Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.741

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Általános jogtörténet

Egyetemi tankönyv

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 529 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-18-5322-5
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 40122.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az állam- és jogtörténet-tudomány a modern történetkutatással egyidejűleg keletkezett. Feladata az állam- és jogfejlődés feltárása, az állam- és jogfejlődés feltárása, az állam- és jogintézmények... Tovább

Előszó

Az állam- és jogtörténet-tudomány a modern történetkutatással egyidejűleg keletkezett. Feladata az állam- és jogfejlődés feltárása, az állam- és jogfejlődés feltárása, az állam- és jogintézmények keletkezésének, módosulásának és megszűnésének magyarázata. Az állam- és jogtörténettudomány a történeti forrásokra, elsősorban a fennmaradt jogemlékekre, továbbá a jogi és a történeti tudományok által feltárt tudományos eredményekre támaszkodik. Vissza

Tartalom

ELŐSZÓ
Az általános jogtörténet szerepe a jogi felsőoktatásban12
Az összehasonlító (általános) jogtörténet korszakai15
Az általános jogtörténet segédanyagai15
ÁLTALÁNOS JOGTÖRTÉNET - KOMPARATÍV JOGTÖRTÉNET
A komparatív jogtörténet szerepe az állam és jog fejlődésében21
Módszertani követelmények az általános jogtörténet alapismereteinek rendszerezésében22
A régiók és alrégiók szerepe az állam és jog fejlődésében36
Kitekintés a főbb jogcsoportrégiókra40
AZ ÁLLAM- ÉS JOGFEJLŐDÉS KEZDETEI
Ókor47
Kezdet47
Az állam és a jog fogalma48
Átmeneti jelenségek51
Az ókori Kelet államai és jogrendszerei53
Babilon53
Egyiptom55
Hettiták58
A héber állam és jog59
Más keleti birodalmak60
Az Ókori Kelet államainak és jogának közös jellemzői62
Az ókori görög állam- és jogfejlődés63
Általános áttekintés63
Spárta társadalmának és államszervezetének jellegzetességei65
Az athéni társadalom- és államfejlődés jellemzése67
Az athéni államrend az i. e. 5. században70
A görög jog jellegzetességei71
A FEUDÁLIS ÁLLAM ÉS JOG TÖRTÉNETE
A feudális állam75
A korai feudalizmus államszervezete75
A virágzó feudalizmus államszervezete80
A hanyatló feudalizmus államszervezete91
A feudalizmus joga97
A feudális jog forrásai97
A feudális magánjog109
A feudalizmus büntetőjoga118
A feudalizmus büntető perjoga133
A MODERN JOGRENDSZEREK
A modern jogrendszerek kialakulása, jogcsoportok139
A modern állam és jog kialakulása142
Jogcsoportok képződése, a modern jogrendszerek szerepe150
Az angol polgári állam- és jogfejlődés155
Az angol forradalom előzményei. A Tudor abszolutizmus állama155
A Stuart abszolutizmus államszervezete159
A gazdasági életet érintő jogi rendelkezések162
A forradalom, a köztársaság és a lordprotektorátus164
Államszervezet a forradalom, a köztársaság és a lordprotektorátus korában165
A gazdasági jellegű jogalkotás168
A parlamentáris monarchia kialakulása169
A parlamentáris monarchia jogfejlődése178
Az angol parlamentáris monarchia állama és joga a 19. században180
A gazdaság működését érintő jogi szabályozás194
Az Amerikai Egyesült Államok állam- és jogtörténete197
A gyarmati kormányzat198
Változások a gyarmatok állami mechanizmusában a függetlenségi háború idején200
A konföderációs cikkelyek, az amerikai gyarmatok konföderációja204
Az Egyesült Államok alkotmánya: képviselet, prezidenciális jelleg, föderalizmus213
A szabadságjogok a gyarmati államokban és az Amerikai Egyesült Államokban218
Az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága221
A jogfejlődés az Egyesült Állmokban a polgárháború előtt225
Az Amerikai Egyesült Államok a pogárháború idején226
A francia állam és jog a nagy forradalomtól a harmadik köztársaságig (1789-1870)230
A francia abszolút monarchia válsága230
A Joglemondó Nyilatkozat; az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata233
Az 1791-es alkotmány236
Az 1793-as alkotmány, a forradalmi kormányzat állami berendezkedése240
Az 1795-üs alkotmány243
A konzulátus és a császárság állami berendezkedése246
A jogrendszer átalakulása a nagy francia forradalom időszakában249
A jogrendszer átalakulása a napóleoni konszolidáció időszakában254
A restauráció és a júliusi monarchia állami berendezkedése258
A második köztársaság állami berendezkedése261
A második császárság állami berendezkedése265
A jogrendszer változásai a restaurációtól a harmadik köztársaságig267
A német és osztrák állam és jog fejlődése a porosz-osztrák háborúig (1866) terjedő időszakban269
Államszervezet 1789-1815 között269
Német Szövetség: 1818-1848273
A német államszervezet 1848-1849-ben275
Az 1848-1849-es forradalom hatása Ausztria államszervezetére277
Poroszország államszervezete 1848-1849-ben282
Kísérletek a Habsburg-birodalom alkotmányos átalakítására284
A porosz állam szervezete 1850-1866 között287
A német jogrendszer és kodifikációs törekvések (1789-1866)289
Az állam- és jogfejlődés útja az olasz államokban. Itália egyesítése291
Az államszervezet fejlődése a Bécsi Kongresszusig291
A francia megszállás hatása az államszervezet fejlődésére291
Az olasz államok államszervezetének fejlődése a restaurációtól az 1848/49-es forradalom leveréséig295
A Szárd Királyság alkotmányának tartalma és értékelése297
Az olasz egység megteremtése. Az államszervezet egységesítése301
A jogrendszer fejlődése a francia forradalom és az állami egység megteremtése közötti időszakban303
Az olasz jog fejlődése 1848. és a nemzeti egység megteremtése idején308
Orosz birodalmi jogfejlődés a feudalizmus válsága idején310
Az orosz birodalmi jogfejlődés közvetlen történelmi előzményei311
Oroszország a feudalizmus válsága és a tőkés viszonyok kibontakozása idején317
Államszervezet. Az önkényuralom átalakítását célzó törekvés318
A polgári jellegű állami reformok szerepe324
Jogfejlődés az önkényuralom válsága idején326
Az 1861. február 19-i manifesztum és a polgári reformok hatása a jogfejlődésre334
A modern jog kiépítésének előzményei az iszlám uralta európai területeken339
A délkelet-európai jogcsoport kialakulásának eredői339
A Porta jogrendjének jellegzetességei340
A délkelet-európai népek jogrendje a hanyatló török uralom alatt353
A polgári jellegű nemzetállam és a jog alapjainak lerakása a Balkánon365
A délkelet-európai jogcsoport kiépítése366
A bolgár nemzetállam kialakulásához vezető út366
Szerbia állam- és jogrendjének polgárosodása375
A modern jogrend alapjainak lerakása a két román fejedelemségben384
A MODERN KAPITALIZMUS LEGFELSŐBB FOKÁN
Angol állam- és jogfejlődés a huszadik században401
Az angol gyarmatbirodalom kormányzatának és jogának általános vonásai402
Az Ír Szabadállam megszületése403
Az angol államszervezetben bekövetkező módosulások405
Az Amerikai Egyesült Államok a polgárháború után413
A progresszív éra állama, W. Wilson elnöksége415
A szabadságjogok érvényesülése a polgárháború után416
F. D. Roosevelt közéleti szerepe, a New Deal politika420
Az államszervezet reformja425
A kormányzati szervek működése a huszadik században428
A francia állam és jog a harmadik köztársaság időszakában (1870-1940)433
A párizsi kommün hatalmi mechanizmusa433
Az 1875-ös alkotmány435
Az állami berendezkedés módosulásai438
A jogrendszer változásai a harmadik köztársaság időszakában441
A német és osztrák állam és jog fejlődése a porosz-osztrák háborút (1866) követő időszakban443
Az 1867-es alkotmány443
Államszervezet 1866-1918 között448
Német jogfejlődés 1866-1918 között451
A Weimari Köztársaság államszervezete453
Az államszervezet és jog fejlődése Itáliában455
Az államszervezet fejlődésének sajátosságai455
A jogfejlődés sajátosságai459
Az Olasz Királyság Polgári Törvénykönyvének jellemzése460
Az olasz büntetőeljárás-jog fejlődése462
Az Olasz Királyság büntetőjogának jellemzése465
Oroszország a modern kapitalizmus korában467
A közép- és kelet-európai polgári jellegű jogrendszerek korai válsága468
A "leggyengébb láncszem" történelmi szerepe470
Az orosz birodalom államberendezkedése a polgári reformok után473
Az első polgári demokratikus forradalom és a sztolipini reakció475
Útban a második pogári demokratikus forradalom felé479
Az orosz birodalmi jogfejlődés a polgári reformok után481
A modern jog térhódítása. Monopolizálódás485
A megkésett polgári demokratikus forradalom hatása486
A délkelet-európai népek jogrendje a kisnemzeti szuverén államiság korszakában
A kodifikált jog az áttérés időszakában492
A délszláv jogterület500
A modern jog kiépítésének késői modellje505
A törésvonalak kialakulása517
Inhaltsverzeichnis524
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Általános jogtörténet Általános jogtörténet Általános jogtörténet Általános jogtörténet

A borító kissé elszíneződött és foltos. Több lapon aláhúzások, jelölések láthatók. Az előzéklapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot: Közepes
2.200 Ft
880 ,-Ft 60
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Általános jogtörténet Általános jogtörténet Általános jogtörténet

A borítón és több lapon színes sorkiemelés, a borító belső oldalán tulajdonosi pecsét látható.

Állapot: Közepes
2.200 Ft
1.760 ,-Ft 20
14 pont kapható
Kosárba