Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.877

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Általános és szervetlen kémia

Egyetemi tankönyv

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 805 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrált. Kihajtható melléklettel. Tankönyvi szám: 4249
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Általános kémia
Bevezetés
A természettudományok célja, módszere és kialakulása1
A kémia múltja és jelene hazánkban7
Anyag és energia
A tömeg megmaradásának törvénye11
Az energia megmaradásának tétele12
Halmazállapotok
A halmazállapotok és az anyagi rendszerek felosztása
A három halmazállapot jellemzése14
Az anyagi rendszerek felosztása és állapotuk meghatározása14
Gázok
A gáztörvények18
Az abszolút hőmérséklet21
A gázok kinetikai elmélete23
Eltérések a gáztörvényektől25
Folyadékok és szilárd testek
A szilárd halmazállapot jellemzése26
A folyékony halmazállapot jellemzése27
Halmazállapotváltozások
A párolgás28
Kristályos testek olvadása és szublimálása30
Oldatok
A híg oldatok viselkedése33
Az oldatokról általában. Elegyek37
Sztöchiometria
A kémiai összetétel törvényei
A súlyviszonytörvények43
A vegyülő gázok térfogati törvénye45
Atomok és molekulák46
Avogadro tétele és a molekulasúly48
A mólsúly meghatározása
A gázok és gőzök mólsúlya51
Oldott anyagok mólsúlyának meghatározása55
Homogén folyadékok mólsúlya59
Az atomsúly és meghatározása
Az atomsúly fogalma és meghatározása60
Az atomsúly ellenőrzése63
A kémiai képlet és a szerkezettan elemei
Az elemek és vegyületek jelölése64
A molekula szerkezeti elemei69
A szerkezeti képlet72
Az egyenértéksúly74
Kémiai rendszertan
Az elemek rendszere77
A vegyületek rendszertana82
A vegyületek elnevezésének alapelvei87
A reakciók osztályozása89
Termokémia
A hőmennyiség és mérése92
Az átalakulási hő95
A termokémia főtétele100
Az égés104
Termodinamikai alapfogalmak108
Eletkrokémia
Elektrolitek
Alapfogalmak111
Az elektrolitos disszociáció113
Az elektrolízis116
Az elektromos vezetőképesség és mérése125
A disszociációfok meghatározása132
Kémiai folyamatok értelmezése a disszociációelmélet alapján135
Kémiai energia átalakulása elektromos energiává
A galvánelem139
A koncentrációs elem. A PH és mérése147
az elektrolitikus polarizáció150
Az elektromos munka és reakcióhő155
Oxidáció és redukció156
Fotokémia
Fotokémiai folyamatok160
A kémiai folyamatok sebessége
A reakciókinetika törvényszerűségei164
A katalízis171
Kémiai egyensúlyok
A kémiai egyensúly törvénye174
Homogén egyensúlyok181
Heterogén egyensúlyok195
Az atomok szerkezete
Az atomszerkezet-kutatás kísérleti alapjai
A radioaktivitás jelenségei199
Természetes atombomlási folyamatok204
Az elektron211
A színképek212
Az atommodell
A Rutherford-féle atommodell216
A Bohr-féle atommodell218
Az elemek elektronszerkezete
Az elemek elektronszerkezete és a periódusos rendszer223
Az atommag
Az atommag tulajdonságai: az izotópia229
Magreakciók233
Az atommag szerkezete237
A molekulák és a kristályok szerkezete
A kémiai kötés238
Komplex vegyületek243
A kristályos szerkezet249
Kolloidika
A kolloid állapot jellemzése255
Difform rendszerek258
Diszperz rendszerek263
A kolloid oldalok előállítása és tulajdonságai266
A gélek273
Szervetlen kémia
Bevezetés
A szervetlen kémia tárgya279
Az elemek gyakorisága a földkéregben280
A szervetlen kémia tárgyalásának rendje283
A nemfémes elemek és vegyületeik
A nem-fémek általános jellemzése285
A hidrogén (H)
Az elemi hidrogén (H2)285
A hidrogén módosulatai: Az orto- és parahidrogén. A hidrogén izotopja: a deutérium (D)292
A periódusos rendszer VIII/1- csoportja
A nemesgázok294
A halogének és vegyületeik (A periódusos rendszer VII/1. csoportja)
A halogén elemek
A halogén elemekről általában297
A fuor (F)299
A klór (CL)302
A bróm (Br)306
A jód (J)309
Az asztácium (At, asztatin)313
A halogének hidrogénvegyületei
A halogénhidrogénekről általában314
A hidrogénfluorid (HF)n315
A hidrogénklorid (Sósav, HCl)317
A hidrogénbromid (HBr)324
A hidrogénjodid (HJ)325
A halogének egymással alkotott vegyületei
A halogének egymásközti veegyületeiről általában326
Halogének vegyületei egymással327
Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik (A periódusos rendszer VI/1. csoportja)
A nitrogéncsoport elemei
A nitrogén (N)403
A levegő407
A foszfor (P)412
Az arzén (As)416
Az antimon (Sb, stibium)418
A bizmut (BI)420
A nitrogéncsoport elemeinek hidrogénvegyületei
A nigrogéncsoport elemeinek hidridjeiről általában421
Az ammónia (NH3)421
A nitrogén egyéb hidrogénvegyületei428
A foszforhidrogének430
Az arzén, antimon és a bizmut hibridjei431
A nitrogéncsoport elemeinek halogénvegyületei
A nitrogén halogénvegyületei433
A foszfor halogénvegyületei434
Az arzén halogénvegyületei436
Az antimon halogénvegyületei437
A bizmut halogénvegyületei438
A nitrogén oxidjai és a salátromsavak
A nitrogénoxidokról és a salátromsavakról általában439
A dinitrogénoxid (N2O) és a hiposalátromossav (H2N2O2)439
A nitrogénmonoxid (NO)442
A nitrogéntrioxid (N2O3) és a salátromossav (HNO2)443
A nitrogéndioxid (NO2) és a nitrogéntetroxid (N2O4)444
A nitrogénpentoxid (N2O5)445
A salétromsav (HNO3)446
A foszfor oxidjai és a foszforsavak
A foszforoxidokról és a foszforsavakról általában449
A foszfortrioxid (P2O3) és a foszforossav (H2PO3)450
A foszfortetroxid (P2O4)453
A foszforpentoxid (P2O5) és a foszforsavak453
A hipofoszforossav (H3PO2) és a hipofoszforsav (H4P2O6)457
Az arzén oxidjai és az arzénsavak
Az arzénoxidokról és arzénsavakról általában458
Az arzéntrioxid (AS2O3) és az arzénessav (H3ASO3)459
Az arzénpentoxid (AS2O5) és az arzénsav (H3ASO4)461
Az antimon és bizmut oxidjai és hidroxidjai
Az antimonoxidok és antimonsavak462
A bizmut oxidjai és egyéb vegyületei464
A nitrogéncsoport elemeinek szulfidjai
A nitrogén és a foszfor szulfidjai466
Az arzén kénvegyületei467
Az antimon kénvegyületei468
A bizmut kénvegyületei469
A széncsoport elemei és vegyületeik (A periódusos rendszer IV/1. csoportjának nemfémes elemei)
A széncsoport elemei
A szénről és a sziliciumról általában470
A szén (C, carbonium)470
A szilicum (Si)479
A szén hidrogénvegyületei
A szén néhány hidrogénvegyületéről480
A metán (CH4)482
Telítetlen szénhidrogének483
A szén ipari hasznosítása484
Az ásványolaj487
A szilicium hidrogénvegyületei
A sziliciumhidrogének489
A szén és a szilicium halogénvegyületei
A szén néhány halogénvegyülete491
A sziliciumhalogenidek492
A szén oxidjai és a szénsavak
A szénmonoxid (CO)494
A széndioxid (CO2) és a szénsav (H2CO2)500
Ritkább szén-oxigén vegyületek504
A szénsav néhány származéka505
A szilicium oxidjai és a kovasavak
A sziliciumdioxid (SiO2)507
A kovasavak509
A szilikonok511
A széncsoport elemeinek kénvegyületei
A szén kénvegyületei513
A szilicium kénvegyületei516
A széncsoport elemeinek nitrogénvegyületei
A dicián (C2N2)516
A hidrogéncianid (HCN)518
A ciánsav és származékai520
A széncsoport elemeinek egymással alkotott vegyületei
A sziliciumkarbid (SiC)523
A bór és vegyületei (A periódusos rendszer III/1. csoportjának nemfémes elemei)
A bór (B)523
A bór hidrogénvegyületei525
A bór halogénvegyületei527
A bór oxidjai és a bórsavak529
A bór egyéb vegyületei532
A fémes elemek és vegyületeik
A fémekről általában533
A fémek vegyületeinek általános áttekintése541
Az alkálifémek és vegyületeik (A periódusos rendszer I/1. csoportja)
Az alkálifémek
Az alkálifémekről általában543
A litium (Li)545
A nátrium (Na)545
A kálium (K)547
A rubidium (Rb) és a cézium (Cs)548
A francium (Fr)548
Az alkálifémek és az ammóniumgyök vegyületei
A hidridek549
Az oxidok és a peroxidok549
A hidroxidok550
A haloidsók és a pszeudohalogenidek553
A halogén (és cián-) oxi- és tiosavak sói558
A szulfidok és poliszulfidok559
A kéncsoport oxisavainak alkáli- és ammoniumsói560
A nitrogéncsoport oxisavainak alkáli- és ammóniumsói562
A karbonátok563
Szilikátok és borátok567
Az alkáli földfémek és vegyületeik (A periódusos rendszer II/1. csoportja)
Az alkáli földfémek
Az alkáli földfémekről általában568
A berillium (Be)570
A magnézium (Mg)571
A kalcium (Ca)572
A stroncium (Sr)575
A bárium (Ba)575
A rádium (Ra)576
Az alkáli földfémek vegyületei
A hidridek577
Az oxidok és hidroxidok577
A haloidsók579
A szulfidok581
A szulfátok581
A nitrátok583
A foszfátok583
A karbonátok585
A kalciumkarbid, CaC2585
A kalcimciánamid, CaNCN586
A műtrágyák áttekintése586
Az alumíniumcsoport elemei és vegyületei (A periódusos rendszer III/1. csoportjának fémei)
Az alumíniumcsoport elemeiről általában588
Az alumínium (AL)589
Az alumínium hidrogénnel és oxigénnel alkotott vegyületei598
Az alumínium halogénekkel alkotott vegyületei600
Az alumíniumszulfát, Al2(So4)3602
A timsók603
Alumíniumszilikátok603
Az alumíniumkarbid és alumíniumnitrid604
A kerámiai ipar604
A cementgyártás609
Az üveggyártás612
A gallium (Ga)616
A galliumvegyületek617
Az indium (In)618
Az indium vegyületei618
A tallium (Tl)619
A tallim vegyületei620
Az óncsoport fémei és vegyületeik (A periódusos rendszer IV/1. csoportjának fémes elemei)
Az óncsoport fémei
Az óncsoport fémeiről általában620
A germánium (Ge)621
Az ón (stannum) (Sn)622
Az ólom (plumbum) (Pb)624
Az óncsoport vegyületei
A hidorgénvegyületek627
Az oxidok és hidroxidok627
Az óncsoport fémeinek sói629
A szkandiumcsoport elemei és vegyületei (A periódusos rendszer III/2. csoportja)
A szkandiumcsoport elemeiről általában631
A szkandium (Sc), ittrium (Y) és lantán (La)632
A szkandium, ittrium és lantán vegyületei633
Az aktinium (actinium) (Ac)633
A titáncsoport elemei és vegyületei (A periódusos rendszer IV/2. csoportja)
A titáncsoport elemeiről általában633
A titán (Ti)634
A titán vegyületei636
A cirkónium (zirkonium) (Zr)637
A cirkónium vegyületei638
A hafnium (Hf) és vegyületei638
A vanádiumcsoport elemei és vegyületei (A periódusos rendszer V/2. csoportja)
A vanádiumcsoport elemeiről általában639
A vanádium (V)640
A vanádium vegyületei641
A nióbium (Nb)643
A nióbium vegyületei643
A tantál (Ta)644
A tantál vegyületei645
A krómcsoport elemei és vegyületei (A periódusos rendszer VI/2. csoportja)
A krómcsoport elemeiről általában645
A króm (Cr)646
A króm (II) vegyületek647
A króm (III) vegyületek648
A króm (VI) vegyületek650
A peroxokrómsavak653
A molibdén (Mo)654
A molibdén vegyületei655
A volfrám (wolfram) (W)657
a volfrám vegyületei659
A mangáncsoport elemei és vegyületei (A periódusos rendszer VII/2. csoportja)
A magáncsoport elemeiről általában661
A mangán (Mn)662
A mangán (II) vegyületek664
A mangán (III) vegyületek665
A mangán (IV) vegyületek665
A mangán (V) és mangán (VI) vegyületek667
A mangán (VII) vegyületek667
A technécium (Tc) és vegyületei668
A rénium (Re)669
A rénium vegyületei670
A vas- és platinafémek és vegyületeik (A periódusos rendszer VIII/2. csoportja)
A periódusos rendszer VIII/2. csoportjáról általában671
A vascsoport elemei és vegyületei
A vascsoport elemeiről általában672
A vas (ferrum) (Fe)673
A kobalt (cobalt) (Co)688
A nikkel (Ni)689
A vas vegyületei690
A kobalt vegyületei693
A nikkel vegyületei694
A komplexvegyületek izomériájáról, különös tekintettel a kobaltkomplexekre695
A platinafémek és vegyületeik
A platinafémekről általában705
I. diád: A ruténium és az ozmium
A ruténium (Ru)707
Az ozmium (osmium) (Os)708
A ruténium és ozmium vegyületei708
II. diád: A ródium és az iridium
A ródium (rhodium) (Rh)709
Az iridium (Ir)710
A ródium és iridium vegyületei710
III. diád: A palládium és a platina
A palládium (Pd)711
A platina (Pt)713
A palládium és a platina vegyületei714
A rézcsoport elemei és vegyületeik (A periódus rendszer I/2. csoportja)
A rézcsoport elemeiről általában716
A réz (cuprum) (Cu)717
A réz vegyületei722
Az ezüst (argentum) (Ag)725
Az ezüst vegyületei728
A fényképezés731
Az arany (aurum) (Au)732
Az arany vegyületei735
A cinkcsoport elemei és vegyületei (A periódusos rendszer II/2. csoportja)
A cinkcsoport elemeiről általában736
A cink (zinzum) (Zn)737
A cink vegyületei740
A kadmium (cadmium) (Cd)742
A kadmium vegyületei743
A higany (hydrargirum vagy mercurium) (Hg)745
A higany vegyületei747
A lantanidák, az aktinidák és vegyületeik (A periódusos rendszer 3. alcsoportja)
A lantanidák és vegyületeik
A lantanidák751
A lantanidák vegyületei757
Az aktinidák és vegyületeik
Az aktinidákról általában758
A tórium (thorium) (Th)760
A tórium vegyületei761
A protaktinium (Pa)762
Az uránium (U)762
Az uránium vegyületei764
A neptunium (Np)766
A plutonium (Pu)767
Az americium (Am)771
A curium (Cm)772
A berkelium (Bk)772
A kalifornium (Cf)773
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Általános és szervetlen kémia Általános és szervetlen kémia Általános és szervetlen kémia Általános és szervetlen kémia Általános és szervetlen kémia

A borító kopott, foltos. A lapélek foltosak.

Állapot:
4.900 ,-Ft
39 pont kapható
Kosárba