Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Általános közigazgatási ismeretek

Önkormányzati közigazgatás

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magyar Közigazgatási Intézet
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 167 oldal
Sorozatcím: Közigazgatási szakvizsga
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A tankönyv célja, hogy a köztisztviselő megismerje az önkormányzati rendszemek az államszervezetben elfoglalt helyét, ismerje meg az egyes jogintézmények, a rendszer elemeinek egymáshoz való... Tovább

Előszó

A tankönyv célja, hogy a köztisztviselő megismerje az önkormányzati rendszemek az államszervezetben elfoglalt helyét, ismerje meg az egyes jogintézmények, a rendszer elemeinek egymáshoz való kapcsolatát és legyen tisztában az önkormányzati gazdálkodás főbb elemeivel. A jegyzet feldolgozza az önkormányzatok feladatrendszereit, bemutatja a helyi önkormányzati típusokat és azok szerepét a közszolgáltatások szervezetében. Külön rész foglalkozik az önkormányzati rendeletalkotás részletes kérdéseivel, a jogalkotási folyamat általános szabályait, követelményeit külön tantárgy tartalmazza.
A jegyzet külön fejezete foglalkozik a gazdálkodás részletes szabályaival, az önkormányzatok tulajdonával és vagyonával kapcsolatos rendelkezésekkel.
Az önkormányzatok és az állami szervek kapcsolatrendszere tartalmazza az állami szervek és az önkormányzatok kapcsolatrendjének alapvető szabályait, az önkormányzatok törvényességi és gazdasági ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket.
A helyi önkormányzatok szervezete és működése témakörön belül megismerhetők a helyi önkormányzatok általános felépítése, az egyes szervekre vonatkozó speciális szabályok, valamint az önkormányzat szerveinek egymáshoz való viszonya is.
A jegyzet utolsó fejezete a helyi önkormányzatokra vonatkozó Európa Uniós elvárásokat és normákat ismerteti. Vissza

Tartalom

TARTALOMJEGYZÉK 1
1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER 7
1.1. A MAGYAR POLGÁRI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER VÁZLATOS TÖRTÉNETE 7
1.2. A TANÁCSRENDSZER KIALAKULÁSA ÉS JELLEMZŐI 8
1.3. Az EURÓPAI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZEREK FEJLŐDÉSÉNEK FŐ IRÁNYAI 10
1.4. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EURÓPAI CHARTÁJA 11
1.5. Az ÖNKORMÁNYZÁS ALKOTMÁNYOS ALAPJAI 13
1.6. A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS GYAKORLÁSÁNAK KÖZVETLEN MÓDJAI 14
2. AZ ÖNKORMÁNYZATOK FELADATRENDSZERE 17
2.1. A FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK CSOPORTOSÍTÁSA 17
2.1.1. Önkormányzati és államigazgatási feladatok 17
2.1.1.1. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök 17
2.1.1.2. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök 18
2.1.1.3. Az önkormányzati hatósági ügy 19
2.1.2. Kötelező és fakultatív önkormányzati feladat- és hatáskörök 19
2.1.2.1. A kötelező önkormányzati feladat- és hatáskörök 19
2.1.2.2. A fakultatív feladat- és hatáskörök 21
2.2. A FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK DIFFERENCIÁLT TELEPÍTÉSE 21
2.3. A FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTADÁSA, ÁTVÉTELE 23
2.3.1. Feladatvállalás települési önkormányzatok között 23
2.3.2. A főváros önkormányzati rendszerén belüli feladat- és hatáskör "mozgás " 24
2.3.3. A települési és a megyei önkormányzat közötti feladat- és hatáskör átadása és átvállalása 25
2.4. Az ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA ÉS
ÁTRUHÁZÁSA 29
3. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK RENDSZERE ÉS EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYUK, FELADAT-ÉS HATÁSKÖREIK 32
3.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK JOGÁLLÁSA 32
3.1.1. Község 32
3.1.2. Nagyközség 33
3.1.3. Város 33
3.1.4. Megyei jogú város 34
3.2. A MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK 35
3.3. A FŐVÁROS ÉS KERÜLETEI 37
3.4. A HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 38
4. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 41
4.1. a helyi önkormányzati képviselő 41
4.2. a képviselő-testület működése 45
4.2.1. A szervezeti és működési szabályzat 45
4.2.2. A képviselő-testület ülései 47
4.2.3. A helyi jogalkotás 51
4.3. Bizottságok, részönkormányzatok 53
4.4. Polgármester, alpolgármester, tanácsnok 56
4.5. A jegyző 64
5. AZ ÖNKORMÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS ÁLLAMI FELADATOK 68
5.1. Az önkormányzati autonómia 68
5.2. Az Országgyűlés törvényalkotó tevékenysége, az önkormányzati jogok és kötelezettségek meghatározása 69
5.3. Az Országgyűlés döntéshozatali jogkörei a helyi önkormányzatokat érintő ügyekben 70
5.4. A köztársasági elnök és a helyi önkormányzatok 71
5.5. A kormány és a helyi önkormányzatok 72
5.6. A belügyminiszter és a helyi önkormányzatok 73
5.7. A miniszterelnöki hivatal és a helyi önkormányzatok 74
5.8. A minisztériumok és az önkormányzatok 75
5.9. Az állami Számvevőszék és az önkormányzatok valamint a külső ellenőrzési feladatok 76
5.10. Az önkormányzati jogok védelme 77
5.11. az önkormányzatok működésének törvényességi ellenőrzése 78
5.11.1. A törvényességi ellenőrzés lényege 78
5.11.2. A közigazgatási hivatalok jogállása 79
5.11.3. A törvényességi ellenőrzés tartalma 80
5.11.4. A törvényességi ellenőrzés eljárási szabályai 80
5.12. a közigazgatási hivatal vezetője további feladatai, hatáskörei 82
5.12.1. A képviselő-testület ülésének összehívása, és a szakmai segítségnyújtás 82
5.12.2. Államigazgatási hatáskörök 82
5.12.3. A köztisztviselők képzése, továbbképzése 83
6. AZ ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSI RENDSZERE 85
6.1. Előzmények 85
6.1.1. Az önkormányzatok gazdálkodási rendjének megalapozása 85
6.1.2. Az önkormányzati közszolgáltatás tartalma 86,
6.1.3. A helyi önkormányzatok államháztartáson belüli helye és kapcsolata az állami költségvetéssel 89
6.1.4. A helyi önkormányzatok gazdálkodási pénzügyi szabályozásának áttekintése 90
6.2. Az önkormányzatok saját bevételei 92
6.2.1. A helyi adók 93
6.2.2. Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hozadékából származó nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj 95
6.2.3. Illetékbevétel 96
6.2.4. Átvett pénzeszközök 97
6.2.5. Vadászati jog haszonbérbe adásából származó bevétel 97
6.2.6. Egyéb bevételek 98
6.2.7. Megosztott privatizációs bevétel 98
6.3. Az önkormányzatoknak átengedett központi adók 99
6.3.1. Magánszemélyek jövedelemadója 99
6.3.2. Gépjárműadó 100
6.3.3. Termőföld bérbeadása 100
6.3.4. Környezetvédelmi bírság 101
6.4. Normatív állami hozzájárulások 101
6.5. Állami támogatások az önkormányzatok részére 103
6.5.1. Átfogó áttekintés 103
6.5.2. Címzett és céltámogatások 106
6.5.2.1. A támogatási rendszer célja 106
6.5.2.2. A címzett támogatásba vonható beruházások köre 106
6.5.2.3. A címzett támogatás mértéke 107
6.5.3. Céltámogatások 107
6.5.4. Megvalósíthatósági tanulmány 113
6.5.5. Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 114
6.5.6. Céljellegű decentralizált támogatás 115
6.5.7. Kiegészítő támogatások 116
6.5.7.1. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai és a vis maior esetek megoldása 117
6.5.8. Egyéb központosított előirányzatok 120
6.5.9. Települési önkormányzatok hivatásos tűzoltósága 120
6.6. A helyi önkormányzatok gazdálkodása 121
6.6.1. Hitel, kötvény 121
6.6.2. Költségvetési kapcsolatok 122
6.6.3. Gazdálkodási felelősség 124
6.6.4. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárása 124
6.6.5. Az önkormányzatok költségvetése 126
6.6.5.1. A költségvetés tervezése 131
6.6.5.2. Az előkészítési és koncepciókészítési szakasz 132
6.6.5.3. A rendelet-tervezet összeállítása 133
6.6.5.4. A helyi kisebbségi önkormányzatok 134
6.6.6. Információ 135
6.6.7. Ellenőrzés 136
6.6.7.1. Helyzetkép, áttekintés 136
6.6.8. A helyi önkormányzatok gazdálkodásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzése (külső ellenőrzés) 138
6.6.9. Könyvvizsgálók az önkormányzati rendszerbe 140
6.7. Az önkormányzatok vagyona 142
6.7.1. Önkormányzati ingatlanvagyon kataszter 144
7. AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS ÖNKORMÁNYZATI VONATKOZÁSAI 146
7.1. A HELYI JOGALKOTÁS TÖRVÉNYI KERETEI 146
7.1.1. Közösségi joggal való harmonizációs kötelezettség helyi szinten 146
7.2. Az ÖNKORMÁNYZATOK CSATLAKOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAINAK TELJESÍTÉSE ÉS KIKÉNYSZERÍTHETŐSÉGE 148
7.2.1. Az európai közösségi szabályozás helyi önkormányzatokat érintő legfontosabb területei 148
7.2.2. Foglalkoztatáspolitika 149
7.3. Az ÁRUK ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD ÁRAMLÁSA 154
7.3.1. önkormányzati feladatok a fogyasztóvédelem területén 154
7.3.2. Önkormányzati feladatok a kereskedelmi ágazatban 155
7.4. VERSENYJOG 156
7.4.1. Az állami támogatások hatása a helyi adórendeletekre 158
7.4.2. Közszolgáltatások, állami vállalatok, különleges és kizárólagos jogú vállalkozások 158
7.5. KÖRNYEZETVÉDELEM 160
7.5.1. Települési közszolgáltatási 161
7.5.2. Vízügy 163
7.5.3. A települési szennyvíztisztítással kapcsolatos feladatok 164
7.5.4. Az emberi fogyasztásra szolgáló víz minőségére vonatkozó előírások 165
7.5.5. A fürdésre alkalmas víz minőségi követelményei 166
AJÁNLOTT IRODALOM ÉS JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 167
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Általános közigazgatási ismeretek Általános közigazgatási ismeretek

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.980 Ft
990 ,-Ft 50
5 pont kapható
Kosárba