1.027.948

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Általános kémia

fizikus hallgatók számára/Kézirat/Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

Szerző

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 130 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával. Kézirat. Tankönyvi szám: J 3-1180
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó


Bevezetés
A fizikus hallgatók számára irt kémia jegyzetben megkíséreltem általános áttekintést adni a kémia tudományának azon területeiről, amelyre a leendő fizikusnak későbbi munkája során... Tovább

Előszó


Bevezetés
A fizikus hallgatók számára irt kémia jegyzetben megkíséreltem általános áttekintést adni a kémia tudományának azon területeiről, amelyre a leendő fizikusnak későbbi munkája során szüksége lehet. Ezért mind a jegyzetben, mind az előadásokban elsősorban a fizika és kémia jellegzetes határterületeinek - kötéselmélet, fizikai-kémiai egyensúlyok, elektródfolyamatok - bemutatására törekedtem. Az előadásokhoz szorosan kapcsolódó gyakorlatok azt a célt is szolgálják, hogy a hallgatók megismerkedjenek a laboratóriumi munka kémiai vonatkozású területeivel.
Az egyes tárgykörök megfelelő kiválasztása után, az ismeretanyag tárgyalási módjával is igyekeztem alkalmazkodni a nem kémia-szakos képzés igényeihez: egy-egy törvényszerűség részletekbe menő levezetése helyett inkább a levezetések gondolatmenetét, egy-egy elmélet átfogó ismertetése helyett inkább annak eredetét és teljesítőképességét, ill. más elméletekhez való kapcsolatát igyekeztem bemutatni.
A jegyzet helyenként egyes fogalmak történeti fejlődését is nyomon követi. E módszer nem elsősorban azt célozza, hogy tudomány történeti ismereteket nyújtson. A fogalomfejlődés bemutatása azokon a területeken látszik szükségesnek és hasznosnak, ahol a tudomány gyors fejlődése miatt az oktatás csak nehezen tudta követni az egyes fogalmak jelentésének változását.
A jegyzet elkészítéséhez nyújtott segítségéért, értékes tanácsaiért dr. Boksay Zoltán egyetemi tanárnak ezúton is köszönetet mondok. Vissza

Tartalom


Tartalomjegyzék
Bevezetés 3
I. ALAPFOGALMAK 5
1/1. A kémiai elemfogalomról 5
1/2. Oxidáció, redukció. Az oxidációs számfogalma 6 1/3. Az egyenértéksuly fogalma. A mól és a koncentráció
egységek 8
1/4. Termokémia 9
H. A SZERKEZETI KÉMIA ALAPJAI 14
ti/1. A kémiai kötéselmélet történeti előzményei és fogalmi
alapjai 14
II/l A. A klasszikus kötéselmélet 14
nA/2. A Bohr-elmélet és kémiai alkalmazása:
a Kossel-Lewis elmélet 16
H/2. A modern kötéselméletek elvi és fogalmi alapjai 20
II/2 /I. A kvantummechanikai atommodell 20
n/2/2. A " V " - alkalmaz ása a kötéselméletben .
Közelítő megoldások. Az atomi pályák 23 H/2/3. Az elektronkonfiguráció szokásos jelölési
módjai. A Hund-Mulliken szabály 26
H/2/4. A kötött elektron energiáját és az elektrona
ható erőt leiró fogalmak 27
Ionizációs energiák, elektronaffinitások 27
Az effektív magtöltés 29
Elektronegativitások 30
H/3. Kötéselméletek. A "Y"-függvények meghatározási
módszerei 33
n/3/1. A molekulapályelmélet 33
H/3/2. A vegyértékkötés-elmélet vagy spinvegyértékelmélet 37
II/3/3. Az "ab initio" módszerekről 39
H/4. Néhány általánosan használt kötéselméleti fogalomról 41 II/4/1. A klasszikus vegyérték-fogalom és a modern
kötéselmélet 41
n/4/2. A kémiai kötés jelölési módjairól 42
129
51
H/4/3. Összefoglalás. A klasszikus és modern kötéselmélet összehasonlítása
/ 44
H/5. Sztereokémia
n/5/1. A sztereokémiái feladata. Alapfogalmak 44
n/5/2. A Gillespie-elmélet
n/5/3. A "points-on-a-sphere" modell 46
H/5/4. A molekulageometriai elvek alkalmazásai 48
H/6. Kristálykémia 51
n/6/1. A szilárd (kristályos) állapot általános
jellemzése
n/6/2. A geometriai kristálytan alapjai 51
II/6/3. A kristályos anyagok csoportosítása 55
H/6/4. Az ionrácsok 55
AB tipusu ionrácsok 57
AB2 tipusu ionrácsok 58
A2B3 tipusu ionrácsok 60
AB3 tipusu ionrácsok 60
H/6/5. Atomrácsok 60
11/6/6. Molekularácsok 62
n/6/7. Fémes rácsok 65
El. KÉMIAI FOLYAMATOK 69
m/1. Reakciókinetikai alapfogalmak 69
m/1,/1. A reakciósebesség fogalma 69
ffl/1/2. Az aktiválási energia 70
mA/3. A reakciósebesség koncentráció függése.
A sebességi állandó fogalma 71
III/1/4. A reakciósebesség hőfokfüggése 74
III/1/5. Sorozatos és párhuzamos reakciók 75
IV. KÉMIAI EGYENSÚLYOK 78
IVA. A kémiai egyensúlyok általános törvényei 78
IVA A. Az egyensúlyi állandó fogalma. A tömeghatás
törvénye 78
IVA /2. Az egyensúlyi állapotot zavaró külső hatások .
Az egyensúlyi állandó hőfokfüggése 81
IV A /3. A L'Chatelier-Braun elv 84
IV/2. Homogén egyensúlyok 85
IV/2A. Az Ostwald-féle higitási törvény 85
Elektrolitok disszociációs egyensúlya 86
IV/2/2. A viz disszociációja 87
IV/3. Heterogén egyensúlyok 89
IV/3A- A heterogén egyensúlyok általános jellemzése . 89
IV/3/2. Az egykomponensü heterogén rendszerek 90
IV/3/3. Többkomponensű heterogén rendszerek 91
130
Az oldékonysági szorzat 93
A korlátozott oldhatóság . . . 95
Elegykristályok 95
A fagyáspont csökkenés jelensége 96
IV/3/4. Többkomponensű heterogén rendszerek folyadék
és gőz fázisai közötti egyensúlyok 99
IV/3/5. A desztilláció elvi alapjai 101
V. ELEKTROKÉMIA 104
V/l. Elektródfolyamatok 104
V/1/1. Alapfogalmak 104
V/l/2. Az elektródpotenciál és kialakulása 105
V/1/3. Hogyan alakul ki és mitől függ az elektródpo-
tenciál? 106
VA/4. A Nernst-képlet levezetése 107
V/1/5. A normál és standard potenciál fogalma no
V/1/6. A galvánelemek működése 111
VA/7. Gázelektródok 115
V/1/8. A redoxpotenciál 117
V/2. Elektrolitek áramvezetése 118
V/2/1. A fajlagos és ekvivalens vezetőképesség 118
V/2/2. Az ionok mozgékonysága 121
V/2/3. Elektrolízis 124

Varga Miklós

Varga Miklós műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Varga Miklós könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Általános kémia Általános kémia Általános kémia Általános kémia Általános kémia Általános kémia Általános kémia Általános kémia

A borító és a lapélek elszíneződtek. A borító enyhén kopott, foltos. Néhány lapon ceruzás bejegyzések, jelölések láthatók.

Állapot: Közepes
1.880 Ft
1.500 ,-Ft 20
8 pont kapható
Kosárba
konyv