Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Analitikai kézikönyv

Módszertani alapok

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó5
Bevezetés15
A kémiai analízis alapvető módszerei17
Dr. Szabadváry Ferenc: Az analitikai kémia története19
Dr. Mázor László: A mintavétel26
Bevezetés26
Mintavétel gázhalmazállapotú anyagokból29
Mintavétel folyadékokból32
Mintavétel szilárd halmazállapotú anyagokból33
Dr. Balla József: Az elemzések eredménye és a hibaszámítás elemei40
Bevezetés40
Az elemzések eredménye41
Az analitikai hibaszámítás elemei42
Dr. Mázor László: A minőségi analízis módszerei47
Elővizsgálat47
Minőségi kémiai analízis51
A rendszeres minőségi kémiai analízis56
A kationok reakciói57
Az anionok reakciói69
Irodalom76
Dr. Buzás Lajosné: A térfogatos analízis77
Bevezetés77
Alapfogalmak77
Acidi-alkalimetria86
Titrálások nemvizes közegben96
Csapadékos titrálások103
Oxidációs és redukciós titrálások107
Kelatometria120
Dr. Balla József: A súly szerinti analízis132
A súly szerinti elemzés műveletei132
A minta előkészítése és oldása133
A csapadék leválasztásának elvi és gyakorlati kérdései137
A csapadék szűrése151
A csapadék mosása154
A csapadékok szárítása, hőkezelése155
Dr. Mázor László: Szerves kémiai analízis161
Minőségi analízis163
Mennyiségi analízis182
Dr. Balla József: Gázelemzés193
Minőségi és mennyiségi gázelemzés193
Gázelemző készülékek198
Elválasztásos elemzési módszerek213
Dr. Inczédy János: elválasztások215
Új fázis keletkezésével vagy fázisátalakulással járó egyszerű elválasztások217
Desztilláció és szublimáció222
Extrakció229
Kromatográfia242
Dr. Inczédy János: Ioncserélők analitikai alkalmazása253
Szilárd ioncserélő anyagok253
Az ioncserélő anyagok tulajdonságai257
Az ioncserélők alkalmazásának módszerei és készülékei261
Teljes ioncsere262
Ioncserés kromatográfia263
Szervetlen analitikai alkalmazások271
Szerves analitikai alkalmazások271
Folyékony ioncserélők274
Ioncserélő membránok276
Ioncserélő papírok276
Dr. Inczédy János: Elektrokromatográfia2789
Az elektroforetikus vándorlás elmélete279
Az elválasztás megvalósításának módszerei. Készülékek281
Alkalmazások282
Dr. Inczédy János: Papírkromatográfia284
A papír minősége és szerepe285
Oldószerek286
A kromatogram elkészítése286
Mennyiségi értékelés288
A papírkromatográfiás elválasztás alkalmazásai288
Körkályhás módszer288
Dr. Kucsera Istvánné: Vékonyréteg-kromatográfia290
A vékonyréteg-kromatográfia elvi alapjai290
Dr. Takács József: Gázkromatográfia303
A gázkromatográfia elméletének fizikai-kémiai alapjai303
Gázkromatográfiás készülékek és segédberendezések312
Elektroanalitika343
Debreczeny Etele: Elektrotechnikai bevezetés345
Egyenáramú áramkörök345
A mágneses tér351
Az elektromos tér358
Szinuszos időbeli lefolyású elektromos mennyiségek366
Elektroncsövek371
Tranzisztorok377
Negatív visszacsatolás382
Különleges erősítők384
A műszeres analízis néhány egyszerűbb elektronikus készüléke387
Dr. Bányai Éva: Potenciometria394
Indikátorelektródok394
Összehasonlító elektródok399
Ionaktivitás direkt mérése, különös tekintettel a pH-mérésre400
Potenciometriás titrálások403
Műszerek408
Alkalmazási terület, pontosság, érzékenység410
Dr. Gimesi Ottó: Konduktometria412
A konduktometria elméleti alapjai412
Konduktometriás titrálás417
Dr. Gimesi Ottó: Oszcillometria425
Az oszcillometria elméleti alapjai425
Dr. Gimesi Ottó: Dielektrometria433
A dielektromos állandó mérésének elvi módszerei438
Dielektrometriás mérőberendezések440
Mérőcellák440
A dielektromos állandó mérése442
Vegyipari alapműveletek nyomon követése449
Szerkezetvizsgálat dielektrometriás módszerrel449
Dr. Bányai Éva: Voltammetria451
Polarográfia451
Újabb polarográfiás módszerek473
Amperometriás titrálások486
Dr. Bányai Éva: Elválasztás elektrolízissel493
Alapfogalmak493
A kontrollált potenciálú elektrolízis elmélete495
Kémiai tényezők hatása az elválasztásra496
Elektrográfia és elektrolitikus cseppelemzés504
Dr. Bányai Éva: Coulometria506
Coluometriás titrálások507
Primer coluometria511
Az elektronszám-változás meghatározása512
Műszerek513
Spektroszkópiás és spektrometriai módszerek515
Pólos László: Optikai spektroszkópiai módszerek517
Bevezetés517
A prizma519
Az optikai rács523
Berendezések526
Irodalom527
Dr. Kántor Tibor: Emissziós színképelemzés528
Az emissziós színképelemzés jelentősége528
Az emissziós színképelemzés elméleti alapjai530
A minőségi és mennyiségi elemzés alapelvei558
Spektrográfia582
Spektrometria597
Vizuális színképelemzés599
Dr. Kántor Tibor: Emissziós lángfotometria605
Elméleti alapok607
A lángok néhány általános tulajdonsága610
Porlasztás612
A fény felbontása és érzékelése614
Pólos László: Atomabszorpciós spektroszkópia617
Az atomabszorpciós mérés készülékei 619
A mérés624
Pólos László: Spektrofotometria628
Bevezetés628
Minőségi elemzés642
Mennyiségi elemzés660
Pólos László: Fluorometria672
A fluoreszcens fény mérése674
A lumineszcencia és a molekulák szerkezete közötti összefüggés676
Szerves vegyületek lumineszcenciás analízise676
Szervetlen ionok fluorometriás meghatározása678
Pólos László: Mikropróbás elemzés682
Minőségi elemzés687
Mennyiségi elemzés688
Dr. Buzágh Aladárné: Elektronmikroszkópia692
Az elektronmikroszkópia alapjai692
Dr. Buzágh Aladárné: Polarimetria709
Bevezetés709
Optikai forgatóképesség709
Fajlagos forgatóképesség710
A polarimetria alkalmazási területei715
Irodalom716
Dr. Buzágh Aladárné: Refraktometria717
Bevezetés717
A törésmutató mérése718
Dr. Meisel Tibor: Elektronspin-rezonanacia spektroszkópia729
Bevezetés729
Az elektronspin-rezonancia elvi alapjai729
Elektronspin-rezonancia készülék736
Az elektronspin-rezonancia módszer analitikai alkalmazása738
Irodalom739
Dr. Meisel tibor: Magmágneses rezonancia spektrometria741
Bevezetés741
A magmágneses rezonancia elvi alapjai741
Az NMR-készülék747
Protontól eltérő magok rezonanciája749
A magmágneses rezonancia spektrometria analitikai vonatkozásai750
Irodalom751
Dr. Cornides István: Tömegspektroszkópia753
Bevezetés753
A tömegspektroszkópiai módszer elvi alapjai753
A tömegspektroszkópia készülékei758
A tömegspektroszkópiai analitikai eljárások766
Irodalom776
Dr. Gál Sándor: Röntgenfluoreszcens elemzés777
Minőségi elemzés788
Mennyiségi elemzés789
Termikus és radioanalitikai módszerek797
Dr. Paulik Ferenc - Dr. Paulik Jenő: Termikus vizsgálati módszerek799
Termogravimetria806
Derivatográfia811
Termodilatometria818
Marik Jánosné: Kalorimetria832
Bevezetés832
Kaloriméterekben használatos hőmérők833
Kaloriméterek csoportosítása834
A kalorimetrálás munkamódszerei834
Differencia-kalorimetria847
Irodalom851
Marik Jánosné: Termometriás elemzés852
Bevezetés852
A termometriás elemzés fajtái és műszerei853
Termometriás titrálás853
Közvetlen termometriás elemzés857
Folyamatos termometriás elemzés859
A termometriás elemzés alkalmazása860
Irodalom863
Debreczeny Etele - Dr. Gimesi Ottó - Dr. Szabadváry Ferenc: Radioanalitikai módszerek864
Radioaktív sugárzások mérése865
Radioindikációs módszerek891
Aktivációs analízis906
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem