865.916

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Dunaújváros földrajza

Fülszöveg

A Földrajzi monográfiák jelen - tizedik - kötete első szocialista iparvárosunk földrajzát tárgyalja. A módszerében, tartalmában és szemléletében egyaránt újszerű városföldrajzi monográfia két fő részre tagolódik.
Az első rész a terület földtani felépítésével és ősföldrajzi fejlődéstörténeti múltjával szoros összefüggésben Dunaújváros és környéke természeti adottságait, erőforrásait tartalmazza.
A második rész Dunaújváros gazdaságföldrajzi adottságainak szintézisét foglalja magába: többek között a város történeti múltját, a népesség dinamikus fejlődését, a Vasmű és a város ipari létesítményeinek kialakulását, a termelés helyi és területi kapcsolatait, a városépítés koncepcióját és a környezetvédelem időszerű kérdéseit elemzi.
A kötet mondanivalóját 76 ábra, 68 táblázat és 28 fénykép egészíti ki, teszi szemléletessé.

Tartalom

Előszó5
Dunaújváros természeti környezeti adottságainak és erőforrásainak értékelése
Pécsi M. - Somogyi S.: Dunaújváros földrajzi helyzetének értékelése9
A város földrajzi fekvése9
A város helyi energiái9
Dunaújváros helyzeti energiája10
A helyi és helyzeti energiák újraértékelése12
Pécsi M. - Scheuer Gy.: Dunaújváros s környékének földtani és domborzati adottságai14
A mezőföldi löszplató, a dunai ártér és magaspart14
Dunaújváros környékének földtörténeti kialakulása16
A löszhátak és a hordaléksíkságok kapcsolata26
Jelenkori formák és üledékek27
Scheuer Gy.: Földtani, vízföldtani és domborzati adottságok értékelése a magaspart műszaki védelme szempontjából29
Vízföldtani adottságok29
A magaspart csuszamlásai34
A csuszamlások okai és következtetések36
Péczely Gy.: Dunaújváros és környéke éghajlata40
Az éghajlat jellemző vonásai40
Felhőzet, napsugárzás42
A levegő hőmérséklete45
Légnedvesség47
Széljárás48
A légszennyeződés meteorológiai vonatkozásai48
Csapadék és hóviszonyok50
Párolgás51
Dunaújváros néhány mikroklimatikus sajátossága52
Somogyi S.: A Duna Dunaújvárosnál56
A város környékének vízháztartása56
A Duna medrének jellemzői56
A folyam vízjárása59
Ádám L.: Dunaújváros környezetének természetföldrajzi tájértékelése mezőgazdasági szempontból71
Általános tájföldrajzi jellemzők71
Domborzati adottságok értékelése71
Litológiai adottságok értékelése73
Talajföldrajzi adottságok értékelése73
Az éghajlati adottságok szerepe a termelésben77
A természeti erőforrások és a mezőgazdasági növénytermelés kapcsolati tényezőinek értékelése78
Az értékelés összegzése82
Dunaújváros gazdaságföldrajzi adottságai
Bajusz I. - Boros F.: Dunaújváros történeti múltja
A kőkorszaktól a római korig87
A Dunai Vasmű telephelyválasztása97
Az ország arányos gazdaságfejlesztésének érvényesülése100
Bora Gy. - Kiss A. - Kiss I. - Pécsi M. - Tatai Z.: Dunaújváros ipara106
Dunaújváros, a tervgazdaság teremtette új ipari központ106
Az új kohászati központ létrehozásának körülményei109
A város gazdasági bázisa: a Dunai Vasmű116
A Dunai Vasmű szerepe a magyar kohászat fejlődésében148
Dunaújváros ipari vállalatai és kapcsolatuk a Dunai Vasművel159
A Dunai Vasmű részesedése a város ipari tevékenységében174
Bajusz I.: Dunaújváros népessége178
A város népességének jellemzői178
Születési arányszámok változása183
A halandóság alakulása185
Természetes és tényleges szaporodás186
A népesség korstruktúrája193
A népesség családi állapota195
A népesség gazdasági aktivitása198
A foglalkozási szerkezet200
Műveltség - iskolázottság202
Közművelődés209
Rimaszombati J.: A város infrastruktúrája211
A fejlődés általános jellemzése211
A közlekedési hálózat kialakítása211
A "honalapítás" kezdeti lépései212
Az infrastruktúra fejlődése214
Vízellátás - csatornázottság226
Közlekedés229
Egészségügyi ellátás234
Kereskedelmi ellátás236
Kulturális ellátás237
Berényi I.: A mezőgazdaság szerepe a város élelmiszer-ellátásban240
Dunaújváros élelmiszer-fogyasztása240
A területhasznosítás sajátosságai243
A mezőgazdasági termelés szerkezete246
A város és agrárkörzetének kapcsolata249
Boros F.: Város és vidék kapcsolata250
Műszaki infrastrukturális kapcsolatok250
Dunaújváros munkaerő-kapcsolata252
A város és vidéke253
Dunaújváros a magyar városhálózati rendszer tagja255
Valentiny K.: A városépítés koncepciója, a város építészeti kialakítása263
Városépítés263
Dunaújváros városépítési koncepciója263
A város építészeti kialakítása267
Boros F.: A jövő273
A növekedés számszerűsíthető elemei273
Az agglomerációs tendenciák276
Termelési-gazdasági prognózisok277
Andai P. - Boros F. - Hetényi I.: Az emberi környezet védelme Dunaújvárosban280
A környezetvédelem időszerűsége280
Domborzat- és talajvédelem281
A vizek szennyeződése, vízminőségvédelem287
A levegő minősége és a szennyeződés forrásai289
Zajártalom292
A környezetvédelem tervei Dunaújvárosban293
Irodalom295
Név- és tárgymutató299
Táblázatok jegyzéke308
Ábrák jegyzéke311
Képek Dunaújvárosról
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem