1.017.654

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Általános statisztika

Egyetemi tankönyv

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 410 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tankönyvi száma: 4068. 88 fekete-fehér ábrával illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A statisztika alapfogalmai
A statisztika fogalma5
A statisztika történeti kialakulása, fejlődése. Statisztika a szocializmusban9
A statisztikai sokaság és ismért fogalma13
A statisztikai adat és mutatószám fogalma15
A statisztikai munka szakaszai16
Az adatok begyűjtése és ellenőrzése
Megfigyelési és számbavételi egység. A kérdőívek fajtái19
A felvétel fajtái20
Az adatok ellenőrzése23
A feldolgozás és elemzés alapvető eszközei
Statisztikai osztályozás, sorok és táblák
Az osztályozás, csoportosítás fogalma25
A statisztikai sorok29
A statisztikai táblák fogalma, fajtái33
A kombinációs táblák szerkezete36
A táblaszerkesztés technikája37
Viszonyszámok
A viszonyszámokról általában42
Az összehasonlító viszonyszámok fontosabb fajtái46
Összehasonlító viszonyszámok számítása statisztikai sorokból48
Az intenzitási viszonyszámok54
Összehasonlító és intenzitási viszonyszámok összefüggése57
Grafikus ábrázolás
Ábrázolás a koordináta-rendszerben60
Mértani alakzatok felhasználása koordináta-rendszeren kívül65
Térképen alapuló ábrázolás69
Figurális ábrázolás70
A statisztikai adatok feldolgozása
Kézi feldolgozás72
Lyukkártya-rendszerű gépi feldolgozás76
Elektronikus számoló és adatfeldolgozó gépek84
Minőségi és területi sorok elemzése
Minőségi sorok88
Minőségi ismérv szerinti csoportosítások. Nomenklatúrák90
Minőségi sorok elemzése viszonyszámokkal és grafikus ábrázolással96
A területi sorok elemzése99
Elemzés két minőségi (ill. területi) ismért szerint101
A mennyiségi sorok elemzése. Középértékek és szóródás
Mennyiségi sorok
Osztályozás mennyiségi ismérv szerint104
A mennyiségi sorok fajtái108
Mennyiségi sorok grafikus ábrázolása113
Középértékek
A középértékek szerepe és fajtái117
A számtani átlag118
A harmonikus átlag124
A mértani átlag127
A négyzetes átlag129
Az átlagok nagyságrendje130
A módusz131
A medián. Quaritilisek133
Szóródás
A szóródás fogalma és mutatószámai135
A szóródás terjedelme és a quartilis eltérés137
Az átlagos eltérés138
A négyzetes eltérés és a szóródási együtható140
A számtani átlag és a négyzetes eltérés kiszámításának technikája143
Alternatív ismérv átlaga és szórása146
A gyakorisági sorok típusai. Aszimmetria
A gyokorisági sorok típusai147
Az aszimmetria mérése151
A véletlen tömegjelenségek törvényszerűségei
A véletlen tömegjelenség és a valószínűség fogalma153
A valószínűségek összeadási és szorzási szabálya156
Valószínűségeloszlás, várható érték és elméleti szórás159
A nagy számok törvénye164
A binomiális eloszlás169
A normális eloszlás173
Reprezentatív megfigyelés
A mintasokaság kiválasztása
A reprezentatív megfigyelés pontossága és megbízhatósága178
A mintavétel módszerei179
Egyszerű véletlen kiválasztás180
Rétegzett kiválasztás184
Lépcsőzetes kiválasztás186
Nem véletlen kiválasztás187
A megfigyelés eredményeinek értékelése
A mintaátlag tulajdonságai188
A véletlen hiba mérése a nagy számok törvénye alapján193
A mintaátlag értékeinek eloszlása196
Az egyszerű véletlen megfigyelés pontossága199
A mintasokaságok nagyságának megállapítása203
A viszonyszám- és átlagszámítás kapcsolata a csoportosítással
Átlagszámítás és csoportosítás206
A főátlag mint a részátlagok átlaga210
Csoportosítás és szóródásszámítás212
Intenzitási viszonyszám és számtani átlag215
Összetett viszonyszámok217
Az átlagos színvonal időbeli és térbeli összehasonlítása219
Standardizálás. Standard súlyok és standard részviszonyszámok222
A standardizálás általános kifejtése. Alkalmazási területek225
Indexszámítás
Érték-, ár- és volumenindex
Az indexszám fogalma228
Indexszámítás agregátformában231
Index-összefüggések235
Az idexek átlagformái240
A súlyok szerepe az indexszámításban244
Indexszámítás és csoportosítás248
Az érték-, ár- és volumenindex alkalmazásai251
Indexsorok
Az indexsorok fajtái253
Árindexsorok256
Volumenindexsorok258
Összefüggések az indexsorokban260
Indexszámítás standardizálás alapján
Változó állományú index266
Változatlan állományú index269
Összetételindex. Összefüggés a három index között273
A standardizáláson alapuló indexek alkalmazásai276
Az idősorok elemzése
Az idősorok elemzése egyszerűbb eszközökkel
Az idősorok típusai282
Idősorok elemzése viszonyszámokkal és grafikus ábrázolással283
Több idősor együttes vizsgálata286
Kronológikus átlag290
A fejlődés intenzitásának vizsgálata293
Trendszámítás
Idősorok összetevői296
Trendszámítás mozgó átlagolással298
Az analitikus trend fogalma. A legkisebb négyzetek mószere302
Analitikus trend számítása304
Az idényszerű hullámzás mérése311
Az ismérvek közötti kapcsolat vizsgálata
A sztochasztikus kapcsolat általános jellemzése314
A szochasztikus kapcsolat fogalma és típusai314
Sztochasztikus kapcsolat és okozati összefüggés316
Kétváltozós szochasztikus kapcsolat vizsgálata ismert eszközökkel318
Korrelációszámítás
Két mennyiségi ismérv sztochasztikus kapcsolata319
A korreláció szorosságának mérése324
A regressziós függvény328
A lineáris regresszió és a korrelációs együtható összefüggése333
Nem lineáris regresszió335
A korrelációs hányados341
Az asszociáció szorosságának mérése344
Több ismérv sztochasztikus kapcsolata346
Statisztikai becslés, statisztikai számítások
A statisztikai adatok pontossága
A statisztikai megfigyelések hibája349
Szignifikáns számjegyek350
Műveletek korlátolt pontosságú számokkal352
A statisztikai becslés
A becslés fogalma és fajtái355
A szakértői becslés357
Másodlagos csoportosítás358
Statisztikai mérlegek361
Interpoláció, extrapoláció363
A statisztikai adatok elemzése és közlése
Az elemzés eszközeinek összefoglaló áttekintése367
Az elemzés végrehajása. Az összehasonlíthatóság371
A statisztikai adatok közlése376
Statisztikai program készítése
Az elmzés és közlés terve383
Szervezési munkálatok391
A statisztikai szervezet
Az állam szerepe a statisztikában. A szocialista statisztika szervezete393
A magyar statisztikai szervezet393
Nemzetközi statisztikai szervezetek398
Irodalom401
Név- és tárgymutató402
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Általános statisztika Általános statisztika Általános statisztika Általános statisztika Általános statisztika

A gerinc javított. A borító kopott, foltos. A kötés megtört.

Állapot:
2.580 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba