A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Előadások és poszterek összefoglalója

I. Kelet-Magyarországi Vad-és Halgazdálkodási-, Természetvédelmi Konferencia

Tartalom

Nagyvadgazdálkodási szekció
A VADDISZNÓÁLLOMÁNY EGYEDELOSZLÁSA, DINAMIKÁJA A
KÖZÉP- TISZA MENTI ÉLŐHELYEKEN
(Almássy Károly- Balogh Ferenc- File Ferenc- Palotás Gábor) 21
VADBEFOGÁSI MÓDSZEREK
(Kelemen József- Szemethy László- Kassuba Zsolt- Heltai Miklós) 26
AZ ERDŐ ÉS VADGAZDÁLKODÁS IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI
(Kőhalmi Tamás) 30
A VEGETÁCIÓKOMPONENSEK SZEREPE A GÍMSZARVAS,
DÁMSZARVAS ÉS A MUFLON ŐSZI TÁPLÁLÉKÁBAN ÉS
TERÜLETHASZNÁLATÁBAN
(Mátrai Katalin) 35
A MUFLON HELYE A HAZAI FAUNÁBAN
(Náhlik András) 39
A KOROSZTÁLYSZABÁLYOZÁS JELENTŐSÉGE
A NAGYVADGAZDÁLKODÁSBAN
(Náhlik András) 46
A MUFLON (Ovis ammon musimon Pallas 1811) PARAZITÁKKAL VALÓ
FERTŐZŐTTSÉGE A ZEMPLÉNI HEGYSÉGBEN
(Takács András) 50
A VADKÁRELHÁRÍTÁS LEHETŐSÉGEI
(Walterné Illés Valéria) 54
ŐZÁLLOMÁNY HASZNOSÍTÁSÁNAK SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSE
(Ádám Bence) 61
A GUTHI DÁMÁLLOMÁNY ÉRTÉKELÉSE
(Bartucz Péter- Palotás Gábor- Pataky Károly- Várady János) 65
VADGAZDÁLKODÁSI KÖRZETEK ÉS ALKÖRZETEK KIJELÖLÉSÉNEK
LEHETŐSÉGEI
(Csányi Sándor) 73
TÁBLÁZATKEZELŐ PROGRAMOK ALKALMAZÁSA
A VADGAZDÁLKODÁS TERVEZÉSÉBEN
(Csányi Sándor) 81
KÜLÖNBÖZŐ NAGYVAD- FAJOK GENETIKAI STRUKTÚRÁJÁNAK
VIZSGÁLATA
(Ernhaft József) 83
A GÍMSZARVAS, DÁMSZARVAS ÉS A MUFLON ŐSZI TÁPLÁLÉKA A
HULLATÉK MIKROSZÖVETTANI VIZSGÁLATA ALAPJÁN
(Mátrai Katalin) 87
A VADDISZNÓ HAJDÚ- BIHAR MEGYEI ÁLLOMÁNYÁNAK
DINAMIKÁJA. ÁLLOMÁNY- ÉS TERÍTÉKSŰRŰSÉGE
(Palotás Gábor- Almássy Károly) 91
A Z ŐZ HAJDÚ- BIHAR MEGYEI ÁLLOMÁNYÁNAK DINAMIKÁJA,
ÁLLOMÁNY- ÉS TERÍTÉKSŰRŰSÉGE
(Palotás Gábor- Hajdú Imre- Almássy Károly) 95
VADÁSZAT- VADGAZDÁLKODÁS OKTATÁSA A DATE
MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN
(Palotás Gábor- Szendrei László) 102
VIZSGÁLATOK A HAZAI DÁMPOPULÁCIÓKBAN
(Somogyvári Vilmos) 107
A VADBÚVÓHELYEK BIOKLIMATOLÓGIAI ÉRTÉKELÉSE
(Szovátay György) 117
A MUFLON (Ovis ammon musimon) KÖRÖMBETEGSÉGE
(Takács András) 122
A MUFLON (Ovis ammon musimon Pallas 1811) MÜLLERIUS
CAPILLARIS (PROTOSTRONGYLIDAE) OKOZTA GÓCOS
TÜDŐFÉRGESSÉGE
(Takács András) 126
Apróvadgazdálkodási szekció
ÓLOMSÖRÉT OKOZTA SZENNYEZÉS PROBLÉMÁI
(Ákoshegyi Imre) 134
FOGOLYÁLLOMÁNYOK DENZITÁS-NÖVELÉSÉNEK
LEHETŐSÉGEI ÖKOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL
(Faragó Sándor) 138
HIVATALOS JOGSZABÁLYOK ÉS GYAKORLATI
VADGAZDÁLKODÁS
(Hagymási László) 142
A MEZEINYÚL ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA
(Nagy Lajos) 149
VADGAZDÁLKODÁSI SZEMPONTBÓL HASZNOS ÉS KÁROS
FAJOK EGYEDSŰRŰSÉGE KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS
HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN
(Palotás Gábor) 152
RÓKA IRTÁS HELYETT "GAZDÁLKODÁS"
(Pusztai Péter - Heltai Miklós) 159
FÁCÁN KIBOCSÁTÁSI TECHNOLÓGIÁK ÉS A HASZNOSULÁS
KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
(Szendrei László) 162
AZ APRÓVADVADÁSZAT ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI
HORTOBÁGYON
(Zsarnai Attila) 169
A MEZEINYÚL HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÁLLOMÁNYÁNAK
DINAMIKÁJA, ÁLLOMÁNY- ÉS TERÍTÉKSŰRÜSÉGE
(Nagy Lajos - Palotás Gábor) 176
A FOGOLY HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÁLLOMÁNYÁNAK
DINAMIKÁJA ÉS EGYEDSŰRŰSÉGE
(Palotás Gábor - Nagy Lajos - Szendrei László) 180
A FÁCÁN HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÁLLOMÁNYÁNAK
DINAMIKÁJA, ÁLLOMÁNY-ÉS TERÍTÉKSŰRŰSÉGE
(Papp Zoltán - Almássy Károly - Palotás Gábor) 184
BÉKÉS ÉS JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE RAGADOZÓGAZDÁLKODÁSÁNAK " ÉRTÉKELÉSE
(Szemeti László - Pusztai Péter - Heltai Miklós) 189
Haltenyésztési szekció
IZOENZIMEK BIOKÉMIAI MARKERKÉNT TÖRTÉNŐ
FELHASZNÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA
KÜLÖNBÖZŐ HALFAJOKNÁL
(Csizmadia Csaba - Váradi László) 198
PONTYFÉLÉK GÉNTARTALÉKAINAK MEGŐRZÉSE ÉS
FELHASZNÁLÁSA
(Gorda Sándor - Bakos János) 202
IMMUNSTIMU LÁTOR OK ALKALMAZÁSA A
HALTENYÉSZTÉSBEN
(Jenei Galina - Anderson D.P. - Jenei Zsigmond) 206
A PONTY (CYPRINUS CARPIO) PARAZITAMENTESÍTÉSE
KÁLIUM-PERMANGANÁTTAL A TOXIKOLÓGIAI
ADATOK ISMERETÉBEN
(Sz. Malik Erzsébet - Zeney Zsigmond - Jenei Galina) 208
C - VITAMIN HATÁSA KÜLÖNBÖZŐ HALFAJOK SZÖVETEINEK
L - ASZKORBINSAV TARTALMÁRA
(Gy. Papp Zsuzsanna - Lackner Reinhard - Jeney Zsigmond - O. Tóth
Erzsébet) 212
A PONTY, FEHÉR BUSA ÉS PETTYES BUSA TÁPLÁLKOZÁSI
KONKURENCIÁJA
(Pócsi László) 217
EGY HALTERMELŐ TÓGAZDASÁGBAN VÉGZETT BIOKÉMIA?
