1.017.654

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Általános statisztika

Szerző
Lektor

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 816 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN: 963-220-202-3
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Ezt a könyvet természetszerűen szoros szálak fűzik a szerzők hasonló című egyetemi tankönyvéhez - amelyet a Tankönyvkiadó először 1960-ban, majd változatlan utánnyomásban 1962-ben jelentetett meg -, mégsem tekinthető úgy, mint annak átdolgozása.
Ennek a könyvnek is alapvető rendeltetése, hogy a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem hallgatói számára tankönyvül szolgáljon, de emellett kézikönyvnek is szánjuk gyakorló közgazdászok, illetve a társadalmi-gazdasági statisztika módszertana iránt érdeklődők számára. (Gyakorlatilag az 1960-as tankönyv is töltött be ilyen funkciót.)
A gazdaságirányítás reformjának bevezetése óta, illetve a gazdasági fejlettség magasabb fokán a döntések megalapozása fejlettebb módszereket igényel, ezért a statisztika a korábbinál jobban megbecsült eszköz lett. Az egyetemi oktatásban végbement jelentős reformok révén a matematikai oktatás is korszerűbbé vált a Közgazdasági Egyetemen. E körülmények szükségessé, illetve lehetővé tették, hogy bővebb,... Tovább

Fülszöveg

Ezt a könyvet természetszerűen szoros szálak fűzik a szerzők hasonló című egyetemi tankönyvéhez - amelyet a Tankönyvkiadó először 1960-ban, majd változatlan utánnyomásban 1962-ben jelentetett meg -, mégsem tekinthető úgy, mint annak átdolgozása.
Ennek a könyvnek is alapvető rendeltetése, hogy a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem hallgatói számára tankönyvül szolgáljon, de emellett kézikönyvnek is szánjuk gyakorló közgazdászok, illetve a társadalmi-gazdasági statisztika módszertana iránt érdeklődők számára. (Gyakorlatilag az 1960-as tankönyv is töltött be ilyen funkciót.)
A gazdaságirányítás reformjának bevezetése óta, illetve a gazdasági fejlettség magasabb fokán a döntések megalapozása fejlettebb módszereket igényel, ezért a statisztika a korábbinál jobban megbecsült eszköz lett. Az egyetemi oktatásban végbement jelentős reformok révén a matematikai oktatás is korszerűbbé vált a Közgazdasági Egyetemen. E körülmények szükségessé, illetve lehetővé tették, hogy bővebb, korszerűbb tematikájú könyvet írjunk, mint egy évtizeddel korábban. A statisztikai adatok publikálásának nagymérvű hazai fejlődése pedig választékot kínált a példaanyag összeállítására s lehetővé tette, hogy többféle követelményt is szem előtt tartsunk. Vissza

Tartalom

Előszó15
A statisztika alapfogalmai21
A statisztika fogalma21
A statisztikai tevékenység történeti kialakulása, fejlődése. Statisztika a szocializmusban24
A statisztikai módszertan kialakulása, fejlődése. A statisztikai elmélet fejlődése Magyarországon26
A statisztika kapcsolata más tudományokkal30
A statsiztikai sokaság és az ismérv fogalma34
A statisztikai adat, mutatószám és modell fogalma37
A statisztikai adatok pontossága39
A statisztikai szervezet. Állam és statisztika46
Gyakorlófeladatok52
Csoportosítás és összehasonlítás. Statisztikai sorok és táblák54
A statisztikai csoportosítás54
Összehasonlítás és összehasonlíthatóság a statisztikában57
A statisztikai sorok58
Idősorok63
Területi sorok66
Minőségi sorok68
Mennyiségi sorok. A szóródás fogalma71
Leíró sorok86
Statisztikai táblák87
Egyszerű táblák93
Csoportosító táblák94
Kombinációs táblák96
Statisztikai mérlegek99
Az ismérvek közötti kapcsolat fogalma103
Gyakorlófeladatok108
A statisztikai munka szakaszai111
A statiszikai felvétel111
A kérdőív és fajtái112
A felvétel fajtái115
A feldolgozás119
Az adatok ellenőrzése119
A kérdőívek előkészítése. Kódolás120
A csoportosítás és az összesítás technikai végrehajtása. A számítások elvégzése125
Elemzés és közlés131
A statisztikai elemzés jellegzetes esetei132
Rendszeres statisztikai kiadványok135
Statisztikai program készítése137
A feladat kitűzése és statisztikai megfogalmazása138
Az elemzés és közlés terve. Feldolgozási terv140
Felvételi terv. A kérdőív és az utasítás szerkesztése144
Szervezési munkálatok149
Gyakorlófeladatok150
Elemzés egyszerű eszközökkel. Viszonyszámok és a grafikus ábrázolás152
A viszonyszámok fajtái152
Megoszlási viszonyszámok. Relatív gyakoriság154
Dinamikus (bázis- és lánc-) és egyéb összehasonlító viszonyszámok156
Intenzitási viszonyszámok160
A statisztikai adatok grafikus ábrázolása164
Ábrázolás koordináta-rendszerben166
Gyakorisági sorok ábrázolása171
Egyéb ábrázolási módok177
Nomogramok181
Egyszerű táblák adatainak elemzése185
Intenzitási és összehasonlító viszonyszámok együttes alkalmazása186
Abszolút növekmény felbontása szorzótényezők szerint190
Több idősor együttes grafikus ábrázolása195
Csoportosító táblák elemzése. Rész- és összetett viszonyszámok199
A koncentráció elemzése201
Az összetétel összehasonlítása205
Kombinációs táblák (sztochasztikus kapcsolatok) elemzése211
Kapcsolatvizsgálat megoszlási és koordinációs viszonyszámokkal211
Sztochasztikus kapcsolatok grafikus ábrázolása217
Gyakorlófeladatok221
Középértékek230
A középértékek szerepe, fajtái. Mennyiségi sorok elemzése középértékek segítségével230
Számtani átlag232
A számtani átlag tulajdonságai237
A számtani átlag és az intenzitási viszonyszám241
Harmonikus, mértani és négyzetes átlag243
Az összetett viszonyszám kiszámításának formái247
Összefüggések a különböző átlagok között249
Helyzeti középértékek251
A középértékek és a csoportosítás256
Idősorok elemzése átlagok segítségével259
Állapotidősorok adatainak átlagolása. A kronologikus átlag260
Az idő egységére vontatkoztatott változások vizsgálata263
Gyakorlófeladatok266
Szóródásszámítás. A gyakorisági sorok vizsgálatának további módszerei272
A szóródásszámítás helye az elemzésben. A szóródás mutatószámai272
Átlagos eltérés274
A szórás és a relatív szórás277
Átlagos különbség283
A gyakorisági sorok vizsgálatának további módszerei287
Empirikus eloszlástípusok288
Az asszimmetria mérőszámai294
A momentumok296
Gyakorlófeladatok298
A sztocasztikus kapcsolatok szorosságának mérőszámai301
Az asszociáció szorossága301
A Yule-féle asszociációs együttható301
A Csuprov-féle asszociációs együttható304
Vegyes kapcsolatok szorosságának mérése310
A szórásnégyzet összetevőkre bontása312
A szóráshányados316
A korrelációszámítás elemei, a korreláció szorossága320
Az empirikus regressziófüggvény fogalma324
A korrelációs hányados329
Az előjel-korrelációs együttható338
A kovariancia340
A lineáris korrelációs együttható344
A rangkorreláció350
Gyakorlófeladatok353
Indexszámítás. Érték-, volumen- és árindex355
Közös mértékegységben történő számbavétel. Az aggregálás357
Az indexszám fogalma361
Az értékindex362
A volumenindex366
Index-összefüggések368
Az indexek súlyozása373
Az egyedi indexek közötti korreláció szerepe376
Indexpróbák, "keresztezett" formulák379
Indexsorok382
Állandó súlyú indexsorok385
Változó súlyú indexsorok388
Összefüggések az indexsorokban388
A különböző fajta indexsorok tulajdonságai391
Területi indexek395
Nemzetközi összehasonlítás volumenindexes segítségével396
Nemzetközi összehasonlítás árindexek segítségével400
Gyakorlófeladatok403
Főátlagok összehasonlítása standardizálás segítségével407
Főátlagok összehasonlítása407
Az összehasonlított főátlagok különbségének felbontása összetevőire409
A megfelelő részátlagok különbségeiből adódó komponens411
Az összetétel különbözőségéből eredő komponens415
Standardizálás nomogram segítségével417
Indexszámítás standardizálás alapján420
A főátlagindex421
A részátlagindex422
Az összetételhatás indexe424
Standardizálás harmonikus átlag alapján427
Összefüggések az értékindexkor és a főátlag-indexkör között428
A standardizálás helye a statisztikai elemzés jellegzetes esetei között432
Gyakorlófeladatok437
Reprezentatív adatfelvétel441
A mintavételen alapuló becslés fogalma és alkalmazásának feltételei441
Egyszerű véletlen mintavétel443
A kiválasztás módszerei443
Számtani átlag becslése egyszerű véletlen mintákból. A torzítatlan becslés fogalma446
A mintaátlagok szóródásának vizsgálata. A standard hiba fogalma451
A mintaátlagok eloszlásának vizsgálata. A konfidencia intervallum455
A gyakorlati számítás végrehajtása459
Értékösszeg becslése egyszerű véletlen mintákból461
Megoszlási viszonyszám becslése463
A szórás becslése465
A mintasokaság nagyságának megállapítása466
Hányadosbecslés467
Csoportos és kétlépcsős mintavétel471
Csoportos (egylépcsős) mintavétel471
Kétlépcsős mintavétel475
Rétegzett mintavétel476
Becslés rétegzett mintából478
A rétegzett mintavétel pontossága480
Egyéb véletlenen alapuló mintavételi eljárások483
A hibaszámítás egyszerűsítése484
A részminták alkalmazásának módszere484
Hibaszámítás részminták segítségével486
Nem véletlen kiválasztás490
A szisztematikus kiválasztás492
Gyakorlófeladatok493
Az idősorok komponenseinek vizsgálata497
Az idősorok összetevői497
Elméleti és tapasztalati idősor500
Additív és multiplikatív komponensek501
Trendszámítás mozgó átlagolással504
Analitikus trendszámítás. A legkisebb négyzetek módszere512
Lineáris trend számítása516
Exponenciális trend521
A hiperbola mint trendfüggöny526
Parabolikus trend529
Logisztikus trend534
A periodikus hullámzások vizsgálata537
Szezonális eltérések541
Szezoninexek543
Több komponens együttes figyelembevétele546
Konjunkturális ingadozások vizsgálata551
Interpretáció és extrapoláció az idősorok adataiból553
Gyakorlófeladatok560
Kétváltozós regresszió563
Az elméleti regressziófüggvény563
Az elméleti regressziófüggvény közelításe analitikus módszerrel568
A függvénytípus (formula) meghatározása569
Az analitikus regressziófüggvény paramétereinek kiszámítása570
A lineáris regresszió573
A számítások végrehajtása574
Az eredmények értelmezése577
A lineáris regressziófüggvény és a korrelációs együttható összefüggése580
A változók felcserélése585
A nemlineáris regresszió587
A fontosabb függvénytípusok587
A nemlineáris kapcsolat szorosságának mérése594
Gyakorlófeladatok597
Többváltozós korrelációszámítás600
Többváltozós empirikus regressziófüggvény600
Többváltozós modell specifikálása604
Többváltozós lineáris regresszió605
A regressziós együtthatók becslése605
Az eredmények értelmezése611
A multikolinearitás614
A többváltozsó lineáris kapcsolat szorosságának mérése616
A korreláció mátrix617
Parciális korrelációs együtthatók618
A többszörös korrelációs együttható628
A regressziószámítás eredményeinek pontossága628
A regressziós becslés hibájának értelmezése631
A tényleges és a megfigyelt regressziófüggvény eltérése; egy szimulációs kísérlet633
A reziduumok grafikus vizsgálata636
A kétváltozós lineáris regressziós becslés pontosságának mérése643
A többváltozós lineáris regresszió pontossága646
A korrelációszámítás alkalmazásának néhány problémája646
A csoportosítás szerepe a korreláció szorosságának mérésénél648
Idősorok korrelációja658
Statisztikai becslés. Hipotézisek ellenőrzése661
A statisztikai becslés fogalma, fajtái665
A becslésfüggvényekkel szemben támasztott követelmények674
A maximum likelihood becslés680
A statsiztikai hipotézisek és ellenőrzésük fogalma681
A normális eloszlásból származtatott eloszlások és a normális eloszlásokból vett véletlen minták tulajdonságai684
A nullhipotézis. A próbák általános gondolatmenete691
Első- és másodrangú hiba. Az erőfüggvény695
Eloszlások paramétereire vonatkozó próbák704
Eloszlástípusra vonatkozó hipotézis ellenőrzések. Illeszkedésvizsgálat X2 próbával711
Variancia analízis714
Gyakorlófeladatok718
Statisztikai módszerek alkalmazása a népességi folyamatok vizsgálatában. Analóg demográfiai és közgazdasági modellek721
A népességi statisztika feladatai és alapadatai721
Népmozgalmi arányszámok726
A halandósági tábla732
A halandósági tábla mint modell735
A halandósági táblából számítható mutatók736
A népesség reprodukciójának vizsgálata741
A népesség számának előrejelzése745
Analóg demográfiai és közgazdasági modellek749
Gyakorlófeladatok757
A gyakorlófeladatok megoldásai759
Irodalomjegyzék789
Névmutató791
Tárgymutató793
Táblázatok801
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Általános statisztika Általános statisztika Általános statisztika Általános statisztika Általános statisztika Általános statisztika

A kötés a címlapnál sérült. A könyvben ceruzás és szövegkiemelős aláhúzások, bejegyzések találhatók. Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
2.900 Ft
1.160 ,-Ft 60
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Általános statisztika Általános statisztika Általános statisztika Általános statisztika

A gerinc elszíneződött, a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
2.900 Ft
1.450 ,-Ft 50
13 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Általános statisztika Általános statisztika
Állapot:
2.900 ,-Ft
26 pont kapható
Kosárba