Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.640

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Általános államigazgatási ismeretek

Az 1002/1968. (I. 5.) Korm. számú határozat 1/e. pontjában előírt vizsga tananyaga

Szerkesztő

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 394 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tankönyvi szám: K-2891.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1002/1968. (1. 5.) számú határozatának 1/e. pontjában foglaltak alapján a tanács végrehajtó bizottságok titkárságainál és szakigazgatási szerveinél a... Tovább

Előszó

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1002/1968. (1. 5.) számú határozatának 1/e. pontjában foglaltak alapján a tanács végrehajtó bizottságok titkárságainál és szakigazgatási szerveinél a határozat hatálya alá tartozó minden dolgozónak vizsgát kell tennie általános államigazgatási ismeretekből.
A Minisztertanács Tanácsszervek Osztálya vezetőjének 30-4/1968. (TK. 24.) T. O. számú utasítása szerint a fentiek körében a következő ismereteket kell megszerezni:
1. A marxizmus-leninizmus tanítása az államról és a jogról.
2. A Magyar Népköztársaság Alkotmánya és állami szervezete.
3. A tanácsok pártirányításának kérdései.
4. A szocialista államigazgatás alapelvei.
5. Az államigazgatási eljárás általános szabályai. Az ügyiratok nyilvántartása és kezelése.
6. Község- és várospolitika.
7. A tanácsok gazdasági feladatai.
8. A tanácsi munkaviszonnyal kapcsolatos munkajogi kérdések.
A Minisztertanács Tanácsszervek Osztálya vezetőjének hivatkozott utasítása értelmében az „általános államigazgatási ismeretek"-ből az érdekelt tanácsi dolgozók a fővárosi, megyei, megyei jogú városi tanács végrehajtó bizottságának elnöke által szervezett bizottság előtt kötelesek vizsgát tenni. Vissza

Tartalom

ELŐSZÓ 3
Első rész: A MARXIZMUS-LENINIZMUS TANÍTÁSA
AZ ÁLLAMRÓL ÉS A JOGRÓL 5
I. fejezet: A Marxizmus-leninizmus tanítása az államról és a jogról 7
1. Az állam és a jog keletkezése 7
2. Az állam fogalma, típusai, funkciói 9
3. A jog fogalma, szerepe a társadalomban 12
4. A szocialista állam és jog alapvető kérdései 15
Második rész: A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA ÉS ÁLLAMI SZERVEZETE 31
II. fejezet: Az alkotmány 33
1. Az alkotmány fogalma és jelentősége 33
2. A társadalmi rend 34
3. Az állampolgárok alapvető jogai és kötelességei 36
4. A választások alapelvei 38
III. fejezet: Az állami szervek rendszere 41
1. Az államhatalom szervei 41
2. Az államigazgatás szervei 46
3. A bíróságok 57
4. Az ügyésziség 60
IV. fejezet: Az államhatalom helyi szervei: a tanácsok 65
1. A tanácsok megalakulása 65
2. A tanácsok államhatalmi jellege és működési elve 67
3. A tanácsok feladatai 68
4. A tanácstagok működése, jogai és kötelességei 70
5. A tanácsok működése 73
6. A tanács bizottságai 75
7. A tanácsok kapcsolata a tanács alá nem rendelt szervekkel 76
V. fejezet: Az államigazgatás helyi szervei 79
1. A tanács végrehajtó bizottságának szervezete, jogállása 79
2. A végrehajtó bizottság feladatai 81
3. A végrehajtó bizottság ágazati politikája, a szakigazgatási szervek irányítása 84
4. A végrehajtó bizottság munkaterve 86
5. A végrehajtó bizottság tisztségviselői 88
6. A végrehajtó bizottság ülése 89
7. A végrehajtó bizottság titkársága 93
8. A végrehajtó bizottság szakigazgatási szervei 95
9. A végrehajtó bizottsági kirendeltség 97
10. Az államigazgatás egyéb helyi szervei 98
Harmadik rész: AZ ÁLLAMI ÉLET PÁRTIRÁNYÍTÁSÁNAK ALAPVETŐ KÉRDÉSEI 101
VI. fejezet: A marxista-leninista párt szerepe a szocialista társadalom vezetésében 103
1. A párt vezető szerepe objektív szükségszerűség 103
2. A pártirányítás érvényesülésének feltételei 104
3. A párt vezető szerepének érvényesítése hazánkban a szocialista forradalom különböző szakaszaiban 105
4. A párt vezető szerepének néhány gyakorlati kérdése hazánkban 106
VII. fejezet: Az állami szervek pártirányítása 111
1. Az állami élet pártirányításának főbb tartalmi elemei, formái és módszerei 111
2. A különböző szintű pártszervek szerepe az állami élet pártirányításában 116
3. A párt előtt álló feladatok az állami munka továbbfejlesztésében 119
VIII. fejezet: A pártirányítás sajátos területei. A tanácsok pártirányítása 125
1. Az országgyűlés tevékenységének pártirányítása 125
2. Az igazságügyi szervek pártirányítása 126
3. A tanácsok pártirányítása 127
Negyedik rész: A SZOCIALISTA ÁLLAMIGAZGATÁS ALAPELVEI 133
IX. fejezet: A szocialista államigazgatás alapelvei 135
1. A demokratikus centralizmus 136
2. Az állampolgárok bevonása az államigazgatási feladatok ellátásába 141
3. A szocialista törvényesség 144
4. A különféle érdekek összhangba hozásának követelménye 147
5. A szocialista humanizmus 150
Ötödik rész: AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. AZ ÜGYIRATOK NYILVÁNTARTÁSA ÉS KEZELÉSE 153
X. fejezet: Az államigazgatási eljárás általános szabályai 155
1. Az államigazgatási eljárás és jogi szabályozásának jelentősége 155
2. Az eljárási törvény hatálya 157
3. Hatáskör és illetékesség 161
4. Az alapeljárás 172
5. Jogorvoslati eljárás 206
6. A végrehajtási eljárás 221
7. Eljárási költségek 225
XI. fejezet: Az ügyiratok nyilvántartása, kezelése és irattári védelme 227
1. Az ügyiratkezelés jelentősége és szervezeti kérdései 227
2. Az ügyiratkezelés egyes elemei 229
3. Az ügyiratok elintézése, irattárba helyezése 234
4. Az ügyiratok védelme és selejtezése 236
Hatodik rész: A TANÁCSOK FŐBB GAZDASÁGI FELADATAI 239
XII. fejezet: A tanácsok gazdasági feladatairól általában 241
1. A tanácsi gazdaság köre 241
2. A tanácsok gazdasági feladatainak jellege 244
3. A tanácsok egyes szerveinek gazdasági feladatai 246
4. A gazdasági feladatok elhatárolása a tanácsszintek között 249
XIII. fejezet: A tanácsi tervezés 251
1. A tanácsi tervek fogalma, tartalma, kidolgozásának módszere 251
2. A tanácsi beruházások fajtái 253
3. A tanácsok feladatai a területi tervezésben 253
XIV fejezet: A tanácsi fejlesztési alap 255
1. A tanácsi fejlesztési alap és pénzügyi forrásai 255
2. A lakosság társadalmi munkája 258
3. A fejlesztési alapból megvalósítható feladatok 259
4. A fejlesztési alap pénzügyi kezelése 259
XV. fejezet: A tanácsi költségvetés 261
1. Költségvetési alapfogalmak, a költségvetés szerkezete, tagozódása, rendszere 261
2. A tanácsi középtávú pénzügyi terv 266
3. A tanácsi költségvetés pénzügyi (bevételi) forrásai 268
4. A tanácsok éves költségvetése 269
5. A tanácsi költségvetés és a tanácsi fejlesztési alap összehangolása 270
Hetedik rész: A VÁROS- ÉS A KÖZSÉGPOLITIKA 271
XVI. fejezet: Város- és községpolitika fogalma 273
XVII. fejezet: A város- és a községpolitika továbbfejlesztésének néhány kérdése 277
1. A város- és községfejlesztési munka főbb irányelvei 277
2. A város- és a községfejlesztési terv elkészítése, jóváhagyása és végrehajtása 279
3. Város- és községrendezési terv 284
Nyolcadik rész: MUNKAJOGI ISMERETEK 289
XVIII. fejezet: A közszolgálati munkaviszony 291
1. A közszolgálati dolgozók köre 291
2. A közszolgálati munkaviszony szabályozása 291
3. A munkaviszonnyal kapcsolatos általános szabályok 293
4. A munkaviszony létrejötte 296
5. A munkaviszony megszűnése 315
XIX. fejezet: A munkaidő és pihenőidő 329
1. A munkaidő 329
2. A túlmunka 331
3. A pihenőidő, a munkaközi szünet, a pihenőnap, a munkaszüneti nap 332
4. A szabadság 334
XX. fejezet: A munka díjazása és a dolgozók részére járó egyéb juttatások 341
1. Az alapfizetés 341
2. A személyi fizetés 344
3. A folyamatos és soron kívüli előléptetés 345
4. A családi pótlék 345
5. A segély és az előleg 350
6. A gyermekgondozási segély 350
7. A jutalom 351
8. A kiküldetési költség 352
9. A dolgozót megillető egyéb kedvezmények 352
XXI. fejezet: A közszolgálati dolgozók főbb kötelezettségei 355
XXII. fejezet: A közszolgálati dolgozók felelőssége 359
1. A közszolgálati dolgozók fegyelmi felelőssége 359
2. A közszolgálati dolgozók anyagi felelőssége 370
3. A közszolgálati dolgozók büntetőjogi felelőssége és védelme 375
4. A vezetők sajátos (politikai-államjogi) felelőssége 381
XXIII. fejezet: A munkaügyi viták 383
1. A munkaügyi viták elintézése a munkaügyi döntőbizottság útján 384
2. A munkaügyi viták elintézése szolgálati úton 387
3. Bírósági eljárás munkaügyi vitában 388
4. A munkaügyi vitában hozott határozatok végrehajtása 389
5. Új eljárás kezdeményezése a munkaügyi vitában 390
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem