Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.033

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Általános és szervetlen kémiai praktikum I.

Szerkesztő

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 329 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: A könyv fekete-fehér ábrákkal illusztrált. A könyv tankönyvi száma: 4284/I.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Általános rész
Előszó az I. könyvhöz17
Előszó a második könyvhöz18
Bevezetés a laboratóriumi munkába21
Laboratóriumi munkaszabályok21
Elővigyázatossági rendszabályok a laboratóriumi munkában, tennivalók baleset esetén23
Laboratóriumi üveg- és porcelán edények és ezek tisztítása24
Laboratóriumi fémeszközök és karbantartásuk, laboratóriumi fatárgyak28
Gázégők30
Vegyszerek tárolása és használata32
Üvegmegmunkálás35
Parafa és gumidugók, dugófúrás, gumi- és műanyag csövek, üvegcsapok37
Tömeg- és súlymérés, mérlegek40
Térfogatmérés43
Sűrűségmérés46
Hőmérsékletmérés47
Oldás, aprítás, keverés49
Dekantálás, centrifugálás, szűrés51
Oldott anyagok kristályosítása56
Szilárd anyagok szárítása, szárítóanyagok57
Desztillálás60
Bepárlás62
Gázfejlesztés, gázok tárolása, mosása és szárítása63
Anyagi rendszerek, halmazállapot-változások72
Keverék szétválasztása, összetevőire72
Desztillált víz előállítása73
Olvadáspont meghatározása74
Tiszta és szennyezett nátrium-tioszulfát olvadáspontjának meghatározása75
Szubmilálás76
Konyhasó és jód keverékének szétválasztása76
Túlhűtés tanulmányozása76
Forráspont meghatározása77
Bróm diffúziója különböző gázokban77
Oldatok78
Kényszeroldatok készítése78
Folyadékok oldhatósága vízben80
A kritikus oldás jelensége80
Vizes oldatok desztillálása80
Sósavoldat desztillálása81
Levegő oldékonysága vízben81
Hőmérséklet hatása sók oldhatóságára82
Túltelített oldatok82
Az ozmózis jelenségek vizsgálata szőlőszemen83
Ozmózisos "szilikátnövények" előállítása83
Kálium-nitrát oldhatóságának meghatározása83
Szennyezett só tisztítása átkristályosítással84
Vas (III)-rodanid megoszlása különböző oldószerekben85
Sztöchiometria86
Az oxigén móltérfogatának meghatározása86
Molekulasúly meghatározása87
Egyenértéksúly meghatározása88
Normáloldat készítés és bázis titrálása91
Kálium-permanganát-oldat és hidrogén-peroxid-oldat koncentrációjának meghatározása91
Különböző típusú vegyületek előállítása94
Sav előállítása94
Savanhidrid előállítása94
Bázis előállítása94
Bázisanhidrid előállítása95
Só előállítása95
Amfoter oxid reakciója savval és bázissal97
Termokémia98
Vízmentes és kristályvíztartalmú só oldódása98
Az égés feltételei98
Jég kölcsönhatása tömény kénsavval98
Jég kölcsönhatása nátrium-kloriddal98
Alumínium és ólom fajhőjének, valamint atomsúlyának közelítő meghatározása99
Elektrokémia100
Alapfogalmak, egyszerű áramkörök alaptörvényei100
Egyszerű elektrokémiai gyakorlatokhoz használt eszközök102
Póluspapír készítése105
Elektrolízis106
A hidrogén- és rézionok mozgékonyságának összehasonlítása107
Vízbontás107
Nikkelbevonat készítése (galvanosztégia)108
Oldatok vezetőképessége109
A standardpotenciál-táblázat alapján könnyen értelmezhető reakciók110
Diana fája111
Daniell-elem összeállítása112
Ólomfa készítés (Saturnus fája)112
Helyi elemek113
Elektrolitikus polarizáció113
A kálium-klorid és kálium-jodid-oldat bomlásfeszültségének összehasonlítása113
A hidrogén túlfeszültsége különböző fémeken114
Ólomakkumulátor készítése, felöltése és kisütése114
Kémiai folyamatok sebessége115
Lassan végbemenő reakciók115
Landolt-féle reakció115
A reakciók sebességét befolyásoló tényezők vizsgálata115
Katalízises reakciók116
Kémiai egyensúlyok120
A kémiai egyensúly függése a reagáló anyagok koncentrációjától120
Oldáshő előjelének meghatározása a Le Chatelier-Braun-féle elv alapján120
A kobalt (II)-rodanid disszociációs egyensúlya120
A bróm hidrolízise120
Sók és savak oldatainak egyensúlya120
Hidrolízis121
Pufferoldatok122
Heterogén egyensúlyok123
Részecskék kimutatása125
Diffúziós ködkamra készítése125
Fotokémia, színképek127
Tribolumineszkáló készítmény előállítása127
Fluoreszcencia tanulmányozása127
Foszforeszkáló készítmény előállítása128
Kemikumineszencia pirogallol oxidációja128
A foszfor kemikumineszcenciája128
Az ezüst-klorid fotolízise128
Alkáliföldfémek lángspektrumának vizsgálata129
Abszorpciós spektrum vizsgálata131
Molekulák és kristályok123
Komplex vegyületek123
A kristályos szerkezet133
Oxidáció-redukció135
Tömény kénsav redukciója135
Reakciók kálium-permanganáttal135
Reakciók vas (III)-kloriddal136
Redukció fémekkel136
Ezüst-nitrát termikus bontása136
Reakciók hidrogén-peroxiddal136
Kolloidika137
Adszorpciós kísérletek137
Papírkromatográfia138
Ionmentes víz előállítása ioncserélő műgyantával140
Stabil vizes benzolemulzió előállítása141
Kolloid oldat előállítása diszpergálással141
A negatív töltésű antinom-triszulfid-szol koagulálásának vizsgálata143
Védőhatás tanulmányozása143
Dialízis143
Kolloid vas (III)-hidroxid előállítása dialízissel143
Részletes rész
Nemfémes elemek és vegyületek
A hidrogén147
Hidrogén előállítása147
Hidrogénnel kapcsolatos oxidációs-redukciós folyamatok tanulmányozása149
A halogén elemek150
Klór előállítása150
A klór kémiai tulajdonságai151
A bróm és a jód151
A halogén elemek hidrogénvegyületei153
A hidrogén-fluorid előállítása és tulajdonságai. Sziliko-fluoridok153
A sósav előállítása és tulajdonságai154
A bróm és a jód hidrogénvegyületei155
A halogenidionok157
Az oxigén és a kén159
Az oxigén előállítása és tulajdonságai. Az égés159
Ózon előállítása161
A kén előállítása és tulajdonságai161
Az oxigén és a kén hidrogénvegyületei164
A víz164
A hidrogén-peroxid165
A kén-hidrogén167
Poliszulfidok171
Az oxigén és a kén halogénvegyületei174
A klór oxigénvegyületei174
A bróm és a jód oxigénvegyületei179
A kén halogénvegyületei184
A kén oxidjai és oxisavai188
A kén-dioxid és a kénessav186
A kén-trioxid és a kénsav189
A kénsav és a kénessav származékai191
A nitrogéncsoport elemei194
A nitrogén194
A foszfor196
Az arzén és az antimon197
A nitrogéncsoport elemeinek hidrogénvegyületei198
A nitrogén hidrogénvegyületei198
A foszfor, az arzén és az antimon hidrogénvegyületei203
A nitrogéncsoport elemeinek oxigénvegyületei206
A nitrogén oxidjai és oxidsavai206
A foszfor oxigénvegyületei212
Az arzén és az antinom oxidjai és oxidsavjai213
A nitrogéncsoport elemeinek halogénvegyületei220
A nitrogén és a foszfor halogenjei220
Az arzén és antimon halogénvegyületei221
A szén és a szilícium223
A szén223
A szilícium223
A szén és a szilícium hidrogén, oxigén- és halogénvegyületei225
Az acetilén225
Szilíciumhidrogének226
A szén és a szilícium halogénvegyületei227
A szén oxigénvegyületei227
A szilícium oxigénvegyületei229
A bór és vegyületei231
A bór231
A bór oxigénvegyületei232
Fémes elemek és vegyületeik
Az alkálifémek és vegyületeik235
Az alkálifémek lángfestése235
Az alkálifémek hatása vízre235
Alkáliamalgánok235
A lítium és a nátrium égése236
A nátrium-peroxid és a víz kölcsönhatása236
A nátrium-hidroxid előállítása (szóda kausztifikálása)237
Az ammónia-klorid tulajdonságai236
Az alkálifémek komplex cianidjai237
NaOCI készítése és színterelő hatása238
Kálium-klorát előállítása239
Alkálifém-szulfidok és -poliszuflidok előállítása239
Nátrium-szulfit előállítása240
Nátrium-tioszulfát előállítása241
Nátrium-nitrit előállítása242
Alkálifém-nitrátok előállítása242
Alkálifém-karbonátok előállítása243
Lítium-foszfát képződése245
Nátrium-ammónium-hidrogén-foszfát előállítása246
Ammónium-dikromát előállítása246
Az alkáliföldfémek és vegyületeik247
A magnézium és kalcium hatása vízre247
A magnézium redukáló tulajdonsága247
Kalcium-hidrid előállítása247
Magnézium-hidroxid képződése248
Bázisos magnézium-karbonát előállítása249
Magnézium-ammónium-foszfát képződése249
Mészoltás249
Klórmész előállítása249
Alkáliföldfém-szulfátok előállítása250
Alkáliföldfém-kloridok előállítása250
Stroncium-nitrát előállítása252
Az alkáliföldfém-ionok tulajdonságai252
Kalcium-karbid előállítása252
Kalcium-nitrid előállítása253
Az alumínium és vegyületei254
Az alumínium oxidációja254
Alumíniumtermit254
Vízbontás alumíniummal255
Az alumínium kölcsönhatása savakkal és lúgokkal255
Az alumínium-hidroxid amfoter jellege255
Timföld előállítása bauxitból255
Alumínium-szulfát előállítása255
Alumínium-szulfid előállítása256
Timsó előállítása256
Az alumínium néhány reakciója256
Az óncsoport fémei és vegyületeik256
Ón előállítása257
Ónozás259
Ón és olom ötvözése259
Az ólom oxidjainak előállítása és tulajdonságai259
Az ón-hidrogén képződése261
Az ón kölcsönhatása savakkal és lúgokkal261
Az ón (II)- és ón(IV) vegyületek viselkedése261
Ón (IV) szulfid előállítása262
Az ólom kölcsönhatása savakkal262
Az ólom reakciói262
Bázisos ólom-kromát (krómvörös) előállítása263
Ólom (II) nitrát előállítása keményólomból263
Bázisos ólom.-karbonát előállítása263
Ólomfehér előállítása elektrolízissel263
A titáncsoport elemei és vegyületeik264
Titán (IV) -szulfát-oldat előállítása titán (IV)-oxidból265
Az alfa és béta-titánsavak előállítása és tulajdonságai265
A titán (IV) reakciói265
Cirkónium por égése265
Cirkóniumvegyületek képződése és tulajdonságai265
A vandánium és vegyületei266
A vandániumvegyületek képződése és tulajdonságai267
A vandánium-klorid szublimációja267
A krómcsoport elemei és vegyületeik267
Króm előállítása aluminotermikus úton268
Króm (III)-oxid előállítása és tulajdonságai268
Króm (III)vegyültek tulajdonságai268
A króm (III) -klorid-hidrát izométriája269
Krómtimsó előállítása269
Krómsárga előállítása269
Króm (VI)oxid előállítása és tulajdonságai270
Kromátok és polikromátok képződése és tulajdonságai270
Kromátok és pirolkormátok előállítása krómvaskőből271
Kromil-klorid előállítása271
Krómkomplexes előállítása271
Króm (VI)vegyületek oxidáló tulajdonságai273
Peroxo-krómsav keletkezése273
Molibdénvegyületek előállítása és tulajdonságai274
Volframvegyületek képződése274
A mangáncsoportok elemei és vegyületeik275
Mangán (II)vegyületek reakciói275
Mangán (II)szufát előállítása276
MnO2 és kénsav kölcsönhatása276
Kálium-mangánt előállítása és tulajdonságai276
A kálium-permanganát képződése és tulajdonságai276
Mangán-heptoxid előállítása és oxidáló tulajdonságai277
A vascsoport fémei és vegyületeik279
Piroforos vas előállítása279
A vas kölcsönhatása savakkal279
A vas passzivitása280
Vas (III) vegyületek képződése és tulajdonságai280
Kristályos vas (II)-szulfát előállítása fémvasból281
Vas (III) -nitrát előállítása281
Mohr-só előállítása281
Ammóniumvastimsó előállítása282
Vas (III) vegyületek képződése és tulajdonságai282
Kobalt (II) és kobalt (III) vegyületek reakciói283
Kobaltsók színváltozása284
Nikkelvegyületek előállítása és tulajdonságai285
Kobaltkomplexek előállítása287
A platinafémek és vegyületeik292
A platina katalitikus hatása292
Platinakomplexek képződése292
Hidrogén-(hexakloro-platintátIV) előállítása292
A rézcsoport elemei és vegyületeik294
Réz (II)-oxid redukálása szénnel294
Savak hatása rézre294
A réz lángfestése294
Réz (I) vegyületek képződése és tulajdonságai295
Réz (II) vegyületek képződése és tulajdonságai296
Rézvegyületek előállítása297
Ezüst kiválasztása higannyal299
Ezüsttükör előállítása299
Fémezüst regenerálása299
Ezüstvegyületek képződése és tulajdonságai300
Ezüstvegyületek előállítása301
Az ezüstkomplexek stabilitásának összehasonlítása302
Arany kinyerése aranytartalmú ércekből302
Az arany (III) vegyületek reakciói303
A cinkcsoport elemei és vegyületeik304
A cink égése304
A cink oldódása savakban és lúgokban304
Nitrátok redukciója cinkkel304
Cinkvegyületek képződése és tulajdonságai304
Cinkvegyületek előállítása305
Kadmiumvegyületek képződése és tulajdonságai307
Kadmium-acetát előállítása307
Higany előállítása307
A higany mosása és szűrése308
Ónamalgán előállítása308
Higany (I) vegyületek képződése és tulajdonságai308
Higany (I) vegyületek előállítása309
Higany (II) vegyületek képződése és tulajdonságai310
Higany (II) vegyületek előállítása311
Az aktinidák és vegyületeik313
Tóriumvegyületek képződése és tulajdonságai313
Urániumvegyületek képződése és tulajdonságai313
Ammónium-uranil-karbonát előállítása314
Táblázatok
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Általános és szervetlen kémiai praktikum I. Általános és szervetlen kémiai praktikum I. Általános és szervetlen kémiai praktikum I. Általános és szervetlen kémiai praktikum I. Általános és szervetlen kémiai praktikum I. Általános és szervetlen kémiai praktikum I.

Több lapon jelölések, bejegyzések láthatók. A borító elszíneződött. Néhány lap foltos.

Állapot: Közepes
3.240 Ft
2.590 ,-Ft 20
13 pont kapható
Kosárba