Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Alkotmánytan

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Századvég Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 399 oldal
Sorozatcím: Politika
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-791-127-8
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

E könyv a közjogi rendszerváltozás után elsőként vállalkozik az újjászületett alkotmányjog teljes és átfogó feldolgozására. A kötet tudatosan az Alkotmánytan címet viseli, mert nemcsak a hatalmi viszonyoknak intézményes keretet adó, egyre nagyobb jelentőségű alkotmányjogi normákat ismerteti, hanem tudományos nézeteket is közvetít az olvasók számára; az egyes alkotmányos intézményeket történetiségükben és nemzetközi összehasonlításban dolgozza fel.
Az alkotmány az állam életének minden lényeges elemével foglalkozik, ezért a kötet is részletesen elemzi az alkotmányosság kritériumait, a szuverenitás, a hatalommegosztás, a kormányformák, az állampolgárság és a választási rendszer kérdéseit. Külön fejezet foglalkozik az emberi jogok szabályozásával és helyzetével, valamint részletesen megismerhetjük az állam alapvető intézményeinek - Országgyűlés, államfő, Kormány, önkormányzatok, alkotmánybíróságok, igazságszolgáltatás - működését.
A címválasztás azt is elárulja, hogy a könyv... Tovább

Fülszöveg

E könyv a közjogi rendszerváltozás után elsőként vállalkozik az újjászületett alkotmányjog teljes és átfogó feldolgozására. A kötet tudatosan az Alkotmánytan címet viseli, mert nemcsak a hatalmi viszonyoknak intézményes keretet adó, egyre nagyobb jelentőségű alkotmányjogi normákat ismerteti, hanem tudományos nézeteket is közvetít az olvasók számára; az egyes alkotmányos intézményeket történetiségükben és nemzetközi összehasonlításban dolgozza fel.
Az alkotmány az állam életének minden lényeges elemével foglalkozik, ezért a kötet is részletesen elemzi az alkotmányosság kritériumait, a szuverenitás, a hatalommegosztás, a kormányformák, az állampolgárság és a választási rendszer kérdéseit. Külön fejezet foglalkozik az emberi jogok szabályozásával és helyzetével, valamint részletesen megismerhetjük az állam alapvető intézményeinek - Országgyűlés, államfő, Kormány, önkormányzatok, alkotmánybíróságok, igazságszolgáltatás - működését.
A címválasztás azt is elárulja, hogy a könyv egyszerre kíván az alkotmányjog tankönyve és kézikönyv lenni; szerzői oktatói, tankönyvírói tapasztalatokkal rendelkező neves alkotmányjogászok. Vissza

Tartalom

Az alkotmány és az alkotmányosság fogalma9
Az alkotmányfogalom történelmi kialakulása9
Az alkotmányosság követelményei17
Az alkotmányjog fogalma, helye a jogrendszerben19
Az európai alkotmányfejlődés mai irányai21
A szocialista alkotmányok22
A magyar alkotmányfejlődés27
A jogforrások43
A jogforrás fogalma43
A jogszabályok45
Az állami irányítás egyéb jogi eszközei50
A nemzetközi szerződések a jogforrások rendszerében51
A szokásjogi jogalkotás, a bíró alkotta jog52
A jogforrások érvényessége és hatálya54
A jogszabályok kihirdetése, közzététele és nyilvántartása55
A jogalkotás alkotmányossága és törvényessége57
A szuverenitás59
A szuverenitás fogalma, a szuverenitáselméletek59
A képviseleti és a közvetlen demokrácia61
Az unitárius és a föderális állam69
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai71
Az államterület73
Az állam felségjelvényei75
Az állampolgárság83
Az állampolgárság fogalma83
A magyar állampolgárság szabályozásának történeti vázlata86
A magyar állampolgárság keletkezése89
A magyar állampolgárság megszűnése90
A kettős vagy többes állampolgárság92
A külföldiek jogállása, a bevándorlók és a menekültek94
Az állampolgárok alapvető jogai és kötelességei99
Az emberi jogok eszmetörténete99
Új tendenciák az állampolgári jogok megítélésében105
Az állampolgári jogok csoportosítása113
A szabadságjogok114
A gazdasági, szociális és kulturális jogok120
Az állami tevékenységben való részvételt biztosító jogok125
Az állampolgárok egyenjogúsága126
Az állampolgári kötelességek128
Az emberi jogok nemzetközi védelme128
Az állampolgári jogok védelme és az alkotmánybíráskodás131
A választási rendszer133
A választójog fogalma133
A választási alapelvek134
A magyar választási rendszer fejlődése és a hatályos választójog138
A választójogosultság141
Parlamenti választókerületi rendszerek143
Az önkormányzati választókerületi rendszerek148
A választási eljárás garanciális szabályai152
Államszervezési elvek és értékek: a hatalommegosztás159
Elméleti és történeti dimenziók159
A hatalommegosztás a magyar politikai gondolkodásban164
A hatalommegosztás mai értelme166
Kormányzás - kormányzati rendszerek - kormányformák173
A kormányforma fogalma173
Az alkotmányos monarchia174
A parlamentarizmus174
A prezidenciális kormányzati rendszer177
A gaulle-ista parlamentarizmus179
Svájc kormányformája180
A szocialista kormányzati rendszerek180
Magyarország kormányzati rendszerei182
Az országgyűlés185
Magyar közjogtörténeti támpontok185
A parlament hatáskörének közjogi korlátai188
A parlamenti fő funkció, a törvényalkotás191
A parlamenti ellenőrzés197
A parlament egyéb funkciói, hatáskörei208
Az Országgyűlés szervezete210
Az Országgyűlés működési rendje218
A képviselők jogállása222
A köztársasági elnök229
A köztársasági elnök hatásköre229
Az államfői tisztség keletkezése és megszűnése235
Az államfő felelőssége237
A kormány239
A kormányzás fogalma, a Kormány szerepköre239
Az Országgyűlés és a Kormány viszonya, a Kormány legitimitása241
A miniszterelnök243
A Kormány ügyrendje, a szubdelegáció245
A miniszteri felelősség246
Az államtitkárok249
A Kormány és a közigazgatás; a minisztériumok251
A helyi önkormányzati rendszer257
A települési és a területi önkormányzat eszméje257
A magyar önkormányzatok történelmi típusai260
A helyi önkormányzatokról szóló törvény megalkotása262
A helyi önkormányzatok feladatai és hatásköre264
Az önkormányzatok szervezete267
Az önkormányzatok típusai268
Az önkormányzati igazgatás271
Az önkormányzati törvény végrehajtása273
Az alkotmánybíróság277
Az alkotmánybíráskodás fogalma277
Az alkotmánybíráskodás kialakulása278
Az európai alkotmánybíráskodás280
Kísérletek az alkotmányossági garanciák bevezetésére a magyar alkotmányjogban285
Az Alkotmánybíróság hatásköre288
Az alkotmánybírósági eljárás298
Az Alkotmánybíróság szervezete299
Az igazságszolgáltatás307
Az igazságszolgáltatás fogalma307
Az igazságszolgáltatás alkotmányos alapelvei310
A bírói függetlenség elve312
Az igazságszolgáltatás bírói monopóliumának elve; a kvázi bíróságok319
Az igazságszolgáltatás egységének elve322
A néprészvétel, a társasbíráskodás és a nyilvánosság elve326
A védelemhez és a jogorvoslathoz való jog329
A bírósági szervezet felépítése333
Az ügyészség337
Az ügyészi funkciókörök339
Az ügyészi szervezet342
Függelék347
A magyar köztársaság alkotmánya349
Az alkotmánybíróság 48/1991. (IX. 26.) határozata375
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Alkotmánytan Alkotmánytan Alkotmánytan Alkotmánytan Alkotmánytan Alkotmánytan

A borító sarka megtört, gerince és a lapélek kissé elszíneződtek. A kötés megtört. A könyvben ceruzás aláhúzások és bejegyzések találhatók. Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
1.490 Ft
590 ,-Ft 60
9 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Alkotmánytan Alkotmánytan

A borító kissé töredezett, a gerincnél enyhén kopottas.

Állapot:
1.490 Ft
740 ,-Ft 50
11 pont kapható
Kosárba