Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.036

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Analitikai kémiai praktikum

Szerző

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 433 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Bevezető és előszó13
Laboratóriumi munka, munkavédelem (Pataki László)15
Elsősegélynyújtás16
A leggyakrabban előforduló mérgező anyagok, mérgezési tünetek, elősegélynyújtás17
A kémiai analízisben alkalmazott eszközök leírása22
Laboratóriumi mérlegek22
Laboratóriumi üvegek24
Térfogatmérő eszközök tisztítása, hitelesítése32
A kémiai analízisben használatos koncentrációk és tisztasági jelzések34
Minőségi kémiai analízis (Pataki László)
Bevezetés39
A minőségi kémiai analízis fontosabb műveletei39
A félmikrotecnika alkalmazása a minőségi kémiai analízisben44
Mintavétel47
A minta oldása, feltárása48
Kationok kimutatása52
A kationok I. osztálya53
Ezüst(I)ionok reakciói54
Ólom(II)ionok reakciói61
Higany(I)ionok reakciói66
Az I/a osztály kationjainak elválasztása és kimutatása69
Higany(II)ionok reakciói71
Réz(II)ionok reakciói74
Bizmut(III)ionok rakciói77
Kadmium(II)ionok reakciói80
Az I/B osztály kationjainak elválasztása és kimutatása82
A kationok II. osztálya85
Arzén(III)ionok reakciói85
Arzén(V)ionok reakciói88
Antimon(III)ionok reakciói93
Antimon(V)ionok reakciói95
Ón(II)ionok reakciói98
Ón(IV)ionok reakciói101
A II. osztály kationjainak elválasztása és kimutatása103
A kationok III. osztálya106
Kobalt(II)ionok rakciói107
Nikkel(II)ionok reakciói112
Cink(II)ionok reakciói116
Mangán(II)ionok reakciói119
Vas(II)ionok reakciói123
Vas(III)ionok reakciói127
Alumínium(III)ionok reakciói132
Klór(III)ionok reakciói137
A III. osztály kationjainak elválasztása és kimutatása141
A kationok IV. osztálya143
Kalcium(II)ionok reakciói145
Stroncium(II)ionok reakciói150
Bárium(II)ionok reakciói152
A IV. osztály kationjainak elválasztása és kimutatása155
A kationok V. osztálya157
Magnézium(II)ionok reakciói158
NátriumII)ionok reakciói161
Kálium(I)ionok reakciói162
Ammóniumionok reakciói166
Az V. osztály kationjainak elválasztása és kimutatása168
Anionok kimutatása170
Az anionok I. osztálya171
Karbonátionok reakciói171
Szulfitionok reakciói173
Tioszulfátionok reakciói175
Szulfidionok reakciói177
Poliszulfidionok reakciói181
Az anionok II. osztálya180
Szulfátionok reakciói181
Foszfátionok reakciói183
Borátionok reakciói187
Fluoridionok reakciói188
Jodátionok reakciói189
Az anionok III. osztálya191
Kloridionok reakciói191
Bromidionok reakciói194
Jodidionok reakciói195
Cianidionok reakciói197
Rodanidionok rakciói198
Az anionok IV. osztálya200
Nitritionok reakciói200
Nitrátok reakciói202
A minőségi kémiai analízis általános menete205
Mennyiségi kémiai analízis (Zapp Erika)
Térfogatos analízis, titrimetria215
A térfogatos analízis mérőoldatai215
A mérőoldatok készítése. A faktor216
A titrálás eredményének kiszámítása218
Sav-bázis mérések vizes oldatban219
Mérőoldatok készítése és ellenőrzése219
Sósav mérőoldat készítése és faktorának meghatározása220
Erős és gyenge savak mérése222
Kénsavoldat kénsavtartalmának meghatározása222
Normál ecetsavoldat pontos normalitásának meghatározása222
Foszforsav meghatározása223
Erős és gyenge bázisok mérése224
Szilárd alkáli-hidroxidok hidroxid-és karbonáttartalmának meghatározása224
Égetett mész kalcium-oxid tartalmának meghatározása226
A víz lúgosságának és karbonátkeménységének meghatározása227
Ammóniaoldat ammóniatartalmának meghatározása visszaméréses módszerrel 227
Organikus vegyületek nitrogéntartalmának meghatározása Kjeldahl-módszerrel228
Szén-dioxid meghatározása visszaméréses eljárással229
Bórax és bórsav meghatározása egymás mellett231
A víz összes kationtartalmának meghatározása ioncserélő alkalmazásával232
Komplexképződésen alapuló meghatározások233
A komplexometria mérőldatai és ellenőrzésük235
Cink(II)ionok meghatározása236
Réz(II)ionok meghatározása237
Sárgaréz réz- és cinktartalmának meghatározása237
A csapvíz kalciumion- és magnéziumion-tartalmának meghatározása egymás mellett238
Bizmut(III)ionok meghatározása239
Vas(III)ionok meghatározása239
Alumíniumionok visszaméréses meghatározása240
Kis mennyiségű kalciumion meghatározása kiszorításos eljárással241
Szulfátionok közvetett meghatározása241
Foszfátionok és fluoridionok közvetett meghatározása242
Csapadékképződésen alapuló analízis243
Kloridionok meghatározása Mohr szerint244
Bromidionok meghatározása Volhard szerint244
Kloridionok meghatározása fluoreszcein indikátor mellett245
Bromidionok meghatározása eozin indikátor mellett245
Jodidionok meghatározása p-etoxi-krizoidin indikátor mellett246
Cianidionok meghatározása Liebig-Denigés szerint246
Oxidációs-redukciós analízis247
Permanganometria248
Kálium-permanganát mérőoldat készítése és ellenőrzése248
Közvetlen permanganometriás mérések249
Mohr-só vas(II)tartalmának meghatározása250
Vas meghatározása Zimmermann-Reinhardt szerint250
Hidrogén-peroxid meghatározása251
Alkáli-bromidion-tartalmának meghatározása Winkler szerint251
Kalciumionok meghatározása252
Mangán(II)ionok meghatározása Volhard-Woff szerint252
Visszamérés permanganátos meghatározások253
Alkáli-nitritek meghatározása253
Vizek oxigénfogyasztásának meghatározása254
Barnakő mangán(IV)-oxid-tartalmának meghatározása254
Kromatometria255
Összes vastartalom kromatometriás meghatározása255
Hidrokinon meghatározása257
Cerimetria257
A cerimetria mérőoldatainak készítése és ellenőrzése258
Az arzén(III)-oxid meghatározása258
A p-benzokion meghatározása259
Bromatometria260
Közvetlen oxidációs titrálások260
Arzén meghatározása260
Arzén- és antimonionok meghatározása egymás mellett desztillációs elválasztással261
Aszkorbinsav-C-vitamin-(C6H8H6) meghatározása262
Visszaméréses eljárások263
Fenol (C6H5OH) meghatározása265
Olaj jódbrómszámának meghatározása265
Jodometria267
A jodometria mérőoldatainak készítése és ellenőrzése267
Redukálószerek jodometriás mérése269
Ón(II)ionok meghatározása270
Ásványvizek szulfidion-tartalmának meghatározása270
Oxidálószerek jodometriás mérése271
Króm(III)ionok meghatározása272
Réz(II)ionok meghatározása272
Cukormeghatározás Schoorl szerint273
Cianid- és rodanidionok meghatározása275
Mangán(IV)-oxid meghatározása276
Vízben oldott oxigén meghatározása Winkler szerint276
Jodidion meghatározása Winkler szerint278
Súly szerinti analízis gravimetria280
Csapadék leválasztása281
Csapadék szűrése és kimosása282
Csapadékok súlyállandósítása287
Leválasztás és elválasztás fém-hidroxid csapadék alakjában289
Vastartalom meghatározása290
Leválasztás fém-oxalát csapadék alakjában290
Kalciumtartalom meghatározása291
Leválasztás fém-foszfát csapadék alakjában292
Magnéziumtartalom meghatározása292
Szilikátionok elválasztása és meghatározása293
Kéntartalom meghatározása294
Szulfátionok meghatározása295
A pirit összes kéntartalmának meghatározása295
Foszfortartalom meghatározása296
Foszfátionok meghatározása kalciumionok jelenlétében297
Foszfátionok izolálása zavaró ionok mellől298
Halogéntartalom meghatározása299
Klorid-, bromid-, jodidionok meghatározása299
Fluoridionok elválasztása és meghatározása300
Meghatározások szerves lecsapószerekkel 301
Alumíniumionok meghatározása 8-hidroxi-kinolinnal301
Nikkelionok meghatározása dimetil-glioximmal302
Dolomit analízise302
Fizikai kémiai mérőműszerek (Zapp Erika)
Elektroanalitikai módszerek307
Polarográfia307
A polarográfiás mérés feltételei308
A polarográfiában fellépő különböző áramfajták309
Polarogramok kiértékelése, koncentrációmérés311
Polarográfiás mérőberendezések és működésük312
Polarográfiás berendezés működőképességének ellenőrzése. Az oxigén polarográfiás viselkedésének vizsgálata. Maximumelnyomás, oxigénmentesítés316
Oldat réz- és cinktartalmának meghatározása és a diffúziós polarográfiás lépcső vizsgálata317
A C-vitamin (aszkorbinsav) meghatározása kalibrációs módszerrel317
Kinetikus áram vizsgálata formaldehid meghatározása320
Formaldehid mérése322
A katalitikus lépcső tanulmányozása322
A Brdicka-féle fehérjereakció322
Adszorpciós polarográfiás lépcső tanulmányozása metilénkék modellanyagon323
A "dead-stop" végpontjelzési módszer324
Víztartalom meghatározása Karl Fischer-titrálással "dead-stop" végpontjelzéssel326
Elektrogravimetria327
Rézötvözet réztartalmának elektrogravimetriás meghatározása328
Coulombmetria330
Jodidion coulombmetriás mérése anódosan termelt brómmal "dead-stop" végpontjelzéssel326
Potenciometria334
Potenciálmérő berendezések és működésük335
A hidrogénion-aktivitás, ill. a pH szabatos mérése337
Vízben gyenge bázis titrálása jégecetben341
Vas(II)só meghatározása cérium(IV) mérőoldattal342
Koncentrációmérés és potenciometriás titrálás ezüst-jodid membránelektróddal342
Jodid-oldat titrálása ezüst jodid-membrán-, ill. ezüst indikátorelektród segítségével343
Konduktometria és oszcillometria344
Konduktométer kezelése346
Nagyfrekvenciás titriméterek kezelése348
Oxálsav meghatározása konduktometriás titrálással349
A "Nagyfrekvenciás titriméter" koncentráció - műszerkitérés görbéjének meghatározása350
Nagyfrekvenciás ampullavizsgálat350
A csapvíz kloridion- és szulfátion-tartalmának meghatározása342
Optikai módszerek352
Emissziós színképelemzés353
A spektroszkópia célja és eszközei352
Ív-és szikragerjesztés, gerjesztőberendezések352
A spektrográf353
A feketedés és mérése354
Általános gyakorlati útmutatók spektrográfiás vizsgálatokhoz356
A színképek minőségi kiértékelése359
Mennyiségi spektrográfiás elemzés361
Lángfotometria362
Spektromom 380 L lángfotométer kezelése366
Ásványvizek alkáli- és alkáliföldfém-tartalmának meghatározása hitelesítő addíciós módszerrel367
Biológiai anyagok nátrium-, kálium- és kalciumion-tartalmának meghatározása368
Kalcium lángfotometriás vizsgálata szulfát és foszfát zavaró ionok jelenlétében369
Spektrofotometria370
Fényelnyelés törvénye370
Fotometriás mérőeszközök felépítése373
Fotometriás műszerek használata375
Spektromom 400 375
Spektromom 360 spektrofotométer375
Spektromom 202 spektrofotométer377
Vas meghatározása alfa-alfa'-dipiridillel380
Mangán meghatározása permanganát alakjában381
Foszfortartalom meghatározása382
Króm és mangán meghatározása egymás mellett spektrofotometriásan383
B12-vitamin spektrofotometriás értékelése385
Kloramfenikol spektrofotometriás értékelése396
Függelék (Pataki László)
Savak és bázisok hidrogénion-koncentrációjának kiszámítása389
Nomogram a hidrogénion-koncentrációból a pH számításához és fordítva391
Savak disszociációs egyensúlyi állandói393
Bázisok disszociációs egyensúlyi állandói396
Pufferoldatok399
Hidroxidcsapadékok leválásának és feloldásának pH-függése402
Hidroxidok oldhatósági állandói404
Komplexképződési egyensúlyok számítása405
Komplexek stabilitási állandói407
Csapadékok oldhatósága410
Csapadékok oldhatósági állandói411
Standard redoxipotenciálok418
A minőségi elemzéshez szükséges reagensek422
A minőségi elemzéshez használt szerves reagensek427
Sav-bázis indikátorok készítése és átcsapási pH-ja428
Fontosabb redoxiindikátorok429
Néhány fontosabb ion ekvivalens vezetőképessége 25 Celsius fokon ohm -1 cm-2 egységben429
Jellemző vonalak a minőségi színképelemzéshez430
Atomsúlytáblázat431
Szabó-Lakatos féle periódusos rendszer433
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Analitikai kémiai praktikum Analitikai kémiai praktikum

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
4.160 Ft
3.320 ,-Ft 20
27 pont kapható
Kosárba