Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Általános államigazgatási ismeretek

Az 1025/1971. (VI. 22.) Korm. számú határozat 4. pontjában előírt vizsga tananyaga

Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 303 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-220-293-7
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Első rész: ALAPFOGALMAK AZ ÁLLAMRÓL ÉS A JOGRÓL 3
I. fejezet: A lap fogalmak az államról 5
1. Az állam keletkezése 5
2. Az állam fogalma, típusai és formái 9
3. Az állam szocialista típusa és formája 13
4. A nem kapitalista úton fejlődő államok 19
II. fejezet: Alapfogalmak a jogról 21
1. A jog keletkezése 21
2. A jog fogalmának meghatározása 23
3. A jog történeti típusai 28
4. A jogalkotás és a jogforrás 32
5. A jogalkalmazás 36
6. A jogviszony 41
7. A jogrendszer 46
Második rész: A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA ÉS ÁLLAMI SZERVEZETE 51
III. fejezet: A Magyar Népköztársaság Alkotmánya 53
1. Az Alkotmány fogalma és jelentősége 53
2. Az Alkotmány tartalma 54
3. A társadalmi rend fogalma és alapjai a Magyar Népköztársaságban 54
4. Az állampolgárok alapvető jogai és kötelességei 53
5. Az állampolgárok választójoga 61
IV. fejezet: A Magyar Népköztársaság államszervezete 65
1. Az államszervezet fogalma 65
2. A népképviseleti szervek 66
3. Az államigazgatási szervek 69
4. A bíróságok 74
5. Az ügyészség 75
Harmadik rész: A TANÁCSOK ÉS SZERVEIK 77
V. fejezet: A tanácsok 79
1. A tanácsok létrehozása és fejlesztése 79
2. A tanácsok jellege 81
3. A tanácstagok 83
4. A tanács tisztségviselői 86
5. A tanácsok feladatai és hatásköre 88
6. A tanács működése 90
7. A tanácsok tömegkapcsolati formái 94
VI. fejezet: A tanács igazgatási szervezete 101
1. A végrehajtó bizottság 101
2. A szakigazgatási szervek 109
Negyedik rész: AZ ÁLLAMI ÉLET PÁRTIRÁNYÍTÁSÁNAK ALAPVETŐ KÉRDÉSEI 115
VII. fejezet: A marxista-leninista párt szerepe a szocialista társadalom vezetésében 117
1. A párt és az állam kapcsolata a szocialista társadalomban 117
2. A párt vezető szerepének néhány gyakorlati kérdése hazánkban 121
3. Az állami szervek pártirányításának elvei 124
4. A pártirányítás rendszere és módszerei 125
VIII. fejezet :A tanácsok pártirányítása 127
1. A tanácsok pártirányításának főbb elvi sajátosságai 127
2. A tanácsok pártirányításának célja, főbb területei 128
3. A tanácsok pártirányításának néhány gyakorlati kérdése 129
4. A tanácsok mint testületek pártirányítása 129
5. A tanácsi szervek párt irányítása tartalmának, stílusának és módszereinek fejlesztése 130
6. A hivatali pártszervezetek 131
7. A különböző szintű tanácsok pártirányításának néhány sajátos vonása 133
Ötödik rész: A SZOCIALISTA ÁLLAMIGAZGATÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ALAPELVEI 137
IX. fejezet: A szocialista államigazgatás alapelvei 139
1. Az alapelvekről általában 139
2. A demokratikus centralizmus 140
3. Az állampolgárok bevonása az államigazgatási feladatok ellátásába 145
4. A szocialista törvényesség 147
5. A különféle érdekek összhangba hozásának követelménye 151
6. A szocialista humanizmus 153
Hatodik rész: AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI; AZ ÜGYIRATOK NYILVÁNTARTÁSA ÉS KEZELÉSE 159
X. fejezet: Az eljárási törvény jelentősége és hatálya; hatáskör és illetékesség 161
1. Az államigazgatási eljárás és jogi szabályozásának jelentősége 161
2. Az eljárási törvény hatálya 163
3. A hatáskör és az illetékesség 165
XI. fejezet: A z alapeljárás 173
1. Az eljárás megindítása 173
2. A bizonyítás 185
3. Az államigazgatási szerv határozata 194
XII. fejezet: A jogorvoslati eljárás 201
1. A fellebbezés 201
2. Az államigazgatási határozatok megtámadása a bíróság előtt 204
3. Ügyészi óvás 207
4. A sérelem orvoslása fellebbezési eljáráson kívül 209
XIII. fejezet: A végrehajtási eljárás és az eljárási költségek 215
1. A végrehajtási eljárás szabályai 215
2. Az eljárási költségek 218
XIV. fejezet: Az ügyiratok nyilvántartása, kezelése és irattári védelme 219
1. Az ügyiratkezelés jelentősége és szervezeti kérdései 219
2. Az ügyiratkezelés egyes elemei 220
3. Az ügyiratok elintézése, irattárba helyezése 225
4. Az ügyiratok védelme és selejtezése 228
Hetedik rész: A TANÁCSOK GAZDÁLKODÁSI FELADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGE 231
XV. fejezet: A tanácsok gazdálkodási feladatai 233
1. A tanácsi gazdálkodás köre 233
2. A tanácsi vállalatok és intézmények 233
3. A tanácsi gazdasági feladatok megoldásának eszközei 234
4. A tanácsi gazdálkodás szabályozási rendszere 235
5. A bankhitel 237
6. A lakosság társadalmi munkája 237
XVI. fejezet: A tanácsi költségvetés és fejlesztési alap 239
1. Az állami költségvetésről általában 239
2. Az állami költségvetés rendszere; a gazdálkodó szervek kapcsolata az állami költségvetéssel 240
3. Az állami költségvetés szerkezete 242
4. A középtávú pénzügyi terv, az éves költségvetés és a fejlesztési alap 243
XVII. fejezet: A költségvetés végrehajtása 247
1. A végrehajtás rendje 247
2. A költségvetés végrehajtása 250
XVIII. fejezet: A terület- és településhálózat-fejlesztés 255
1. A terület- és településhálózat-fejlesztés fogalma és célja 255
2. A területi tervek rendszere 256
3. A tanácsok területfejlesztési tervezése 257
4. A területi koordináció 258
5. A helyi tanácsok feladata a területfejlesztésben 259
6. Város- és községrendezés 260
Nyolcadik rész: MUNKAJOGI ISMERETEK 265
XIX. fejezet: Az államigazgatási munkaviszony 267
1. Az államigazgatási dolgozók köre és munkaviszonyának szabályozása 267
2. A munkaviszony létrejötte 268
3. A munkaviszony megszűnése 272
4. A munkaidő 273
XX. fejezet : Az államigazgatási dolgozók főbb kötelezettségei és felelőssége 275
1. Az államigazgatási dolgozók kötelezettségei 275
2. Az államigazgatási dolgozók fegyelmi felelőssége 277
3. Az államigazgatási dolgozók anyagi felelőssége 282
4. Az államigazgatási dolgozók büntetőjogi felelőssége és büntetőjogi védelme 284
5. A vezetők sajátos (politikai-államjogi) felelőssége 286
XXI. fejezet: A munkaügyi viták 287
1. A munkaügyi vitáról általában 287
2. A munkaügyi viták elintézése a munkaügyi döntőbizottság útján 287
3. A munkaügyi viták elintézése szolgálati úton 288
4. Eljárás a munkaügyi bíróság előtt 289
FÜGGELÉK
1. Államigazgatási egységek száma 295
2. Az államigazgatás területi egységeinek 1970. január 1-én jelenlevő népessége 296
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Általános államigazgatási ismeretek Általános államigazgatási ismeretek

A borító enyhén foltos, sérült.

Állapot:
1.640 Ft
820 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Általános államigazgatási ismeretek

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
1.640 Ft
1.310 ,-Ft 20
12 pont kapható
Kosárba