Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Alkotmánytan I.

Alapfogalmak, alkotmányos intézmények

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Osiris Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 573 oldal
Sorozatcím: Osiris tankönyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-389-221-X
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó15
Az alkotmány és az alkotmányosság fogalma - Takács Imre
Az alkotmány fogalma szűkebb és tábabb értelemben19
Az alkotmányfogalom történelmi kialakulása21
Az első polgári alkotmányok21
Az angol történeti alkotmány23
Az amerikai kartális alkotmány23
A francia alkotmányok24
A szociális jogállamok alkotmányai25
A demokratikus alkotmány tartalmi összetevői27
Az alkotmányosság követelményei27
A népszuverenitás elve és a népképviselet28
A hatalmi ágak szétválasztásának és egyensúlyának elve28
A törvények uralma, a jogállam megvalósítása28
Az egyenjógúság elve28
Az emberi jogok deklarálása29
Az európai alkotmányfejlődés mai irányai29
Az alkotmányjog fogalma, helye a jogrendszerben30
Jegyzetek32
A hatalommegosztás és a társadalmi-többségi elv - Sári János
Elméleti és történeti dimenziók35
A kontraszt: a hatalom egysége40
A magyar alkotmányelméleti irányok41
A hatalommegosztás és a társadalmi-többségi elv mai értelme44
Jegyzetek50
A magyar alkotmány története. Az alkotmányos rendszerváltozás jellemzői - Kukorelli István - Takács Imre
A nemesi alkotmány53
A polgári alkotmány55
A közjogi provizórium57
Az 1946. évi törvény - az ideiglenes alkotmány57
Az 1949. évi XX. törvény és módosításai59
Az alkotmányos "átmenet" kezdete60
A Nemzeti Kerekasztal, az 1989. évi XXXI. törvény63
Az 1990. évi XL. törvény65
Az alkotmánymódosítások, az "új" alkotmány ügye67
A magyar "alkotmányos forradalom" jellemzői70
Jegyzetek72
A jogforrások - Sári János
A jogforrás fogalma77
A magyar jogforrások rendszere78
A jogszabályok80
Az alkotmány80
A törvény83
A rendelet87
Az önkormányzati rendelet91
A nemzetközi szerződések93
Az Alkotmánybíróság határozatai97
Az állami irányítás és egyéb jogi eszközei97
A szokásjogi jogalkotás, a bíró alkotta jog100
A jogszabályok érvényessége és hatálya101
Az érvényesség101
A hatályosság101
A jogszabályok kihirdetése, közzététele és nyilvántartása107
A jogforrási rendszer koherenciája108
Jogforrások - túl a jogi norma határán110
Felfogások a jogról és történelmi változásaik110
Elméleti források112
Jegyzetek115
A szuverenitás - Dezső Márta
A szuverenitás fogalma, a szuverenitáselméletek121
A szuverenitás fogalma121
A szuverenitáselméletek változása122
A politikai képviselet és a törvényhozó hatalom korlátozása123
A kétkamarás parlamentek123
A második kamarák történelmi szerepe124
A második kamarák típusai126
A kétkamarás parlament perspektívája128
Az unitárius és a föderális állam130
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai132
Az államterület136
Az állam felségjelvényei138
Jegyzetek140
Népszavazás és népi kezdeményezés - Dezső Márta
A közvetlen demokrácia intézményei147
A referendum szabályozása és típusai149
Az alkotmány által előírt népszavazás150
A kormányzat által kezdeményezett népszavazás150
A népi (választópolgári) kezdeményezésre indult népszavazás151
Az országos népszavazás és népi kezdeményezés152
Az országos népszavazás és népi kezdeményezés szabályozása152
Országos népszavazások és sikertelen kezdeményezések156
A helyi népszavazás és népi kezdeményezés163
Jegyzetek165
A választási rendszer - Dezső Márta
A választójog fogalma171
A választási alapelvek173
A választójog általánossága173
A választójog egyenlősége174
A szavazás közvetlensége174
A szavazás titkossága175
A választási rendszer175
A választási rendszer normativitása175
A választási rendszer meghatározó elemei177
A választási rendszerek típusai180
A magyar választási rendszer fejlődése és a hatályos választójog184
Intézménytörténeti áttekintés184
A választójog forrásai186
Az európai parlamenti választások perpektívája187
A választójogosultság188
A parlamenti választókerületi rendszerek191
Az egymandátumos egyáni választókerületek192
A többmandátumos területi választókerületek193
Az országos listák és a választási küszöb194
Az önkormányzati választókerületi rendszerek196
A kislistás rendszer196
A vegyes választási rendszer197
A fővárosi és a megyei közgyűlési választások199
A polgármester, főpolgármester választása199
A nemzeti és etnikai kisebbségi önkorányzatok választása200
A választási eljárás garanciáis szabályai200
Jegyzetek203
Az állampolgárság és a státusjogok - Fürész Klára
Az állampolgárság általános kérdései209
Az állampolgárság fogalma209
Az álampolgárság tudományelméleti megközelítése213
A magyar állampolgárság szabályozásának története214
Az állampolgárság szabályozásának alapelvei217
A magyar állampolgárság keletkezése, megszerzése és megszűnése222
Az alkalmazandó jog az állampolgársági jogban222
A magyar állampolgárság keletkezése223
A magyar állampolgárság megszerzése224
A magyar állampolgárság megszűnése226
A kettős (vagy többes) állampolgárság228
A kettős (vagy többes) állampolgárság keletkezése228
A kettős (vagy többes) állampolgárság kiküszöbölése229
A státusjogok231
A státusjogko az alapjogok rendszerében231
A magyar állampolgár státusjogai232
Az EU-polgár státusa237
Jegyzetek239
A külföldiek - Papp Imre
A hontalanok243
A menedékjog, a menekültek és a menedékesek244
A visszaküldés tilalma (a non-refoulement elv)246
A külföldiek beutazása, tartózkodása247
A tartózkodásra jogosultak köre247
A vízummal vagy vízummentesen Magyarországon tartózkodik248
A tartózkodási engedéllyel rendelkezők248
A bevándorlási, illetőleg letelepedési engedéllyel rendelkezők249
A külföldiek jogállása250
A határon túli magyarok különleges helyzete252
Jegyzetek253
Kormányzás - kormányzati rendszerek - kormányformák - Sári János
A kormányforma fogalma259
Az alkotmányos monarchia260
A parlamentarizmus260
A prezidenciális kormányzati rendszer262
A félprezidenciális parlamentarizmus264
A kollegiális kormányforma265
A szocialista kormányzati rendszerek266
Jegyzetek267
Magyarországi kormányzati rendszerei - Sári János
A kormányzás és a királyi hatalom271
Az alkotmányos monarchia271
A parlamentarizmus kezdetei272
A kiegyezés kettős kormányzati rendszere274
Magyarország és Horvátország274
Népköztársaság és Tanácsköztársaság275
Kormányzati rendszer a két világháború között276
A provizórikus kormányzati rendszer alakulásának két tendenciája278
Új szuverenitás, az Ideiglenes Nemzetgyűlés és a Nemzeti Főtanács281
A parlamentáris köztársaság282
Az 1949. évi szocialista alkotmány kormányzati rendszere, a népköztársaság283
Az 1989-1990-es alkotmányos rendszerváltozás, a "harmadik" köztársaság285
Jegyzetek285
Az országgyűlés - Kukorelli István
Magyar közjogtörténeti támpontok289
A parlamenti jog fogalma291
A parlament hatáskörének közjogi korlátai292
A parlament fő funkciói, a törvényalkotás295
A törvénykezdeményezés joga297
A bizottságok szerepe a törvényalkotásban298
A képviselők módosító javaslatai299
A törvényjavaslatok vitája a parlamenti plénumon300
A parlamenti ellenőrzés301
A beszámoló, a jelentéstétel, a tájékoztató és politikai vita302
Az interpelláció és a kérdés303
A bizottságok szerepe a parlamenti ellenőrzésben305
A parlament egyéb feladat- és hatáskörei306
Az Országgyűlés szervezete és megalakulása308
Az Országgyűlés alakuló ülése308
Az Országgyűlés tisztségviselői309
A Házibizottság310
Az Országgyűlés bizottsági rendszere311
A frakciók312
A parlamenti apparátus313
Az Országgyűlés működési rendje314
Az Országgyűlés megbízatási ideje, ülésszakai és ülései314
Az Országgyűlés tanácskozási rendje315
A képviselők jogállása317
A mandátum jellege317
A mandátum keletkezése és megszűnése318
Az összeférhetetlenség319
A képviselői munka biztosítékai: a mentelmi jog és az anyagi juttatási rendszer320
Jegyzetek321
A közpénzügyek. Az Állami Számvevőszék. A Magyar Nemzeti Bank - Papp Imre
A közpénzügyek alkotmányi szabályozása327
Az államháztartás, a közvagyon328
A költségvetési jog329
Költségvetési hatáskörmegosztás332
A rendhagyó költségvetési eljárás332
A zárszámadás333
Az Állmi Számvevőszék333
A számvevőszék szervezete és függetlensége333
A számvevőszék hatásköre335
A számvevőszéki vizsgálat336
A Magyar Nemzerti Bank337
A jegybank szervezete337
A jegybanki függetlenség hatásköri és szervezeti értelemben338
Jegyzetek341
A köztársasági elnök - Sári János
Az intézményes jellege345
A köztársasági elnök hatásköre346
Az államfő jogállása, a tisztség keletkezése és megszűnése353
Az államfő felelőssége354
Jegyzetek335
A kormány - Sári János
A kormányzás fogalma, a Kormány szerepköre359
Az Országgyűlés és a kormány viszonya, a Kormány legitimitása361
A Kormány működése363
A Kormány ügyrendje365
A Kormány ülése365
A Kormány munkáját segítő szervek365
A Miniszterelnöki Hivatal366
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal367
A miniszterelnök367
A miniszter, a minisztérium, az államtitkár368
A miniszteri és az államtitkári felelősség370
A kormány és a közigazgatás.Az alkotmányjogi megítélés alapjai375
Jegyzetek377
Az alkotmánybíróság - Kukorelli István - Papp Imre - Takács Imre
Az alkotmánybíráskodás fogalma381
Az alkotmánybíráskodás kialakulása382
A európai alkotmánybíráskodás383
Az alkotmánybírósági hatáskörök és eljárások főbb típusai385
A magyar Alkotmánybíróság létrejötte387
A magyar alkotmánybírósági modell jellemzői389
A szabályozási koncepció lényege389
Az Alkotmánybíróság függetlensége390
Az Alkotmánybíróság jellege391
Az Alkotmánybíróság feladat- és hatáskörei392
Az alkotmányellenesség előzetes vizsgálata (előzetes normakontroll)392
Az alkotmányellenesség utólagos vizsgálata (utólagos normakontroll)393
A nemzetköz szerződésbe ütközés vizsgálata396
Az alkotmányjogi panasz396
A mulasztásba megnyilvánuló alkotmányelleneség399
A hatásköri összeütközések (hatásköri vita)400
Az alkotmány rendelkezéseinek értelmezése (alkotmányértelmezés)401
Egyéb hatáskörök401
Az Alkotmánybíróság szervezete, eljárása404
Az Alkotmánybíróság szervezete és működése404
Az Alkotmánybíróság eljárása405
Jegyzetek406
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa - Fürész Klára
Az országgyűlési biztos megjelenése a magyar közjogban411
Az intézmény története411
Az országgyűlési biztos az alkotmányban412
Az országgyűlési biztosok működésének törvényi szabályozása412
Az országgyűlési biztos jogállása413
Az országgyűlési biztos személyes felelőssége és függetlensége413
Az országgyűlési biztos hivatalli felelőssége és függetlensége415
Az országgyűlési biztos feladatai és hatásköre416
Az országgyűlési biztos feladat- és hatáskörének tárgyi hatálya416
Az országgyűlési biztos feladat- és hatáskörének szervi hatálya417
A különbiztosok feladat- és hatásköre418
Az országgyűlési biztos eljárása418
A vizsgálati eljárás megindítása419
Az országgyűlési biztos által végzett vizsgálat eszközei és módszerei419
A országgyűlési biztos intézkedései420
Az országgyűlési biztos intézményesülése a magyar közjogban421
Jegyzetek422
A helyi önkormányzati rendszer - Kukorelli István - Takács Imre
Az önkormányzati általános fogalma425
A települési és a területi önkormányzati eszméje és főbb modelljei426
A magyar önkormányzatok történelmi típusai428
A magyar önkormányzati rendszer létrejötte és sajátosságai430
Az önkormányzás fogalma, az önkormányzatok szervezetei, hatásköri és gazdasági önállósága432
A helyi önkormányzatok alkotmányos alapjogai434
A helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre437
Az önkormányzatok belső szervezeti felépítése438
Az állami területi beosztás, az önkormányzati típusai439
A község440
A város440
A megye441
Jegyzetek442
A Bíróság - Fürész Klára
A bírói igazságszolgáltatás fogalma445
Az igazságszolgáltatás tevékenység tartalma445
Az igazságszolgáltatás tevékenység fajtái446
Az igazságszolgáltatás szervezeti meghatározottsága447
Az igazságszolgáltatás tágabb értelemben448
Az igazságszolgáltatás szabályozásának jogszabályi háttere449
Az igazságszolgáltatás alkotmányos alapelvei450
Az alapelvek funkciója450
A bírói függetlenség elve451
Az igazságszolgáltatás egységének elve471
A társasbíráskodás, az ülnökök részvételének elve477
A bírósági tárgyalás nyilvánsoságának elve479
Az anyanyelv használatának elve481
Az ártatlanság vélelmének elve481
A védelem joga és az ügyvédség482
A jogorvoslati jogosultság elve488
A tisztességes eljárás elve488
A bíróságok szervezete és hatásköre491
A bírósági szervezet sajátosságai491
A helyi bíróság493
A megyei bíróság493
Az ítélőtábla494
A Legfelsőbb Bíróság494
A bíróságok igazgatása497
A bíróságok igazgatásának általános kérdései497
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács497
A bírósági vezetők498
A bírói testületek499
A bírósági dolgozók501
Jegyzetek501
Az ügyészség - Fürész Klára
Az ügyészség alkotmányjogi megközelítése507
Az ügyészi funkció és az ügyészi szervezet történeti modelljei507
Az ügyészi funkció és szervezet Magyarországon508
Jogszabályi háttér511
Az ügyészség funkciói512
A nyomozás törvényessége feletti felügyelet512
A büntetés-végrehajtás törvényességének felügyelete513
Az ügyész részvétele a bírósági eljárásokban515
Az ügyészi törvényességi felügyelet518
Az ügyészség szervezete519
Az ügyészség alkotmányos függetlensége519
Az ügyészi szervezet felépítése521
A katonai ügyészség523
Az ügyészségi szolgálati viszony524
Jegyzetek526
Függelék
Az alkotmánytan válogatott bibliográfiája531
1949. évi XX. törvény. A Magyar Köztársaság alkotmánya551
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Alkotmánytan I. Alkotmánytan I. Alkotmánytan I.

Néhány lapon bejegyzés található.

Állapot:
1.920 Ft
960 ,-Ft 50
14 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Alkotmánytan I. Alkotmánytan I. Alkotmánytan I. Alkotmánytan I. Alkotmánytan I.

Néhány lapon aláhúzások, jelölések láthatóak.

Állapot:
1.920 Ft
1.340 ,-Ft 30
20 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Alkotmánytan I. Alkotmánytan I. Alkotmánytan I. Alkotmánytan I. Alkotmánytan I. Alkotmánytan I. Alkotmánytan I.

A lapélek enyhén foltosak, a lapokon színes sorkiemelés és jelölés látható.

Állapot: Sérült
1.920 Ft
1.530 ,-Ft 20
23 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Alkotmánytan I. Alkotmánytan I. Alkotmánytan I.

Néhány lapon aláhúzások találhatóak.

Állapot:
1.920 ,-Ft
29 pont kapható
Kosárba