799.110

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Társadalmi Szemle 1993. január-december

Szocialista elméleti folyóirat - XLVIII. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

Cikkek
Antal László: A magyar gazdaságpolitika mozgásteréről
Antalóczy Katalin: Számok által homályosan - Külkereskedelmi folyóiratok 1992-ben és 1993 elején
Bihari Mihály: Nemzet és politika
Bíró Gáspár-Taubner Zoltán: A nemzetiségi kisebbségek jogainak kodifikációs munkálatai az Európai Tanácsban, 1992-1993
Bognár Károly: A biztonság és a biztonságpolitika hazánkban
Brenner János: Budapest területi és népesedési fejlődése - A három város egyesítésének százhúsz éve
Bruszt László: Gondolatok a gazdasági kapcsolatok rendszeréről
Csatári Bálint: Az Alföld fejlesztésének lehetőségei és korlátai
Csath Magdolna: A gazdasági fejlődés illúziói és valós lehetőségei
Dunay Pál: Békefenntartás és béketeremtés. A kelet-nyugati kapcsolatok új dilemmái
Fehér Ferenc: A modern és a posztmodern politikai állapot - Összehasonlítás és szembeállítás (Berényi Gábor fordítása)
Frey Mária: Nők a munkerőpiacon
Gazsó Ferenc: Elitváltás Magyarországon
Gosztonyi Péter: A szovjet hadsereg Magyarországon 1956-ban (vázlat)
Gönczöl Katalin: A bűnözés társadalmi összefüggései
Halmai Péter: A magyar agrárexport és az EK-társulás
Héthy Lajos: Tripartizmus: lehetőség vagy illúzió? A munkaügyi kapcsolatok és a rendszerváltás
Illés Iván: A mai magyar gazdaságpolitika. Egy új koncepció körvonalai
Ilonszky Gabriella-R. Malcolm Punett: Pártok és pártvezetők Magyarországon
Keserű János: Rendszerváltás az agrárágazatban
Kiss Jenő: Közművelődési könyvtárak a rendszerváltás idején
Koncz Katalin: Nők a rendszerváltásban
Kopátsy Sándor: Úttévesztés
Lóránt Károly: A világgazdaság és a magyar gazdaság fejlődése 2000-ig
Neumann László: "Nem engedjük az üzemet elherdálni". Egy kavicsbánya privatizációjának története
Petschnig Mária Zita: Inflációnk természetrajza
Pokol Béla: Pénz és politika
Pokol Béla: A magyar parlamentarizmus szerkezete (I). A "hatalmi négyszög" súlyelosztásai
Pokol Béla: A magyar parlamentarizmus szerkezete (II). A "hatalmi négyszög" súlyelosztásai
Poszler György: A görbe tükör és forgatókönyv. Népiesek és urbánusok a marxista kritikában (1937-1943)
Pozsgay Imre: Sorsfordító hónapok. Részlet a szerző Reng a föld című kötetéből
Dorothy Rosenberg: Az újra felhúzott fal. Idegengyűlölet az újraegyesített Németországban
Szegvári Péter: Kié a hatalom az önkormányzatokban?
Szigeti Péter: A jogállamiság, mint társadalmi probléma
Tálas Péter: Lengyelország: választások után
Varga Gyula: A mezőgazdaság és a szövetkezetek átalakulása
Vigvári András: Négy év gazdaságpolitikája
Voszka Éva: Szakadékban (Egy nagyvállalat válságkezelésének kudarca)
Voszka Éva: Az elosztásos módszerek előretörése a privatizációban
Beszélgetések
Megedződtünk. Horn Gyulával, az MSZP elnökével Bede Rita beszélget
A feladat öt szöglete. Farkas Zoltán interjúja Békési Lászlóval
Új társadalmi szerződés kell! Ferge Zsuzsa szociológussal Hovanyecz László beszélget
Kétharmados társadalom. Bossányi Katalin interjúja Kolosi Tamással
Mérlegen a magyar külpolitika. Bede Rita interjúja Kovács Lászlóval, az országgyűlés külügyi bizottságának elnökével
Napirend előtt
Ágh Attila: A tárgyilagos demokrácia dinamikusan egyensúlyozó hatalmai
Berta Györgyi-Perger Éva: A területi integráció akadályai és esélyei. Kistérségi szerveződések tapasztalatai
Csejkó Ferenc: Hogyan tovább önkormányzat?
Földesi Tamás: A mozgáshoz való jog Achilles-sarka: a menedékhez való jog
Halmai Gábor: A négyszög háromszögesítése
Horváth M. Tamás: Önkormányzataink - belülről
Kerekes Zsuzsa: A hatalom ága-boga
Kovács László Imre: Arányos-e a listás választási rendszer?
Sári János: A rendeleti jogalkotás
Sári János: Alkotmányosság - túl az alkotmányjogi norma határán
Vastagh Pál-Wéber Attila: A jog szerepe a politikai átmenetben. Szakmai és politikai elemek a törvényhozásban
Vígvári András: Az önállóság korlátai. Az önkormányzatok helyzete és perspektívái
Weiner György: Politika és önkormányzat a rendszerváltás időszakában
Műhely
Bikácsy Gergely: Fordulópont előtt a magyar film
Csabai Károly-Móricz Lajos: A hivatásos hadseregé a jövő?
Gombos József: A finn modernizáció politikatörténeti aspektusai
Havas Péter: A szociáldemokrácia és a változó világ. Az út Berlinig
Levendel László: A hajléktalanságról itt és most
Lukács Antal: A posztmodernizmus és a zene
Pattantyús H. Endre: Környezeti bajaink gazdasági gyökerei
Zalai K. László: Volt egyszer egy médiaháború. Sajtó és politika 1944-1948
Fókusz
Érzelmi alapon - Beszélgetés a könyvszakmáról
Bognár Károly: Biztonságpolitikai dilemmáink
Fekete János-Simek Zsófia: A népfogyatkozás egyik fő okáról
Giljsberg Bart: A tömegkommunikáció szerepe a politikai átmenetben
Kovács Jenő: Magyarország geopolitikai, geostratégiai dilemmái
Lévai Imre: Zavaros vizekről biztos kikötőbe. A menekültkérdés gondjai
Kilépni a gazdasági félmegoldások köréből. Medgyessy Péterrel Bossányi Katalin készített interjút
A kultúra demokratizálása sokba kerül. Marschall Miklóssal, Budapest főpolgármester-helyettesével beszélget Wisinger István
Régiónk
Demény Lajos: Romániai pártok a nemzeti kisebbségről. Programok az 1992-es általános választásokon
Alexander Duka: Oroszországi politikai pártok a puccs után
Georgi Karasimeonov: Pártpanoráma Bulgáriában
Kemény Vagyim-Mikusi Csaba: Vállalkozók a mai Oroszországban
Lábody László: A határon túli magyarság és a gazdasági együttműködés. Politikai megfontolások egy kormányzati programhoz
Réti Tamás-Tóth G. László: Regionális együttműködés, szabadkereskedelem. Lehetőségek és korlátok Közép-Európában
Tálas Péter: Rendszerváltás és többpártrendszer Lengyelországban (I.)
Tálas Péter: Rendszerváltás és többpártrendszer Lengyelországban (II.)
Nemzetközi kitekintés
Borbély Szilvia: A demokráciától a diktatúráig és viszont
Borbély Szilvia: Itáliai dilemmák
Gazdik Gyula: A Perzsa(Arab)-öböl térsége, válság után
Jordán Gyula: Kína az 1990-es években. Szocializmus kínai jellemzőkkel, szociális piacgazdaság, vagy...
Kéri László: Elnökcsere - avagy egy más politikai kor kezdete
Ludányi Arnold: Privatizáció Kelet-Németországban
Nyilas Mihály: Az önkormányzati autonómia változásai Svédországban
Szarvas László: A magyar parlamenti pártrendszer - európai szempontok alapján
Szentpéteri Nagy Richárd: Elnökválasztás osztrák módra
Beszélő múlt
Gergely Jenő: A katolikus egyház és a köztársaság
Kontha Sándor: "Ha a lángot itt tartjuk magunknál"
Ripp Zoltán: Az ideiglenes korszak vége - MSZMP, 1957. május-június
Urbán Károly: A kádári konszolidáció második szakasza. Változások az MSZMP politikai irányvonalában 1957 elején
Esszé
Almási Miklós: A pénzváltók utcájában
Sziklai László: Búcsú vagy reneszánsz? Karl Marx a XXI. században
Tájékozódás
Kontha Sándor: Mit ér a szobrász, ha magyar?
Napló
Karinhy Ferenc: Januártól-augusztusig. Feljegyzések 1968-ból. Válogatta és a bevezetőt írta Jovánovics Miklós
Véleménycsere
Balogh Gábor: Lehet-e másként - hogyan tovább?
Cseh-Szombathy László: A szociálpolitika gazdaság-, népesedés- és családpolitikai összefüggései
Ifj. Fekete Gyula: A baj nagyobb
Mikola István: Új társadalmi szerződés? Naiv elképzelés?
Dokumentumok
Kádár János saját kezű feljegyzése a Rajk-perről (1954. július 20.) Hajdú Tibor bevezetőjével
Némethné Vágyi Karola-Urbán Károly: Az MSZMP és a többpártrendszer 1957-ben. A Varga-féle reformbizottság és a pártvezetés
"...nem engedhettük a hatalmat". Az MSZMP 1956. november 13-i aktívaülésének jegyzőkönyve. Kiss József-Ripp Zoltán-Vida István bevezetőjével
Források a Nagy Imre-kormány külpolitikájának történetéhez. Közli: Kiss József-Ripp Zoltán-Vida József
"Mi inkább az elnapolás mellett vagyunk, minthogy enyhe ítéletet hozzunk most" Három dokumentum a Nagy Imre-per 1958 februári elhalasztásáról. Kiss József-Ripp Zoltán bevezetőjével
Katiny: Válogatás a lengyel-Jelcin dossziéból. Szabó Lajos Mátyás bevezetőjével
Követjelentések és táviratok. A budapesti lengyel nagykövetség diplomáciai tevékenysége 1956. november 20-tól december 3-ig. Tischler János bevezetőjével
Az MDP Politikai Bizottsága 1956. június 28-i ülésének jegyzőkönyve. Az 1956. júniusi moszkvai kommunista csúcstalálkozó és Magyarország. Urbán Károly-Vida István bevezetőjével
Jelentések a pártközpontnak 1956. október 28-29. Urbán Károly-Vida István bevezetőjével
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Társadalmi Szemle 1993. január-december Társadalmi Szemle 1993. január-december

Könyvtári lapok voltak.

Állapot:
4.700 Ft
2.350 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba