A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Óbuda évszázadai

Fülszöveg

Óbuda 1990-es újjászületése és az Aranybulla egybeeső jubileuma előtti
tisztelgésként adjuk közre 2005. év karácsonyára könyvünk harmadik,
megújított kiadását. Kiadványunk tágabb keretbe helyezi Óbudát, kiemeli kivételes gazdagságú kétezer éves örökségét, felemelő jelenét, és vázolja jövőjének ígéretes távlatait. Kötetünkben a legavatottabb szerzők vállalkoztak szakterületük eredményeinek összefoglaló bemutatására. A könyv Óbuda múltját a régészeti feltárások és a történeti kutatások tükrében, majd egy-egy szakág (ipar, közlekedés, építészet) történetén keresztül mutatja be. A hitélet megelevenítése után a főváros első egyetemétől a fővárosi műszaki főiskolák 2000-ben
megvalósult integrációjáig vezető út egy-egy állomásának felvillantásával kerül bemutatásra az oktatás. Ezt követi az egészségügy helyi történetének, a sportélet nagy hagyományú múltjának és a kulturális élet értékeinek megjelenítése, Tóth Árpád és Krúdy Gyula
legendás Óbudájának megidézése, majd az utolsó másfél... Tovább

Tartalom

ELŐSZÓ ÉS AJÁNLÁS
Tarlós István: 9
BEVEZETÉS
Kiss Csongor: 13
ELSŐ RÉSZ
A KÉTEZER ÉVES ÓBUDA ÖRÖKSÉGE ÉS A MAGYAR MILLENNIUM ÜZENETE 17
A kétezer éves Óbuda öröksége és a Magyar Millennium üzenete
Nagy Ferenc: 19
MÁSODIK RÉSZ
ÓBUDA KÉPES KRÓNIKÁJA A HARMADIK ÉVEZREDIG 41
Földtani és geográfiai áttekintés
Bókai Bátor - Kiss Csongor - Mocsy Ferenc: 43
Őskor
Kőszegi Frigyes: 57
Aquincum a régészeti ásatások tükrében
Kaba Melinda: 83
A népvándorlás kora
Nagy Margit: 141
A középkori Óbuda
Bertalan Vilmosné - Altmann Júlia: 163
A török időktől a szabadságharcig
Gál Éva: 225
A szabadságharc bukásától 1950-ig
Létay Miklós: 259
Mezőgazdaság a szabadságharc után
Létay Miklós: 291
Fejezetek Óbuda iparának történetéből
Endrei Walter: 301
A közlekedés történetének rövid áttekintése
Bérezik András: 335
Óbuda múltjának építészeti emlékei
Kaiser Anna: 357
A régészeti örökség védelme Óbudán
Az aquincumi feltárások újabb eredményei
Zsidi Paula: 385
HARMADIK RÉSZ
HITÉLET, FELEKEZETEK, TEMPLOMOK 407
Óbuda egyházi élete a XVIII-XIX. században
Szögi László: 409
A Szent Péter és Pál plébániatemplom
Schoen Arnold: 425
A óbudai református egyház történetéből
Simon Imre: 429
Evangélikusok Óbudán
Pohorely Béla: 437
Az óbudai zsinagóga
Gál Éva: 442
A Kövi Szűz Mária plébániatemplom
Papp Ágnes: 445
Az Óbudai Szalézi Rend története
Peisch Ferenc: 447
A békásmegyeri Szent József egyházközség
Écsy Gábor: 450
A csillaghegyi Jézus Szíve templom és plébánia
Neszmély József: 453
A csillaghegyi református egyházközség
Deák Zoltán: 454
A Római-fürdői plébánia
Besnyő Miklósné: 455
Óbudai kápolnák
Schoen Arnold: 456
NEGYEDIK RÉSZ
ISKOLÁK, OKTATÁS, NEVELÉS 459
Az első univerzitás a magyar fővárosban
Szögi László: 461
A kerület legrégebbi iskolái
Janek Éva: 464
A III. kerület elemi iskoláinak múltjából
Móra László: 465
Szent-Györgyi Albert Általános és Szakiskola
Kiss Csongor: 471
Árpád Gimnázium
Kiss Csongor: 472
Óbudai Gimnázium
Bottlik Ivánné: 475
Gábor Dénes Főiskola
Kiss Csongor: 477
Budapesti Műszaki Főiskola
Kiss Csongor: 478
Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Kar
Beke János: 480
Az Irgalom Házától az Egészségügyi Főiskoláig
Keresztes Ágnes: 483
ÖTÖDIK RÉSZ
EGÉSZSÉG, SPORT, KULTÚRA, CIVIL TÁRSADALOM 487
Az ispotályoktól a Szent Margit Kórházig
Pintér Endre: 489
Patikák Óbudán
Berkes Illés: 505
Kétezer év sport
Peterdi Pál: 511
Az óbudai színházi élet múltjából
Alpár Ágnes: 523
Krúdy Gyula Óbudája
Nemere József: 545
Múzeumok, közgyűjtemények, kiállítóhelyek
Újj Írisz: 561
Köztéri szobrok, emléktáblák, műtárgyak
Kiss Csongor 578
A kerület műemlékei és helyi védettségű értékei
Kaiser Anna 583
HATODIK RÉSZ
ÓBUDA A HARMADIK ÉVEZRED KÜSZÖBÉN 591
Óbuda a harmadik évezred küszöbén (1990-2005)
Nyíri Csaba 601
Óbuda-Újlak revitalizációja
Szegner László: 607
ÓBUDA THROUGH THE CENTURIES
Summary 655
ALTOFEN IM ZUG DER JAHRHUNDERTE
Zusammenfassung 665
CONTENTS 677
INHALTSVERZEICHNIS 681
TARTALOM 685
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem