864.760

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Napkelet 1924. január-december

III-IV. kötet 1-10. szám

Szerző

Kiadó: Magyar Irodalmi Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 976 oldal
Sorozatcím: Napkelet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Két kötet egy könyvben. Nyomtatta a M. Tud. Társ. Sajtóvállalata Rt., Budapest.

Tartalom

III. kötet
Regény
Vida Péter: Éjszakára virradat
Elbeszélések
Bartóky József: A fejedelem gulyása
Dóczy Jenő: Werbőczy Gáspár asszonya
Ifj. Fáy Aladár: Umu vadászata
Gál János: Tibike mesél Nagyapónak
Illy János: A kenderszakállú
Jókay Lajos: Kínpadon
Komáromi János: Honfibú
Kortsák Jenő: A letkési agarászat
Moravcsik Gyuláné: A pulyka
Szarka Géza: Fehér galamb
Szentmihályi Valéria: Phryné
Szikoray Sándor: Az első lépés
Tamási Áron: Kesereg a székely
Tárnay István: Ünnep éjjelén
Tormay Cécile: A siker
A síró ember, meg a nevető ember
Trócsányi Zoltán: Mister Webbs kellemetlen kalandja
Tanulmányok, adalékok
Buday László: Levelek a falura
Dóczy Jenő: Arany János neuraszténiája
Melich János: Az oláh kérdés
Pauler Ákos: A mai francia lélek
Kant
Pauler Tivadar naplójából: Világos körül
Ritoók Zsigmond: Fajtaság és magyarság
Szinnyei Ferenc: Levelek a régi Pestről (Vége.)
Tharaud János és Jeromos-Regnier Viktor: Ha Izrael a király
Versek
Áprily Lajos: Ha élne...
Juhok
Bardócz Árpád: Börtönlakók
Villámtüzek. Bajadértánc
Előd Marcel: Csók a piros hintóban
Havas István: Dal egy asszonyi kézről
Jakab Géza: Nézlek
Chloé kacag
Mihály László: Február
Missik Endre: Őszi koszorú
Molnár Gyuláné: A vércsöpp (Meyer Konrád költeményeiből)
Nagy Emma: Máriának
Új harcos Rozgonyiné
Emlék - Az életem
Br. Podmaniczky Pálné: Lord Byron utolsó sorai
Réz Gyula: A százszemű ház
Rissányi József: Ma
Vörös József: Április - December
Vilnyédi Németh István: Nem akarom. - Harc a földemmel
Elvek és művek
Árvay János: Kóbor Tamás: Aranyhajú Rózsika
Brisits Frigyes: Prohászka Ottokár: A bűnbocsánat szentsége
A színész és leánya (G. Miklósy Ilona regénye)
Buday Károly: Áldássy Antal: A keresztes hadjáratok története
Dóczy Jenő: Zilahy Lajos novellái. (Az ezüstszárnyú szélmalom)
Eckhardt Sándor: Az igazi magyar népdal. (Bartók és Kodály erdélyi gyűjtése)
Farkas Gyula: Új Auróra
Galamb Sándor: Erotika és irodalom (Zoltovány Irén könyve)
Szabó Dezső: Jaj!
Gulyás Sándor: Liszka Árpád: Peripeteia. (Sorsfordulat)
Vidor Marcel versei
Hartmann János: Komáromi János: A régi szerető
Vargha Gyula: A végtelen felé
Bartóky József: Mécsvilág
Beszédek
Kéky Lajos: Betöhy Zsolt: Romemlékek
Koszó János: Ember és természet
Újabb magyar filozófiai irodalom
Német színészek Pest-Budán
Megyeri József: Regényfordítások
Francia regényfordítások
Miskolczy Gyula: A magyar állam életrajza
Moor Gyula: Dr. Laky Dezső: Csonka-Magyarország megszállásának közgazdasági kárai
Müller Lipót: Nemzetnevelési irodalom
Könyvek a gyermekekről és könyvek a gyermekeknek
Nagy Lajos: Tótnyelvű krónikás énekek és kuruc dalok
Németh Sándor: Merezskovszkij, Csehov, Wells, Shaw, Fogazzaro
Pais Dezső: Egy apácakolostor története
A Kemény Zsigmond-irodalom újabb gyarapodása
Pauler Ákos: Történetfilozófia
Remport Elek: Új verseskönyvek. Új nevek
Rédey Tivadar: Hajnali harangszó (Mécs László verseskönyve)
Forbáth Sándor új versei
Igaz könyv
Sík Sándor: Csend
Jó szerencsét. (Móricz Zsigmond regénye)
Babits Mihály: Kártyavár
Nagy Zoltán: Elégiák
Szabó Miklós: Csengery János Horatius-fordítása
Szent László leánya és a bizánci Pantokrator-monostor
Szarka Géza: Akadémiai emlékbeszédek
Egri Viktor: A rácsablakos ház
Tolnai Vilmos: Babits Mihály: Aranygaras
Vajthó László: Verseskönyvek. (Varságh János: Szélcsend - Szombati Szabó István: Régi japán költők. - Bardócz Árpád: Japán versek. - Balogh István: Égi karavánok. - Huszár: Magyar éjszaka
Goethe-breviarium
Regényfordítások
Zsigmond Ferenc: Szelényi Ödön: A lélek élete
a-a: Minden idők nagy emberei. Petőfi
A. B.: A Kisfaludy-Társaság Évlapjai
A Bethlen-könyvtár írói arcképei
H-nn: Leffler Béla: Az újabb svéd líra. Magyar költők svéd fordításban
-i-f: Dr. Weszely Ödön: Bevezetés a neveléstudományba
M. N.: A "Napkelet-könyvtár" Madách-kiadása
M. Gy.: Magyar húnmondák képekben
N. L.: A magyar régészeti társulat tevékenysége az utóbbi három év alatt (1920-1922)
R. E.: Aino Kallas: Töviskoszorú
- rtm. -: Dobosi Pécsi Mária: Második négyes
Dr. Kéky Lajos: Gárdonyi Géza
Kenedy Géza könyvei
- t -: Császár Elemér: Az irodalmi kritika
-tán: Kúnsági krónika
thj.: Ady Endre életrajza
T. V.: Berend Miklósné: Jochanaán Ibn Ben Aluya
V. M. Régi magyar asszonyok
Szemle
Galamb Sándor: Színházi szemle
George A. Birmingham: A legújabb angol irodalomról
Hartmann János: Erdélyi irodalom
Erdélyi irodalmunk
Kastner Jenő: Maurice Barrés
Alfredo Panzini
Gróf Klebelsberg Kunó beszéde a miskolci színház ünnepén
Németh Sándor: Byron-évforduló
Oroszlán Zoltán: Antik gipszgyűjtemény a Szépművészeti Múzeumban
Pais Dezső: Szinnyei József
Szegfű Gyula: Egy nagyúri önéletírás (Károlyi Mihály)
Tamás József: Két kiállítás
Tóth Béla: Iránykeresés a francia színpadon és a Vieux Colombier
p.: Két bemutató az Operában
Farsangi lakodalom (Bemutató az Operában)
Két bemutató az Operában
Apró cikkek
Ambrózy Ágoston: Hornyay Ödön művészete
Balogh Jolán: A hercegprímások építkezései Esztergomban
Koszó János: Modern törekvések a német irodalomtörténetben
A barokk mint az ellenreformáció művészete
Tolnai Vilmos: A "Két szomszédvár" eredetéről
A Walesi bárdok s a "Bárányfelhő"
Szavak és színek
Siklóssy Pál: Parasztszínházak
IV. kötet
Regény
Szilárd János: Ha a szerelem meghal
Elbeszélések
Berecz Dezső: Kőkard
Gramantik Margit: Fiumei emlékek
Hanuszik Elemér: Napkelte (A swietokrzyskai hegyek meséje)
Kacsó Sándor: Magva szakad a búsulásnak
Komáromi János: Hófúvás a Stureczen
Kortsák Jenő: Két katona története
Porkoláb István: Mohácsnál
Szilárd János: Vigyázzatok!
Szombathy István: Az utolsó pogány
T. Hallósy Mártha: A csoda
Tárnai István: Ezüst koporsó
Terescsényi György: A pipiske
Willant Rezső: Megbánás
Tanulmányok, adalékok
Hekler Antal: Leonardo lelkivilága
Horváth János: Barokk ízlés irodalmunkban
József főherceg, tábornagy: Véres kárpáti virágok
Kapossy János: A Grassalkovichok, mint művészetpártolók
Lukinich Imre: Szerelem és diplomácia. (A szatmári béketárgyalások egy fejezete)
Szekfű Gyula: Negyvennyolcas történetünk mai állása
Szinnyei József: Jó magyarság
Tharaud János és Jeromos-Regnier Viktor: Ha Izrael a király (II. és III. közl.)
Tormay Cécile: Anatole France
Vida Péter: Még egyszer "az oláh kérdés"
Versek
Bardócz Árpád: Fehér felhő
Jakab Géza: Kolozsvári emlék
Kutas Kálmán: Előhang
Mécs László: A katakomba
A vakság dícsérete
Siratnak engem a fák
Floridor
Ember leszek az emberekkel
A rokoni szeretet hintaján. Rabszolgák énekelnek
Missik Endre: Kalendárium
Nagy Emma: Testvérem mondd
Novák Sándor: Népek passzió-játéka
R. Berde Mária: A Laresekhez
Reményik Sándor: Még élek
Egy eszme indul
Réz Gyula: A vén malom
Szomolányi Gyula: Luna. - Sol
Vargha Gyula: A bölcső és a koporsó között. Kérdések felelet nélkül
Tavaszi tócsák
Elvek és művek
Baros Gyula: Debreceni fiatal költők
Brisits Frigyes: Székely István: Az apokalyptika a világirodalomban
Boros Ferenc: Napkeletkor
Eckhardt Sándor: Balassa Bálint
Galamb Sándor: Herceg Ferenc: Kilenc egyfelvonásos
Gulyás Sándor: Juhász Margit: Búzavirág
Hartmann János: Komáromi János: Zúg a fenyves
Horváth Károly: Torday Emil: Bolyongások Afrikában
A "Tudományos Gyüjtemény" földrajzi könyvei
Jaussz Béla: Surányi Miklós: A nápolyi asszony
Kerecsényi Dezső: Francia regények magyarul
Koszó János: Értékelmélet
Klasszicizmus és romanticizmus
Az emberi elme. Az értelem. (Ranschburg Pál könyve)
Megyeri József: Francia regények magyarul
Miskolczy Gyula: A magyar történelemtudomány kézikönyve
Eckhardt Ferenc: Bevezetés a magyar történelembe
Müller Lipót: Fordítások özöne
Nagy József: Koszó János könyve Fesslerről
Németh Sándor: Taine- és Ruskin-fordítások
A szellemi élet Magyarországon a világháború után
Pais Rezső: Trócsányi Zoltán fordításai
Dosztojevszkij-breviárium
Rédey Tivadar: Verseskönyvek
Csathó Kálmán új regénye
Harsányi Kálmán: Utolsó fölgyúlás
A bús férfi panaszai
Ady-paszkvillusok
Szekfű Gyula: Báró Wlassics Gyula: Deák Ferenc
Magyarok török rabságban
Székely Miklós: Barabás Miklós
Szilárd Zoltán: Lambrecht Kálmán: Az őslények világa. A föld és az éle története
Szinnyei Ferenc: Eötvös-füzetek III. Müller Lipót: Petőfi politikai költészete és Béranger
Felvidéki írók
Sándor és Sándor: Földi Mihály regénye
Tolnai Vilmos Réthei Prikkel Marián: A magyarság táncai
Magyar szavak története
Thoroczkai-Wigand Ede: A kert
Vajthó László: Pintér Jenő Magyar Irodalomtörténete
Palágyi Lajos: Czeczil könyve
Komáromi János novelláskönyve
Weber Artúr: A magyar Simplicissimus új köntösben
A. B. A reformáció és a magyarság
H. K.: A Magyar Tudományos Akadémia Balkán-kutatásainak tudományos eredményei
K. D.: "Modern klasszicizmus" a legújabb francia irodalomban
m-a: Csánki-emlékkönyv
M. L.: Farkas Gyula: A tábortűz üzen
M. Gy.: Bizánc utolsó történetírója
M. N.: Akadémia. Múzeum. Egyetem
nn.: Farkas Gyula: Vörösmarty, az ember
-ó -s: A Voggenreiter-cég magyar könyvei
R. V.: Magyar népművészet
-rtm-: Szederkényi Anna: Lázadó szív
T. V.: Winkler Elemér: Bűnök és büntetések a régi Sopronban
Lermontov: Históriás ének Kalmár Kalasnikovrul
V. M.: A Kisfaludy-Társaság Évlapjai. LVI. kötet
Szemle
Bartoniek Emma: A Magyar Nemzeti Múzeum Kossuth-kiállítása
Csekey István: A dorpáti magyar tudományos intézet
Farkas Gyula: Új erdélyi magyar folyóiratok
Fekete Lajos: Sztambul és a törökök kultúrprogrammjai
Galamb Sándor: Színházi szemle
Bródy Sándor
Bécsi színházi kiállítás
Pethes Imre
Hartmann János: Vajdasági magyar írók Almanachja
Erdélyi irodalmunk
Kastner Jenő: Giovanni Gentile közoktatási reformja
Pais Dezső: Tagányi Károly
Rácz Lajos: Kant és Swedenborg, a "szellemlátó"
Rédey Tivadar: A magyar irodalom a huszadik században
Gyenes László
Székely Miklós: A Hopp Ferenc Keletázsiai Művészet Múzeum értékes gyarapodása
Kiállítások
Zsigmond Ferenc: Báró Podmaniczky Frigyes
(p.): Thais. (Bemutató az Operában)
Apró cikkek
Gulyás Pál: A könyvnyomtatás feltalálásának problémái
Horváth Henrik: Magyar műpártolók a klasszicizmus és romanticizmus Rómájában
Pais Dezső: Ki volt Toldi Miklós?
Tolnai Vilmos: Hibaigazítás
A magyar királyné vize
Tóth Béla: Jókai a franciáknál
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem