926.550

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Napkelet 1925. január-május

V. kötet 1-5. szám

Szerző

Kiadó: Magyar Irodalmi Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 504 oldal
Sorozatcím: Napkelet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta Kir. Magy. Egyetemi nyomda, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

Részlet:

Két Jókai Mór egy színházi bemutatón.
E címet nem úgy kell érteni, hogy ugyanazon estén a szerzőnek két színművét mutatták be; egyetlen egyfelvonásos darab premiére-jéről van szó, min... Tovább

Tartalom

V. kötet
Regény
Szilárd János: Ha a szerelem meghal
Elbeszélések
Balogh Endre: Pusztuló lelkek
Bartóky József: A test és lélek
Erzsébet
Brucknerné Farkas Gizella: A felebarát háza
Dóczy Jenő: A dédácsi idyll
Kosáryné Réz Lola: A három Hibalkay
Lám Frigyes: Egy pár Sárga csizma
Makkai Sándor: A levél
Németh Károly: A fiatal Maistre Jaques szerelmének története
Szánthó Dénes: Luigi művész marad
Vida Péter: Egy eset a sok közül
T. Hallósy Márta: Az árverés
Brisits Frigyes: Vörösmarty hagyatékából
Hajnal István: Kossuth Lajos viddini levele
Tanulmányok, adalékok
József Ferenc főherceg: Sport és nemzetnevelés
Gróf Klebelsberg Kuno: Jókai emlékezete
Kornis Gyula: Nők az egyetemen
Lux Kálmán: A visegrádi fellegvár koronakamrája
Miskolczy Gyula: "Forradalmár" Görgey?
Reményik Sándor: Balogh Endre
Papp Viktor: Arcképek a zenevilágból (Hubay Jenő)
Ismeretlen Beethoven-levelek
Rédey Tivadar: Két Jókai Mór egy színházi bemutatón
Szekfű Gyula: Az erdélyi probléma
Versek
Barcsai-Fehér Géza: Éjszaki fergeteg
Bardócz Árpád: Zivatar
Havas István: A cenki hársfasoron
Kosztolánszky István: A szív
Lovász Pál: Alföldi vázlatok
Az ember
Mécs László: Csöndes esti vágy
Mészáros Sándor: Vasárnap
Kék virág
Mihály László: Tabáni tavasz
Novák Sándor: Élő fejfa
R. Berde Mária: Sappho a sziklán
Reményik Sándor: Napkelte a váradvelencei állomáson
Naplemente a rendházból. - A premontreiek platánja
Egy vérből. - Férfi sorsa. - A testvér
Réz Gyula: Vagyok, aki voltam
Vonaton
Szamolányi Gyula: November
Tutajon
Walter Gyula: A Szamos zúg
Vargha Gyula: Nyáréji álom
Béldi Pálné
Vályi Nagy Géza: Pásztortűz
Elvek és művek
Baros Gyula: Két magyar "breviárium"
Színdarab Csokonairól
Két verskötet
Napjaink költői terméséből
Feszty Árpádné visszaemlékezései
Farkas Gyula: Két almanach
Galamb Sándor: Vietorisz József: Senki Pál
Hartmann János: Bartóky József: Szivárvány
Vucskits Jenő: A stilus alapkérdései
Horváth Endre: Új görög népmesék magyar nyelven
Horváth János: Ady-múzeum
Horváth Károly: Torday Emil: Afrikai emlékek
Kapossy János: Eger és környékének részletes kalauza
Kerecsényi Dezső: Földi Mihály: Mámorosak
Regényfordítások
Regényfordítások
Koszó János: A francia felvilágosodás és a forradalom eszméi Magyarországon
Lindberg Nils-Herman: Svéd könyv Magyarországról
Lukcsics Pál: Szent Ferenc fiai hazánkban
Miskolczy Gyula: Gróf Tisza István levelei 1914 júniustól december végéig
Pais Dezső: A honfoglaláskori Magyarország
Reményik Sándor: Az élmény embere
Rédey Tivadar: Surányi Miklós irodalmi tanulmányai
Kozma Andor
Nagy Emma verseskönyve
Ady koszorúja
Mécs László
Szarka Géza: Egy új Bourget-fordítás
Székely Miklós: Kapossy János Hillebrandt-tanulmánya
Szinnyei Ferenc: Szép Zsuzska
Madame Sans-Géne regénye
Vincze József: Tékozló Magdolna
A múmia és egyéb történetek
Tolnai Vilmos: Beöthy Zsolt (Kéky Lajos könyve)
Jókai
Nagyszalonta népköltészete
Juhász Gyula: Testamentom
Vajthó László: Verseskönyvek
Velezdi Mihály: Wad Nyugat veszélyben
A. B.: Könyv a könyvekről
Rákosi Jenő, a hírlapíró
Sz. F.: Banner Benedek könyvei
K. J.: Lelki megújhodás
V. M.: Az erdélyi magyar irodalom multja és jövője
Szinnyei Ferenc: Kármán József és az Uránia névtelenjei
Komáromi János: Hé, kozákok!
Tíz esztendő
Az aranyszamár
Logika
Történetpolitikai tanulmányok
Erdélyi költők
Szemle
Czakó István: A franciaországi propaganda-tanfolyamok
Dézsi Lajos: Gróf Apponyi Sndor
Eckhardt Sándor: Robert de Traz
Farkas Zoltán: Mányoki Ádám
Fekete Lajos: Sztambuli benyomások
Galamb Sándor: Színházi szemle
Galamb Sándor és Rédey Tivadar: Színházi szemle
Hartmann János: Erdélyi irodalom
Koszó János: Kelet és nyugat
Az irodalmi barokk
Papp Viktor: Zenei szemle
Pauler Ákos: Aquinói Szent Tamás (Születésének hétszázadik évfordulójára)
Rédey Tivadar: Mihályfi Károly
Szentiványi Gyula: Három magyar templommonográfia
Székely Miklós: Kiállítások
Rudnay Gyula
Várady Imre: Olasz folyóiratok
Virányi Elemér: Az első észt irodalmi emlékkiállítás
A Benczúr-Társaság
Zsoldos Benő: Don Quijote és a psychiatria
Apró cikkek
Baros Gyula: Jókai és Gyulai
Czeke Marianne és Ritoók Emma: Nők az egyetemen
Csengery János: Mi a tragikum?
Darnay Kálmán: A magyar művészetért
Rácz Lajos: Gróf Teleky József naplójából
Tolnai Vilmos: Kosár, szűr, rokka
Tóth Béla: Magyarbarát költői iskola 1860 táján a francia irodalomban
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem