Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.640

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Általános chemia

Főiskolai és egyetemi hallgatók részére

Szerző

Kiadó: Németh József Könyvkereskedése
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 264 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: 66 fekete-fehér ábrával illusztrálva. Harmadik kiadás. Nyomatott Buzárovits Gusztáv könyvnyomdájában, Esztergomban.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az általános természettudományokról szóló tankönyvekkel szemben támasztott igények nagyon sokfélék lehetnek. És pedig nem csak azért, mert a különböző pályára készülők, vagy a különböző pályán... Tovább

Előszó

Az általános természettudományokról szóló tankönyvekkel szemben támasztott igények nagyon sokfélék lehetnek. És pedig nem csak azért, mert a különböző pályára készülők, vagy a különböző pályán működők saját szempontjuknak megfelelő tárgyalást kívánnak meg könyvüktől s nem csak azért, mert terjedelem dolgában is eltérők a követelmények, hanem azért is, mert az olvasóknak egyéni előképzettségükhöz és természettudományi érzékükhöz mérten más-más tárgyalási modorra van szükségük.
Ez a körülmény indított arra, hogy könyvemet kinyomtassam annak ellenére is, hogy hazai irodalmunkban több ilyen irányú munkát találunk; azt véltem ugyanis, hogy azok a szempontok, melyek munkám megírásánál kisértek, fedik a chemiával foglalkozni kívánók egy jelentékeny rétegének igényeit és hogy ilyenformán valóban existál az a hézag, melyet könyvemmel betölteni kívánok. Vissza

Tartalom

Előszó
Bevezetés; a chemia és physika feladata1
Physikai alapfogalmak2
Egyszerű és összetett testek
Gáztörvények2
A gázok nornál térfogata5
A kinetikai gázelmélet5
Eltérések a gáztörvényektől7
Az osmosisos nyomás8
Az oldatok kinetikai elmélete10
Feladatok (1-5)11
A chemiai összetétel és a chemiai átalakulások törvényei
A chemiai összetétel három alaptörvénye12
Az állandó súlyviszonyok törvénye (Proust törvénye)12
A többszörös súlyviszonyok törvénye (Dalton törvényei)12
A vegyülő gázok térfogati törvénye (Gay-Lussac törfénye)13
Atom- és molekula-elmélet14
Az atomok és molekulák14
Az atomok és molekulák méretei15
Az állandó és sokszoros súlyviszonyok törvénye az atomelmélet megvilágításában15
Avogadro tétele; a molekulasúly meghatározása17
Avogadro tétele17
A gáz- és gőzalakú testek molekulasúlyának meghatározása20
A gázok (gőzök) grammolekulatérfogata21
Oldott anyagok molekulasúlyának meghatározása az osmosisos nyomás alapján (van't Hoff törvénye)22
Oldott anyagok molekulasúlyának meghatározása a fagyáspontcsökkenés, forráspontemelkedés és tensiocsökkenés alapján (Raoult és van't Hoff törvénye)23
A folyékony halmazállapotú testek molekulasúlyának meghatározása (Eötvös törvénye)25
Feladatok (6-13)25
Az atomsúly meghatározása26
Az elemek atomsúlyának meghatározása vegyületeik molekulasúlya és azok összetétele alapján26
Az atomhő törvénye (Dulong-Petit törvénye)29
Az isomorphia törvénye (Mitscherlich törvénye)30
A molekula szerkezete31
A vegyületek tapasztalati (empirikus) képlete31
A tapasztalati képletekből leolvasható adatok33
Az atomok vegyértéke33
Az atomok kapcsolódása; szerkezeti képletek34
Az elemi és összetett gyökök36
A gyökök egyenértéksúlya38
A gyökök jelleme39
Feladatok (14-21)41
A chemiai átalakulások42
A chemiai átalakulások oka42
A chemiai egyenletek42
A chemiai átalakulások fajai44
Az oxydatio és reductio46
A vegyületek egyenértéksúlya47
Normal oldatok49
Feladatok (22-31)49
Az elemek beosztása50
Az elemek periodusos rendszere (Mendelejeff rendszere)50
A periodusos rendszerből leolvasható törvényszerűségek52
A periodusos rendszer fogyatékosságai55
A periodusos rendszer jelentősége55
A vegyületek beosztása és elnevezése56
Savak56
Bázisok57
Kettős jellemű vegyületek58
Sók58
Thiosavak, thiobázisok és thiosók59
Savak, bázisok és sók egymásra gyakorolt hatásáról60
Thermochemia62
A thermochemia feladata; a hőegységek62
A külső munka62
Thermochemiai számszerű adatok64
A thermochemia főtétele (G. H. Hess tétele)75
Chemiai átalakulások reactióhőjének kiszámítása a szereplő vegyületek képződési hőiből76
A vegyületek képződési hőjének kiszámítása a reactióhőből77
A thermochemiai adatok physiologiai és technikai jelentősége78
Feladatok (32-37)79
Elektrochemia
Az elektrolytos dissociatio74
Bevezetés80
Az elektrolytos dissociatio elmélete (Arrhenius elmélete)82
Az elektrolytos dissociatio foka85
Feladatok (38-40)87
Az elektrolysis82
Az elektrolysisnél történő másodlagos folyamatok88
Az elektrolysis mennyiségi törvényei (Faraday törvényei)89
Az ionok elektromos töltésének viszonylagos nagysága91
Az ionok vándorlásának sebessége az elektrolysis alatt92
Feladatok (41-45)94
Elektrolytoldatok elektromos vezetőképessége88
Az elektrolytoldatok specifikus vezetőképessége94
Az elektrolytoldatok aequivalens vezetőképessége95
Az oldatok aequivalens vezetőképességének értelmezése97
Az aequivalens vezetőképesség és az elektrolytos dissociatio foka közti összefüggés99
Többértékű savak dissociatiója101
Feladatok (46-47)101
Galván elemek97
A fémek viselkedése saját ionjaikat tartalmazó oldatokkal szemben102
Az elemek absolut potentiálja104
A galván elemek105
A gyakorlatban áramfejlesztésre használt galván elemek108
Concentratiós elemek111
Az elektromos polarisatio113
Az akkumlatorok114
Diffusióspotential115
Feladatok (48-53)115
A chemiai jelenségek elektrochemiai értelmezése111
Az ionreactiók117
Kettős-sók és complex-sók119
A savak és bázisok definitiója; a savak és bázisok erőssége112
A gyökök positiv, illetőleg negativ jellemének erőssége s az általuk alkotott bázisok és savak erőssége123
Az elemek positiv, illetőleg negativ jellemének erőssége s az elemek absolut potentiálja124
Az absolut-potential-táblázatból levonható egyéb következtetése125
Az oxydatio és reductio fogalmának kiterjesztése126
A nem-vizes oldatok elektrochemiája128
Feladatok (54-58)128
Chemiai mechanika
Physikai rendszerek123
Gázhalmazállapotú rendszerek; a gázok diffusiója129
Egynemű folyadékok egyensúlya saját gőzükkel131
Folyadékelegyek egyensúlya saját gőzükkel131
A kritikus állapot132
Az egynemű folyadékok forrása és destillálása133
Folyadékelegyek forrása és destillálása133
Az egynemű kristályos testek olvadása és megfagyása134
Az amorph testek és a szilárd anyagokból álló keverékek olvadása136
Egyugyanazon szilárd test allotrop módosulatainak egyensúlya137
A szilárd testek egyensúlya saját gőzükkel; a sublimálás137
Gázok oldódása (absorptiója) folyadékokban138
Folyadékok oldódása folyadékokban139
Szilárd testek oldódása folyadékokban140
Oldott anyagok diffusiója; a dialysis143
Oldott anyagok megoszlása nem elegyedő oldószerek közt144
Gázok adsorptiója szilárd felületeken145
Oldott anyagok adsorptiója szilárd felületeken147
Feladatok (59-69)148
A chemiai reactiók sebessége143
A chemiai reactiók időbeli lefolyásának elmélete149
Egynéhány reactio sebességéről152
A hőmérséklet befolyása a reactiosebességre156
Katalysis156
Enzymek, fermentumok, erjesztők158
A katalysatorok működésének elmélete159
Feladatok (70-73)160
Chemiai egyensúlyok154
Megfordítható chemiai átalakulások160
A megfordítható reactiók elmélete162
A tömeghatás törvényének levezetése162
Az egyensúlyra vezető reactiók teljessé tétele164
A tömeghatás törvényének alkalmazásáról általában; homogen és heterogen rendszerek166
Az ammoniumchlorid dissociatiója167
Elektrolytok dissociatiós egyensúlya homogen rendszerben168
Elektrolytok dissociatiós egyensúlya heterogen rendszerben169
Sók és savak oldatainak egyensúlya; a savak reacitóképessége (erőssége)171
Sók és bázisok oldatainak egyensúlya; a bázisok reacitóképessége (erőssége)172
A savak és bázisok felismerésére használt indicatorok működése173
A sók hydrolysise175
Feladatok (74-93)178
A kolloid állapot173
Az emulsiók, suspensiók és a "valódi oldatok"19
A kolloid állapot definitiója181
A kolloid rendszerek beosztása183
A reversibilis és irreversibilis kolloidok184
A kolloid oldatok előállítása184
A kolloid oldatok fontosabb sajátságai186
A kocsonyák (gelek)191
Feladatok (94-97)191
Photochemia
Bevezetés és beosztás186
Fényelnyeléssel járó chemiai reactiók186
A fény chemiai hatásának alaptörvényei186
A photochemiai reacitók fajai192
Fénytermeléssel egybekötött reactiók188
Radioactivitas
Bevezetés188
A sugárzás physikai hatásai196
A sugárzás chemiai hatásai199
A radioactivitas elmélete; az atomok szerkezete200
A radioactiv elemek átalakulásának sebessége201
A radioactiv elemek csoportjainak áttekintése202
A radioelemek chemiai sajátságai205
Függelék - A chemiai laboratóriumban leggyakrabban alkalmazott physikai műveletek és mérések
Súly-, térfogat- és fajsúly- (sűrűség-)mérés220
Súlymérés207
Folyadékok térfogatának mérése208
Gázok térfogatának mérése209
A fajsúly (sűrűség) definitiója209
Folyadékok fajsúlyának (sűrűségének) meghatározása210
Gázok sűrűségének meghatározása211
Gőzők sűrűségének meghatározása211
Hőmérsékletmérés (Fagyáspontcsökkenés és forráspontemelkedés mérése)227
Hőmérők214
A fagyáspont meghatározása216
Az oldatok fagyáspontcsökkenésének meghatározása217
Az olvadáspont meghatározása217
A forráspont meghatározása218
Oldatok forráspontemelkedésének meghatározása218
Calorimetriás mérések232
A Nernst-féle calorimeter219
A Berthelot-féle calorimeter220
Elektromos mérések234
Bevezetés; elektromos egységek221
Az elektromos mennyiség mérése222
Az elektromos ellenállás mérése223
A specifikus ellenállás és specifikus vezetőképesség225
A potentialkülönbség (feszültség, elektromotoros erő) mérése225
Optikai vizsgálatok240
Spektrolanalysis
Az optikai forgatóképesség meghatározása
Az anyagok tisztítására és elkülönítésére szolgáló műveletek248
Szűrés és ultraszűrés235
Átkristályosítás236
Destillálás237
Sublimálás239
Dialysálás239
Kirázás239
Gázfejlesztés240
A gázok tisztítása242
Feladatok megoldása256
Betűrendes tárgymutató256

Dr. Gróh Gyula

Dr. Gróh Gyula műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Gróh Gyula könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem