A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Literatura 1977/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata/IV. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. SZÁM
Nyírő Lajos: Irodalomszociológiai kutatások a Szovjetunióban - Szakulin és Keltujala munkássága3
Bécsy Tamás: A műelemző módszerek problémái és az elmúlt évek műelemző kötetei13
Lukácsy Sándor: Romantikus költészet - szociális romantika23
Varga József: Egy Ady-vers világa: "Hiába hideg a Hold"28
Alföldy Jenő: Illyés Gyuláról - németeknek36
Oltyán Béla: Déry és az egzisztencializmus. A polgári elidegenedés-ábrázolás meghaladása47
Kiss Endre: Gondolatok a modern nagyregény elméletéhez61
Áttekintés tizenöt év (1957-1972) drámáiról (Munkaközösség)78
Műhely
Darabos Pál: Hamvas Béla irodalom- és művészetszemlélete 1930-1948100
Bencze Lóránt: József Attila: Betlehemi királyok - Kultúrrétegek a versben121
Erdődy Edit: Szerkezet és jelentés Tandori Dezső "A mennyezet és padló" című kötetében127
Szemle
Németh Lajos: Kondor (Beke László)134
Németh G. Béla pozitivizmus-tanulmányairól (Dávidházi Péter)137
Sípos Lajos: Babits Mihály és a forradalmak kora (Melczer Tibor)148
2. SZÁM
Martinkó András: Bevezető gondolatok egy "vallásos" Ady-vers elemzéséhez3
Szörényi László: A Szigeti Veszedelem és az európai epikus hagyomány27
Kovács László: A "romantikus hiányérzet" néhány típusa és összefüggései (Egy-egy Hölderlin, Shelley, Vörösmarty és Hugo-vers összehasonlítása)40
Bakonyi István: Elidegenedés Németh László: Gyász és Iszony című regényeiben80
Műhely
Almási Miklós: Vita a Hegel-képpel. Néhány sor Bacsó Béla dolgozata elé106
Bacsó Béla: Tragikum és történetfilozófia (Hegel)108
Szemle
Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtöt lépék, Nagy Olga: Széki népmesék (Széles Klára)124
3-4. SZÁM
Gránicz István: Lenin harca a pártsajtó pártosságáért3
Bonyhai Gábor: Egy metahermeneutika lehetőségéről27
Rónay László: Kosztolányi Ady-revíziója és ennek irodalmi környezete52
Tverdota György: A Nyugat és az avantgarde között76
Bata Imre: Gondolatok csillagszerű gravitációja (Weöres Sándor költészetéről)94
Fülöp László: Pilinszky János pályakezdéséről105
Veres András: A szociológiai szempontú tartalomelemzés néhány problémája121
Varga László: Új jelenségek a mai magyar prózában132
Fogarassy Miklós - Kamarás István: Olvasók a labirintusban. Egy Örkény-novella értelmezései141
Kis Pintér Imre - Mérei Ferenc - Erdődy Edit - Veres András - Erdélyi Ildikó: Örkény István: Kavicsok (novellaelemzés)161
Pomogáts Béla: A marosvécsi irodalmi parlament179
Műhely
Komoróczy G. Emőke: Kassák konstruktivista szintézise184
Virágos Zsolt: Az elveszett üzenet202
Szemle
Barta János: Klasszikusok nyomában (Nagy Miklós)217
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Literatura 1977/1-4. Literatura 1977/1-4. Literatura 1977/1-4. Literatura 1977/1-4. Literatura 1977/1-4.

A kötetek gerince kissé elszíneződött, bejegyzés található rajta. A borító enyhén töredezett. Néhány lapon ceruzás aláhúzások láthatók.

Állapot:
1.500 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba