Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Algyő és népe

Tanulmányok

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Somogyi-könyvtár
Kiadás helye: Szeged
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 460 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN: 963-7581-64-2
Megjegyzés: A könyv fekete-fehér fotókkal, kihajtható térképekkel illusztrált.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó (Papp Gyula)9
A szerkesztő előszava (Hegyi András)11
Földrajzi színtér és helynevek13
A megtelepedés természeti feltételei, növény- és állatvilág (Andó Mihály)15
A földrajzi helyzet, domborzati és földtani adottságok15
Vízrajzi, éghajlati és talajföldrajzi viszonyok19
Növény- és állatvilág28
A bel- és külterület földrajzi nevei (Szabó József)33
Bevezetés33
Az anyaggyűjtés és a feldolgozás módszere34
Belterület38
Külterület41
A belterület földrajzi neveinek betűrendes mutatója49
A külterület földrajzi neveinek betűrendes mutatója51
Rövidítések53
Algyő története55
Régészeti emlékek (Kürti Béla)57
Régészeti lelőhelyek és településtörténet57
A kőkorszaktól a szarmaták koráig64
Az algyői táj népei a magyar honfoglalásig74
A honfoglaló magyarok az algyői határban77
A középkor évszázadai (Sebők Ferenc)81
A mohácsi csatától a karlócai békéig (1526-1699) (Tóth Sándor László)87
A török kiűzésétől az 1848. évi polgári forradalomig (Kruzslicz István)95
Természeti viszonyok96
A népesség alakulása97
Határhasználat, a lakosság foglalkozása100
Szerződéses viszony és úrbérrendezés105
Állami terhek107
Társadalmi tagozódás109
Az 1848-1849. évi forradalomtól a kiegyezésig (Kövér Lajos)113
A forradalom és szabadságharc (1848-1849)113
A Habsburg-önkényuralom és abszolutizmus kora (1849-1967)118
A dualizmus évtizedei. A polgári demokratikus forrdadalom és a proletárdiktatúra (1867-1919) (Sebesi Judit)123
Az árvíz123
Újjáépítés126
A Pallavicini uradalom árnyékában130
Harc a földért130
Ár- és belvízvédelmi intézkedések132
Közigazgatás134
Gazdasági élet136
Földbirtokmegoszlás136
Művelési ágak139
Háziipar143
Pénzügyek144
Politikai mozgalmak146
Közlekedés148
Az első világháború következményei151
A háború áldozatai151
Gazdasági kényszer és közélelmezés153
A politikai közgondolkodás megélénkülése155
A forradalmak sodrásában (1918-1919)156
Az őszirózsás forradalom hónapjai157
A Tanácsköztársaság földreformja158
A proletárdiktatúra159
Az ellenforradalmi korszak (1919-1944) (Sebesi Judit)163
A Horthy-rendszer politikai megszilárdulása163
A Nagyatádi-Rubinek-féle földreform167
Gazdasági viszonyok175
A földterület megoszlása175
Mezőgazdasági termelés178
A gazdasági válság jelentkezése181
Élénkülés és visszaesés a gazdaságban184
Közigazgatás és pénzgazdálkodás186
A politikai élet jobbratolódása190
A második világháború évei195
A gazdasági és társadalmi-politikai átalakulás a népi-demokratikus forradalom időszakában (1944-1948)207
Felszabadulás, háborús károk (Nagy István)207
A helyreállítási munkák megindulása (Nagy István)209
A poltikai élet kibontakozása (Nagy István)212
A Nemzeti Bizottság működése (Szabó István)213
A földreform (Nagy István-Szabó István)215
Az 1945. évi nemzetgyűlési választások (Nagy István)217
A község gazdasági élete, hároméves terve (Nagy István)219
A szocialista társadalom építésének első évei (1948-1956) (Fábián György)223
Település- és birtokszerkezet, népesség223
A proletárdiktatúra győzelme225
Az első ötéves terv évei230
Válság és megújulás240
A szocialsta fejlődés kibontakozása. Egyesülés Szegeddel (1956-1973) (Ocsák Miklós)245
A néphatalom megszilárdítása az ellenforradalom után245
A mezőgazdaság szocialista átszervezése250
A szocializmus útján. Egyesülés Szegeddel257
A település szerkezetének fejlődése, az utcakép alakulása, épített emlékek (Takács Máté)263
A népmozgalom változásai (Baranyai Kálmán)273
A XVIII. század végétől a XIX. század harmincas éveig (1785-1836)274
A XIX. század derekán (1836-1870)280
A kapitalista fejlődés felívelésének évtizedei (1870-1910)281
A két világháború népmozgalmi következményei (1910-1949)283
Kedvező és negatív jelenségek a felszabadulást követő korszak népmozgalmában (1945-1970)284
Az oktatás és közművelődés története (G. Tóth Ilona)287
Az iskolaépületek története287
Oktatási törvények és megvalósulásuk290
Az oktatásügy átalakulása a felszabadulás után293
Fejezetek az úttörőcsapat múltjából295
Az óvodai nevelés297
Közművelődés298
A könyvtár303
Sportélet305
Az egészségügy fejlődése (Dudás Béla - Kövér Lajos)309
A mai Algyő315
A szénhidrogénbányászat története (Juratovics Aladár)317
Bevezetés317
A kutatás előzményei és lefolytatása317
A mai algyői mező geológiai felépítése318
A kőolaj- és földgáztermelés megindítása319
Termelőberendezések építése320
Kőolajtermelő, gyűjtő és előkészítő berendezések321
Földgáztermelő, előkészítő és feldolgozó berendezések323
Kiszolgáló létesítmények326
Szociális beruházások326
A szénhidrogénbányászat eredményei és hatása327
Szeged-Algyő városrész gazdaságföldrajzi sajátosságai (Abonyiné Palotás Jolán)329
Bevezetés329
Az ipar331
A mezőgazdaság332
Infrastruktúra334
Művelődési intézmények334
A posta335
A takarékszövetkezet335
Átformált táj (Tandi Lajos)337
Algyő népe343
Vízi élet, halászat (Szilágyi Miklós)345
A víz szerepe Algyő életében345
Történeti adatok az algyői halászatról353
A halászati technika változásai362
Sámánisztikus vonások a népi hitvilágban (Polner Zoltán)377
Ünnepek és az emberi élet fordulói (Ifj. Lele József)381
Jeles napokhoz, ünnepekhez fűződő szokások381
Születés, keresztelő387
A fiatalok összeismerkedése, házasság, lakodalom390
Temetkezés397
Összegzés400
A nyelvjárás jellemzése (K. Fábián Ilona)403
Bevezetés, általános megállapítások, célkitűzések403
Algyő nyelvjárásának hangrendszere416
Alaktani jelenségek418
Mondattani jelenségek421
Nyelvjárási szövegek az algyői népnyelvből423
Rövidítések jegyzéke429
Grafikai ábrák jegyzéke433
Fényképek jegyzéke435
Személy- és földrajzinév mutató (Gyuris György)441
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Algyő és népe Algyő és népe Algyő és népe Algyő és népe

A védőborító enyhén elszíneződött.

Állapot:
3.510 Ft
2.450 ,-Ft 30
22 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!
Állapotfotók
Algyő és népe Algyő és népe Algyő és népe Algyő és népe Algyő és népe

A védőborító kissé elszíneződött, enyhén kopott.

Állapot:
3.510 ,-Ft
32 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!