996.549

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Általános gazdasági földrajz

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 362 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar   Angol   Orosz  
Méret: 23 cm x 24 cm
ISBN: 963-17-5417-0
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Tankönyvi szám: 4537/1.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A gazdaság térbeli elhelyezkedésének főbb oksági és strukturális összefüggéseit, sajátosságait tárgyaló mű az első ilyen jellegű vállalkozás a hazai szakirodalomban. A korábbi tanulmányok egy-egy ágazat területi szerkezetét és összefüggéseit vizsgálták, e munka szerzői viszont a gazdaság térbeli elhelyezkedésének, a területi munkamegosztás fejlődéstörvényeinek vizsgálatára helyezik a súlyt. A könyv a szerteágazó területi problematikából három alapvető kérdést ragad meg:
- a gazdaságföldrajz tárgyának legfontosabb kérdéseit (területi munkamegosztás, telephely, gazdasági körzet);
- a természetföldrajzi környezetnek - mint a termelés elhelyezkedése állandó tényezőjének - a termelőerők fejlettségével és a termelési viszonyokkal módosuló szerepét, kitérve a társadalom visszahatására (környezetszennyezés, környezetvédelem);
- a harmadik kérdéscsoportban a termelés köréből eredő tényezőket: a termelési viszonyokat, az anyagi termelőerőket, a műszaki-technológiai sajátosságokat és a... Tovább

Fülszöveg

A gazdaság térbeli elhelyezkedésének főbb oksági és strukturális összefüggéseit, sajátosságait tárgyaló mű az első ilyen jellegű vállalkozás a hazai szakirodalomban. A korábbi tanulmányok egy-egy ágazat területi szerkezetét és összefüggéseit vizsgálták, e munka szerzői viszont a gazdaság térbeli elhelyezkedésének, a területi munkamegosztás fejlődéstörvényeinek vizsgálatára helyezik a súlyt. A könyv a szerteágazó területi problematikából három alapvető kérdést ragad meg:
- a gazdaságföldrajz tárgyának legfontosabb kérdéseit (területi munkamegosztás, telephely, gazdasági körzet);
- a természetföldrajzi környezetnek - mint a termelés elhelyezkedése állandó tényezőjének - a termelőerők fejlettségével és a termelési viszonyokkal módosuló szerepét, kitérve a társadalom visszahatására (környezetszennyezés, környezetvédelem);
- a harmadik kérdéscsoportban a termelés köréből eredő tényezőket: a termelési viszonyokat, az anyagi termelőerőket, a műszaki-technológiai sajátosságokat és a szállításnak a területi munkamegosztásban betöltött szerepét és kölcsönhatását.
Az egyes termelési ágazatok elhelyezkedését elsősorban mint a termelés földrajzi alakulására sajátosan ható körülményt elemzi.
A könyv szemléletmódját tekintve is újszerű. Szakít a hagyományokkal, és nem halmozza tele statisztikai adatokkal és földrajzi nevekkel az ismeretanyagot.
A könyvet nemcsak egyetemi hallgatók, a földrajztudomány fejlődését figyelemmel kísérő földrajztanárok forgathatják haszonnal, hanem a közgazdászok, a területi fejlesztés, területi szervezés szakemberei számára is nagyon tanulságos. Vissza

Tartalom

Előszó9
Bevezető11
Az általános gazdaságföldrajz alapkategóriái17
A területi megosztás17
A telephely22
A területi megosztás egységei, a gazdasági körzetek24
A telephelyválasztást és a telephelyrendszert befolyásoló, alakító tényezők25
Az ágazati és területi munkamegosztás, mint a telephelyrendszer alapvető tényezője28
A területi munkamegosztás történelmi fejlődése30
Gazdasági körzetek38
A gazdasági körzetek kialakulását befolyásoló tényezők38
A gazdasági körzetesítés39
Ágazati körzetek39
Komlex (integráns) gazdasági körzetek43
Az ágazati és a komplex gazdasági körzetek specializációja és komplexitása44
Tervezési-gazdasági körzetek45
Körzetesítés (rajonírozás) a szocialista országokban46
Felhasznált irodalom az első fejezethez47
A természeti-földrajzi tényezők hatása a gazdasági életre, a termelés földrajzi elhelyezkedésére49
A földrajzi környezet és általános szerepe a társadalom életében és fejlődésében49
A természet és a társadalom kapcsolatának különböző irányú megközelítései51
A természetföldrajzi adottságok szerepe a társadalom fejlődésében és a gazdaságban54
A természet- és gazdaságföldrajzi helyzet és hatásai59
A gazdaságföldrajzi helyzet fogalma, összetevői és hatásai62
A földkéreg és a gazdaság62
A Föld szerkezeti felépítésének és felszínalakulásának hatása a gazdasági életre66
A kőzetburok vízszintes és függőleges tagoltságának hatásai69
A bányászat és a termékeit feldolgozó iparágak elhelyezkedése69
A bányászat gazdasági jelentősége69
A bányajáradék70
A nemzetközi nyersanyag-együttműködés szükségessége72
Területi változások a világ nyersanyagellátásában és a főbb világpiaci szállítók74
Energiahordozók és energiagazdaság75
Kohászati iparok90
A könnyű-, színes- és nemesfémek bányászata és kohászata99
Vegyipar109
Az éghajlat és a gazdaság125
Éghajlat és időjárás125
Éghajlati övek126
Az éghajlati viszonyok változásai és ezek hatása127
Az éghajlat hatása az emberre134
Az éghajlat hatása a mezőgazdaságra136
A víz és a gazdaság144
A tenger és a gazdaság144
A szárazföld vizei és a gazdaság154
A bioszféra és a gazdaság160
A bioszféra jelentősége a termelésben160
A talajövezetek és a gazdaság161
A talajövezetek és kihasználtságuk165
A föld erdői és gazdasági hasznosításuk170
A föld mezőgazdasági zónái173
A mezőgazdaság területi típusait formáló tényezők173
A földhasznosítás gazdasági határai175
A földellátottság hatása177
A talajok termőképessége178
A mezőgazdasági tér felosztása181
A trópusi övezet mezőgazdasága183
Szubtrópusi övezet202
A mérsékelt övezet mezőgazdasága212
A hideg éghajlati öv mezőgazdasága228
A társadalom visszahatása a földrajzi környezetre229
A társadalom és a gazdaság visszahatásának fontosabb területei229
A környezetvédelem indokoltsága és módszerei233
Felhasznált irodalom a második fejezethez235
A társadalmi-gazdasági tényezők és a környezet hatása a termelés térbeli elhelyezkedésére239
A termelési viszonyok és az állam szerepe a termelés térbeli elhelyezkedésében239
A termelési viszonyok hatása a gazdasaság fejlődésére239
A termelési viszonyok konkrét térbeli megjelenési formái és hatásai a Föld mezőgazdaságának fejlődésére243
A termelési viszonyok konkrét térbeli megjelenési formái a világ iparában250
Az anyagi termelőerők, műszaki-technológiai tényezők szerepe a termelés térbeli szerkezetének alakulásában257
A termelőerők fejlődésének általános kérdései257
A termelőerők elemeinek oszthatósága, kombinációi és regionális különbségei260
A műszaki (technikai)-technológiai tényezők hatása a termelés területi szerkezetére268
A népesség és a gazdálkodási tér286
A népesség növekedése, összetételének gazdasági hatásai286
A népesség mint munkaerő295
A települések és a gazdaság térbeli szerkezetének összefüggései300
A település és a településhálózat fogalma, a települések földrajzi vizsgálata, településtípusok300
A földrajzi fekvés és a természetföldrajzi környezet hatása a településhálózatra301
Az urbanizáció, a város és a településagglomeráció302
Nem városi településformációk, falvak319
A szállítás és a termelőerők területi elhelyezkedésének kapcsolatai322
A közlekedés, szállítás feladatai, hálózata322
A közlekedés ágazatainak földrajzi kérdései329
A szállítási költségek hatása a termelés területi elhelyezkedésére346
Összefüggések az egyes gazdasági ágazatok területi elhelyezkedése és a szállítás között352
Felhasznált irodalom a harmadik fejezethez356
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem