dialysiskezelés
Ferenczi Sándor, Zakar Gábor 1037
Történeti áttekintés 1037
A hasüreg és hashártya anatómiája és transzportfolyamatai 1040
A PD-csatlakozás 1042
A hasi katéterek részei, típusai 1042
A hasi katéterek implantatiója 1042
A peritonealis dializálóoldat és adagolása 1043
A PD oldat összetétele 1043
A PD-oldat adagolása - konnektológia 1044
PD adagolóautomaták 1045
A chronicus peritonealis dialysis javallatai 1045
A chronicus peritonealis dialysis formái 1047
Intermittáló peritonealis dialysis módok 1047
Folyamatos peritonealis dialysis módok 1047
Az adekvát peritonealis dialysis. A chronicus peritonealis dialysis tervezése és
ellenőrzése 1047
A clearance-értékek és a KT/V urea számítások a peritonealis dialysiskezelés
különböző formái esetén 1049
A chronicus peritonealis dialysis program és működtetése 1050
A peritonealis dialysiskezelés szövődményei 1052
Nem gyulladásos szövődmények 1052
Katéterszövődmények 1052
Hasüri nyomásfokozódás következtében kiakakuló szövődmények 1052
Hemiperitoneum, chyloperitoneum 1053
A peritonealis dialysis gyulladásos szövődményei 1053
Katéterinfectio 1053
A PD-peritonitis 1054
A peritonealis dialysis anyagcsere, endocrin és táplálkozási vonatkozásai 1057
A peritonealis dialysis speciális indikációi 1058
Acut veseelégtelenség 1058
Nem nephrologiai indikációk 1059
A CPD kezelés statisztikája, eredményei 1060
V.7. Adekvát dialysiskezelés
Kulcsár Imre 1063
Az adekvát dialysis fogalma 1063
Az adekvát dialysiskoncepció története 1063
Az adekvát haemodialysis dózisa 1064
Az ureakinetikus modell (UKM) 1065
Az egymintás, ún. „single-pool" Kt/V 1067
A „rebound"-ra equilibrált („double-pool") Kt/V 1068
A Kt/V meghatározás gyakorlati kivitelezése 1068
A haemodialysis dózisa és a residualis veseműködés (Kr) 1069
A protein catabolicus ráta 1069
Az ureakinetikus modell alkalmazásának klinikai jelentősége 1069
Az adekvát peritonealis dialysis 1070
Adekvát CAPD 1071
Ureaclearance 1071
Kreatininclearance 1071
A protein catabolicus ráta (PCR) CAPD-ben 1072
Adekvát folyamatos, cyclerrel történő peritonealis dialysis 1072
V.8. Vesepótló kezelés gyermekkorban 1073
Sallay Péter
Adekvát intermittáló peritonealis dialysis (IPD) 1073
A vesepótló kezelés indikációja 1073
Peritonealis dialysis 1074
A peritoneum szerkezete 1074
A hasűri katéter 1074
A peritoenalis dialysis indítása 1075
Peritonealis dialysis módok 1075
A peritonealis dialysis szövődményei 1075
Haemodialysis 1075
Vérnyerési módok 1075
Az extracorporalis keringés 1076
A dializátorok 1076
A haemodialysiskezelés 1076
A dializált gyermekek diétája 1077
A haemodialysis acut szövődményei 1077
Szupportív terápia 1078
Életkilátások 1078
Vesetransplantatio a gyermekkorban 1078
V.9. A dialysiskezelés speciális kérdései
Kulcsár Imre, Görög Dénes, Blaskó György, Kiss István, Walter Judit 1081
A dializált betegek állapotát befolyásoló tényezők (Kulcsár Imre) 1081
Az életkor szerepe 1081
Az alapbetegség szerepe 1082
Kísérő betegségek 1082
A betegek neme 1082
A betegek pszichoszociális helyzete 1082
A végstádiumban lévő vesebeteg állapotának jellemzése 1083
Az élet minősége 1083
Morbiditási mutatók 1083
Mortalitási adatok 1084
A dialysis okozta malnutritio és a dializált betegek diétája (Kulcsár Imre) 1085
A dializált betegek tápláltsága 1085
A malnutritio oka dializált betegeknél 1085
Elégtelen fehérje/energia felvétel 1085
Tápanyagok vesztése a dialysis során 1085
Anyagcsere-változások, catabolicus hatások 1085
A tápláltsági állapot felbecsülése 1086
A nutritív állapot jelentősége 1086
A malnutritio megelőzése és kezelése 1087
A dializált betegek diétája 1087
Fehérjebevitel 1087
Kalóriafelvétel 1087
Nátrium és víz 1088
Kálium 1088
Kalcium és foszfor 1088
Vitaminok, nyomelemek 1088
Tápanyagok szubsztitúciója 1088
Hormonális változások (Kulcsár Imre) 1089
A Hypothalamus-hypophysis rendszer 1090
A pajzsmirigy működése uraemiában 1091
A hasnyálmirigy 1091
Gastrointestinalis hormonok 1091
A mellékvese működése uraemiában 1091
A vese hormonális működése uraemiában 1092
A gonadok működése 1092
Egyéb endocrin működészavarok 1093
Sebészeti beavatkozások (Görög Dénes) 1094
Haemodialysis céljából 1094
Átmeneti érhozzáférhetőséget biztosító beavatkozások 1094
Percutan vénás katéter 1094
Külső arteriovenosusshunt (Scribner) 1094
Tartós érhozzáférhetőséget biztosító műtétek 1094
Belső arteriovenosus fistula (Cimino) 1094
Arteriovenosus graft 1094
Peritonealis dialysis céljából 1095
Az uraemiás állapot szövődményei miatti műtéti beavatkozások 1095
Heparinkezelés haemodialysis alatt (Blaskó György) 1097
A heparin, heparinoidok, alacsony molekulatömegű heparin 1097
A frakcionálatlan heparin és a haemodialysis 1098
Dialysis heparin nélkül 1098
Dialysis alacsony molekulatömegű (LMWH) heparinnal 1099
Erythropoietin-kezelés (Walter Judit, Kiss István) 1100
A renalis anaemia patogenezise 1100
A renalis anaemia kezelése 1101
Az rHuEPO hatásai 1102
Az erythropoietin mellékhatásai 1104
V.10. A chronícus vesebetegek psychés és szociális gondozása. Etikai kérdések
Fazekas László 1109
A chronicus vesebetegek psychés és szociális gondozása 1109
Az első orvos-beteg találkozás 1110
Felkészítés a dialysis-és transplantatiós programra 1110
Felkészítés élővese-átültetésre 1111
A tartósan dialysisprogramban lévő beteg pszichoszociális támogatása 1111
Felkészítés cadavervese-átültetésér 1113
A pszichoszociális segítségnyújtás módjai 1113
Etikai kérdések a nephrologiában (különös tekintettel a vesepótló kezelésekre, valamint
a nephrologiai gyógyító közösség etikai alapelveire) 1118
A bioetika mint határterületi tudományág 1118
Az általános etikától a bioetikáig 1118
A bioetika szubspecialitásai 1120
Az etika relativitása 1121
A RRT orvosszakmai kihívása - a bioetika forradalma 1121
Orvostörténeti vonatkozások 1121
A RRT okozta „bioetikai forradalom" és a közvélemény 1126
A RRT a mindenkori állam közgazdasági helyzetének függvénye 1126
A GDP össztársadalmi elosztása 1126
A vezetők etikai felelőssége 1126
A RRT hozzáférhetősége és az „emberi jogok" 1126
„Humán Rights" 1126
Törvények és/vagy szubjektív döntések? 1127
A RRT és a GDP 1127
Jogi szabályozások 1128
Egészségügyi törvény 1128
Rendeletek 1128
Az igazságosság etikai princípiuma a RRT vonatkozásában 1128
Az egészségügy részesedése a GDP-ből 1121?
Az ESRD és más betegcsoportok részesedése a GDP-ből 1128
Felelősségünk, és annak korlátai 1128
A szervnyerés etikája 1128
Élő donatio etikai kérdései
Cadaver donatio etikai kérdései 1129
A közvélemény és a média szerepe 1129
AbetegésaRRT 1129
Informed consent 1129
Élet reménnyel 1129
Élet remény nélkül? 1130
Élet sikeres vesetransplantatio után 1130
A dialysiskezelés megszakítása 1130
A betegek jogai 1130
A RRT beteg és az orvos 1130
Alapvető bioetikai dilemma: a szűkös anyagi források kérdése 1130
Nephrologus mint ítéletvégrehajtó 1130
Nephrologus mint közgazdász 1130
Nephrologus mint ügyvéd 1131
A beteg, a gyógyítók és a társadalom 1131
A helyi hivatalnokok 1131
Országos szintű RRT érdekképviselet 1131
A nephrologus mint tudós 1131
A nephrologus mint bioetikus 1131
A nephrologus és a paraszolvencia 1131
A RRT betegekkel foglalkozó nővérek és nephrologusok egymásrautaltsága: etikai kérdés 1131
Hazai orvosetikai kódexek, állásfoglalások, MOK állásfoglalások 1131
Apolásetikai kódexek 1132
A kollegialitás etikája a nephrologiában 1132
A RRT betegek és társadalmi szerveik etikai kérdései 1132
Ipari cégek etikai kérdései 1132
A haszon etikája 1132
A beteg haszna - salus aegroti suprema lex 1132
Az egészségügyi authoritások és ipari cégek etikus kapcsolata (minisztérium,
társadalombiztosítás stb.) 1132
Az egészségügyi személyzet haszna 1132
A nephrologus mint ipari cég alkalmazottja 1133
Gyakorlati nephrologiai munkakódex - hétköznapi használatra 1133
A gyógyító közösség tagjainak viszonya 1133
A gyógyító közősség és a betegség 1133
A gyógyító közösség viszonya a beteghez, illetve a beteg családjához 1134
A gyógyító közösség és a társadalom 1134
össztársadalmi kontextus, kitekintés 1134
V.11. Egyéb kezelési eljárások
Szegedi János 1137
Arteriovenosus vérnyerési móddal működő kezelési eljárások 1138
Folyamatos arteriovenosus haemofiltratio 1138
Folyamatos arteriovenosus haemodialysis 1138
Venovenosus kezelési eljárások 1139
Folyamatos venovenosus haemofiltratio 1139
Folyamatos venovenosus haemodialysis 1139
V.12. Haemoperfusio
Szegedi János 1141
Haemoperfusiós kapszulák 1141
A haemoperfusio gyakorlati kivitelezése 1142
A haemoperfusio szövődményei 1143
A haemoperfusio indikációi 1143
V.13. Mérgezések dialysiskezelése
Szegedi János 1145
Haemodialysis és haemoperfusio a mérgezések kezelésében 1145
A detoxikálás extracorporalis módjai 1145
Haemodialysis és haemoperfusio összehasonlítása mérgezett betegek ellátásában 1146
Haemodialysis 1146
Peritonealis dialysis 1146
Haemoperfusio 1146
A dializálhatóság, valamint a technikai hatásosság, illetve a klinikai eredményesség
összehasonlítása 1147
Az exogen intoxicatiók kezelésében extracorporalis technikák használatának kritériumai 1147
Exogen intoxicatiókat okozó szerek és az extracorporalis méregtelenítés 1148
V.14. Plasmapheresis
Soltész Pál 1155
A plasmapheresis technikája 1155
Centrifugatechnikák 1155
Szakaszos üzemű sejtszeparátorok 1155
Folyamatos üzemű sejtszeparátorok 1155
Plasmafiltratio 1156
Szelektív plasmapheresis technikák 1156
Cascade filtratio, cryofiltratio, thermofiltratio 1156
Adsorptiós technikák 1156
A HELP-rendszer 1156
A plasmapheresis terápiás hatásmechanizmusai 1157
A plasmapheresis terápia alapelvei 1158
A plasmapheresis szövődményei 1158
A plasmapheresis klinikai alkalmazása 1159
Hyperviscositas syndroma 1159
Cryoglobulinaemia 1159
Myasthenia gravis 1159
Guillain-Barré-syndroma 1159
Thromboticus thrombocytopeniás purpura/haemolyticus uraemiás syndroma 1159
Systemás lupus erythematosus 1160
Goodpasturc-syndroma 1160
Gyors progressziójú glomerulonephritis 1161
Mveloma okozta akut veseelégtelenség 1161
Hypercholesterolaemia 1161
Véralvadási faktor inhibitorok 1161
VI. Vesetransplantatio
Szerkesztette: Pemer Ferenc 1163
VI. 1. Veseátültetés története
Pemer Ferenc 1165
YI.2. A vesetransplantatio általános vonatkozásai
Alfoldy Ferenc, Fehérvári Imre, Gondos Tibor, Görög Dénes,
Gyódi Éva, Járay Jenő, Nagy A ladár, Perner Ferenc, Petrányi Győző 1167
A veseátültetés immunológiája (HLA, immunológiai monitorizálás a transplantatio előtt)
(Petrányi Győző, Gyódi Éva) 1167
Áttekintés az immunogenetika fejlődéséről
A fő hisztokompatibilitási rendszer 1168
A HLA-molekula szerkezete 1170
HLA-rendszer polymorphismusa 1175
Alárendelt hisztokompatibilitási antigének
(Minor Histocompatibility Antigens) 1176
A HLA-antigének specificitásának kimutatására, vagyis HLA-tipizálásra alkalmas
módszerek 1178
A transplantatiós immunreakció jellemző sajátságai 1180
A transplantatiós immunreakciót befolyásoló tényezők; szenzitizáció
és suppressiv reguláció 1181
A klinikai vesetransplantatio során alkalmazott szelekció alapelvei
és a HLA rendszer egyezésének jelentősége a vesetransplantatumok túlélésében 1184
A recipiens (Járay Jenő) 1186
A szerv odaítélésének szempontjai (Alfoldy Ferenc) 1190
A donor és donorkritériumok, a donornephrectomia sebészi technikája (Perner Ferenc) 1192
Az élő vesedonor (LD) 1192
Az élődonor-nephrectomia 1194
A postoperatív kezelés és szövődmények 1194
A cadav ervese-donor 1194
A cadaver nephrectomia sebészi technikája 1196
Donorkezelés (Gondos Tibor) 1197
Agyhalált követő pathophysiologiai változások 1197
Donorkezelési útmutató 1198
Az agyhalál (Nagy Aladár) 1200
Az agyhalál következményei 1205
Megtévesztő jelenségek 1205
Vesekonzerválás (Fehérvári Imre) 1207
Transzfúzió és veseátültetés (Görög Dénes) 1210
Preoperatív transzfúzió és grafttúlélés 1210
transzfúziót követő szenzitizálódás 1211
Preoperatív transzfúzió napjainkban: előnyös vagy hátrányos? 1212
VI.3 A vesetransplantatio technikája és posztoperatív teendők
Borka Péter, Darvas Katalin, Gondos Tibor, JárayJenö, Lázár Norbert, Pemer Ferenc 1215
A veseátültetés sebészi technikája (Pemer Ferenc) 1215
A veseágy előkészítése 1215
Az erek előkészítése érösszeköttetések varrása 1215
A húgyutak folytonosságának helyreállítása 1215
A veseátültetés anaesthesiája (Darvas Katalin, Gondos Tibor) 1216
A veseátültetésre kerülő beteg általános érzéstelenítésének kockázati tényezői 1216
Műtéti előkészítés 1217
Műtéti érzéstelenítés 1217
Spinalis vagy epiduralis érzéstelenítés 1217
Altalános érzéstelenítés 1218
Intravénás anaestheticumok 1218
Teljes intravénás anaesthesia 1218
Inhalatiós narcot ic umok 1218
Izomrelaxansok 1219
Műtét alatti folyadékbevitel 1219
Műtét alatti monitorizálás és betegészlelés 1220
Szövődmények veseátültetés általános érzéstelenítése során 1220
Posztoperatív észlelés 1220
Immunsuppressio veseátültetés után (Pemer Ferenc) 1222
A veseátültetés kórlefolyása (Járay Jenő) 1223
A közvetlen posztoparatív szak 1223
A késői posztoperatív szak 1226
A transplantált vese histopathologiája (Lázár Norbert) 1229
Hyperacut rejectio 1230
Acutrejectio 1230
Chronicus rejectio 1233
Chronicus allograft-nephropathia 1234
Acut tubularis necrosis 1234
Cyclosporin-A-nephropathia 1234
A subcapsularis corticalis ischaemia 1235
Acut transplantatiós pyelonephritis 1235
Tubulointerstitialis betegségek 1235
Glomerulonephritis, illetve glomerulopathia 1235
Vascularis laesio 1236
Immunológiai monitorozás transplantatio után (Borka Péter) 1237
Monitorozási technikák 1237
Donorspecifikus sejtközvetített immunitás 1237
Donorspecifikus humoralis immunitás 1238
Nem specifikus immunológiai tesztek 1239
Immunglobulinok, complement 1239
Az immunrendszer akti vációjának markerei 1240
Cytokinek és receptoraik 1240
Lymphocyta-szubpopulációk 1241
Az endothel szerepe a rejectio megindulásában 1241
A vizeletüledék vizsgálata 1241
A rejectio diagnózisa és kezelése (Járay Jenő) 1242
Hyperacut rejectio 1242
Az acut kilökődés 1242
Chronicus rejectio 1245
A posztoperatív dialysiskezelés (Hídvégi Márta) 1248
Hawmosialysis transplantatio után 1249
CAVH, CVVH transplantatio után 1249
Ureakinetikus modell 1250
CAPD transplantatio után 1250
Gyógyszerek és a dialysis 1250
VI.4. A vesetransplantatio szövődményei
(Alföldy Ferenc, Halmos Orsolya, Perner Ferenc, Remport Ádám, Tóth András)
A veseátültetés technikai szövődményei (Perner Ferenc) 1253
Érszövődmények 1253
Artériás komplikációk 1253
Vénás szövődmények 1254
Nyirokszövődmények 1254
Urológiai szövődmények 1254
Az ureter elhalása, vizeletcsorgás, fistula 1254
Ureterstenosis 1254
Hólyagvarrat-elégtelenség 1255
Uretrastenosis 1255
Az átültetett vese rupturája 1255
Általános sebészi szövődmények 1255
A sebfertőzés 1255
Haematoma 1255
Sebszétválás 1255
Fertőzéses szövődmények (Alföldy Ferenc) 1256
Vírusfertőzések 1257
Hepatitis-B-vírus- (HBV-) fertőzés 1257
Hepatitis-C-vírus- (HCV-) fertőzés 1258
Cytomegalovírus- (CMV-) fertőzés 1259
Herpes simplex vírus (HSV) fertőzés 1260
Herpes zoster vírus (VZV = varicella zoster vírus) fertőzés 1260
Epstein-Bar-vírus- (EBV) fertőzés 1261
Respiratiós rendszer vírusfertőzései 1261
Influenza 1261
Adenovírusok 1261
Enteralis vírusinfectiók 1262
Humán immundeficiens vírus (HIV) fertőzés 1262
Baktérium okozta fertőzések 1264
Gram-pozitív coccusok 1255
Streptococcus csoport 1265
Staphylococcusok 1255
Gram-negatív bacilusok 1265
Escherichia coli 1265
Campylobacter (C. foetus és C. Jejuni) 1265
Helicobacter pylori 1265
Yersinia(Y. enterocolica és pseudotuberculosis) 1265
Legionella pneumophila 1266
Gram-pozitív bacilus 1266
Listeria monocytogenes 1266
Clostridium difficile 1266
Gram szerint nem festhető baktériumok 1266
Mycobacterium tuberculosis 1266
Nocardia 1266
Actinomyces 1267
Gombás fertőzések 1267
Candida albicans 1268
Criptococcusneoformans (európai blastomykosis) 1268
Aspergillus fumigatus és niger1268
Mucormycetes 1268
Protozoonozisok 1269
Pneumocystis carinii 1269
Nosocomialis fertőzések 1269
Cardiovascularis szövődmények 1270
Halmos Orsolya 1270
Hypertonia 1270
Etiológia 1271
Cyclosporin-A indukálta hypertonia 1271
Szteroidok 1271
Graft függő tényezők 1271
Recipiens 1272
Donor 1272
Terápia 1272
Cardialis szövődmények 1273
Malignus betegségek transplantatio után (Tóth András) 1275
Daganatok dialyzált betegekben 1275
Rosszindulatú daganatok transplantatio után 1276
Az átültetett vesével átvitt tumorok 1276
De novo tumorok transplantatio után 1276
Bőr- és ajakrák 1276
Lymphomák 1277
Kaposi-sarcoma 1277
A tumorok megjelenésének időpontja, a daganatok kezelése 1277
Csontszövődmények (Halmos Orsolya) 1279
A kalcium- és foszforanyagcsere zavarai 1279
Asepticus csontnecrosis, posttransplantatiós osteopenia 1279
Alumínium-osteomalacia 1280
Gastrointestinalis szövődmények (Halmos Orsolya) 1280
Száj-garat-nyelőcső 1280
Gyomor és vékonybél 1280
Colon 1281
Pancreas 1281
Máj 1281
Vírus okozta hepatitisek 1281
Gyógyszerek okozta májkárosodás 1282
Haemosiderosis 1282
Hematológiai szövődmények (Halmos Orsolya) 1283
Az átültetett vese recurráló betegségei (Remport Ádám) 1285
Systemás recurráló betegségek 1285
Autoimmun betegségek 1285
Gammopathiák 1286
Szekunder amyloidosis 1287
Haemolyticus-uraemiás syndroma (HUS) 1287
Hereditaer betegségek 1287
Diabetes mellitus 1288
Primer vesebetegségek 1288
VI.5. Vesetransplantatio speciális esetekben
Bobek Ilona, Hídvégi Márta, Remport Ádám, Sallay Péter 1293
Vesetransplantatio és terhesség (Hídvégi Márta) 1293
Veseátültetés és diabetes mellitus (Bobek Ilona, Remport Adám) 1295
Veseátültetés és hyperlipidaemia (Remport Adám) 1297
Hyperlipidaemia előfordulása és jellegzetességei különböző immunsuppressiv
terápiáknál 1297
A posttransplantatiós lipidanyagcsere-zavar pathogenesise 1298
A posttransplantatiós hyperlipidaemia diagnózisa és kezelése 1298
Veseátültetés gyermekeken (Sallay Péter) 1301
A transplantatio feltételei gyermekkorban 1302
A recipiens transplantatio előtti kivizsgálása 1302
Technikai kérdések 1304
Gyermekkori transplantatiós immunológia 1304
A kilökődés klinikuma 1305
Immunsuppressio a gyermek recipienseknél 1306
A transplantatio szövődményei 1307
Eredmények: graft- és betegtúlélés 1308

VI.6. A vesetransplantatio utáni betegkövetés
Alföldy Ferenc, Borka Péter, Dabasi Gabriella, Dabóczi Andrea,
Hídvégi Márta, Pemer Ferenc, Török Eva, Weszelits Viola 1311
A veseátültetés eredményei (Pemer Ferenc) 1311
Az életminőség (Alfoldy Ferenc) 1312
A betegek ellenőrzése és a hosszú távú kezelés (Hídvégi Márta) 1314
A veseátültetés koordinációja (Török Éva, Dabóczi Andrea, Borka Péter) 1316
A szervdonációt szervező koordinátor 1316
A „klinikai" - a recipiensekkel és a szervek beültetésével foglalkozó -
transplantatiós koordinátor 1317
A transplantált vesék radiológiai vizsgálata (Weszelits Viola) 1318
Ultrahangvizsgálat 1318
Intervencionális radiológia 1318
Sebészeti szövődmények 1319
Vascularis szövődmények 1319
Belgyógyászati szövődmények 1320
Rejectio 1320
A transplantált vese izotópdiagnosztikája (Dabasi Gabriella) 1321
A graft keringésének vizsgálata 1322
A graft működésének vizsgálata 1322
Tárgymutató 1325
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem