Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Állam, térkapcsolatok, demokrácia

Bihari Ottó emlékülés

Előszó

Az államhatalom gyakorlásának egyik kulcskérdése az, vajon a jövő társadalmi formátumainak kiépítését érti-e az apparátus, küzd-e érte, vagy hagyja, hadd burjánozzék dudvaként mindaz, amit... Tovább

Előszó

Az államhatalom gyakorlásának egyik kulcskérdése az, vajon a jövő társadalmi formátumainak kiépítését érti-e az apparátus, küzd-e érte, vagy hagyja, hadd burjánozzék dudvaként mindaz, amit befolyásolni lehetne, és - talán - el lehetne kerülni a modern társadalom csapdáit. El kell várnunk az államapparátus minden részlegétől, hogy a kimondott és a kimondatlan igényekre is reagáljon. A törvény adta kereteket csak akkor tudjuk a mának megfelelő igényekkel kitölteni, ha a jogalkalmazó mindazokra a kérdésekre válaszol, amelyek a jogszabályok szövege mögött felismerhetők, így az érdekek megismerésére, mérlegelésére és integrálására. Természetes, hogy ez nemcsak a jogalkalmazó kötelessége, hanem a politikai szervezeteké is, beleértve a tömegmozgalmakat, a tömegszervezeteket és másfajta érdekképviseleteket is. Vissza

Tartalom

Államtudományi és regionális kutatások; Hazai és nemzetközi tudományszervezés; A helyi - területi politika (Plenáris ülés)5
Szotáczky Mihály: Megnyitó7
Enyedi György: Regionális kutatások a Dunántúli Tudományos Intézetben13
Ádám Antal: Bihari Ottó munkássága a magyar államjog felszabadulás utáni fejlődésében19
Kovács István: Államjog és alkotmányjog40
Kilényi Géza: A VII. ötéves tervidőszak kiemelt államtudományi kutatásai73
Bartke István: A területi egységek társadalmi-gazdasági tartalma és irányítási funkciója87
Tigyi József: Bihari Ottó, mint a pécsi tudományos központ szervezésének élharcosa98
Daróczi Eta: A Bécsi Központ szerepe a nemzetközi társadalomtudományi együttműködésben, figyelemmel Bihari Ottó érdemeire103
Nagy József: A helyi-területi politika problematikája; Bihari Ottó tevékenysége a megyei politikában115
Hatalom - Önkormányzat - Demokrácia (I. szekció)127
Szentpéteri István: Az állami szervek közötti egyensúlyozó rendszer kialakításának problematikája Bihari Ottó koncepciójában129
Holló András: Parlament de lege ferenda143
Tóth Antal: A társadalmi érdekegyeztetési mechanizmus néhány gazdasági-politikai alapproblémája157
Bogdán Tibor: A jogforrási rendszer és az állami irányítás jogi eszközrendszerének aktuális problémái171
Kiss László: A tanácsi (önkormányzati) jogalkotás néhány elvi és gyakorlati kérdése180
Rácz Attila: A helyi önkormányzati-igazgatási jogi normaalkotás190
Markos György: A tanácsi döntéshozást előnyösen és hátrányosan befolyásoló tényezők198
Sükösd Ferenc: A tanácsi bizottságok szerepe a tanácsi döntési folyamatban207
Hazafi József: Elöljáróság - önkormányzat217
Kara Pál - Wiener György: A népszavazás bevezetésének lehetősége a helyi tanácsoknál225
Csefkó Ferenc: Az állampolgárok részvételi lehetőségei a köz ügyeinek intézésében243
Bőhm Antal: A lakosság részvételi sajátosságai egy empirikus vizsgálat tapasztalatai alapján252
Gáspár Gabriella: A politikai szocializáció és az egyéni értékrendszer néhány összefüggése263
Pál László: Mit vizsgál a helyi társadalomkutatás?272
Szotáczky Mihály: társadalomirányítás és az állampolgár (Összefoglaló az I. szekció munkájáról)280
Térkapcsolatok, közigazgatás (II. szekció)289
Horváth Gyula: Területi gazdaságirányítási modellek a szocialista országokban291
Pálné Kovács Ilona: A politikatudomány szerepe a területi kutatásokban307
Benkőné Lodner dorottya: A területiség kérdései a környezetvédelmi igazgatásban316
Rechnitzer János: A nagyvárosi agglomerációk fejlődésének tendenciái324
Berényi Sándor: A közigazgatás sajátos kérdései a településegyüttesekben336
Iváncsics Imre: A városkörnyéki igazgatás szerepe a települések fejlesztésében364
Fonyó Gyula: Területi beosztás - tanácsigazgatás364
Verebélyi Imre: A helyi igazgatás és a helyi önkormányzat373
Kara Pál: A körzetközpontok közreműködése a megyei irányításban384
Farkas Károly: A nagyvárosi tanácskozási központok önkormányzati munkát segítő tevékenysége392
Beluszky Pál: Közigazgatási területbeosztás - városkörnyékiség (Összefoglaló a II. szekció munkájáról)399
Lakosság, terület, település (III. szekció)411
Hajdu Zoltán: A közigazgatási területszervezés közigazgatás-földrajzi kérdései413
Timár Lajos: A társadalmi szerkezet települési-területi differenciáltsága a két világháború közötti Magyarországon422
Erdősi Ferenc: Monocentrikus térszerkezet és közlekedési hálózat438
Fodor István: Komplex térségek környezetvédelmi problémái449
Tóth József: Hosszú távú regionális ütem-differenciák a magyar városfejlődésben456
Mészáros Rezső: A helyi társadalom térpályáinak idődimenziói467
Lengyel Imre: A települések alapfokú ellátási szintje szerinti tipizálási problémák473
Csatári Bálint: Az új települések keletkezésének társadalmi problémái489
Berényi István: A települések belső szerkezetének szociálgeográfiai vizsgálata és a településrendezés kapcsolata497
Kovács Teréz: A települések társadalmának szegregációs kérdései507
Ormosy Viktor: Településpolitika-tervezés (Összefoglaló a III. szekció munkájáról)520
Függelék533
Válogatás a Bihari Ottóval készített rádióinterjúkból535
A parlament munkájáról
Törvényekbe írt történelem
A tanácstörvényekről
A kutatás, az oktatás és a gyakorlat kapcsolata
Munka után a családdal
Egyetemi tanár - a Dunántúli Tudományos Intézet igazgatója
Bihari Ottó tudományos munkássága - Ádám Antalné561
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem