1.046.567

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A többtermelés könyve

Vagy a kisgazda tudománya

Szerző

Kiadó: Lampel R. Könyvkereskedése (Wodianer F. és fiai) Részvénytársaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 512 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal és ábrákkal gazdagon illusztrálva. Nyomtatta a Világosság könyvnyomda részvénytársaság, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Köszöntöm az olvasót!
Boldog vagyok, hogy mint láthatatlan szellem, leülhetek a magyar kisgazda mellé és beszélgethetek vele szívem szerint, legjobb tudásom szerint. Mert mikor ezt a könyvet írom,... Tovább

Előszó

Köszöntöm az olvasót!
Boldog vagyok, hogy mint láthatatlan szellem, leülhetek a magyar kisgazda mellé és beszélgethetek vele szívem szerint, legjobb tudásom szerint. Mert mikor ezt a könyvet írom, igazán úgy érzem, hogy a magyar kisgazdával beszélgetek, ő pedig hallgat a szavamra, hallgat okos figyelemmel, hallgat bölcs megértéssel.
Arról beszélek könyvemben, hogy a magyar kisgazda hogyan teheti az ősi földet termőbbé, hogyan meríthet új kincseket a földből, fűből, fából, virágból, hulladékból, hogyan szaporíthatja gazdaságának jövedelmét, hogyan gyarapíthatja a nemzeti vagyont és erőt.
Amit mondok, azt nem úgy mondom, hogy: íme, barátom, ez itt a szent igazság, ez itt a csalhatatlan tudomány, kövesd tehát az én szavamat vakon és másra ne hallgass. Hanem úgy mondom: íme, barátom, kerestem-kutattam a tudományos igazságot én is, mint más jószándékú emberek és amit találtam, azt itt elibéd tárom; hiszem, hogy hasznodra fog válni. Nem az én saját külön tudományom és találmányom az, amit ebben a könyvben elmondok; hanem merítettem a mások tapasztalásából és tudományából is; ahol valami jót találtam, azt halomba hordtam, annak aztán a legeslegjavát lelkiismeretesen kiválogattam, gondosan megrostáltam és ebbe a könyvbe összefoglaltam; vedd hasznát, felebarátom és ha tanácsaimat követve, jobban fogsz boldogulni, mint eddig, igen nagy lesz az én örömöm. De olvasd el másoknak az írásait is, tanúlj más könyvekből is, mert a tudományban senki sem lehet csalhatatlan. Vissza

Tartalom

Köszöntöm az olvasót3
Általános tudnivalók
A mezőgazdaság fontossága hazánkban
Hazánk földmívelő ország11
Iparos és kereskedő országok
Földmívelő országok
Az ipar fontossága
Hazánk mezőgazdasági népe
A boldgúlás útja
Maradjunk-e, vagy haladjunk?
Magyarország mezőgazdasági termelése17
A mezőgazdasági terület
A gazdaságok száma
Mezőgazdasági növénytermelésünk
A termés mennyisége és értéke
Összehasonlítás
Extenzív és intenzív gazdálkodás
A kisgazdaság helyes berendezése
A gazdálkodás főkellékei25
A földbirtok (Tagosítás)
A fölszerelés
A munkaerő
A föld termőerejének megtartása26
Rablógazdálkodás
Külső trágya
Istállótrágya
Marhatartás
A gazdaság tőkéje
Külterjes és belterjes gazdálkodás. Váltógazdaság29
Kétféle gazdálkodási rendszer
Külterjes gazdálkozás (Ugargazdaság)
Belterjes gazdálkodás (A gazdaság jövedelmezősége)
Váltógazdaság
Vetésforgó
Változatosság a termelésben
Két- és háromnyomásos gazdálkodás
Négyes és hatos vetésforgó
A kisgazda lakóháza és gazdasági épületei32
Az épületek elhelyezése
Az épületek anyaga
A lakóház (A kút)
Az istálló
A juh-akol
A sertésól
A magtár
A góré
A gazdaság terjeszkedése37
Új földek szerzése
Aki sokat markol, keveset fog
Meggondolatlan birtokvásárlás
Óvatos birtokszerzés
Mezőgazdasági növénytermelés
A természet megismerése2
A természet csodái
A természeti jelenségek okai
Az ember harca a természettel
A természettudomány és a mezőgazdaság
Szerves és szervetlen testek44
A testek halmazállapota45
Szilárd testek
Folyós testek
Gáznemű testek
A háromféle halmazállapot
A halmazállapot változásai
A levegőről47
A levegő tért foglal el
A levegő különböző természetű anyagok keveréke
A levegő: oxigénnnek és nitrogénnek a keveréke
Az oxigén és nitrogén: elemek
A levegő áramlása és az időjárás
A meteorológia
A vízről50
A víz fontossága
Az ivóvíz
A kút
A víz mint a betegségek terjesztője
A víz alkotó elemei
A levegő: keverék; a víz: vegyület
A párolgás
A harmat és dér
A felhő
Az eső, a hó, a jégeső
A csapadék és mesterséges öntözés55
A csapadék fontossága
A csapadék mennyisége
Magyarország csapadéka
A mesterséges öntözés
A szén a természet háztartásában57
Minden szerves testben szén van
A kőszén
A növény a szenet a levegőből veszi
A szén elégésekor szénsav keletkezik
Emberek, állatok lélekzésekor is szénsav keletkezik
Miért romlik meg a szoba levegője?
Szerves testek korhadása
A levegő kimeríthetetlen szénkincse
A növények táplálkozása61
Miféle táplálóanyagokra van szüksége a növénynek?
A növények alkotó élemei
Honnan veszi a növény a táplálékot?
A nitrogén, a foszfor és a kálium
Hogyan táplálkoznak a növények?
A gyökér munkája: víz és ásványi sók fölvétele
Átszivárgás
A levél munkája: szénfölvétel
A növények szaporodása67
Virágos növények
A virág
A porzók
A termő
A beporzás vagy megtermékenyülés
Kétivarú és egyivarú virágok
Egylaki és kétlaki növények
A virágpor megóvása
A mag
A csirázás
A talaj
A hegyeket alkotó ásványok73
Mi az ásvány?
A mészkő
A gipsz
Az agyag
A kvarc
A talaj vagy termőföld75
A talaj keletkezése
Felső talaj és alsó talaj
A felső talaj keletkezése
Helytálló talaj és vízhordta talaj
Mely ásványokból lett a talaj?
A legalkalmasabb termőföld
A talaj neme79
Az agyagtalaj
A homoktalaj
A mésztalaj
A televénytalaj
A vegyes talajnemek
A vályogtalaj
A talaj mívelése
Telkesítés82
Mi a telkesítés?
Az állam telkesítő munkája
A talaj víztelenítése
A futóhomok megkötése
Vizenyős területek értékesítése
Rétek feltörése
Erdőírtás
A rónázás
A rigolozás
A szántás88
A talajmívelés célja
A jó szántás: többtemelés!
A szántás ideje
Hányszor szántsunk?
A szántás mélysége
A barázda szélesége
Összefoglalás
Az eke96
Az eke fejlődése
A jó eke tulajdonságai
A Sack-féle eke
Egyetemes eke
Gőzekék
A borona és a henger102
Mire való a boronálás?
A régi faborona
A vasborona
A boronálásról
A rugós-fogas borona és a tárcsás borona
A hengerezésről
Milyen hengert használjunk?
Összefoglalás
A talaj melegsége111
A meleg fontossága
A föld átmelegedése
A föld melegének megmaradása
A talaj nedvességének megmaradása
A víz fontossága
Honnan kapja a talaj a vízet?
A talaj nedvességének természetes megmaradása
A hajcsövesség
A talaj nedvességének mesterséges megtartása
A szántás
A boronálás
Kapálás
Gereblyézés
A trágyázás
A trágyáról általában118
A talajból kivitt anyagok pótlása
Honann szerezzük a trágyát?
Teljes trágyák és egyoldalú trágyák
A teljes vagy természetes trágyák
Az istállótrágya
Az árnyékszéki trágya
A keveréktrágya
A zöldtrágya
Az egyoldalú vagy mesterséges trágyák
Az istállótrágyáról123
Az istállótrágya ismertetése124
A különféle istállótrágyák
A szarvasmarhatrágya
A lótrágya
A juhtrágya
A sertéstrágya
A baromfitrágya
Az istállótrágya kezelése128
Miért szükséges a gondos kezelés?
Az istállóban
Az istálló berendezése
Az alom
A trágyatelep
Hol legyen a trágyatelep?
Mekkora legyen a telep és milyen alakú?
Hogyan készítsük el a trágyatelepet?
A trágya letaposása, a nitrogén megtartása
A trágyakút
Mekkora legyen a trágyakút?
A trágyalé fölhasználása
A trágya érése
Az istállótrágya fölhasználása134
Mennyi trágyát adjunk földünknek?
Termelhet-e a kisgazdaság elegendő trágyát?
A trágya kihordása és leszántása
A zöldtrágya138
Mi a zöldtrágyázás?
Hol kell a zöldtrágyázást alkalmazni?
Mely növények használhatók zöldtrágyázásra?
A zöldtrágyázás módjai
A lóhere vagy lucerna leszántása
Közbe- vagy alávetés
Tarlóbavetés
A zöldtrágyanövény mint főnövény
Vetőmagszükséglet
A zöldtrágyához műtrágya is kell
Milyen növényeknek való a zöldtrágya?
Rozstermelés a homokon
A műtrágyákról
A műtrágya szükségessége145
A természetes trágya magában véve nem biztosítja a lehető legjobb termést
A növény a legkisebb mennyiségű táplálóanyaghoz alkalmazkodik
Mi a mesterséges trágya?
Hol kell a mesterséges trágyát alkalmazni?
Helyettesítheti-e a műtrágya a természetes trágyát?
A leggyakrabban használt műtrágyák147
Nitrogéntartalmú műtrágyák
A csilisalétrom
A kénsavas ammonoiák
A nitrogéntrágyák alkalmazása
Foszfortartalmú trágyák
A szuperfoszfát
A Thomas-salak
A csontliszt
A foszfortrágyák alkalmazása
Kálitartalmú trágyák
Tanácsok a műtrágya használatára154
Ne hallgassunk minden szóbeszédre!
Próbálgatni, kísérletezni kell
A műtrágyázás haszna
A szövetkezés haszna
A vetés
A vetőmag158
A vetőmag megválasztása
Terményeink nemesítése
A vetőmag elkészítése
Rostálás
Pácolás vagy csávázás
Áztatás
A vetés163
A szórvavetés
A sorbavetés
A vetőgép
Miért nem használnak a kisgazdák vetőgépet?
Milyen mélyre vessünk?
A vetés ideje
A vetés gondozása
A palántázás
A termények betakarítása és értékesítése
Az aratás és behordás170
A gabona érése
Az aratás
Milyen aratógépet használjon a kisgazda?
A gabonafélék behordása
A takarmánynövények betakarítása és eltartása
Kaszálás
Szárítás
A fűkaszálógép
Zöldtakarmányfélék savanyítása
A gabona cséplése, tisztítása és értékesítése176
Csépeljünk minél előbb!
A kézi cséplőgép
A tisztítóműves, járgányos cséplőgép
A második tisztítóműves cséplőgépek
Erőgépek a cséplőgép hajtására
A gabona tisztítása
A gabona eltartása és értékesítése
Tisztítás, eltartás
Az eladás ideje
Az eladás módja
A szövetkezeti árúraktár
Gabonanövényeink termelése
Általános tudnivalók gabonatermelésünkről185
Mennyi gabonát termel Magyarország
Gabona- és lisztkivitelünk
A búza188
Milyne búzát vessen a kisgazda?
Milyen talajt szeret a búza?
A búza előző veteménye
Vetés és ápolás
Az aratás ideje
A termés mennyisége
A rozs191
Milyen rozsot vessünk?
Milyen talajt szeret a rozs?
A rozs előző veteménye
Zöldtrágya
Vetés
Aratás
A tavaszi rozs
A kétszeres
Az árpa195
Az őszi árpa termelése
A tavaszi árpa termelése
Előző vetemény
Vetés, aratás, termés
A zab197
A zab fajtái
Talaj és mívelés
Vetés és gondozás
Aratás, termés
A köles és a pohánka199
Kapásnövényeink termelése
Általános tudnivaló kapásnövényeinkről203
A tengeri205
Fajtái
Talaj, szántás, trágyázás
Vetés
Gondozás
Kell-e a tengerit töltögetni?
Kapálás géppel
Morzsolás
A burgonya209
Fajtái
Talaj, trágyázás
Vetés, ápolás
Aratás, eltartás
A csicsóka
Egyéb kapásnövényeink212
A cirok
A takarmányrépa
A cukorrépa
A munkarépa
A tarlórépa
A hüvelyesek és a szálas takarmánynövények
A hüvelyesek216
Gazdasági jelentőségük
A bab
A borsó
A lencse
A rét és a legelő218
Gazdasági fontosságuk
Mesterséges rét és legelő
A rét és a legelő gondozása
Kaszálás, szénakészítés
Kora tavasszal ne legeltessünk!
A tarlólegelő
A szántóföldön termelt szálas takarmánynövények221
A lucerna
Vetés
A vetés ideje
Védőnövény
Ápolás, arankaírtás
Kaszálás, eltartás
Magtermelés
A lóhere
Egyéb szálas takarmányok
A baltacim
A csalamádé
A zabos bükköny
Az őszi keverék
A mohar
Az olajos magvúak, a kereskedelmi és ipari növények
Az olajos magvú növények230
Fontosságuk
Az olajos magvúak termelése hazánkban
A repce
Fajtái
Talaja és előző növényei
Talajelőkészités, vetés, ápolás
Aratás, betakarítás
A napraforgó
A mák
A kereskedelmi és ipari növények233
Közgazdasági fontosságuk
A dohány
A kender
A len
A komló
A gyógyszer- és fűszernövények
Miért termeljen a kisgazda gyógyszernövényeket?240
A leginkább ajánlható gyógyszernövények241
A majoranna-fű
A borsmenta
Az orvosi zsálya
A méhfű vagy citromfű
A festőmályva
Az ökörfarkkóró
A fehérmályva vagy ziliz
Az édesánizs vagy édeskömény
A kömény
Gazdasági növényeink betegségei, növényi és állati ellenségei
A növénybetegségekről250
Növényi ellenségek252
A gyomok
A gyomok írtása
Az acat pusztítása
A tarack írtása
Az élősködő növények
Az aranka
A zádor
A gombák
Állati ellenségek256
Káros rovarok
A hesszeni légy
A vetési bagolypille
A búzabagolypille
A csíkos hátú búzalégy
A drótféreg
A gabona futrinka
Védekezés a kártevő rovarok ellen
Állattenyésztés
Általános tudnivalók az állattenyésztésről
Az állattenyésztés fontossága263
Milyen állatokat tartsunk?264
A gazdasági állatok táplálása266
Legeltetés
Takarmányok
A takarmányok vegyítése
Szecskázás és darálás
A tengeriszár mint takarmány
Répavágógép
A darálógép
Mennyi legyen a takarmány
Házi állataink gondozása273
Az egészséges állat gondozása
A beteg állat gondozása
A betegség jelei
Elkülönítés
Gyógyító szerek
Első segítség és gyógyítás
Sebek kezelése
A vérzés csillapítása
A csonttörés kezelése
Ficamodás
A kólika
A fölfuvódás
Segítés az ellésnél
A ragadós betegségek
Mit mond az állategészségügyi törvény?
A szarvasmarha
A szarvasmarha testi tulajdonságai290
A fej
A nyak
A törzs
A tőgy
A lábak
A szarvasmarha fajtái293
A szarvasmarha takarmányozása295
Mennyi takarmány kell a szarvasmarhának?
A tehenek érdem szerint való abrakolása
Az ökrök takarmánya
Hányszor etessünk naponként
Sorrend
Itatás
Pontosság!
A borjúnevelés297
A vemhes tehén gondozása
Szoptatás és itatás
A borjú elválasztása
Az elválasztott borjú gondozása
Tejgazdaság
A tej300
A tejgazdaság fontossága
Hogyan képződik a tej
Milyen a friss tej?
A tej vegyi összetétele
Mitől függ a tej minősége és mennyisége?
A fejés303
Hányszor kell napjában fejni?
Előkészületek a fejéshez
A fejés
A tej kezelése és értékesítése304
A szűrés
A hűtés
A friss tej értékesítése
Vajkészítés
Hogyan értékesül a tej vaj alakjában?
A sajtkészítés
A tejszövetkezet309
A tej romlása311
A tej hamisítása312
A ló
A ló testalkata314
A szem
A láb
A fogazat
A ló fajtái317
A ló gondozása319
Tisztogatás és a pata ápolása
Takarmányozás
Óvatosság az úton
A csikónevelés321
A kanca gondozása
A csikó takarmányozása
A sertés
A szegény ember háziállatja324
A hazai fajták
Az angol fajták
A sertés fölnevelése327
A sertés takarmányozása és hízlalása328
Legeltetés
Makkoltatás
Otthoni takarmányozás
Hízlalás
A sertés betegségei330
Az orbánc
A himlő
A sertésvész
A juh
A juh fajtái és haszna333
A juh tenyésztése335
A kisgazda juhtartása
A tenyészállatok
A bárány fölnevelése
A juh gondozása
A juh hizlalása
A sajtkészítés
A gyapjunyirás
Gyümölcstermelés és szőlőmívelés
A gyümölcsfák fajtái, szaporítása és nemesítése
A gyümölcstermelés haszna343
A gyümölcs-fajták346
A gyümölcsfák szaporítása352
Magról szaporítás
A mag gyüjtése és eltartása
A magiskola
A magvetés
A csemeték gondozása
Dugványozás
Bujtatás
Gyökérsarjakról és tőelosztással való szaporítás
A gyümölcsfák nemesítése357
A faiskola
Az oltóvessző és a szem
A párosítás
A szemzés
Az oltóviasz
A nemesített gyümölcsfák gondozása
A fák gondozása kiültetésükig365
Az első gondozás
A törzs nevelése
A korona nevelése
Alakító metszés
A fa kiszedése és az elültetésig való eltartása
A fák kiültetése
A gyümölcsös földjének előkészítése
Mekkora hely kell a gyümölcsfáknak?
A csemete elkészítése az ültetésre
Az ültetés ideje
A csemet elültetése
A gyümölcsfák állandó gondozása371
Trágyázás
A korona metszése
A korona ritkítása és termőre metszése
A beteg ágak eltávolítása
A törzs ápolása
A fa ifjítása
Átoltás
A fa terméketlensége
A gyümölcsfa betegségei379
A gyümölcsfa ellenségei381
A gyümölcskertészet egyéb tudnivalói
A gyümölcs értékesítése385
A gyümölcs szedése
A friss gyümölcs eltartása
A gyümölcs eltartása
A gyümölcs eladása
A gyümölcs aszalása
Milyen gyümölcsöt aszaljunk?
Az aszalás különféle módjai
A Ryder-féle aszaló
A szilvaaszalás
Cazenille-féle aszalógép
A gyümölcsbor
Gazdasági fák és cserjék392
Az eperfa
Az akácfa
A fűzfa
Fűztermelés
Eleven kerítés
Fonott kerítés
A szőlő telepítése, mívelése, a bor készítése és kezelése
A szőlőtermelés fontossága396
Új szőlő telepítése398
Milyen éghajlatot és földet kíván a szőlő?
A szőlő fajtái
A talaj megvizsgálása
A szőlő földjének elkészítése
Anyatelep és oltványiskola
A szőlő ültetése
Az ültetvény első évi gondozása
Az ültetvény további gondozása
Bujtás és döntés
A szőlő oltása403
Helyben és kézben való oltás
Fásoltás
Gyökérhasítékoltás
Vesszőhasítékoltás
Párosítás
Mohás hajtatás
Zöldoltás
Baranyai zöldékoltás
A szőlőoltvány gondozása
A szőlő évi rendes munkái408
A szőlő ellenségei410
A fillokszera
A peronoszpora
Bordói lé
Perocid
A lisztharmat
A pajor
A szőlőmoly
Az 1896. évi V. törvénycikk415
A borgazdaság fölszerelése416
A pince és a présház
A hordók kezelése
Tisztaság
A szüret419
A szőlő szedése és válogatása
A sajtolás
A must alkotórészei
A mustmérő
A must mesterséges cukrozása
A különféle borok421
A fehérbor
A sillerbor
A vörösbor
Az aszúbor
A szamorodni
Az ürmös
A must és a bor kezelése423
Zajos és csöndes erjedés
Nyilt és zárt erjedés
A bor feltöltögetése
A bor lefejtése
Az óbor kezelése
Derítés
Konyhakertészet és baromfitenyésztés
A konyhakert mívelése
A konyhakert haszna és gyönyörűsége431
A konyhakert mívelése433
A kert földje
Kerítés
Utak
Rigolozás, ásás, trágyázás
Öntözés
Kapálás, gyomlálás, egyezés
A vetésforgó. A föld kihasználása435
A hármas váltórendszer és forgója
Többféle vetemény egy ágyban
Példák a talaj jó kihasználására
A vetés és palántálás438
A vetőmag
A vetés módja
A melegágy
A melegágyi vetés
A konyhakerti növények termelése
Káposztafélék443
A fejeskáposzta
Az olaszkel
Más kelfajták
A virágkel vagy karfiol
A kalarábé
Gyökérfélék447
A perezselyem
A cékla
A retek
A zeller
A torma
Kobakfélék450
Az ugorka
A tök
A görögdinnye
A sárgadinnye
Hüvelyesek454
A labodafélék456
A salátafélék456
Hagymafélék457
Fűszernövények459
Egyéb konyhakerti növények460
A paradicsom
A szamóca
Gyümölcscserjék
Baromfitenyésztés
A baromfitenyésztés fontossága464
A baromfiudvar és a baromfiól465
A tyúk467
Fajtái
Magyar tyúk
Erdélyi tyúk
Orpington
Langsán
Plimut
Költése
A csirke gondozása
A tyúk gondozása
A lúd475
Fajtái
Magyar lúd
Emdeni lúd
Költése
A liba gondozása
A lúd gondozása
A kacsa478
Fajtái
Költése
Gondozása
A pulyka479
Fajtái
Költése
Gondozása
A baromfi hízlalása482
Méhészet
A méhészet fontossága485
A méh486
A méhcsalád
A méh fajtái
A méh szaporodása
A rajzás
A mézgyüjtés489
A méh ellenségei és betegségei490
A méhes és a kaptár491
A méhész évi munkája492
A selyemhernyótenyésztésről496
A könyv tartalma499

Alvinczy Mihály

Alvinczy Mihály műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Alvinczy Mihály könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A többtermelés könyve A többtermelés könyve A többtermelés könyve A többtermelés könyve A többtermelés könyve A többtermelés könyve A többtermelés könyve A többtermelés könyve A többtermelés könyve A többtermelés könyve A többtermelés könyve

A címlapon tulajdonosi pecsét, több lapon aláhúzás látható.

Állapot:
22.000 ,-Ft
110 pont kapható
Kosárba