809.265

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar közmondások gyüjteménye

Különös tekintettel az életbölcseségre és a nevelésre (Több mint hatezer közmondás)

Szerkesztő

Kiadó: Franklin-Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 376 oldal
Sorozatcím: Kis Nemzeti Muzeum
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 15 cm x 10 cm
ISBN:
Megjegyzés: Második kiadás. Nyomtatta a Franklin-Társulat nyomdája.

Előszó

Ezen mű azért lát napvilágot:
1. mert a magyar nyelvgéniusza leghatalmasabban a magyar közmondásokban nyilatkozik,
2. mert ezen válogatott közmondásokban a tiszta józan ész, a magyar észjárás, az... Tovább

Tartalom

Adakozás. Segélyezés23
Adósság. Kezesség24
Ajándékozás25
Akarat. Akaraterő. Jó- és rosszakarat. Akaratosság. Makacsság, Nyakasság. Dacz25
Alázatosság. Megalázkodás27
Alkalom. Alkalmazkodás27
Alkudozás31
Állhatatosság. Kitartás. Állhatatlanság31
Ártalom. Ártatlanság. Szelidség33
Árulás. Árulkodás34
Baj. Kereszt. Gond34
Barátság. Atyafiság37
Bánat. Bánás. Bántás. Sértés. Megtérés. Magábaszállás40
Bátorság. Győzedelmeskedés. Vakmerőség. Vitézség. Vitézkedés42
Becsület. Becsületesség. Becsülés45
Beszéd. Bőbeszédüség. Fecsegés. Nyelveskedés48
Betegség. Nyavalya51
Béke. Békesség53
Bizalom. Elbizakodottság. Önhittség54
Bizonyság. Bizonyítás. Mentegetés. Bizonytalanság. Biztosság. Tanuskodás56
Bocsánat. Engesztelődés. Irgalmasság57
Boldogság. Boldogtalanság57
Bolond. Bolondság58
Bosszu. Bosszuállás. Bosszankodás. Bosszantás62
Bölcs. Bölcsesség62
Bú. Búsulás. Aggodalom. Szomoruság64
Bujaság65
Bűn. Bűnösség. Bünhödés Büntetés. Vétek. Vétkezés66
Csalás. Csalfaság. Csalárdság. Álnokság. Fondorkodás. Ámitás.Képmutatás. Vesztegetés68
Csuda. Csudálkozás71
Csufolódás. Gunyolás. Gyalázás. Szidalmazás. Utálás. Megvetés71
Czifrálkodás73
Dicsekvés. Dicsvágy. Hiuság74
Dicséret. Dicsőités. Dicsőség74
Dorgálás. Gáncsoskodás. Szemrehányás76
Dőzsölés77
Egészség77
Egyenlőség. Egyeneslelküség. Őszinteség. Egyezség. Egyetértés. Öszsetartás. Egyedüllét. Egyszerüség. Megférés79
Egyenetlenség. Hadakozás. Harcz. Perpatvar. Pörlekedés. Megférhetetlenség. Veszekedés. Ellenkezés. Ellenség82
Elég. Elégedettség. Elégedetlenség86
Ember. Emberség. Emberszeretet89
Erkölcs. Erkölcstelenség91
Erő. Hatalom. Gyengeség. Tehetetlenség. Gyámoltalanság92
Esztelenség94
Éhség. Szomjuság98
Élet. Életrevalóság. Ügyesség. Arravalóság. Rátermettség. Vigyázat. Óvatosság101
Érték. Értéktelenség106
Ész. Elme. Értelem112
Észszerüség115
Feledékenység. Felejtés123
Félelem. Félénkség. Gyávaság. Féltékenység. Ijedelem. Ijesztés124
Fösvénység. Telhetetlenség128
Függőség130
Gazdagság131
Gonoszság132
Gyanuskodás. Rágalmazás134
Gyarlóság. Fogyatkozás. Hibásság. Esendőség. Hiábavalóság135
Gyermek138
Halál141
Hallgatás. Hallgatagság143
Hamar. Elhamarkodás. Hirtelenkedés145
Hamisság. Alattomosság147
Harag. Hevesség149
Hasonlóság. Különbség151
Hasznosság. Haszontalanság153
Hazaszeretet156
Hazugság. Tagadás158
Helytelenség. Henyélés. Hanyagság. Restség. Lustaság161
Hir (Jó és rossz)165
Hit. Vallásosság. Hitetlenség. Vallástalanság166
Hitványság168
Hivés. Hiszékenység. Hitel168
Hizelkedés171
Idő. Időszerüség172
Időjárás178
Ifjuság. Vénség181
Igaz. Igazság. Igazságszeretet. Igazmondás. Igazságszolgáltatás. Igazságtalanság. Itélkezés186
Igéret. Fogadás193
Igyekezés. Iparkodás. Előretörekvés. Versenygés. Hátramaradás194
Illik. Illendőség. Illetlenség195
Irigység. Agyarkodás. Marakodás. Gyülölködés197
Isten. Isteni félelem199
Iszákosság. Részegség. Torkosság207
Jámbor. Jámborság210
Jó. Jóság. Jótétemény. Háladatosság. Háladatlanság211
Jobb219
Legjobb223
Nem jó225
Kár. Károsodás227
Kedv. Kellem. Kegyelem. Kegyesség. Kegyetlenség. Gorombaság. Durvaság229
Kevélység. Kényesség. Büszkeség. Gőg. Fenhéjazás. Nagyravágyás231
Kérelmezés. Könyörgés. Halasztás. Mulasztás234
Kivánság235
Kölcsön. Kölcsönösség237
Könnyü. Könnyelműség237
Következetesség. Következetlenség247
Lehetőség. Lehetetlenség247
Lelkiismeretesség. Kötelességérzet. Hűség. Hűtlenség250
Lopás. Tolvajkodás. Orgazdaság251
Megismerés253
Mesterség254
Mérték. Mérséklet. Mértéktelenség. Mértékletlenség256
Munka. Munkásság. Szorgalom257
Nehéz265
Nemes. Nemesség270
Nevelés279
Nyomorult. Nyomoruság. Kétségbeesés274
Nyugalom. Nyugtalanság275
Ok. Okozat. Okosság. Okszerüség276
Ostobaság. Oktalanság. Együgyüség285
Önállóság. Önbecsülés. Önérzet286
Önérdek. Önszeretet. Önzés289
Önismeret. Önuralom. Önzetlenség. Lemondás293
Öröm294
Pazarlás. Pompa. Költekezés. Tékozlás296
Példa297
Pénz300
Próbálkozás. Mérkőzés. Nyerészkedés302
Ravaszság303
Reménység306
Ritka. Ritkaság306
Rossz. Rosszaság307
Sok. Sokaság314
Szabad. Szabadság317
Szegény. Szegénység. Árvaság319
Szem. Szemesség. Szemérem. Szemtelenség. Tolakodás323
Szerencse. Sors. Véletlenség325
Szerencsétlenség328
Szeretet. Szerelem329
Szégyen. Szégyenkezés331
Szép. Szépség. Szépérzet. Rútság332
Szív. Szenvedés. Erzékenykedés. Fájdalom335
Szokás336
Szó. Szólás, Szófogadás. Engedelmesség. Szószegés. Szófogadatlanság343
Szükség. Inség. Kénytelenség345
Szülők348
Takarékosság348
Tanács352
Tanulás. Gyakorlás. Tanulság. Tanítás. Tudás. Tudatlanság354
Természet360
Tilalom361
Tiszt. Tisztelet. Tisztesség. Tisztességtudás361
Tisztaság (Erkölcsi és testi)363
Titok. Titoktartás364
Tréfa. Tréfálkozás. Furcsaság365
Türelem. Tűrés. Türelmesség. Türelmetlenség366
Változékonyság. Mulandóság366
Vendégség. Vendégszeretet367
Veszély. Veszedelem368
Védelem. Oltalom. Fenyegetés369
Vég369
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem