A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ökológia

Fülszöveg

Napjaink természeti katasztrófái, az emberi népesség drasztikus növekedésének következményei: az éhezés, a járványok, a természetpusztítás; a felgyorsult klímaváltozás, a médiában ökológiainak nevezett környezeti-társadalmi problémák hosszú sora felértékelték az ökológiai kutatásokat. Alaptankönyvünket egyetemi hallgatóknak, középiskolai tanároknak és érdeklődő diákoknak, a természetvédelem és a környezetvédelem területén civil szervezetekben vagy állami, kormányzati szervezetekben dolgozóknak, és általában mindazoknak ajánljuk, akik biztos ökológiai tudást szeretnének szerezni, hogy eligazodjanak a természetvédelmi problémák dzsungelében.

Tartalom

Előszó 13
Bevezetés 17
I. Népességrobbanások 21
1.1. A populációk növekedőképessége 22
1.1. Az exponenciális populációnövekedés 22
1.2. Az ökológiai tűrőképesség 29
1.3. A populációk növekedése és korösszetétele 33
1.4. A növény demográfia legfontosabb specifikumai 41
1.2. A populációk terjedőképessége 45
2.1. A fajok elterjedési határai és az ökológiai tolerancia 45
2.2. Invázió 51
2.3. A terjedés sebessége 55
1.3. Esszé: Véletlen és szabály: sztochasztikus jelenségek vizsgálata 64
3.1. Véletlen tömegjelenségek 64
3.2. Statisztikai eszközök 65
3.3. Modellezés és statisztika 71
3.4. Az ökológiai kutatások fajtái 72
II. Együttélés és szabályozottság 77
II. 1. Szabályozott populációnövekedés 78
1.1. A növekedésszabályozás alapjai 78
1.2. Populációnövekedés és szabályozás: a logisztikus modell 82
1.3. Populációnövekedés és szabályozás: tápanyag-limitáció 84
1.4. Populációnövekedés és szabályozás: ragadozó-zsákmány kölcsönhatás 91
1.5. A növekedésszabályozás jellemzése 93
II.2. Versengés és együttélés 100
2.1. Elterjedés és versengés 100
2.2. Verseny egyetlen szabályozó tényező esetén 105
2.3. Verseny több közös szabályozó tényező esetén 109
2.4. A fajok közti verseny erőssége és az együttélés robosztussága 119
2.5. Niche és a realizált ökológiai toleranciatartomány 120
II.3. Együttélés térben és időben 124
3.1. Térbeli kényszerek 124
3.2. Térbeli populációdinamikai modellek 126
3.3. Együttélés térben inhomogén környezetben 131
3.4. Együttélés térben heterogén környezetben 132
3.5. Térbeli kényszerek és együttélés homogén környezetben 136
3.6. Együttélés időbeli elkülönülés révén 139
3.7. Együttélés a környezet időbeli fluktuációja révén 140
3.8. Együttélés térben és időben heterogén környezetben 141
II.4. Közösségek szabályozása és szerveződése 143
4.1. Populációk kölcsönhatásai ökológiai hálózatokban 143
4.2. Közvetett populációs kölcsönhatások 147
4.3. A táplálékhálózat, a közösség váza? 152
4.4. Fajok és közösségek: funkció és jelentőség 154
II.5. Esszé: Modern matematika nélkül nincs modern ökológai kutatás! 157
5.1. A populációk, társulások, mint nemlineáris rendszerek 157
5.2. Előrejelezhetőség az ökológiai rendszerekben 161
5.3. Kaotikus viselkedés a természetben 164
III. Szelekció, adaptáció és genetikai változatosság 167
III.I. Az öröklődő sokféleség 168
1.1. Az öröklődő sokféleség fajtái 168
1.2. Molekuláris genetikai változatosság 169
1.3. Genetikai sodródás, beltenyésztettség és a térbeli differenciálódás
vizsgálata semleges molekuláris jellegek alapján 178
III.2. Gyors szelekciós folyamatok és térbeli differenciálódás 186
2.1. Az ökológiailag fontos mennyiségi jellegek öröklődő változékonysága 186
2.2. Gyors szelekciós folyamatok 194
2.3. Térbeli differenciálódás és szelekció 201
III.3. Egyedek, populációk közti interakciók és a természetes szelekció 206
3.1. Adaptáció és optimalizáció 206
3.2. Fajon belüli versengés és az optimális életmenet 213
3.3. Adaptációs stratégiák 216
3.4. Együttélés és gyakoriságfüggő szelekció 218
3.5. Csereviszonyok és együttélés 220
IV. Életközösségek gazdagsága: a biodiverzitás 225
IV.1. A fajgazdagság 227
1.1. Hány faj él a Földön? 227
1.2. A lokális fajgazdagság 231
1.3. A fajgazdagság nagy, földrajzi trendjei 235
1.3. A Föld leggazdagabb élőhelyei 237
1.4. Európa és Magyarország biodiverzitási szempontból 239
1.5. A fajgazdagság csökkenésének értékelése - ami a fajszámon túlmutat 240
IV.2. A fajösszetétel: textúra és kotextúra 245
2.1. A textúra 246
2.2. A diverzitás 252
2.3. A kotextúra 255
IV.3. Térbeli mintázatok 262
3.1. Zónák, foltok, szintek 262
3.2. A mintázatok keletkezése 270
3.3. A mintázatok jelentősége 271
IV.4. Esszé: A „szuperorganizmustól" a társulás-típusokig 276
V. Az ökológiai folyamatok idő- és helyigénye 283
V.l. Időigény - a közösségek dinamikája 284
1.1. Az elsődleges szukcesszió 284
1.2. A másodlagos szukcesszió 286
1.3. A finommintázat változásai 294
1.4. A bolygatások szerepe a vegetációdinamikában 299
1.5. A vegetáció hosszútávú története 305
V.2. Helyigény - az élőhelyek beszűkülésének és feldarabolódásának veszélyei 312
2.1. Kis populációk problémái 312
2.2. Metapopulációk 316
2.3. Metaközösségek 320
2.4. Közösségek szigeteken 324
2.5. Elszigetelődés, összeolvadás 327
2.6. Védett területek hálózatának tervezése 329
V.3. Esszé: Fajtöbblet, fajhiány 333
VI. A közösségektől a bioszféráig 337
VI. 1. Anyag- és energiaáramlások, az ökológiai rendszer szerveződése 338
1.1. A szerves anyagok keletkezése 339
1.2. Energiaáramlás 347
1.3. Anyagforgalom: a biogeokémiai ciklusok 350
1.4. A szén körforgása 351
1.5. A víz körforgása 353
1.6. A nitrogén körforgása 354
1.7. A foszfor körforgása 357
1.8. A biológiai sokféleség és az ökoszisztéma működése 358
VI.2. Természetes és mesterséges ökoszisztémák 364
2.1. Az emberi hatások fokozati sora 364
2.2. Az agroökoszisztéma 366
2.3. Az urbán ökoszisztéma 368
VI.3. Globális klímaváltozás és ökológiai következményei 371
3.1. A klímaváltozás tényei 371
3.2. A légkör szén-dioxid-háztartásának megváltozása 373
3.3. Várható klímaváltozás 374
3.4. A klímaváltozás ökológiai következményei 378
3.5. A klímaváltozás, illetve kedvezőtlen ökológiai hatásainak csökkentése 380
VI.4. Esszé: A globális változásokról - összefüggések és lehetőségek 382
Irodalomjegyzék 387
Fogalomtár 411
Tárgymutató 415
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem