Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.421

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Általános és szervetlen kémia

Egyetemi tankönyv

Szerző

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 984 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 4299. Fekete-fehér ábrákkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

ÁLTALÁNOS KÉMIA
Bevezetés
A természettudományok célja, módszere és kialakulása23
A kémia múltja és jelene hazánkban30
Anyag és energia
A tömeg megmaradásának törvénye36
Az energia megmaradásának tétele38
Halmazállapotok
A halmazállapotok és az anyagi rendszerek felosztása
A három halmazállapot jellemzése40
Az anyagi rendszerek felosztása és állapotuk meghatározása40
Gázok
A gáztörvények45
Az abszolút hőmérséklet48
A gázok kinetikai elmélete51
Eltérések a gáztörvényektől53
Szilárd testek és folyadékok
A szilárd halmazállapot jellemzése54
A folyékony halmazállapot jellemzése55
Halmazállapot-változások
A párolgás56
Kristályos testek olvadása és szublimálása59
Oldatok
A híg oldatok viselkedése62
Az oldatokról általában. Elegyek67
Sztöchiometria
A kémiai összetétel törvényei
A súlyviszonytörvények75
A vegyülő gázok térfogati törvénye77
Atomok és molekulák79
Avogadro tétele és a molekulasúly80
A mólsúly meghatározása
Gázok és gőzök mólsúlya85
Oldott anyagok mólsúlyának meghatározása89
Homogén folyadékok mólsúlya94
Az atomsúly és meghatározása
Az atomsúly fogalma és meghatározása96
Az atomsúly ellenőrzése99
A kémiai képlet és a szerkezettan elemei
Az elemek és vegyületek jelölése101
A molekula szerkezeti elemei107
Az egyenértéksúly és a vegyérték110
A szerkezeti képlet114
Kémiai rendszertan
Az elemek rendszere118
A vegyületek rendszertana124
A vegyületek elnevezésének alapelvei130
A reakciók osztályodzása133
Termokémia
A hőmennyiség és mérése136
A reakcióhő139
A termokémia főtétele145
Az égés150
Termodinamikai alapfogalmak155
Elektrokémia
Elektrolitok
Alapfogalmak159
Az elektrolitos disszociáció162
Az elektrolízis165
Az elektromos vezetőképesség és mérése175
A disszociációfok meghatározása183
Kémiai folyamatok értelmezése a disszociációelmélet alapján185
A kémai energia átalakulása elektromos energiává
A galvánelem190
A koncentrációs elem. A pH és mérése199
Az elektrolitikus polarizáció203
Az elektromos munka és a reakcióhő összefüggése208
Oxidáció és redukció210
Fotokémia
Fotokémiai folyamatok214
A kémiai folyamatok sebessége
A reakciókinetika törvényszerűségei218
A katalízis227
Kémiai egyensúlyok
A kémiai egyensúly törvénye230
Homogén egyensúlyok238
Heterogén egyensúlyok254
Az atomok szerkezete
Az atomszerkezet-kutatás kísérleti alapjai
A radioaktivitás jelenségei260
Természetes atombomlási folyamatok265
Az elektron273
A színképek274
Az atommodell
A Rutherford-féle atommodell278
A Bohr-féle atommodell. A kvantummechanika alapgondolata281
Az elemek elektronszerkezete
Az elemek elektronszerkezete és a periódusos rendszer289
Az atommag
Az atommag tulajdonságai: az izotópia297
Magreakciók304
Az atommag szerkezete309
A molekulák és a kristályok szerkezete
A kémiai kötés311
Komplex vegyületek319
A kristályos szerkezet324
A kémiai képlet és a vegyérték fogalmának újabb fejlődése331
Kolloidika
A kolloid állapot jellemzése337
Difform rendszerek340
Diszperz rendszerek346
A kolloid oldatok előállítása és tulajdonságai349
Gélek (kocsonyák)357
SZERVETLEN KÉMIA
Bevezetés
A szervetlen kémia tárgya367
Az elemek gyakorisága a földkéregben368
A szervetlen kémia tárgyalásának rendje372
A nem fémes elemek és vegyületeik
A nemfémek általános jellemzése375
A hidrogén (H)
Az elemi hidrogén (H2)376
A hidrogén módosulatai: az orto- és parahidrogén384
A hidrogén izotópjai: a deutérium (D) és a trícium (T)385
A periódusos rendszer VIII/1. csoportja
A nemesgázok388
A halogének és vegyületeik (A periódusos rendszer VII/1. csoportja)
A halogén elemek
A halogén elemekről általában393
A fluor395
A klór398
A bróm402
A jód406
Az asztácium (asztatin)411
A halogének hidrogénvegyületei
A hidrogén-halogenidekről általában411
A hidrogén-fluorid413
A hidrogén-klorid (sósav)415
A hidrogén-bromid422
A hidrogén-jodid424
A halogének egymással alkotott vegyületei (interhalogenidek)
A halogének egymás közti vegyületeiről általában425
A halogének vegyületei egymással427
Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik (A periódusos rendszer VI/1. csoportja)
Az oxigéncsoport elemei
Az oxigéncsoport elemeiről általában429
Az oxigén430
Az ózon436
A kén440
A szelén447
A tellúr449
A polónium451
Az oxigéncsoportok elemeinek hidrogénvegyületei
A víz452
A hidrogén-peroxid466
A hidrogén-szulfid (kén-hidrogén)470
Hidrogén-poliszulfidok473
A hidrogén-szelenid473
A hidrogén-tellurid474
Az oxigén halogénvegyületei
A halogén-oxidokról általában474
A fluor oxidjai476
A klór oxidjai és oxosavai476
A bróm oxidjai és oxosavai482
A jód oxigénvegyületei és oxosavai483
A kéncsoport elemeinek halogénvegyületei
A kén halogénvegyületei484
A szelén és a tellúr halogénvegyületei486
A kén oxidjai és oxosavai
A kén oxidjairól és oxosavairól általában487
A kén-monoxid és a szulfoxilsav487
A kén-dioxid490
A kénessav493
A kén-trioxid495
A kénsav499
A pirokénsav505
A peroxokénsavak506
A kén ritkább oxidjai és a ditionossav507
A politionsavak508
A tiokénsav509
A kén oxosavainak halogénszármazékai510
A szelén és tellúr oxidjai és oxosavai
A szelén oxidjai és oxosavai512
A tellúr oxidjai és oxosavai513
A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik (A periódusos rendszer V/1. csoportja)
A nitrogéncsoport elemei
A nitrogéncsoport elemeiről általában514
A nitrogén515
A levegő520
A foszfor525
Az arzén530
Az antimon533
A bizmut534
A nitrogéncsoport elemeinek hidrogénvegyületei
A nitrogéncsoport elemeinek hidridjeiről általában536
Az ammónia536
A nitrogén egyéb hidrogénvegyületei543
A foszfor hidrogénvegyületei546
Az arzén, antimon és a bizmut hidridjei547
A nitrogéncsoport elemeinek halogénvegyületei
A nitrogén halogénvegyületei549
A foszfor halogénvegyületei551
Az arzén halogénvegyületei553
Az antimon halogénvegyületei554
A bizmut halogénvegyületei555
A nitrogén oxidjai és oxosavai
A nitrogén oxidjairól és oxosavairól általában556
A dinitrogén-oxid és a hiposalétromossav556
A nitrogén-monoxid559
A nitrogén-trioxid és a salétromossav561
A nitrogén-dioxid és a nitrogén-tetroxid562
A nitrogén-pentoxid563
A salétromsav564
A foszfor oxidjai és oxosavai
A foszfor oxidjairól és oxosavairól általában568
A foszfor-trioxid és a foszforossav570
A foszfor-tetroxid572
A foszfor-pentoxid és a foszforsavak572
A hipofoszforossav és a hipofoszforsav577
Az arzén oxidjai és oxosavai
Az arzén oxidjairól és oxosavairól általában578
Az arzén-trioxid és az arzénessav579
Az arzén-pentoxid és az arzénsav582
Az antimon és bizmut oxidjai és hidroxidjai
Az antimon oxidjai és oxosavai582
A bizmut oxidjai és egyéb vegyületei585
A nitrogéncsoport elemeinek szulfidjai
A mitrogén és a foszfor szulfidjai587
Az arzén kénvegyületei588
Az antimon kénvegyületei590
A bizmut kénvegyületei591
A széncsoport elemei és vegyületeik (A periódusos rendszer IV/1. csoportjának nemfémes elemei)
A széncsoport elemei
A szénről és a szilíciumról általában592
A szén593
A szilícium602
A szén hidrogénvegyületei
A szén néhány hidrogénvegyületéről604
A metán605
Telítetlen szénhidrogének607
A szén ipari hasznosítása608
A kőolaj vagy ásványolaj611
A szilícium hidrogénvegyületei
A szilícium-hidrogének614
A szén és a szilícium halogénvegyületei
A szén néhány halogénvegyülete616
A szilícium halogenidjei618
A szén oxidjai és oxosavai
A szén-monoxid620
A szén-dioxid és a szénsav626
Ritkább szén-oxigén vegyületek631
A szénsav néhány származéka633
A szilícium oxidjai és a kovasavak
A szilícium-dioxid635
A kovasavak637
A szilikonok640
A széncsoport elemeinek kénvegyületei
A szén kénvegyületei642
A szilícium kénvegyületei645
A széncsoport elemeinek nitrogénvegyületei
A dicián646
A hidrogén-cianid648
A ciánsav és származékai651
A széncsoport elemeinek egymással alkotott vegyülete
A szilícium-karbid653
A bór és vegyületei (A periódusos rendszer III/1. csoportjának nemfémes eleme)
A bór655
A bór hidrogénvegyületei657
A bór halogénvegyületei659
A bór oxidjai és a bórsavak661
A bór egyéb vegyületei664
A fémes elemek és vegyületeik
A fémekről általában667
A fémek vegyületeinek általános áttekintése676
Az alkálifémek és vegyületeik (A periódusos rendszer I/1. csoportja)
Az alkálifémek
Az alkálifémekről általában680
A lítium682
A nátrium682
A kálium684
A rubídium és a cézium685
A francium686
Az alkálifémek és az ammóniumgyök vegyületei
A hidridek686
Az oxidok és a peroxidok687
A hidroxidok687
A haloidsók és a pszeudohalogenidek691
A halogének (és a ciángyök) oxo- és tiosavainak sói697
A szulfidok és a poliszulfidok698
A kéncsoport oxosavainak alkáli- és ammóniumsói699
A nitrogéncsoport oxosavainak alkáli- és ammóniumsói702
A karbonátok704
A szilikátok és borátok708
Az alkáliföldfémek és vegyületeik (A periódusos rendszer II/1. csoportja)
Az alkáliföldfémek
Az alkáliföldfémekről általában 710
A berillium712
A magnézium713
A kalcium716
A stroncium717
A bárium718
A rádium718
Az alkáliföldfémek vegyületei
A hidridek719
Az oxidok és hidroxidok720
A haloidsók722
A szulfidok724
A szulfátok724
A nitrátok726
A foszfátok727
A karbonátok729
A kalcium-karbid730
A kalcium-cián-amid730
A műtrágyák áttekintése731
Az alumíniumcsoport elemei és vegyületeik (A periódusos rendszer III/1. csoportjának fémei)
Az alumíniumcsoport elemeiről általában733
Az alumínium734
Az alumínium hidrogénnel és oxigénnel alkotott vegyületei745
Az alumínium halogénekkel alkotott vegyületei747
Az alumínium-szulfát749
A timsók750
Alumínium-szilikátok751
Az alumínium-karbid és alumínium-nitrid752
A kerámiai ipar752
A cementgyártás758
Az üveggyártás760
A gallium765
A gallium vegyületei766
Az indium767
Az indium vegyületei767
A tallium768
A tallium vegyületei769
Az óncsoport fémei és vegyületeik (A periódusos rendszer IV/1. csoportjának fémes elemei)
Az óncsoport fémei
Az óncsoport fémeiről általában770
A germánium771
Az ón772
Az ólom774
Az óncsoport vegyületei
Hidrogénvegyületek777
Oxidok és hidroxidok777
Az óncsoport fémeinek sói779
A szkandiumcsoport elemei és vegyületeik (A periódusos rendszer III/2. csoportja)
A szkandiumcsoport elemeiről általában782
A szkandium, ittrium és lantán783
A szkandium, ittrium és lantán vegyületei784
Az aktínium 785
A titáncsoport elemei és vegyületeik (A periódusos rendszer IV/2. csoportja)
A titáncsoport elemeiről általában786
A titán787
A titán vegyületei788
A cirkónium 790
A cirkónium vegyületei791
A hafnium és vegyületei792
A vanádiumcsoport elemei és vegyületeik (A periódusos rendszer V/2. csoportja)
A vanádiumcsoport elemeiről általában793
A vanádium794
A vanádium vegyületei795
A nióbium797
A nióbium vegyületei797
A tantál798
A tantál vegyületei799
A krómcsoport elemei és vegyületeik (A periódusos rendszer VI/2. csoportja)
A krómcsoport elemeiről általában800
A króm801
A krómvegyületek802
A krómvegyületek803
A krómvegyületek806
A peroxo-krómsavak809
A molibdén810
A molibdén vegyületei812
A volfrám814
A volfrám vegyületei816
A mangáncsoport elemei és vegyületeik (A periódusos rendszer VII/2. csoportja)
A mangáncsoport elemeiről általában819
A mangán820
A mangánvegyületek821
A mangánvegyületek823
A mangánvegyületek824
A mangán- és mangánvegyületek825
A mangánvegyületek826
A technécium és vegyületei827
A rénium828
A rénium vegyületei829
A vascsoport, ill. a platinafémek és vegyületeik (A periódusos rendszer VIII/2. csoportja
A periódusos rendszer VIII/2. csoportjáról általában830
A vascsoport elemei és vegyületeik
A vascsoport elemeiről általában831
A vas833
A kobalt849
A nikkel850
A vas vegyületei852
A kobalt vegyületei856
A nikkel vegyületei857
A komplex vegyületek izomériájáról, különös tekintettel a kobaltkomplexekre858
A platinafémek és vegyületeik
A platinafémekről általában868
A ruténium és az ozmium
A ruténium871
Az ozmium871
A ruténium és ozmium vegyületei872
A ródium és az irídium
A ródium873
Az irídium874
A ródium és irídium vegyületei875
A palládium és a platina
A palládium876
A platina877
A palládium és a platina vegyületei879
A rézcsoport elemei és vegyületeik (A periódusos rendszer I/2. csoportja)
A rézcsoport elemeiről általában882
A réz883
A réz vegyületei888
Az ezüst892
Az ezüst vegyületei896
A fényképezés899
Az arany900
Az arany vegyületei903
A cinkcsoport elemei és vegyületeik (A periódusos rendszer II/2. csoportja)
A cinkcsoport elemeiről általában905
A cink906
A cink vegyületei910
A kadmium912
A kadmium vegyületei914
A higany915
A higany vegyületei918
A lantanidák, az aktinidák és vegyületeik (A periódusos rendszer 3. alcsoportja)
A lantanidák és vegyületeik
A lantanidák923
A lantanidák vegyületei930
Az aktinidák és vegyületeik
Az aktinidákról általában931
A tórioum933
A tórium vegyületei934
A protaktínium936
Az uránium936
Az uránium vegyületei938
A transzuránok940
Az atomenergia felszabadítása945
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Általános és szervetlen kémia Általános és szervetlen kémia Általános és szervetlen kémia Általános és szervetlen kémia

Több lapon aláhúzások, jelölések találhatóak.

Állapot: Közepes
4.900 Ft
3.920 ,-Ft 20
20 pont kapható
Kosárba