ÉS MORFOLÓGIAI VIZSGÁLATOK
(Váradi László - Szilágyi Gábor - Csizmadia Csaba) 221
HALÁLLOMÁNY REKONSTRUKCIÓJA TERMÉSZETES
VIZEINKBEN
(Woynárovich Elek) 226
Természetvédelmi szekció
ERDÉSZETI KEZELÉS ÉS HATÁSAI LIGETERDŐK MALAKO-
FAUNÁJÁRA KÉT ESETTANULMÁNY KAPCSÁN
(Bába Károly) 242
AZ ÉSZAKI KÖZÉPHEGYSÉG KELETI FELÉNEK DENEVÉR-
FAUNISZTIKAI FELMÉRÉSE
(Bihari Zoltán - Gomkötő Péter) 246
NYÍRSÉGI LÁPOK FEJLŐDÉSTÖRTÉNETI REKONSTRUKCIÓJA
ÉS TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI LEHETŐSÉGE
(Braun Mihály - Sümegi Pál - Hertelendi Ede - Szöőr Gyula - Szűcs László -
Tóth Albert) 250
EGY ZEMPLÉNI "BARLANG" ÉLŐVILÁGÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL
(Endes Mihály) 254
VÉDETT MADÁRFAJOK MEGŐRZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
AGRÁRKÖRNYEZETBEN
(Faragó Sándor - Jánoska Ferenc) 258
HALFAUNISZTIKAI ADATOK A SAJÓ FOLYÓRÓL, KÜLÖNÖS
TEKINTETTEL A FOLYÓ SZENNYEZETTSÉGÉRE
(Hoitsy György) 263
TÖVISSZÚRÓ GÉBICS VIZSGÁLATOK AZ AGGTELEKI NEMZETI
PARKBAN
(Horváth Róbert - Márkus Zoltán - Visnyovszky Tamás) 270
MESTERSÉGES FÉSZEKODÚTELEP MADÁRTANI ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI JELENTŐSÉGE EGY KEMÉNYFA
LIGETREDŐBEN A HAJDÚSÁGI ERDŐSPUSZTÁKON
(Juhász Lajos) 275
A HORTOBÁGYI ÁRASZTÁSOK SZEREPE A GYAKORLATI
MADÁRVÉDELEMBEN
(Kovács Gábor) 281
TERMÉSZETVÉDELEM ANGLIÁBAN: WICKEN FEN
-BEMUTATÁSA
(Lakatos Gyula) 285
A HORTOBÁGY TERMÉSZETI KÉPÉNEK VÁLTOZÁSA
- GONDOLATOK A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELMÉRŐL
(Nyilas István) 290
TERMÉSZETVÉDELEM - VADÁSZAT - VADGAZDÁLKODÁS
KÖZÖS FELADATAI
(Sóskúti György) 297
KÖRNYEZETI ÁLLAPOTROMLÁSOK TÜKRÖZŐDÉSE
A DEBRECENI NAGYERDŐ NAPPALT LEPKÉIN KERESZTÜL
(Szabó Sándor) 301
VÉDETT RAGADOZÓK AKTUÁLIS HELYZETE
MAGYARORSZÁGON
(Szemethy László) 307
TÁRSULÁS - KOMPLEXEK ÉS TERMÉSZETVÉDELMI
JELENTŐSÉGÜK A TERMÉSZETVÉDELEM ÉS A TÁJVÉDELEM
KAPCSOLATA
(Varga Zoltán) 311
AZ ÉSZAK HORTOBÁGYON ÉLŐ TÚZOKÁLLOMÁNY
VIZSGÁLATA
(Bodnár Mihály) 318
A DUNAKANYAR TÉLI MADÁRTÁRSULÁSÁNAK VIZSGÁLATA
KÉT ÖKOLÓGIAI TÉNYEZŐ TÜKRÉBEN
(Boros Emil - Zágon András) 323
CINEGEFAJOK POPULÁCIÓS TULAJDONSÁGAINAK ELEMZÉSE
EGY KEMÉNYFA LIGETERDŐBEN A HAJDÚSÁGI
ERDŐSPUSZTÁN
(Juhász Lajos - Vas András) 327
AKTUÁLIS VÍZVISZONYOK MÓDOSÍTÁSA A HORTOBÁGYI
NEMZETI PARK TERÜLETÉN
(Karácsonyi Zoltán - Aradi Csaba) 334
HALFAUNISZTIKAI KUTATÁSOK AZ ÉSZAKI KÖZÉP-HEGYSÉGBEN
(Keresztessy Katalin) 337
VÉDETT EMLŐSFAJOK A HORTOBÁGYON
(Palotás Gábor - Demeter András) 341
A HAJDÚBAGOSI FÖLDIKUTYA (SPALAX LEUCODON NORD.)
POPULÁCIÓ EGYEDELOSZLÁSÁNAK DINAMIKÁJA
(Palotás Gábor - Végh Mihály) 350
RELIKTUM FORRÁSLÁP RAKACA MELLEIT
(Papp Mária - Nagy Miklós) 354
A POCSAJI LÁP FEJLŐDÉSTÖRTÉNETI REKONSTRUKCIÓJA
(Sümegi Pál - Braun Mihály - Hertelendi Ede - Félegyházi Enikő -
Vissi Emese - Szabó E. - Tóth Albert - Szöőr Gyula) 359
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem