Növényvilág témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Kémikusok Lapja 1956. január-december

A Magyar Kémikusok Egyesületének tudományos és gyakorlati közlönye/XI. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Magyar Kémikusok Egyesülete
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 364 oldal
Sorozatcím: Magyar Kémikusok Lapja
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: További szerzők a könyvben. Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Teljes évfolyam.

Tartalom

Almássy Gyula: Analitikai vizsgálatok dunántúli kőszénhamuk urán-, vanádium és molibdéntartalmának eredetével kapcsolatban
Aniszimov I. V.: Acetaldehidből való ecetsavgyártás automatizálása
Baktay György: Rusznák István
Bartha Zoltán: Bruckner Zoltán
Baumann Miklós: Fehérjék reakciómechanizmusának vizsgálata Tiselius elektroforézissel
Bácskai Gyula: Solti Mihály
Bárány Mihály: Az aktin-aktin kötés vizsgálata
Benedek Pál és Szepesy László: Folytonos üzemű gázkromatográfia
Bognár Rezső: Megemlékezés Kabay Jánosról
Boksay Zoltán: Az egyensúlyok tárgyalásának kérdései a kémiai alapoktatásban
Bruckner Zoltán - Szőr Péter - Bartha Zoltán - Vad László - Zakar Pál: A nagylengyeli fuvatott bitumen felhasználása a gumiiparban
Cieleszky Vilmos: Az emberi szervezet vas-fehérje-komplexei és szerepük a vasháztartásban
Csürös Zoltán: Zemplén Géza
Dumbovich Boris: A daganatos betegségek kemoterápiája
Ettre László - Kovács Lajos: A polietilén előállítási és termelési kérdései
Evva Ferenc: Újabb nézetek fotográfiai emulziók fényérzékenységéről
Fehérjék szerkezetének vizsgálata
Fekete György: Hegyeli Endre
Feuer György: Pajzsmirigy hormonok papírkromatográfiás meghatározása
Fodor Gábor: Magyar Vegyészkongresszus
Freund Mihály - Vajta László: A kőolajfeldolgozóipar legújabb eredményei a IV. Petróleum Világkongresszuson Rómában
Freund Mihály - Vámos Endre: Mikroviszkoziméter
Gelei Frigyes: Poliakrilsavas nátrium előállítása és felhasználása
Gerendás Mihály: Polarizált fényben történő vizsgálatok
Géczy László: A kishőfokú barnaszénlepárlás és kátrányfeldolgozás kénmérlege
Giber János - Szántay Csaba: Nitroparaffinok
Gloetzer József: A szintézisgáz gyártásának hazai lehetőségei
Guba Ferenc: Az elektronmikroszkóp szerepe a fehérjekutatásban
Gyenes István: Szerves vegyületek meghatározása vízmentes közegben
Hadfy Kovács Iván: Fáradtolajok papírkromatográfiás vizsgálata
Halászy Jenő: Polinszky Károly
Hegyeli Endre - Fekete György: Az ACTH-protamin komplex vizsgálata
Herédy László - Ráskai Béla - Kovács Miklós: A fenolkinyerés helyzete és fejlesztési lehetőségei a szénfeldolgozó iparban
Hortobágyi Gábor - Véghelyi Péter: A dehydracetsav
Horváth Gyula: A szerves vegyipar, gyógyszeripar és gumiipar fejlesztésének irányvonalai a második ötéves tervben
Jausz Ernő: Vegyipari szerelvények
Jeney Iván: Egyes anyagok trópusállóságának tanulmányozása a nedvesség, a hőmérséklet és a penészedés szempontjából
IUPAC működéséről beszámoló
Keömley Gábor: Aktiválási analízis
Kerekes István: Korszerű gumiabroncsok
Kerti József: Kénsav és nátronlúg elektrolitikus gyártása nátriumszulfátból
Kérdés - felelet
Kiss Dénes: Néhán y időszerű munkavédelmi kérdés vegyipari üzemek tervezésében
Kocsis Elemér: Disítási eljárások oldatos színképelemzéshez
Kolozsváry Gábor: Adatok a karbamid-formaldehid ragasztóanyagok fizikájához és kémiájához
Korach Mór: Vándor József
Kossuth-díjas vegyészeink beszámolója
Kovács Lajos: A Műanyagipari Kutató Intézet
Kovács Lajos: Ettre László
Kovács Miklós: Herédy László munkásságának eddigi eredményei
Kováts Zoltán: Nyilasi János
Könyvismertetés
Kőrösy László: Vakuumolajok
Közgyűlés. A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége IV. Közgyűlése
Krisztóf Pál: A Borsodi Kokszolómű technológiája
Laczkó Edéné: Újabb típusú aminoplaszt présprook és gyanták
Lám István: Miklóssy Gábor
Lányi Béla: A magyarországi timföldgyártás ipari és gazdasági problémái
Lenonov A. L.: A vegyipari automatika tervezésének alapvető kérdései a Szovjetunióban
Machay László: Tangl Harald
Marton Endre: Rusznák István
Mikes János: Hazai ioncserélő gyantatípusok
Mikes János: Ioncserélő műgyanták minősítése
Miklóssy Gábor - Lám István: A vegyipar fejlődése Bulgáriában
Műszaki érdekességek
Műszaki lapszemle
Nádasy Miklós - Ráskai Béla: Szerves vegyipari alapanyagok kinyerése hazai feketekőszén kátránytermékekből
Németh Jenő: Adszorpció kinetikájának vizsgálata fluid rétegekben
Nowotny Alajos: Aminosavak kromatográfiás vizsgálata
Nowotny Alajos - Tangl Harald - Nyilasi János - Kováts Zoltán: Fehérjék fémkomplexeiről
Ötéves terv irányelveihez javaslatok
Pályázati felhívás
Polinszky Károly: Gondolatoka Borsodi Vegyikombinált üzembehelyezése alkalmából
Polinszky Károly - Halászy Jenő: Vegyészeti laboartóriumok
Polster Alfréd: Fotoemulziók a magfizikában
Ráskai Béla: Herédy László
Ráskai Béla: Nádasy Miklós
Reznák László: Schwaner Károly
Richter János: Ioncserélők alkalmazása aminosavak kromatográfiájánál
Romhányi György: Anizotrop festődési reakciók jelentősége szubmikroszkópos szerkezettani vizsgálatokban
Rusznák István - Marton Endre - Baktay György: Magos forrpontú klórozott benzolszármazékok előállítási és elválasztási lehetőségeinek vizsgálata
Salusinszky László - Zakar Pál: A bitumen keverése, csomagolása és szállítása
Simek Rezső: Városi gázgyártás földgázból és ásványolajból
Simon Artur: Polivinilalkohol és polivinilacetálok előállítása
Simon Miklós: Schwaner Károly
Sipos Zoltán: A 2.4-D hazai gyártása
Solti Mihály - Bácskai Gyula: A korróziós inhibitorok védőhatásának problémája és alkalmazhatóságuk hazai tapasztalatai
Somló György: Néhány szempont egy klórbenzolüzem technológiájának kiválasztásánál
Schügerl Károly - Zöldi Béla: Gázok kémiai átalakítása parázskisülésben
Schwaner Károly - Reznák László - Simon Miklós: Szilikon habzásgátlók a hazai ásványolajtermékek feldolgozásában
Szalai Lajos - Szőke Sándor: Papírkromatogrammok mennyiségi kíértékelése remissziómérés alapján
Szalay Sándor: Dunántúli szeneink urántartalmának jelentősége Magyarország jövendő atomenergia-gazdálkodása szempontjából
Szántay Csaba: Giber János
Szepesy László: Benedek Pál
Szőke Sándor: Szalai Lajos
Szőr Péter: Bruckner Zoltán
Tangl Harald - Machai László - Nowotny Alajos: Algafajták aminosav komplexének vizsgálata papírkromatográfiával
Thurzó György: Vinilklorid előállításával és polimerizációjával kapcsolatos kutatások
Vad László: Bruckner Zoltán
Vajna Sándor: Kénsavgyártásunk hazai nyersanyagbázisa
Vajta László: Freund Mihály
Vancsóné Szmercsányi Ibolya: Poliészter kontaktgyantákkal kapcsolatos fontosabb kutatási eredményeink
Vas Károly: Baktériumok spóraképzése, spóracsírászása és a folyamatok néhány biokémiai vonatkozása
Vámos Endre: Motorkenőolajok előállítása kénes nyersolajból
Vámos Endre: Freund Mihály
Vegyipar szerepe az atomenergia békés célokra történő felhasználásában
Veres Imre: A vanádiumvegyületek élettani és gyógyszertani szerepe
Véghelyi Péter: Hortobágyi Gábor
Vincze András: KÉmiai dózismérők
Vödrös Dániel: Izotóp laboratórium berendezéséről
Vukov Konstantin: Gyors mechanikus kivonatolás növényi anyagok elemzésénél
Zakar Pál: Bruckner Zoltán
Zakar Pál: Salusinszky László
Zöldi Béla: Schügerl Károly
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem